« Visszatérés a Kriminológiai Tanulmányok nyitólapjára  

 

 

A 2002. évet (39. szám) megelőző kiadványok kizárólag nyomtatott (könyv) formában állnak rendelkezésre, Intézetünk könyvtárában. 

A könyvtári betekintésről és annak rendjéről a 
'Könyvtár' menüpontban található információ.

 

__________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 59. kötet         Teljes kötet letöltése »  PDF icon  
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2022)

»

Előszó
7–10. o.

»

KORINEK LÁSZLÓ
Paradoxonok a kriminológiában és a büntető igazságszolgáltatásban
11–28. o.

»

DERES PETRONELLA
Kiberbiztonság, kiberbűnözés – Helyzetkép a Covid–19-pandémia időszakából
29–46. o.

»

SÁRIK ESZTER – WINDT SZANDRA
Új képzési formák az online térben világjárvány idején – a CRITCOR-projekt tanulságai a Covid tükrében
47–63. o.

»

KÓ JÓZSEF
A büntetőjogilag értékelhető korrupciós cselekmények indikátorai
64–92. o.

»

RITTER ILDIKÓ
A digitalizálódó drogpiac
93–107. o.

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A Covid–19-járvány hatása az egészségügyi termékekkel való visszaélésekre
108–128. o.

»

GARAI RENÁTA
Mennyi a bűn ára? A közvetítői eljárásokban kötött megállapodások vizsgálatának tapasztalatai
129–148. o.

»

KISS ANNA
A kiskorú sértettek a büntetőeljárásban
149–163. o.

»

SOLT ÁGNES
A szülő sérelmére elkövetett emberölés szociológiai háttere
164–180. o.

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A rablások kriminológiai kérdéseiről
181–201. o.

»

Summaries
202–207. o.


_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 58. kötet »
(szerk.: † Vókó György) OKRI, Budapest, 2021

» Előszó  (7–11. o.)
»

† VÓKÓ GYÖRGY
Elmélkedés a büntetés-végrehajtási jog jelentőségéről  (13–21. o.)

»

† MÉSZÁROS ÁDÁM
A bűncselekmény fogalmának alapkérdései.
A bűncselekmény fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban  (22–31. o.)

»

KORINEK LÁSZLÓ
Panopticonban élünk  (32–49. o.)

»

DERES PETRONELLA
Digitális tér – Kiberbűnözés. Aktuális helyzetkép  (50–67. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
A bűnszervezet büntetőjogi szabályozása és a bizonyítás nehézségei a jogszabály-módosítás előtt 
(68–91. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
A hazai narkógazdaság és hatósági észlelésének mintázatai  (92–114. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az ügyészek véleménye az emberkereskedelemről – egy attitűdvizsgálat alapján  (115–135. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
A büntetőeljárás időszerűségét célzó egyes újítások empirikus megközelítésben  (136–156. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – FARKAS KRISZTINA – KISS ANNA
Az új Be. egyes meghatározó jogintézményei.
A sértetti pozíció erősödése, eljárásgyorsítás, -egyszerűsítés  (157–184. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A rablás néhány büntetőjogi kérdéséről egy empirikus kutatás kapcsán  (185–202. o.)

»

GARAI RENÁTA
Kitől kell védeni a gyermekeket?
Kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények a tényadatok tükrében  (203–220. o.)

»

CSAPUCHA BERNADETT
A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását büntető törvényi tényállás egy aktakutatás tükrében  (221–236. o.)

»

Summaries (237–242. o.)


_____________________________________________________________


Kriminológiai Tanulmányok 57. kötet »

(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2020

»

POLT PÉTER
Köszöntő (7–8. o.)

»

VÓKÓ GYÖRGY
Előszó: Gondolatok a tudományos kutatás társadalmi szerepéről az intézeti évfordulón (9–19. o.)

»

KORINEK LÁSZLÓ
Ment-e a kriminológia által a világ elébb? (20–38. o.)

»

KEREZSI KLÁRA
Miért csökken a bűnözés? (39–67. o.)

»

GARAI RENÁTA
A szexuális erőszak és a szexuális kényszerítés az országos jogalkalmazói gyakorlatban. Dogmatikai kérdések, eljárási és kriminológiai jellemzők (68–86. o.)

