Archívum

  2020  2015        2010
  2019  2014 2009
  2018  2013 2008
2022  2017 2012 2007
2021       2016         2011 2006 

 

 

 

 

_______________________________________________________________


Az OKRI

2022. évi munkaterve


Az Intézet által kezdeményezett kutatások

1. A fiatalkorúak bűnelkövetésének jellemzői napjainkban
  Kutatók: Sárik Eszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya

2. Az emberkereskedelem jelensége a Covid19-pandémia árnyékában és a jogalkalmazók attitűdje
  Kutató: Windt Szandra

3. A felfegyverkezve elkövetés hazai és nemzetközi megítélése, különös tekintettel az ún. „knife crime” jelenségére
  Kutató: Deres Petronella

4. A büntetőeljárások tapasztalatainak visszacsatolása a gyógyszerhamisítás elleni stratégiába
  Kutató: Kármán Gabriella

5. A kibertérrel összefüggő bűncselekmények sajátosságai Magyarországon
  Kutató: Deres Petronella

6. A bűnelkövetők reintegrációjának helyzete hazánkban az új büntetés-végrehajtási kódex hatálybalépése óta
  Kutató: Szabó Judit

7. A ledermedt mozdulatlanság mint a szexuális erőszakra adott lehetséges viselkedéses válasz társadalmi és büntetőjogi értékelésének kérdései
  Kutatók: Virág György (kutatásvezető), Szabó Judit, Szomora Zsolt

8. A nevelés hatása a bűnözésre
  Kutatók: Korinek László

9. A kriminológia Magyarországon: fejlődés és lehetőségek
  Kutató: Barabás A. Tünde

10. A zsarolás büntetőjogi és kriminológiai vizsgálata
  Kutató: Nagy László Tibor

11. Az élet elleni bűncselekmények trendelemzése
  Kutató: Kó József

12. Az igazságügyi szakértő kirendelésének és a szakértői vélemények értékelésének jellemzői és hatásai a büntető igazságszolgáltatásra
  Kutatók: Kármán Gabriella (kutatásvezető), Kó József

13. Viktimizáció az online térben
   Kutató: Barabás A. Tünde

14. A természetkárosítás bűncselekmények (Btk. 242. §) elbírálásának magyar gyakorlata a környezet büntetőjog általi védelméről szóló EU irányelv érvényesüléséről szóló értékelés [SWD(2020) 260 final] alapján
   Kutató: Tilki Katalin

15. Az online drogkereskedelem hazai jellemzői
   Kutató: Ritter Ildikó

16. A nemzeti dohányboltok sérelmére elkövetett bűncselekmények
   Kutató: Garai Renáta

17. A fogyatékkal élők és az idősek áldozattá válásának kockázatai a bentlakásos intézetekben és egyéb zárt intézményekben
   Kutató: Bolyky Orsolya

18. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek longitudinális vizsgálata
   Kutató: Solt Ágnes

19. A Covid19-pandémia és a bűnözés egyes összefüggései
   Kutató: Póczik Szilveszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya, Sárik Eszter

20. Visszaélés teljesítményfokozó szerrel
   Kutató: Ritter Ildikó

21. A családon belüli erőszak és a rendszer válaszai. Gyermekbántalmazás
   Kutató: Solt Ágnes

22. Az európai dzsihadisták és terroristák kriminológiai vizsgálata
   Kutató: Póczik Szilveszter

23. Rendészeti modellek az emberkereskedelem elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében
   Kutató: Windt Szandra

24. Az áldozatokkal való szolidaritás megjelenése a büntetőeljárásban és ennek hatása a döntésre
   Kutató: Kiss Anna

 

Az Ügyészség által kezdeményezett kutatások


    
I. 2021-ben kezdeményezett kutatás:

25.  Az állatok büntetőjogi védelmének kérdései
  Kutató: Tilki Katalin
 
26.  Corruption risks? Risks of Corruption? (Hercule III pályázat) kutatás (2021. január 1. – 2022. április 30.)
   Kutatók: Barabás A. Tünde (kutatásvezető), Windt Szandra, Sárik Eszter 

 

II. 2022-ben kezdeményezett kutatások:

27. A gazdasági események megtörténtének hiányára irányuló eredményes bizonyítási technikák a költségvetési csalás körében
  Kutató: Garai Renáta

28. A nemzetközi és európai uniós normákban „gyermekkereskedelemnek” nevezett jelenség szociológiai hátterének feltérképezése és kriminológiai vetületének vizsgálata
  Kutató: Windt Szandra

29. A járványügyi szabályok hatása a büntetőeljárás résztvevőinek jogaira (A személyes megjelenés elkerülését, illetve az iratok alapján történő döntést elősegítő átmeneti szabályok hatása a büntetőeljárás résztvevőinek alapvető eljárási jogaira)
  Kutató: Kiss Anna (kutatásvezető), Neparáczki Anna

30. A fiatalkorúakkal szembeni joghátrányok szabályozása és alkalmazásának gyakorlata Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban (összehasonlító vizsgálat)
  Kutató: Sárik Eszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya, Neparáczki Anna

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 

február 28. (kedd)
17:00–19:00


Emberi jogi védelem Európában

online kerekasztal-beszélgetés


az MKT Viktimológiai Szekciója,

az OKRI és az NKE 
közös szervezésében

Részletek

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. március 17. péntek, 11:45:40.