Archívum

             2020  2015       2010
  2019  2014 2009
  2018  2013 2008
2022  2017  2012 2007
2021       2016       2011    2006     

 

 

 

 

 


 

BESZÁMOLÓ

az OKRI 2022. évi tevékenységéről


 
I. INTÉZETI KUTATÁSOK

(A lezárult kutatások összefoglalói
a 'Kutatások' menüpontban tekinthetők meg.) II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA


Kutatási eredményeink hasznosítására a beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során (ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzése, egyetemi, főiskolai oktatómunka, posztgraduális képzések stb.), illetőleg konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő megjelenítése. Kutatóink számos szakmai folyóiratban publikáltak, illetve működtek közre szerkesztőként vagy lektorként. Az egyes tudományos szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőségű. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetése érdekében a médiumokban nyilatkozó kutatóink a tárgyévben is részt vettek a lakosság tájékoztatásában.

1. Előadások

Az Intézet kutatói 2022-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 79 előadást tartottak. Az előadások közül 7 idegen nyelven hangzott el.
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A beszámolás évében 15 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre.

2. Publikációk

A tárgyévben összesen 92 publikáció jelent meg kutatóinktól, ebből 9 idegen nyelven. Utóbbiak közül 3 külföldön jelent meg. Az intézet összesen 8 kiadványt jelentetett meg.
Az OKRI kutatói idén 21 könyvfejezetet írtak, 1 monográfiát tettek közzé, 35 tudományos folyóiratban és 1 konferenciakiadványban publikált tanulmány szerzői voltak. 12 értekezés jelent meg intézeti kiadványainkban és 10 tanulmány egyéb helyen (absztrakt, egyéb internetes felület stb.). Ezen kívül munkatársainkat 12 alkalommal kérték fel különböző szakmai kötetek, folyóiratok szerkesztésére.
Egyre jellemzőbb, hogy a kiadványok egy része nyomtatott formában nem jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is.


3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel

1. Nemzetközi együttműködések

  COE HELP (Council of Europe Human Rights Education for Legal Professionals) projekt az Európa Tanáccsal és a Legfőbb Ügyészséggel közösen; Az emberkereskedelem elleni küzdelem (Combatting Trafficking in Human Beings) magyar nyelvű e-learning anyag kidolgozása és a magyar képzés lebonyolítása ügyészek részére (folyamatban).


2. Nemzeti szakmai-intézményi együttműködések

  Országos Bírósági Hivatal
  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
  MTA ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
  Belügyminisztérium – a BM által szervezett Emberkereskedelem Elleni Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO kerekasztal-ülésein való részvétel. Az emberkereskedelem elleni stratégia előkészítő munkaanyagainak véleményezése. Az emberkereskedelem témában a BM által szervezett tréning tematikájának kialakításában és megvalósításában való részvétel.
  Az Országos Rendőr-főkapitányság ún. Barnahus munkacsoportjában való részvétel. Együttműködés az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságával a dohányboltok elleni bűncselekmények terén: monitorozás, kommunikációs stratégiák, jogi állásfoglalások, bűnmegelőzés, áldozatvédelem.
  Részvétel az ügyészi szervezet 150 éves évfordulója alkalmából megrendezett esemény-sorozatban (konferencia és kiadvány).
  Az ELTE Pszichológiai Intézete Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoportjának (korábban Kriminológiai Pszichológiai Kutatócsoport) munkájában való részvétel, különös tekintettel a kriminológiai témájú kutatásokra.
  Több kutatási témához kapcsolódóan történt együttműködés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel.


3. Pályázatok

A beszámolás évében nem volt sikeres pályázat. Egy pályázat folytatódott:

1.   Benyújtás éve: 2020
Megjelölése: EU, HERCULE-TC-AG-2020, Project Number: 101014783
Címe és témája: Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption
Eredmény: sikeres
2. Benyújtás éve: 2022
Megjelölése: ISF-2022-TF1-AG-THB, 
Címe és témája: Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking (INVERT)
Együttműködő partner: Milánói Egyetem Transcrime Kutatási Központ
Eredmény: sikeres

 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység

Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi szervezetnek.