»

SOLT ÁGNES
Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések jellemzői és az elmúlt évtizedek tendenciája (87–104. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
Talpon maradni… Reziliens életutak elemzése (105–128. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A kihívó közösségellenesség értelmezése a garázdaságnál (129–144. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
Az integritásteszt alapjai nemzetközi tapasztalatok tükrében (145–160. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Alkoholfogyasztás és közlekedés – számokban (161–178. o.)

»

KISS ANNA
A járműipari fejlesztések várható hatása a felelősség kérdéseire (179–191. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az emberkereskedelem és a kényszermunka jellemzői egy empirikus vizsgálat alapján (192–215. o.)

»

FARKAS KRISZTINA – KÁRMÁN GABRIELLA
Nemzetközi együttműködés a bizonyítékok beszerzésében – empirikus megközelítésben (216–245. o.)

»

IRK FERENC
Az elfogadhatatlan termelési kockázatokról és következményeikről (246–267. o.)

»

Summaries (270–274. o.)

_____________________________________________________________


Kriminológiai Tanulmányok 56. kötet »

(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2019

»

NÁNÁSI LÁSZLÓ
A Csemegi-kódex születése (10–29. o.)

»

GARAI RENÁTA
A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai (30–47. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
Az illegális műtárgy-kereskedelem a büntetőjog-gyakorlatban Magyarországon (48–68. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
A kulturális javak védelmének büntetőjogi megközelítése Olaszországban (69–87. o.)

»

KISS ANNA
Vádalku magyar módra? (88–106. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A kifosztás kriminológiai kérdéseiről (107–120. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – DALLOS ENDRE – MOLNÁR ISTVÁN JENŐ – PAPP JÓZSEF
Környezetszenzitív bűnmegelőzés az okosvárosokban (121–142. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA – SZABÓ JUDIT
A poligráf felhasználásának elvei és feltételei a bizonyítási eljárásban (143–169. o.)

»

CSAPUCHA BERNADETT
Az EJEB eseti döntésének hatása a magyar fogva tartási körülményekre (170–185. o.)

»

SÁRIK ESZTER – BOLYKY ORSOLYA
Bűnözői életutak a maslow-i szükségletelmélet tükrében (186–210. o.)

_____________________________________________________________


Kriminológiai Tanulmányok 55. kötet »

(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2018

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A határzárral kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek szociológiai vizsgálata a Csongrád megyei büntetőeljárások alapján (10–28. o.)

»

KOPASZ ZSOLT
Ügyészségi tapasztalatok az államhatár rendjét érintő bűncselekményekkel összefüggő büntetőeljárásokról (29–46. o.)

»

SOLT ÁGNES
A „gyermekbarát igazságszolgáltatás” repedéseiről (47–62. o.)

»

PARTI KATALIN – SOLT ÁGNES – VIRÁG GYÖRGY
Gyermekkorúak meghallgatása a büntetőeljárás során Magyarországon az európai és nemzetközi standardok tükrében (63–86. o.)

»

PARTI KATALIN
A civil szerveződések tevékenysége az iskolai kortárserőszak (bullying) terén Magyarországon (87–102. o.)

»

KISS ANNA
A különleges bánásmódot igénylő személyek jogai az új büntetőeljárási törvényben (103–119. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – KOPLÁNYI GERGELY – SZIGETI ÁKOS
A bizonytalanságérzetet meghatározó problémák és kezelésük Budapest két városrészében (120–152. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A kifosztás empirikus kutatása (153–171. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
A kábítószerekkel összefüggő bűnözés etiológiája (172–187. o.)

»

GARAI RENÁTA
A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének jogalkalmazási kérdései (188–204. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
A gyorsító megoldások rendszere az osztrák büntetőeljárásban (205–222. o.)

_____________________________________________________________

  

Kriminológiai Tanulmányok 54. kötet »
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2017

»

BÁRD PETRA – WOUTER VAN BALLEGOOIJ
Metszéspontok: uniós büntetőjog és alapjogok (10–25. o.)

»

BELOVICS ERVIN
A pártatlanság megítélése az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) AB határozatának tükrében (26–38. o.)

»

POLT PÉTER
Magyarország külkapcsolatainak hatása a büntetés-végrehajtásra (39–50. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SOLT ÁGNES – SZABÓ JUDIT
Az életfogytig tartó szabadságvesztés jogalkalmazási gyakorlata (51–84. o.)

