Dr. Huszár Julianna

legfőbb ügyészségi ügyész, 
Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya

Dr. Windt Szandra PhD

tudományos főmunkatárs, főtanácsos, OKRI
ORCID: 0000-0003-2928-5591 


DOI: 10.58.655/KT.60.2023-9

Teljes cikk letöltése »

 
Áldozatból elkövető – egy eset bemutatása

» «

Victim to offender – a case study

 

Absztrakt

Az ENSZ gyermekjogi egyezménye alapján minden 18 év alatti személy gyermekkorúnak tekintendő. A gyerekeket védeni, róluk gondoskodni, az őket érintő ügyekben részvételüket biztosítani kell. Az emberkereskedelem- és kényszermunkaügyekben a sértett kiszolgáltatott helyzetét vizsgálni kell: a 18 év alattiak esetében is, sőt véleményünk szerint akkor is, ha az elkövető maga is kiskorú. Az emberkereskedelem női elkövetőiről kevés magyar tanulmány olvasható, az alábbiakban egy 14 éves lány történetén keresztül igyekszünk ezt a hiányt pótolni, kérdéseinkkel, lehetséges megoldási javaslatainkkal felhívni a figyelmet arra, hogy a jövőben az emberkereskedelem (gyerekkorú) áldozatából ne váljon elkövető.

Kulcsszavak: áldozat, emberkereskedelem, elkövető, gyermekotthon


»»  ««

Abstract

According to the Convention on the Rights of the Child, all children under the age of 18 must be taken care of and protected and their participation in matters affecting them must also be ensured. In cases of human trafficking and forced labour, the vulnerable situation of the victim must be examined, even if the victim is under 18 years of age, and, in our opinion, even if the perpetrator is under 18 years of age. There are few studies on female perpetrators of human trafficking in Hungary; we aim to fill this gap through the story of a 14-year-old girl, and raise awareness/draw attention with our questions and possible solutions to prevent future victims of human trafficking from becoming perpetrators.

Keywords: victim, trafficking in human beings, offender, children’s home

 

 

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 
november 28.

A Magyar Tudomány Ünnepe:

Tudomány: Válaszok a globális kihívásokra
______

A bűncselekményből eredő vagyon elvonásának (visszaszerzésének) aktuális kérdései

szakmai-tudományos konferencia

az OKRI és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet együttműködésében
 

Részletek

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. december 04. hétfő, 15:29:54.