Az Intézet munkatársai 2022-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:

Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
Belügyi Tudományos Tanács
Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport Előkészítő Munkacsoportja
Drogpolitikai Szemle
European Expert Network on Terrorism (EENet)
European Forum for Restorative Justice
European Society of Criminology
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN)
Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely
Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészet
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
MTA Bolyai Társaság
MTA Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
MTA Büntetőjogi Albizottság
MTA Köztestülete
MTA Rendészeti Albizottság
MTA SLYFF
Nemzeti Tehetség Program, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
NKE Rendészettudományi Kari Doktori Tanács
Pro Futuro
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Jogérvényesítési Munkacsoport
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészségi Szemle
 

5. Oktatás

1. Oktatási tevékenység 

1.1. Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:

• ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
• ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Tanszék
• Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
• Mathias Corvinus Collegium
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet

1.2. Oktatott tantárgyak, kurzusok:

• A bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata
• A bűnöző élete. A kriminális karrier alakulása (kurzus)
• A környezeti bűnözés elleni nemzetközi és hazai fellépés
• Büntetőjog
• Büntetőjog a gyakorlatban – az ügyészség büntetőjogi tevékenysége
• Bűncselekmények és bűnelkövetők (kurzus)
• Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás (erőszakos bűnözés kurzuson)
• Döntéseink pszichológiája
• Elméleti kriminológia
• Gyakorlati kriminológia
• Erőszak és bűnözés
• Humanitarian Response Manager Training
• Introduction to Criminal Sciences
• Kapcsolati/családon belüli erőszak
• Kriminológia
• Kriminálpszichológia
• Környezetjog
• Személyek a büntetőeljárásban (szeminárium)
• Viktimológia
• Victimology

1.3. Részvétel egyéb oktatási és posztgraduális oktatási tevékenységekben:

• Doktori képzésben kurzus vezetése
• Diplomamunka irányítása (posztgraduális, PhD, LLM, MA képzésben)
• Bírálóbizottsági tagság (műhelyvitán, nyilvános vitán, komplex doktori vizsgákon)
• TDK pályamunkák témavezetése, bírálata; zsűrielnökség (PPKE JÁDI, NKE RTK, ELTE ÁJKN)
• Tanulmány szakmai lektorálása (Szakdolgozat konzultációja, bírálata (NKE, Óbudai Egyetem, PPKE-JÁK, KRE-ÁJK)
• Opponencia, előopponencia (NKR RTK Doktori Iskola)
• PhD-konzulens, társ-konzulens (NKR RTK Doktori Iskola, ELTE TáTK Doktori Iskola, Milano Bicocca Egyetem Doktori Iskola)
• Szigorlati bizottsági részvétel (PPKE JÁK, ELTE ÁJK, NKE)
• Instruktori tevékenység szakmai gyakorlaton

2. Ügyészségi képzési tevékenység

Az Intézet kutatói a beszámolási évben is részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében: 3 alkalommal szervezett Intézetünk konferenciát, továbbá 4 előadást tartottak kutatóink külső helyszíneken – szintén kreditpontos továbbképzés keretében.

•  2021. december 13.
online A pandémia hatása a bűnözésre, ezen belül is az emberkereskedelemre
– ügyészségi képzés (előadó: Windt Szandra)
•  március 21–22., online Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Final Conference (A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai)
– a CRITCOR-projekt online nemzetközi zárókonferenciája
•  május 11.,
online Bűnözéskutatás Európa közepén – Konferencia Vókó György és Mészáros Ádám emlékére
– online konferencia
•  november 11.,
online Magyar Tudomány Ünnepe 2022. Bűnözéskutatás a 21. században
– online konferencia
•  november 14–15., Tápiószentmárton Európai jog és jogállamiság: A súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az ügyészségen
– a Belügyi Biztonsági Alapok BBA-5.3.3/10-2019-00007 számú projekt keretében tartott kétnapos ügyészségi képzés (előadó: Kiss Anna)
Az előadások címe:
 Alapjogvédelem az EU-ban a határokon átnyúló szervezett bűncselekmények kapcsán (jogesetek és EUB ítéletek, tanúvédelem)
 Alapjogvédelem az Európa Tanácsban – különös tekintettel a gyűlölet-bűncselekményekre az EJEB jogesetek tükrében
 Alapjogvédelem az EU-ban az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeknél és az alapjogok korlátozása

 

6. Tömegkommunikációs szereplések

Nyilvántartásunk szerint 2022-ben összesen 47 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában: 5-ször a nyomtatott sajtó hasábjain, 4-szer a rádióban, 17 esetben valamely televízió csatornáján, és 21 alkalommal az interneten történt média-megjelenés.
Az Intézet kommunikációs tevékenységéről, valamint a Legfőbb Ügyészség és az Intézet kommunikációjának összehangolásáról sajtószóvivői, illetve helyettes sajtószóvivői kinevezéssel egy-egy kollégánk gondoskodik.