»

SOLT ÁGNES
A feltételes szabadságra bocsátás intézményének magyarországi gyakorlata (85–102. o.)

»

MÉSZÁROS ÁDÁM
Az ártatlanság vélelme és a terhelt bűnösként kezelésének tilalma (103–115. o.)

»

KISS ANNA
A magánindítvány kettős természete (116–132. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A szakértői bizonyítás jogi és szervezeti keretei mint a szakvélemény hiteltérdemlőségének biztosítékai (133–154. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A migrációspecifikus bűnelkövetés néhány aspektusáról (155–180. o.)

_____________________________________________________________


Kriminológiai Tanulmányok 53. kötet »

(szerk.: Vókó György–Tamási Erzsébet) OKRI, Budapest, 2016

»         Előszó (7–8. o.)
»

IRK FERENC
Zöldkriminológia: szemlélet, súlypontok, irányzatok (9–24. o.)

»

SÁRIK ESZTER
Vallásosság és kriminológia (25–42. o.)

»

KÓ JÓZSEF
Az ENYÜBS rendszer kriminológiai szempontból (43–63. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA
A terhelti védekezések bírói értékelése emberölési ügyekben (64–80. o.)

»

KISS ANNA
A hazai büntetőeljárás hatékonyságáról (81–97. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Remix – Új típusú pszichoaktív anyagok és a büntetőeljárás (98–117. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
Műtárgyhamisítás Magyarországon a büntető igazságszolgáltatásban.
Egy empirikus kutatás tapasztalatai (118–141. o.)

»

DERES PETRONELLA
Néhány észrevétel az uzsora-bűncselekményről egy OKRI-kutatás tükrében (142–167. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Az ustawka és büntetőjogi megítélése (168–180. o.)

»

SOLT ÁGNES
Nők, férfiak, fiatalok a börtönben (181–202. o.)

_____________________________________________________________


Kriminológiai Tanulmányok 52. kötet »

(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2015

»         Előszó (7–10. o.)
»

TAMÁSI ERZSÉBET
Békésebb világ – fiatal gyilkosokkal (11–40. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Több ember sérelmére elkövetett emberölések kutatása (41–58. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA
A kiterjesztett öngyilkosságok kriminológiai háttere (59–76. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
Régi terrorizmus – újfajta terrorizmus II. A politikai erőszak forrásai és formaváltozatai Nyugat- és Kelet-Európában a XX–XXI. század fordulóján (77–102. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Kockázati bűncselekmények és cannabispolitika (103–121. o.)

»

IRK FERENC
A hatalommal és az erőfölénnyel visszaélés kriminológiai vonatkozásai (122–147. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KOVÁCS KRISZTINA – PÁRKÁNYI ESZTER – SZABÓ JUDIT
A pártfogó felügyelet szerepe a bűnmegelőzésben, különös tekintettel a jogintézmény tervezett változásaira (148–191. o.)

»

SÁRIK ESZTER
A vallásosság vizsgálata deviáns fiatalok körében (192–210. o.)

  _____________________________________________________________


Kriminológiai Tanulmányok 51. kötet »

(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2014

»         Előszó (7–8. o.)
»

IRK FERENC
A kockázattársadalom menedzserdevianciáiról (9–25. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – INZELT ÉVA – LÉVAY MIKLÓS
Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében. Milyen cselekményeket rejtenek a jogerősen elítéltek aktái? (26–49. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Bevezetés a kábítószer‐gazdaságtanba II. (50–71. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
Régi terrorizmus – újfajta terrorizmus I. Kritikai vizsgálódás a terrorizmuselméletek körében (72–92. o.)

»

BÁRD PETRA
A bűnügyi együttműködés csapdái: a Tobin-ügy (93–109. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
Bizonyítás az angloamerikai büntetőeljárási rendszerben (110–129. o.)

»

TAMÁSI ERZSÉBET – BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
Az emberöléshez vezető út rizikófaktorai fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében (130–164. o.)

»

PARTI KATALIN
A megbízható tájékoztatás elemei az online és a nyomtatott sajtóban – különös tekintettel az ügyészséggel való kommunikációra (165–184. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA
Mediáció körben (185–204. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A sportrendészet aktuális kérdései (205–220. o.)

