logo

 

Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking (INVERT)

< • >

A (felnőtt és gyermek) munkacélú kizsákmányolás pénzügyi modelljének kidolgozása az áldozatok és a vállalatok azonosítása és a kizsákmányolás megakadályozása érdekében

101101914 – INVERT

 

Az INVERT az Európai Bizottság Belső Biztonsági Alapja által társfinanszírozott projekt az ISF-2022-TF1-AG-THB felhívás keretében. A projekt száma: 101101914.
Az Európai Bizottság kijelölt projektfelelőse: Katarina Tiger.

A projekt 24 hónapig tart, 2023. június 1. és 2025. május 31. között, és a konzorcium az alábbi hét partnerből áll:

– Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) – a koordinátor;
– Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (PRP);
– Victim Support Europe AISBL (VSE);
– Országos Kriminológiai Intézet (OKRI)
– Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (CCTL);
– Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNE (OSDIFE).


A projekt kitűzött céljai:

♦A felnőtt- és gyermekkereskedelem bűnözői üzleti modellje kizsákmányolási szakaszának megszakítása két (vállalat- és áldozatközpontú) kockázatértékelési eszközből álló prototípuscsomag kifejlesztésével, amelyet az ügyészségek és rendészeti szervek használhatnak Európában.
♦ A nemzetközi együttműködés és kapacitásépítés erősítése az ügyészségek és rendészeti szervek között Európában a felnőtt- és gyermekkereskedelemmel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás terén.


A projekt hivatalos honlapja: https://invert-project.eu/about-the-project/

 

   ♦ SZAKMAI ANYAGOK  »  

   ♦ KONFERENCIA – 2024. június 6., Budapest  »  montazs3

 

EU funded Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerzők sajátjai és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

 


 

critcor eu logo2


Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció?

A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai

101014783 — CRITCOR


A CRITCOR-projekt az Európai Unió HERCULE III programja keretében valósult meg 2021. január 1. és 2022. április 30. között. Az Országos Kriminológiai Intézet által vezetett projektben Portugália, Németország, Olaszország, Hollandia, Nagy-Britannia, Lengyelország, Csehország és Románia szakértői vettek részt, hogy támogassák és elősegítsék a tizenöt hónapos együttműködés sikeres megvalósítását. Célunk az volt, hogy összegyűjtsük és megosszuk a korrupció kérdéseivel kapcsolatos ismereteket oly módon, hogy az információkat mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek egyaránt hatékonyan tudják hasznosítani, továbbá, hogy a hazai és külföldi „jó gyakorlatok” ismeretanyagát és integrált elemzését olyan szakemberek számára is elérhetővé tegyük, akik érdemi segítséget nyújtanak a korrupciós bűncselekmények hatékony üldözéséhez, felderítéséhez és a megfelelő büntetőjogi eszközök megtalálásához.

   A projekt sikeres megvalósítása érdekében négy pillérre épülő programot állítottunk össze, amelynek keretében a közel másfél év alatt workshopokat, tréningeket, konferenciát szerveztünk, projekt-honlapot hoztunk létre, továbbá egy a részt vevő országok közreműködésével készült angol nyelvű esettanulmány-kötetet; egy nemzetközi tapasztalatcserén alapuló tréningkötetet; továbbá egy ún. eszköztárat (Toolkit) publikáltunk, utóbbi két kiadványt magyar és angol nyelven is.

   A 2022-ben több mint száz hazai és külföldi elméleti és gyakorlati szakember részvételével lezajlott zárókonferencia összefoglalta a projekt eredményeit, bemutatta a korrupció különböző nemzetközi nézőpontjait és az EU pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló eszközöket, valamint megvitatta a korrupció jogi és kriminológiai perspektíváját. A résztvevők megállapították, hogy a korrupció témája nagyon összetett, és bár bizonyos szempontból országonként eltérő, a jelenség főbb jellemzői sok közös vonást mutatnak, ezért érdemes nemzetközi szinten is elemezni. A kisebb és magasabb szintű korrupció mutatói és megkülönböztető jegyei korántsem egyértelműek. Mivel az egyes jogszabályok országonként eltérőek, rendkívül nehéz teljesen közös pontokat találni, mert a jog és a kriminológia nyelve nem azonos. Míg a jog bizonyos jogszabályi pontokban és előre meghatározott szankciókban gondolkodik, addig a kriminológia mint tudomány mindig „jelenségként” határozza meg a problémákat.

   Kiadványaink a korrupció elméleti aspektusait tartalmazzák hazai és nemzetközi szempontból. A képzési anyag a korrupció területén, a nyomozás és a büntetőeljárás során felmerülő lehetséges problémákra és dilemmákra összpontosít. Az eszköztár hasznos eszközként működhet a magyar – és a külföldi – rendőrök és ügyészek számára, hogy a korrupcióval kapcsolatos nyomozásukat minél hatékonyabban fejleszthessék. Ez a szisztematikus áttekintés jól megalapozott ismereteket nyújt a szakembereknek a nyomozás lépéseinek helyes sorrendjéről.

   Mind a szóbeli programok, mind az írásos anyagok nagy nyilvánosságot kaptak, közvetlenül mintegy 380 – és közvetve ennél sokkal több – érdeklődőhöz jutottak el.


  RÉSZTVEVŐK  

 Munkatársak »
 Együttműködő partnerek »

  RENDEZVÉNYEK  

 Workshop 1 – Kick-off meeting, 2021. március 22–23. (online)
A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai: 
szakértői szempontok

    Absztrakt, prezentációk, program »  

 Workshop 2 – 2021. június 21–22. (online)
A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai: 
elsődleges eredmények

    Absztrakt, prezentációk, program »  

 Tréning – 2021. november 22–23. (online)
A korrupciós bűncselekmények felderítési, vádemelési, ítélkezési gyakorlata
    Absztrakt, prezentációk, program »  

 Zárókonferencia – 2022. március 21–22. (online)
A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai:
a kutatás eredményei

    Absztrakt, prezentációk, program »  

  PUBLIKÁCIÓK   *

 Tanulmánykötet (Countries' Case Studies) »
 Tréningkötet  (Training Material) »
 Kézikönyv (Toolkit) »

        * Az angol nyelvű kiadványok az "OKRI Kötetek" rovatban megtekinthetők.

   KAPCSOLÓDÓ ELEMZÉSEK, PREZENTÁCIÓK

♦ Kó József: Korrupciós bűncselekmények és bűnelkövetőik Magyarországon.
A második elemzés eredményei. Összefoglaló

♦ Éva Inzelt: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption:
Preliminary results I
 (GRECO)
♦ Krisztina Farkas: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption:
Preliminary results II
 (GRECO)

 

 


 

ARCHÍVUM – LEZÁRULT PROJEKTEK

 

Tackle Insecurity in Marginalized Areas (MARGIN) »

Balkan Criminology Network »

Political motivated crime in the light of current migration flows (POMIGRA) »

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 12. szerda, 12:48:19.