 

III. BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle hazai és nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség, tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai

Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak.

A legszorosabb kapcsolat továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi apparátussal volt. A munkatervi projektek ötödét (6 kutatás) kezdeményezte az Ügyészség. A Legfőbb Ügyészség év közbeni felkérése alapján – a munkatervi kutatások mellett – 2 további feladatot végeztünk el és egy nemzetközi projektben képviseltük az ügyészi szervezetet.

A tárgyévben is folytatódott a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével (TK JTI), valamint az Országos Bírósági Hivatallal közös szakmai együttműködés.

A Legfőbb Ügyészség képviselőjeként rendszeres részvételünk a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság rendes ülésein, valamint a soron kívüli eljárásokban a minősítési javaslatok elektronikus elkészítése során, ezen kívül rendszeres a részvétel a Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottságának ülésein is.

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi rangot viselnek.

2022-ben a kutatók 74 alkalommal vettek részt olyan belföldön – zömében online formában – rendezett konferencián, illetve kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 102 alkalommal vettek részt belföldi rendezvényen előadás tartása nélkül.

 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 

A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is, hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal, hogy az Intézet kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos közösség. Az idetartozó eredmények számbavételénél meg kell jegyezni, hogy a pandémiás helyzet ebben az évben is jelentősen megnehezítette a személyes részvétellel, illetve jelenléttel járó nemzetközi kapcsolatok fenntartását.

Kutatóink a tárgyévben összesen 47 előadást tartottak különböző konferenciákon, de a szakmai összejövetelek zöme idén csak online formában valósulhatott meg. A járványhelyzet okozta technikai, logisztikai és financiális kihívások ellenére is sikerült kutatóinknak nemzetközi rendezvényen képviselni Intézetünket: 5 konferencia-előadást tartottak; az OKRI által megvalósított CRITCOR projekt zárókonferenciájának aktív résztvevői voltak. Kutatóink 45 esetben vettek részt nemzetközi rendezvényen (személyes/online/hibrid jelenléttel) előadás nélkül.

Kiemelendő, hogy munkatársaink a beszámolási időszakban teljességgel kihasználták az online platformok nyújtotta lehetőségeket: a nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvételen túl különböző kurzusokon önképzésre is felhasználták azokat.

A nemzetközi kapcsolattartás keretében az Intézet munkatársai az alábbi fórumokon vettek részt:

African History through the Lens of Economics
Online kurzus, London, február 1. – április 12. (22 előadás)
Decentralizing IoT Intelligence using Distributed Ledger Technologies
Online nemzetközi konferencia, február 7., szervező: EU-IoT project
Cyber Security Digital Summit: Secure Access APAC 2022
Online nemzetközi konferencia, február 8., szervező: Cyber Security Hub
Cybercrime: Prevention strategies, future trends and rule of law
Nemzetközi webinárium, február 8., szervezők: International Association of Cybercrime Prevention [Association Internationale de Lutte Contre la Cybercriminalité (AILCC)] és az Ince
How to prevent and combat organised crime: the role of local and regional authorities?
Online nemzetközi konferencia, február 9., szervező: European Forum for Urban Security
100 Years of Estonian-Hungarian diplomatic relations: Contacts and Mergers – From Past Experiences to the Digital Transformation – Anniversary Conference on E-Governance and Cybersecurity
Online nemzetközi konferencia, február 9., szervezők: Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Észt Köztársaság Budapesti Nagykövetsége
Analyst Roundtable: 2022 Tech Trends
Nemzetközi webinárium, február 10., szervező: CB Insights
Cyber Security Digital Summit: Threat Detection & Response 2022
Online nemzetközi csúcsértekezlet, február 22–23., szervező: Cyber Security Hub
Conference: Review and Perspectives of the Prevention of Radicalisation in Europe
Online nemzetközi konferencia, Párizs, február 25., szervező: Francia Belügyminisztérium
The Tech Tables – Cyber Security
Online nemzetközi kerekasztal-beszélgetés, március 17., szervező: Svéd Kereskedelmi Kamara
Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Final results [A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai. A kutatás eredményei] CRITCOR projekt final conference
Online nemzetközi konferencia, Budapest, március 21–22., szervező: OKRI
The 9th Annual European Cyber Security Conference 2022
Nemzetközi hibrid konferencia, március 24., szervezők: Forum Europe és a European Cyber Security Organisation
How to Prevent and Respond to Ransomware on AWS Workloads
Nemzetközi webinárium, március 29., szervező: Alert Logic
Cyber Security Summit SoCal/San Diego 2022
Nemzetközi hibrid konferencia, március 31. – április 1., szervező: The Official Cyber Security Summit
Become a Certified K8s Security Specialist (CKS) in 2022! How to Pass with Saiyam Pathak, CNCF Ambassador
Nemzetközi webinárium, április 7., szervező: Sysdig Inc.
4th webinar on the use of Artificial Intelligence in the justice field – Forensic AI in e-Evidence
Nemzetközi webinárium, április 27., szervező: Európai Bizottság
Five trending cyber security threats: Discover if your third parties are at risk
Nemzetközi webinárium, április 27., szervező: Cyber Security Hub
“The Visegrad countries and Africa: history and contemporaneity”
Nemzetközi konferencia, Johannesburg – Budapest – Krakow, április 27., szervezők: Stellenbosch University & Óbudai Egyetem Bánki D. Kar
The European Chips Act and Europe’s Technological Sovereignty
Online nemzetközi konferencia, április 28., szervező: Forum Europe
Profile of the Dark Economy of Ransomware (EMEA)
Nemzetközi webinárium, május 10., szervező: Cybereason
Power, Governance And Development In Post-Covid Africa: 7th Pécs African Studies Conference
University of Pécs, május 19–20., szervezők: Africa Research Centre and International Centre of University of Pécs – Africa Sub-Committee of Hungarian Academy of Sciences – Hungarian Charity Service of the Order of Malta – Institute for Foreign Affairs and Trade Budapest
Neue Möglichkeiten der Kriminalprävention
Online konferencia, szeptember 15., szervező: Tobacco Österreich Wien
22nd Annual Conference of the European Society of Criminology
Nemzetközi konferencia, Malaga, Spanyolország, szeptember 22., szervező: European Society of Criminology, helyszín: University of Malaga
2022 International Virtual Conference on ”Counter-Terrorism, Technology and Development in Africa. Panel-3: Socio-Economic Development”
Air Force Base Waterkloof, Pretoria, South Africa (hibrid, élő és online) nemzetközi konferencia, szeptember 22., szervezők: Óbuda University, Hungary and the Stellenbosch University, South Africa, and in partnership with the Africa Aerospace and Defence (AAD) Expo 2022
Annual EENet Conference, 2022
Párizs, nemzetközi konferencia, október 5–7., National Institute for Advanced Studies of the Ministry of the Interior (IHEMI)
International Scientific Conference on ’Nation, state and sovereignty’
Budapest, nemzetközi konferencia, november 15., szervezők: University of Miskolc, Central European Academy
Korruption – ein Sittenbild zwischen Macht, Gier und Strafrecht
Bécs, Institut für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht, november 25., szervező: Mathias Corvinus Collegium
Technologies to enhance the fight against crime and terrorism – Roxanne Project, Final Conference
Nemzetközi hibrid konferencia, Párizs, november 29., szervező: Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore
Combatting Trafficking in Human Beings
Az Európa Tanács HELP programjában angol nyelvű online képzés (13 óra)

 

 IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK


2022. januártól 2022. november 28-ig 87 kötettel gyarapodott a könyvtár, melynek állománya jelenleg 9848 leltári egység.

A tavalyi évben sikeresen csatlakoztunk az EISZ-hez, melyen keresztül 2022-ben előfizettünk az Oxford Handbooks Online (OHO) Criminology and Criminal Justice adatbázisra, melyet a használati statisztika adatai szerint nagy gyakorisággal használnak kutatóink.