  _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 50. (Jubileumi kötet) »
(szerk.: Vókó György–Tamási Erzsébet) OKRI, Budapest, 2013

»

TAMÁSI ERZSÉBET
Előszavak – utódokhoz (7–14. o.)

»

GÖDÖNY JÓZSEF
A bűnözés új jelenségei (15–26. o.)

»

PUSZTAI LÁSZLÓ
A bűnözés előrejelzése (27–64. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
Prostitúció fiatal korban – tinédzser prostituáltak (65–104. o.)

»

RÓZSA JÁNOS
Az emberölésekről (105–133. o.)

»

MÜNNICH IVÁN
Az emberölést elkövetett személy lélektanáról (135–174. o.)

»

POLT PÉTER – GERENCSÉR BALÁZS – NAGY RÉKA
A magyar ügyészség az Alaptörvény elfogadása után (175–192. o.)

»

*BELOVICS ERVIN
A jogos védelem új rendszerének kialakulása a magyar büntetőjogban (193–206. o.)
* Interneten nem érhető el!

»

IRK FERENC
Teljesítmény és biztonság viszonya a kockázattársadalom szervezeteinek működésében. Makrokriminológiai megközelítés (207–224. o.)

»

VIRÁG GYÖRGY
Miért erőszakolják meg a férfiak a nőket? Gondolatok és elméletek a szexuális erőszakról (225–244. o.)

»

VÓKÓ GYÖRGY
A büntetés-végrehajtás sajátosságai és tapasztalatai Európában (245–260. o.)

»        Repertórium 1962–2013 (261–290. o.)

  _____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 49. kötet »
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2012

»         Előszó (7–9. o.)
»

KEREZSI KLÁRA
Konfliktus és helyreállítás (11–25. o.)

»

FAZEKAS JUDIT
Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban – a hágai programtól a stockholmi programig
(26–48. o.)

»

PARTI KATALIN
Harc az online illegális tartalom ellen (49–69. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A krimináltechnika és az igazságügyi szakértői diszciplínák fejlődéstörténetének legújabb kori eseményei (70–86. o.)

»

SÁRIK ESZTER KATALIN
Ifjúsági értékrend és deviancia (87–106. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA
Gyermekbarát igazságszolgáltatás (107–117. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Vizsgálat a fővárosi éjszakai szórakozóhelyek erőszakos kriminalitási helyzetéről (118–138. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Bevezetés a kábítószer‐gazdaságtanba I. (139–157. o.)

»

BORBÍRÓ ANDREA – SZABÓ JUDIT
Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés‐végrehajtási intézetekben a nemzetközi kutatások fényében (158–192. o.)

»

ZINNER TIBOR
A Kék könyv a Rajk–Brankov-ügyről. Hazugságok és elhallgatások (193–210. o.)

 _____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 48. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2011

»         Előszó (7–12. o.)
»

SZABÓ IMRE
A számítástechnikai adat mint elektronikus bizonyíték (13–28. o.)

»

PARTI KATALIN – VIRÁG GYÖRGY
A szájbergyerek és a bicikli. A kelet‐európai gyerekek nethasználatának specifikumai (29–48. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SZABÓ IMRE –
WINDT SZANDRA
A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények kutatása (49–80. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA
A jogellenesen külföldre vitt gyermekek – az esetek és az ellátórendszer jellemzői (81–97. o.)

»

BARABÁS ANDREA TÜNDE
A mediáció lehetőségei a büntetés‐végrehajtásban (98–114. o.)

»

UTASI JUDIT
A gyűlöletbűnözés háttere (115–126. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A gyűlöletbeszéd és a holokauszttagadás szankcionálása a német nyelvű országokban (127–143. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak vizsgálata (144–167. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF – ANTAL SZILVIA
A bűnözés társadalmi költségei (168–195. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA – KISS ANNA
A hamis és meghamisított festmények azonosítása (196–212. o.)

»

MÉSZÁROS ÁDÁM
Titkos gondolatok (213–226. o.)

_____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 47. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2010

»         Szerzők (7. o.)
»

KOVÁCS TAMÁS
Köszöntő (9–10. o.)

»         Előszó (11–15. o.)
»

HANS-JÖRG ALBRECHT
Biztonság és bűnmegelőzés. Objektív biztonság – szubjektív biztonság (17–35. o.)

