Bűncselekmények Áldozatainak Napja, 2023

 

A Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciója ebben az évben is megtartotta hagyományos konferenciáját a Bűncselekmények Áldozatainak Napja alkalmából, amelyre 2023. február 28-án, online formában került sor, ez alkalommal is az Országos Kriminológiai Intézettel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben.

Az emberi jogi védelem Európában című rendezvényen részt vettek: Prof. Dr. Barabás A. Tünde, egyetemi tanár, az MKT Viktimológiai Szekciójának elnöke, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, az NKE RTK Kriminológia Tanszékének vezetője, továbbá dr. Kiss Anna, az OKRI tudományos főmunkatársa, valamint dr. Törő Andrea legfőbb ügyészségi ügyész a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályáról. A vendégek körében a szekció tagjait, egyetemi oktatókat, hallgatókat, az OKRI munkatársait, ügyészeket is köszönthettünk.

Fókuszban az európai áldozatvédelem állt az EJEB és az EUB esetjogának bemutatásán keresztül.

Az online esemény iránt a késői kezdési időpont ellenére ebben az évben is nagy volt az érdeklődés, a prezentációt követően több résztvevő színesítette hozzászólásaival a rendezvényt. 

Prezentáció: Áldozatvédelem Európában. Az EJEB és EUB esetjoga

Kapcsolódó cikk:

Kiss Anna – Törő Andrea:
Áldozatvédelem Európában, az EJEB és az EUB esetjoga alapján
Ügyészek Lapja, 2023/1., 65–67. o.

 

___________________________

 

BŰNÖZÉSKUTATÁS EURÓPA KÖZEPÉN

Konferencia Vókó György és Mészáros Ádám emlékére


2022. május 11.

Országos Kriminológiai Intézet


Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) 2022. május 11. napján „Bűnözéskutatás Európa közepén” címmel rendezett online konferenciát két elhunyt kollégája, Prof. Dr. Vókó György és dr. Mészáros Ádám emlékének tiszteletére. A konferencia résztvevői az OKRI-ban folyó szerteágazó témájú kriminológiai és büntetőjogi kutatásokból kaphattak ízelítőt, amelyek legfrissebb eredményei mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek számára használható ismereteket nyújtottak. A több mint száz ügyész, egyéb jogalkalmazó, valamint a tudományos élet szereplői részvételével zajló rendezvény méltó megemlékezésül szolgált az egykor a tudományos tevékenységnek élő, a büntetőjog-tudományok területén nagyot alkotó elhunyt kollégáknak, akik munkássága tovább él az Intézet szellemiségében és tevékenységében.


A konferencia programja (letölthető)


Kapcsolódó publikációk

Ritter Ildikó: Öregember nem vénember?! Az időskori kriminalitás jellemzői. I–II. rész
Ügyészek Lapja, 2021/5., 31–46. o. és 2021/6., 5–22. o.

Bőczné Neparáczki Anna: Bűnözéskutatás Európa közepén. Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet Vókó György és Mészáros Ádám emlékére rendezett konferenciájáról
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 69–76. o.

Bolyky Orsolya: A kiszolgáltatottság fogalmának jogi értelmezése, különös tekintettel az idős korú áldozatokra
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 77–85. o.

Solt Ágnes: Hogyan veszélyeztetjük a gyerekeket? Jogerős esetek változásai 2015 évről 2020-ra
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 87–95. o.

Nagy László Tibor: Pirotechnika a stadionokban
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 97–101. o.

Tilki Katalin: Egy állatkínzással kapcsolatos jogeset során felvetődött kérdések
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 103–109. o.

Bőczné Neparáczki Anna: A szabadlábon védekező terhelt, valamint védőjének ügyirat-megismerési joga az Európai Unió elvárásainak fényében
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 111–117. o.Képgaléria (rákattintással nagyobb méretben megtekinthető)

 

___________________________

 

Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából

szakmai-tudományos konferencia és továbbképzés

 

Igazságügyi Palota, Díszterem,
2021. október 12.

»    Program
»   Absztrakt

»  

Előadások (Prezentációk)

• Természetkárosítással kapcsolatos ügyek a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának praxisában
dr. Bándi Gyula

Természetkárosítással kapcsolatos tapasztalatok
Herczeg Zoltán

•  A természetvédelem és a természetkárosítás az ügyészi feladatok tükrében
dr. Teszár László

•  A természetkárosítási bűncselekmények elbírálásának gyakorlati problémái
dr. Várhegyi Éva

•  A természetkárosítás felderítésének és vizsgálatának kérdései
dr. Tilki Katalin

•  A veszélyeztetett fajok illegális nemzetközi kereskedelmének tendenciái
dr. Zsigmond Csaba

•  Természetkárosítás a nyomozók szemszögéből
dr. Daróczi István

•  A természetkárosítás elleni fellépés: ellenőrzési tapasztalatok, felmerülő problémák
Kovácsné Simon Szilvia

 

___________________________

 

A környezet és természet elleni bűncselekmények
gyakorlati kérdései

szakmai-tudományos konferencia és továbbképzés


Magyar Igazságügyi Akadémia Deák Ferenc terem,
2019. március 28.

»   Program
»  

Absztrakt 

»  

Előadások (Prezentációk)

A feljelentés elutasításának és nyomozás megszüntetésének jellemző
okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben
dr. Tilki Katalin

A természetkárosítás bűncselekményének gyakorlati kérdései a
nyomozás során és az ügyészi szakban
dr. Ben-Belgacem Anikó

Változatos jogesetek a környezeti bűncselekmények köréből
dr. Laczi Beáta

A Dízelügy büntetőjogi aspektusai
dr. Takács Péter

Az illegális hulladék-elhelyezés jogalkalmazói gyakorlata és
nehézségei
dr. Garai Renáta

A Natura 2000 területeken elkövetett jogsértések elleni ügyészi
fellépés lehetőségei
dr. Kovács Attila

A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés jogi alapjai
dr. Bancsiné dr. Magyar Viktória – dr. Bancsi Zsolt

 

Képgaléria (rákattintással nagyobb méretben megtekinthető)


___________________________

 

14th Annual Conference of European Society of Criminology:

“Criminology of Europe: Inspiration by Diversity”

10th to 13th September 2014, Prague

OKRI Researchers' presentations at the ESC 2014

»  Tünde A. Barabás
Conference Summary (in Hungarian)
» Petra Bárd
The Social Conditions of the Effective Fight against Hate Crimes
» Katalin Parti
Efficacy and Outcomes Research on the MARC Model: A Year Long Study
» Katalin Parti – Andrea Schmidt – Bálint Néray – György Virág
Risk factors in bullying – TABBY Hungary


___________________________

 

A kínálati oldali kábítószer-bűncselekmények felderítése és bizonyítása Magyarországon


Igazságügyi Palota, Díszterem,
2013. május 9. 

   »     Program
   »    Absztrakt
   »    Beszámoló a konferenciáról

 

Képgaléria (rákattintással nagyobb méretben megtekinthető)

 

 ______________________________________________________

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
január 31.

Kó József:

Regressziós modell az élet elleni bűncselekmények alakulásának magyarázatára

belső szakmai fórum

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. február 15. csütörtök, 12:12:54.