A Büntető Törvénykönyv kommentárjának elektronikus változata továbbra is elérhető a Jogkódexen keresztül. Az idei évben is elérhető volt a Hatályos Magyar Jogszabályok adatbázis három nyelven.

Gyűjteményünk gyarapításának egyik fontos forrása a csere és az ajándék. Fontosnak tartjuk a jó kapcsolattartást a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek az alábbiak: a freiburgi Max Planck Institute, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kúria, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtára, az Alkotmánybíróság és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Könyvtára.

Könyvtárvezetőnk továbbra is elvégzi a 2016. év elejétől megjelenő, a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóiratának, az Ügyészségi Szemlének a szakirodalmi válogatását, illetve amennyiben igény van rá, segítséget nyújt a kutatóknak MTMT adataik rögzítésében, teljes szövegű tanulmányaik REAL-ba való feltöltésében.

Az idei évben felvettük a kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ DOI Irodájával, így hamarosan aláírásra kerül a megállapodás a folyóiratcikkek DOI azonosítóval való megjelöléséről, valamint az ehhez kapcsolódó CrossRef regisztrációról. Várható továbbá a Kriminológiai Tanulmányok EPÁ-n belüli archiválása is.

Vendégként részt vehettünk a Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézete, az Országos Bírósági Hivatal, a Fővárosi Törvényszék és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója közös szervezésében megvalósuló, „Tudásátadás a jogi szakkönyvtárakban” című konferencián, illetve az Országgyűlési Könyvtár által szervezett Nagy Miklós díjátadón és a Pulszky Ágost emlékére állított táblaavatási ünnepségen.

A Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn.

A Legfőbb Ügyészség Könyvtárával megvalósuló kölcsönös szakmai együttműködés megkönnyíti a könyvtári szakmai munkát, az olvasók tájékoztatásának segítését.

Jelenleg a könyvtárban az alábbi folyóiratok érhetők el:

Belügyi Szemle   European Journal of Criminology
Börtönügyi Szemle    Kriminalistik
Jog – Állam – Politika   Kriminologisches Journal
Jogtudományi Közlöny   Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform
Magyar Jog   The British Journal of Criminology
Magyar Jogi Nyelv    
Magyar Közlöny (online)    
Magyar Pszichológiai Szemle    
Magyar Rendészet    
Magyar Tudomány    
Sportjog    
Ügyészek Lapja    
Ügyészségi Közlöny (online)    

 
 
V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
 


Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során – részben a pandémia miatti korlátozás okán, részben az Intézet energiatakarékosság céljából történt ideiglenes őszi bezárása miatt – csak egy előadást tartottunk. (Az ügyészségi továbbképzésen való oktatási részvétel a kutatók számára kötelező, ez is belső továbbképzésnek minősül.)

Előadás címe: Otthoni gyilkosságok. Az újszülöttek és a szülők sérelmére elkövetett emberölések kutatási tapasztalatai. Előadó: Solt Ágnes. Időpont: április 6., helyszín: OKRI. 

 

 VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK

1. Intézeti kötetek 

A beszámolási időszakban öt kiadvány jelent meg az Intézet saját kiadásában, három magyar, kettő pedig angol nyelven.

1.   Kriminológiai Tanulmányok 59. kötet
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2022
2.   A cyberbűncselekmények, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem: képzés a visegrádi ”V4” országok igazságügyi akadémiái számára. BBA-5.3.3/10-2019-00007 A súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az Ügyészségen 
(szerk.: Virág György) Kriminológiai Tanulmányok 59, 1. különszám. OKRI, Budapest, 2022
3.   Combating cybercrime, corruption and money laundering: Training for Judicial Academies of Visegrad 'V4' Countries. BBA-5.3.3/10-2019-00007 Fight Against Serious and Organised Crime in the Prosecution Service 
(ed.: Virág, György) Studies on Criminology 59, Special issue 2. National Institute of Criminology, Budapest, 2022
4.   150th Anniversary of the Prosecution Service of Hungary / 150 éves a magyar ügyészi szervezet 
(ed./szerk.: Virág György) Studies of criminology 59, Secial issue 3. / Kriminológiai Tanulmányok 59, 3. különszám. OKRI, Budapest, 2022
5.   Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából
(szerk.: Tilki Katalin) OKRI, Budapest, 2022
6.   A korrupciós ügyek megelőzésének, kivizsgálásának és nyomozásának eszköztára. Útmutató gyakorlati szakemberek számára
(szerk.: Inzelt Éva – Sárik Eszter) OKRI, Budapest, 2022 
7.   The prevention of corruption cases, tools for different means of investigation. A TOOLKIT for practitioners
(eds.: Inzelt, Éva – Sárik, Eszter) National Institute of Criminology, Budapest, Hungary, 2022
8.   A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében. Egy átfogó empirikus kutatás eredményei
(szerk.: Kármán Gabriella) OKRI, Budapest, 2022