»

IRK FERENC
A kriminálszociológia alternatívái rizikótársadalomban. Káosz vagy a szabadság rendje (36–60. o.)

»

KORINEK LÁSZLÓ
Mire jó a kriminológia? (61–71. o.)

»         GÖNCZÖL KATALIN
        Kriminálpolitika és bűnözéskontroll Magyarországon. Reformok 2002–2009 (72–86. o.)
»

BÁRD PETRA – BORBÍRÓ ANDREA
Kontrollálatlan kontrolltársadalom (87–112. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF
Az áldozattá válás jellemzői Magyarországon a 2005. évi viktimológiai felmérés tükrében (113–130. o.)

»

ULRICH SIEBER
A büntetőjog és a hadijog közötti határok elmosódása – a belső és külső biztonság nyomában
(131–149. o.)

»

MÁRKI ZOLTÁN
Koncepció és valóság. Büntetőjogi elképzelések és törvények egy bíró szemével (150–155. o.)

»

POLT PÉTER
A mentelmi jog jogbölcseleti alapjai (156–176. o.)

»

FINSZTER GÉZA
Erőszakszervezet vagy biztonságot szolgáltató hatóság. Tanulmány a rendőrségről (177–201. o.)

»

SOLT ÁGNES – VIRÁG GYÖRGY
Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők a szegregált telepeken élők mindennapjaiban (202–227. o.)

_____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 46. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2009

»         Előszó (7–11. o.)
»

BORBÍRÓ ANDREA
Prevenció és büntető igazságszolgáltatás (13–37. o.)

»

VIG DÁVID
Izoláció a társadalomvédelem bűvöletében: határozatlan ideig tartó szabadságmegvonás Európában
(38–53. o.)

»

ANTAL SZILVIA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SOLT ÁGNES
Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata (54–94. o.)

»

BÁRD PETRA
Európai Unió: a szabadság, a biztonság vagy a jog érvényesülésének a térsége? (95–114. o.)

»

KISS ANNA
Eurojustból Európai Ügyész? (115–131. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA
Az ügyész szerepe a mediációban – az első év tapasztalatai (132–168. o.)

»

MÉSZÁROS ÁDÁM
Adalékok a jogellenesség tanához (169–189. o.)

»

PARTI KATALIN
Az észt és a magyar fiatalok latens devianciái a családhoz és a kortársakhoz kötődés tükrében
(190–215. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF
15 éves a DADA: a rendőrségi megelőzési program értékelése (216–249. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA – VIRÁG GYÖRGY
A bűn és a gyermekek ábrázolása a médiában (250–276. o.)

»

TILKI KATALIN – DUNAVÖLGYI SZILVESZTER
A vám- és pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben (277–308. o.)

_____________________________________________________________ 

Kriminológiai Tanulmányok 45. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2008

»         Előszó (7–12. o.)
»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Az erőszakos bűnözés trendjei az ERÜBS-adatok alapján. Bűncselekmények és elkövetőik 1995–2005
(13–41. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE
Az erőszakos bűncselekmények sértettjei (1995–2005) (43–72. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA
A büntethetőség alsó korhatára, valamint a gyermek- és fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények körüli dilemma (73–91. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF
A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága (93–147. o.)

»

PARTI KATALIN
Számítástechnikai devianciák és társadalmi kötődés (ISRD–2) (149–174. o.)

»

BÁRD PETRA
A kölcsönös bizalom elvével szembeni alkotmányos aggályok az európai elfogatóparancs példáján keresztül
(175–192. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – MÉSZÁROS ÁDÁM – WINDT SZANDRA
A vádelhalasztás eredményessége és feltételei 2006-ban: aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az individualizálás szempontjaira (193–238. o.)

»

FÜLÖP ÁGNES – KISS ANNA
Az óvadék elméleti és gyakorlati kérdései (239–258. o.)

»

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER – TILKI KATALIN
Eljárási akadályok két környezetkárosító deliktumnál (259–281. o.)

»

ANTAL SZILVIA
Public Private Partnership (283–302. o.)

 _____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 44. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2007

»         Előszó (7–10. o.)
»

FINSZTER GÉZA
Rendvédelemről szóló alkotmánybírósági határozatok elemzése (11–40. o.)

