Archívum

  2020  2015        2010
2024  2019  2014 2009
2023  2018  2013 2008
2022  2017 2012 2007
2021       2016         2011 2006 

 

 

 

 

_______________________________________________________________


Az OKRI

2024. évi munkaterve


Az Intézet által kezdeményezett kutatások

1. A vagyon elleni erőszakos bűnözés jellemzői
     Kutató: Nagy László Tibor

2. Mesterséges intelligencia és erőszakos bűnözés
     Kutatók:  Virág György, Solt Ágnes

3. A sportrendezvények biztonsága és a biztosítások tapasztalatai
     Kutató:  Nagy László Tibor

4. Morfológiai változások a vagyon elleni bűncselekmények körében a 21. században
     Kutató:  Kó József

5. A gyógyszerhamisítás hazai jellemzői
     Kutató:  Ritter Ildikó

6. A bv. bírók feltételes szabadságra bocsátás és reintegrációs őrizet kedvezményekkel kapcsolatos attitűdváltozása az elmúlt 10 évben
     Kutató:  Solt Ágnes

7. A befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló 1805/2018 (EU) rendelet magyarországi alkalmazásának tapasztalatai (A RECOVER nemzetközi projekt felkérése alapján)    
     Kutatók:  Kármán Gabriella, Deres Petronella

8. Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking (INVERT)
[A munkacélú kizsákmányolás pénzügyi modelljének kidolgozása az áldozatok és a vállalatok azonosítása és a kizsákmányolás megakadályozása érdekében] – nemzetközi pályázat
     Kutatók:  Barabás A. Tünde (kutatásvezető), Windt Szandra

9. A kapcsolati erőszak bűncselekmény jogalkalmazási gyakorlatának utóvizsgálata I. (feljelentés elutasítás, nyomozás megszüntetés)
     Kutató:  Garai Renáta

10. A terhelti és a sértetti jogok viszonya
     Kutató:  Kiss Anna

11. Az emberkereskedelem jelensége a Covid19-pandémia árnyékában és a jogalkalmazók attitűdje (kutatási ösztöndíj keretében)
     Kutató:  Windt Szandra

12. A veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény (Btk. 359. §) nyomozása és jogalkalmazói gyakorlata
     Kutató:  Tilki Katalin


Az Ügyészség által kezdeményezett kutatások

13.  Új elkövetési formák, trendek és tendenciák az online térben elkövetett bűncselekmények körében
     Kutatók:  Barabás A. Tünde (kutatásvezető), Deres Petronella, Sárik Eszter
 
14.  Az embercsempészés mint szolgáltatás: a pénz útjának nyomon követése, a vagyonvisszaszerzés lehetőségei a hawala-rendszerben és az európai joggyakorlatban
    Kutatók:  Deres Petronella, Kármán Gabriella

15. Az embercsempészek által szállított migránsok eljárásjogi státusza az európai joggyakorlatban
     Kutatók:  Windt Szandra, Kiss Anna

16. A terrorcselekményhez és a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetéshez vezető okok, motívumok a hazai gyakorlat tükrében
     Kutatók:  Tilki Katalin, Kó József, Szabó Judit

17. A büntetés-végrehajtási intézetekben és a rendőrségi fogva tartás során elkövetett bántalmazás hivatalos eljárásban bűncselekmény jellemzői
     Kutatók:  Bolyky Orsolya, Ritter Ildikó

18. A gyermekotthonban, az iskolában elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak okainak és szociológiai hátterének vizsgálata
     Kutatók:  Sárik Eszter, Bolyky Orsolya, Solt Ágnes

19. A gyermekpornográfia dogmatikai kérdései és jogalkalmazási problémái a megváltozott törvényi tényállás tükrében
     Kutató:  Szabó Judit
20.  A közvetítői eljárásban elfogadott jóvátételek jellege
     Kutató:  Garai Renáta

21. A távoltartás szabályozása a jogalkalmazási tapasztalatok tükrében
     Kutató:  Garai Renáta
22.  Az egyezségkötés meghiúsulásához vezető okok és megfontolások a terhelt és a vádhatóság oldalán
     Kutatók:  Kiss Anna, Kármán Gabriella

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 12. szerda, 12:48:19.