 

2. Intézeti Hírlevél

Intranetes Hírlevelünkben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló kapcsolatápolásának eredményeként – több online szakmai folyóiratra is felhívjuk a figyelmet.
A szakmai hírek mellett idén is számos külső hírlevél tartalmát, hazai és nemzetközi folyóiratok publikációs felhívását, cikkeit osztottuk meg kollégáinkkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk különféle konferenciákról és egyéb eseményen való részvételi lehetőségekről.
Az Ügyészségi Intranet segítsége révén az ügyészi szervezettel is lehetőség nyílik információcserére, többek között az ügyészségi továbbképzés keretében zajló szakmai rendezvényeink meghirdetésére.

 

 VII. KAPCSOLATTARTÁS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

 
1. Konferenciák

1.     március 21–22., online
A konferencia címe: CRITCOR projekt zárókonferencia: „A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai. A kutatás eredményei” [Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Final results]
Szervező: OKRI

2.
  május 11., online
A konferencia címe: Bűnözéskutatás Európa közepén – Konferencia Vókó György és Mészáros Ádám emlékére
Szervező: OKRI
3.   november 11., online
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: „Tudomány: út a világ megértéséhez” – Magyar Tudomány Ünnepe, 2022. november, „Bűnözéskutatás a 21. században”
Szervező: OKRI

 

2. További rendezvények

2.1.  

♦  A Tudományos Tanács ülése (online)
OKRI, Budapest, február 23.
A vadon élő védett és fokozottan védett állatokat érintő mérgezéses esetek
kerekasztal-beszélgetés, OKRI, június 2.
A gyógyszerhamisítás elleni fellépés büntetőjogi eszközei
fókuszcsoportos megbeszélés, OKRI, Budapest, június 16.

 
2.2. Kutatóink számos más helyszínen is részt vettek kutatásaikhoz kapcsolódó rendezvényeken, így például:

• Kutatóink közreműködésével tárgyévben is történt szakmai egyeztetés a BNSOR nemzetközi megfeleltetési rendszerrel kapcsolatban.
• A CRITCOR-projekt zárókonferenciáján két munkatársunk két workshopon moderátori tevékenységet látott el.
• Az ORFK és a Család- és Gyermekjóléti Központ több szakmai értekezletén képviselte Intézetünket egy kutatónk.
• Idén is több munkatársunk vett részt a bírák képzési programjaiban előadóként.
• Egy kutatónk képviselte az OKRI-t a NAV-nál, feketekereskedelem/feketepiac elleni küzdelem (illegális dohánytermékek, nemzeti dohányboltokat érintő hatósági ellenőrzések) témában.
• Egy munkatársunk A különleges bánásmód elméleti és gyakorlati kérdései (Ügyészek Országos Egyesülete és Ügyészek Lapja) című konferencia, egy kutatónk pedig a VI. Nemzeti Tabak Expo Kiállítás és Konferencia szervezésében működött közre.
• Munkatársunk természetkárosítással kapcsolatos büntetőügyek kapcsán konzultációt folytatott a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes képviselőjével, illetőleg szakmai egyeztetésen vett részt a természet elleni bűncselekmények témakörben készített nemzeti jelentésről (SWIPE-projekt).
• Kutatónk az állatvédelemhez kapcsolódó szakmai beszélgetéseket folytatott még a Magyar Madártani Intézettel a védett és fokozottan védett állatok mérgezéséről, illetve a WWF Magyarország, a TRAFFIC, valamint a Flora Fauna International szakembereivel projektmegbeszélés keretében egyeztetett büntetőeljárások védett faj esetén témában.
• Több kutatónk részt vett tavaly elhunyt kollégáink emlékére tartott rendezvényeken; így az ELTE és a PPKE által szervezett Vókó György professzor emlékkonferenciákon, illetve a Kecskeméti Járási Ügyészségen, Mészáros Ádám tiszteletére szervezett emlékülésen.