»

LIGETI MIKLÓS
A kábítószerek és az azokra irányuló egyes cselekvések büntetőjoga – történeti vázlat és problémafelvetés (41–66. o.)

»

MÉSZÁROS ÁDÁM
Adalékok a részesség járulékosságának tanához (67–88. o.)

»

PARTI KATALIN
Tiltott pornográf felvétellel visszaélés az interneten – az empirikus kutatás adatai (89–110. o.)

»

FEHÉR LENKE
A prostitúció körüli élősdi jellegű bűncselekmények. Egy empirikus vizsgálat főbb tanulságai (111–133. o.)

»

HERCZOG MÁRIA – GYURKÓ SZILVIA
Ártatlanságra ítélve – gyermekkorú elkövetők az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán
(134–153. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A magyarországi futballhuliganizmus ténykutatása (154–189. o.)

»

BARABÁS ANDREA TÜNDE
A vádelhalasztások számának alakulása a magyar büntetőeljárásban (190–224. o.)

»

KISS ANNA
A sértett eljárásjogi helyzete néhány európai államban (225–247. o.)

»

ANTAL SZILVIA
A büntetések foganatba vételének, megkezdésének szabályozása (248–267. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az irreguláris migráció megfékezésére tett kísérletekről (268–287. o.)

 _____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 43. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2006

»         Előszó (7–9. o.)
»

BARABÁS A. TÜNDE – GYURKÓ SZILVIA – VIRÁG GYÖRGY
Média és igazságszolgáltatás (11–38. o.)

»

FINSZTER GÉZA
A bűnügyi nyilvántartás helyzete és fejlesztésének lehetőségei (39–62. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
Bevezetés a terrorizmus kriminológiájába I. rész. Definíció, tipológia, jog és történelem (63–94. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az irreguláris migráció hazai jellemzői (95–116. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A futballhuliganizmus jellemzői és helyzete hazánkban (117–135. o.)

»

HERCZOG MÁRIA – GYURKÓ SZILVIA
Randevú-erőszak – partnerbántalmazás a családi együttélést megelőzően (136–155. o.) 

»

PARTI KATALIN
Tiltott pornográfia az interneten – bevezetés az empirikus kutatáshoz (156–176. o.) 

»

ANTAL SZILVIA – VIG DÁVID
A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata (177–202. o.) 

»

KEREZSI KLÁRA
Vélemények a bűnről és a büntetésről – egy lakossági attitűdvizsgálat tapasztalata (203–240. o.) 

»

KISS ANNA
A közvetítői eljárásról (241–264. o.) 

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A DNS kriminalisztikai célú alkalmazásának szabályai Németországban és Magyarországon
(265–289. o.) 

 _____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 42. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2005

»         Előszó (7–9. o.)
»

KEREZSI KLÁRA
A bűnmegelőzés és a biztonságérzet területi összetevői (11–40. o.)

»

KÓ JÓZSEF
Félelem keletről nyugatra: A bűnözéstől való félelem területi sajátosságai Magyarországon (41–67. o.)

»

BARABÁS TÜNDE
Az áldozattá válás sajátosságai Magyarország egyes régióiban (68–91. o.)

»

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER
A közbiztonságról és a rendőrségről alkotott vélemények területi jellemzői (92–111. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Erőszakos bűncselekmények áldozatainak területi jellemzői (112–138. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
A vagyon elleni bűncselekmények sértettjeinek területi jellemzői (139–165. o.)

»

IRK FERENC
A közlekedési deviancia régióspecifikus vonásai (166–209. o.)

»

FEHÉR LENKE
Illegális migráció, embercsempészet, emberkereskedelem (210–233. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az illegális bevándorlás jellemzői Dél-Európában (234–257. o.)

»

PARTI KATALIN
Az e-bűnözésről készült statisztikák jellemzői (258–282. o.)

»

TILKI KATALIN
A környezetvédelem szabálysértési gyakorlata (283–301. o.)

»

FÜLÖP ÁGNES – NAGY EMESE
Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában (302–326. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
A fiatalkorú elkövetők gyermekkora – az elkövetővé válás előzményei (327–352. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA
Helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásának lehetőségei a családon belüli erőszak eseteiben
(353–366. o.)

»

KISS ANNA
Az adhéziós eljárás szerepe a büntetőeljárásban (367–380. o.)

