Archívum

  2015        2010
  2014 2009
2018  2013 2008
2017 2012 2007
2016         2011 2006 

 

 

 

 

_______________________________________________________________


Az OKRI

2018. évi munkaterve

  

I. KUTATÁSI FELADATOK

 

A) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások

 
Első főirány: Társadalom és bűnözés

1. A bűnelkövetéshez vezető út megismerése felnőtt korú, visszaeső elítéltek körében
Kutatók: Sárik Eszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya

2. Alkalmazott kriminológia
Kutató: Barabás Tünde

3. Kriminálpszichológia I.
Kutató: Virág György

 

Második főirány: Biztonság, közbiztonság

4. A biztonság mérésének lehetőségei Magyarország egyes településein
Kutató: Barabás A. Tünde

5. Vigilantism against Migrants and Minorities (nemzetközi kutatási projekt)
Kutatók: Póczik Szilveszter (kutatásvezető), Sárik Eszter

6.

A PoMigra – Political motivated crime in the light of
current migration flows (nemzetközi együttműködésben)
Kutatók: Póczik Szilveszter (kutatásvezető), Sárik Eszter

 

Harmadik főirány: Bűnözéskontroll

7. A bűnügyi statisztika változása. Miért csökken a regisztrált bűncselekmények száma?
Kutató: Kó József

8. „Szenvedélyes” közlekedés. A kábítószer hatása alatt elkövetett közlekedési bűncselekmények jellemzői
Kutató: Ritter Ildikó

9. Bírói ítélkezési gyakorlat a kiskorú veszélyeztetése tárgyában
Kutató: Solt Ágnes

 

Negyedik főirány: Kiemelkedő vagy veszélyes bűncselekmények, bűnelkövetők 

10.

Balkan Homicide Study (BHS) – A balkáni országokban, valamint Magyarországon és Romániában előforduló szándékos emberölések jogi és kriminológiai összehasonlítása
Kutatók: Bolyky Orsolya (kutatásvezető), Sárik Eszter

11. A rendőrtisztképzésben részt vevő hallgatók felkészítése az erőszakos bűncselekmények sértettjeivel való bánásmódra, különös tekintettel a szexuális erőszak sértettjeire
Kutató: Parti Katalin

12. Jogalkalmazói vélemények az erőszakos szexuális bűncselekmények látenciájáról
Kutatók: Parti Katalin (kutatásvezető), Robin A. Robinson

13. Eltékozolt újszülöttek. Újszülöttje sérelmére emberölést elkövető nők helyzetének kriminológiai vizsgálata
Kutató: Solt Ágnes

14. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek longitudinális vizsgálata
Kutatók: Solt Ágnes (kutatásvezető), Antal Szilvia

 

Főirányon kívüli kutatások

15. A kuruzslás tárgyában indult büntetőeljárások elemzése
Kutató: Szabó Judit

16. A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban IV. A bűnösség.
Kutató: Mészáros Ádám

17. Francia büntetőjogi intézmények II.
Kutató: Mészáros Ádám

18. A sértett megváltozott szerepe a büntetőeljárásban
Kutató: Kiss Anna

19. Az új Btk. szankciórendszerének hatályosulása
Kutató: Vókó György

20. A belga, a francia és a magyar büntetés-végrehajtási jog intézményeinek összehasonlító elemzése
Kutató: Vókó György

21. Büntetőeljárás az elméletben és a gyakorlatban II.
Kutató: Kiss Anna

 

B) Ügyészség által kezdeményezett kutatások


B/1. A Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatások


I. 2017-ben kezdeményezett kutatás:

22. A korrupciós bűncselekmények minősítésének problémái a Legfőbb Ügyészség erre vonatkozó iránymutatásai tükrében, valamint e bűncselekmények látenciája, felderítésének, bizonyításának nehézségei
Kutatók: Kerezsi Klára (kutatásvezető), Kó József, Farkas Krisztina

 

II. 2018-ban kezdeményezett kutatások:

23. Az integritásvizsgálatok nemzetközi szabályozása, a pozitív eredménnyel járó integritásvizsgálatokat követő gyakorlati intézkedések a nyomozási és ítélkezési gyakorlat tükrében, ezek tapasztalatainak a magyarországi tapasztalatokkal történő összehasonlító vizsgálata
Kutatók: Farkas Krisztina (kutatásvezető), Bolyky Orsolya, Sárik Eszter

24. A szándékos bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetéséhez kapcsolódó anyagi jogi következmények érvényesülése a gyakorlatban
Kutatók: Bolyky Orsolya (kutatásvezető), Sárik Eszter

25. A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak kriminológiai vizsgálata
Kutató: Szabó Judit

26. Az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások felderítésének és bizonyításának tipikus nehézségei és célravezető módszerei
Kutató: Farkas Krisztina (kutatásvezető), Garai Renáta

27. Internethasználat a bűnözésben, különös tekintettel a nemzetközi együttműködés szerepére a határokon átnyúló informatikai bűncselekmények felderítésére és bizonyítási problémáira
Kutató: Parti Katalin

28. A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata
Kutató: Garai Renáta

29. A vagyon elleni erőszakos bűnözés jellemzői és trendjei
Kutató: Nagy László Tibor

30. A feljelentés elutasításának és a nyomozás megszüntetésének jellemző okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben
Kutató: Tilki Katalin

 

 B/2. Megyei Főügyészségek által kezdeményezett kutatások

31. A különleges bánásmódot igénylő személyek helye és szerepe a büntetőeljárásban
Kutató: Kiss Anna

32. A végleges hatályú járművezetéstől eltiltás előfordulásának gyakorisága a bírói gyakorlat alapján a közlekedési bűncselekmények miatt indult ügyekben
Kutatók: Ritter Ildikó (kutatásvezető), Tilki Katalin, Garai Renáta

33. A kihívó közösségellenesség értelmezése a bírói gyakorlatban a garázdaság miatt indult büntetőügyekben
Kutató: Nagy László Tibor

34. A poligráf alkalmazásának tapasztalatai és problémái a büntetőeljárásban
Kutatók: Kármán Gabriella (kutatásvezető), Szabó Judit

35. Külföldi állampolgárok bűnelkövetési sajátosságai Magyarországon, figyelemmel a 2015–2017-es migrációs válságra
Kutatók: Póczik Szilveszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya, Sárik Eszter

36. A járműipari fejlesztések (pl. önvezető járművek, biztonsági rendszerek stb.) várható hatása a közlekedési bűncselekményekre
Kutató: Kiss Anna

37. A fenyegetés sértettre gyakorolt hatásának szerepe – különös tekintettel a fegyveresen és felfegyverkezve elkövetés, valamint a jogos védelem megítélése körében [Btk. 22. §, 459. § (1) bek. 5., 6., 7. pont]
Kutató: Mészáros Ádám

38. A büntetési gyakorlat szigorodása a kábítószer-kereskedelem esetében
Kutató: Ritter Ildikó


II. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ FELADATOK

39. A kulturális javak védelmének rendészeti eszközrendszere (A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájával együttműködésben megvalósuló kutatás)
Kutatók: Kármán Gabriella (kutatásvezető), Kerezsi Klára

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2019


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________


március 27.

Szabó Judit:

A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak kriminológiai vizsgálata

 

Zártkörű rendezvény

 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2019. március 13. szerda, 15:07:26.