 _____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 41. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2004

»         Előszó (7–9. o.)
»

KÓ JÓZSEF
Bűnözéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata Budapest két kerületében (kötet sz.: 11–44. o.)

»

VIRÁG GYÖRGY
Bevezetés a családi erőszak kutatásához (kötet o. sz.: 45–72. o.)

»

FEHÉR LENKE
Modellek a családon belüli erőszak kezelésére (kötet o. sz.: 73–91. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
Emberölés: áldozatok és tettesek (kötet o. sz.: 92–113. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
„Fiatalok a bűnözés ellen” – viktimológiai vizsgálat középiskolások körében (kötet o. sz.: 114–136. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
Lakásmaffiák. Társadalomtörténeti és szociológiai áttekintés (kötet o. sz.: 137–163. o.)

»        NAGY LÁSZLÓ TIBOR
       A lakásmaffia bűncselekmények empirikus vizsgálata (kötet o. sz.: 164–193. o.)
»

LIGETI MIKLÓS
A környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezésének büntetőtörvényi tényállása
(kötet o. sz.: 194–216. o.) 

»

TILKI KATALIN
A környezetkárosítás és a természetkárosítás jogalkalmazói gyakorlata (kötet o. sz.: 217–248. o.) 

»

PARTI KATALIN
Az internetes bűncselekmények nyomozásának egyes kérdései (kötet o. sz.: 249–274. o.) 

»

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER – FINSZTER GÉZA
A képviselői mentelmi jog szabályozása Európában és a hazai gyakorlat (kötet o. sz.: 275–294. o.) 

»

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA
Elterelés vagy elzárás? (kötet o. sz.: 295–315. o.) 

»

KISS ANNA
Média és büntetőeljárás (kötet o. sz.: 316–332. o.) 

 _____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 40. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2003

»         Előszó (7–8. o.)
»

FINSZTER GÉZA
Korrupció által sújtott rendőrségek (Nemzetközi kitekintés) (9–39. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Az önbíráskodás kriminológiai kérdéseiről (40–71. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
Józsefváros – adalékok egy kerület szabálysértési természetrajzához (72–97. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A roma kisebbség egyes szociológiai és kriminológiai problémái (Kutatászáró összefoglalás) (98–120. o.)

»

KEREZSI KLÁRA
A kriminológia és a büntetőpolitika kapcsolata (121–159. o.)

»

IRK FERENC
A közbiztonság és a bűnmegelőzés jövője (160–178. o.)

»

PARTI KATALIN
A számítógépes bűnözés és az internet (179–204. o.)

»

TILKI KATALIN
A környezetvédelmi büntetőjog szabályozása egyes európai országokban (205–229. o.)

»

KARDOS RENÁTA – KISS ANNA
Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban (230–253. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A klasszikus kriminalisztikai vizsgálatok az automatizáció lehetőségeinek szemszögéből (254–288. o.)

_____________________________________________________________

Kriminológiai Tanulmányok 39. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2002

»         Előszó (7–8. o.)
»

BARABÁS A. TÜNDE – IRK FERENC
Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés – II. (9–36. o.)

»

FINSZTER GÉZA
A rendészet rendszere (37–71. o.)

»

KEREZSI KLÁRA
Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankciórendszerében (72–104. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A kézírásvizsgálatok új lehetőségei és perspektívái (105–131. o.)

»

NÉMETH ZSOLT
Rendőrség és gyermekvédelem (132–161. o.)

»

KISS ANNA
A sértett eljárásjogi helyzetének erősítése, különös tekintettel a pótmagánvád intézményére (162–178. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
A bűnözés „előszobája”? (179–211. o.)

»

FEHÉR LENKE – PARTI KATALIN
Nők a börtönben (212–238. o.)

»

KÖVÉR ÁGNES
A büntető igazságszolgáltatás működésének költségösszefüggései (239–279. o.)

»

RITTER ILDIKÓ – KÓ JÓZSEF
A magyarországi illegális amfetaminpiac jellemzői (280–312. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Az önbíráskodás büntetőjogi kérdéseiről (313–335. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A cigányság a magyar kriminológiai kutatásban 1970–2001. Kutatástörténeti vázlat (336–360. o.)


_________________________________________________________________________________________________

 

  « Visszatérés a nyitólapra  

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.