3. Kutatóink egyéb tudományos tevékenységei

Az Intézet számos kutatója lát el egyéb szakmai, közéleti feladatot. Ilyenek (a teljesség igénye nélkül):

• Részvétel a Legfőbb Ügyészség személyügyi továbbképzésén (online)
• Részvétel a Legfőbb Ügyészség Számítógépes Bűnözéssel Foglalkozó Ügyészi Hálózat országos konferenciáján
• Részvétel munkavédelmi képviselő képzésen
• Egy munkatársunk a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségében lát el oktatási és képzési vezetőként feladatokat.
• A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Magatartástudományi Tanszéke és az Országos Rendőr-főkapitányság által közösen szervezett Gyermekkereskedelmi szakmai fórumba egy munkatársunk felkért résztvevő.
• MRTT MT pályaművek és videó-pályaművek értékelése.
• Tanulmányok, szakcikkek lektorálása szakfolyóiratban (Magyar Rendészet, Belügyi Szemle, Esély, European Journal on Criminal Policy and Research, Journal of Eastern European African Studies)
• Lektorálás az Európa Stratégia Kutatóintézet által szerkesztett, „Úton a magyar uniós elnökség felé – A 2024. évi magyar soros elnökségre váró lehetőségek és kihívások az uniós szakpolitikák terén” c. kiadvány részére.
• Szakanyagok lektorálása (NAV FIU).
• Egy kollégánk részt vett a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Egyetemi Program Jogi Iskola Büntetőjogi Műhelyének tagjai által készített műhelymunkák, valamint az ehhez kapcsolódó előadások szakmai-tudományos véleményezésében.
• Kozma Sándor Tudományos Pályázat pályaműveinek bírálata.
• OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció Büntetőjogi tagozat zsűrielnökök, pályamunkák és prezentációk bírálata.
• NKE RTK Kari Diákköri Tudományos Konferencia dolgozatainak értékelése, zsűri-elnökség.

4. Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítás fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy visszacsatolásokat kapjunk elvégzett munkánkról a felhasználók – kiemelten az ügyészek – részéről.
Ennek egyik első lépéseként a november 11-én Bűnözéskutatás a 21. században címmel megrendezésre került online szakmai-tudományos konferenciánkat követően elégedettségi kérdőívet küldtünk ki a résztvevőknek, akiknek anonim válaszadásra volt lehetőségük.
Az önkéntes válaszolók értékelése összességében pozitív volt. A visszajelzések alapján a résztvevők közel háromnegyede általánosságban elégedett volt a konferenciával; annak előkészítését, valamint lebonyolítását több mint 90 százalékuk értékelte pozitívan.
Az értékelésben található észrevételeket, javaslatokat az elkövetkezendő konferenciák szervezése során figyelembe vesszük.

5. Tudománynépszerűsítés közösségi (online) felületen

A Critcor-projekt nemzetközi online konferenciája kapcsán az OKRI – évek óta létező, és mára már közel ezer követővel rendelkező – Facebook oldalára a múlt évhez hasonlóan idén is felkerült az Intézet tevékenységével kapcsolatban több megosztásunk, amely honlapunk látogatottságának növekedését is eredményezte.
A fenti konferenciát népszerűsítő megosztásokon kívül hírt adtunk a Kriminológiai Tanulmányok legújabb számának megjelenéséről, kutatásainkhoz kapcsolódóan az oldalon online kérdőívek kitöltésére is lehetőség nyílt.
Ebben az évben a Magyar Tudomány Ünnepe 2022 programsorozatának keretében Bűnözés-kutatás a 21. században címmel megrendezésre került online szakmai rendezvényünkről is hírt adtunk ezen a felületen, amelyre a szervezeten belüli résztvevőkön kívül külsős érdeklődők számára is regisztrációs lehetőséget biztosítottunk.

 

 VIII. HONLAP


Honlapunk széles körűen teljesíti tájékoztatási feladatát, többek között:

 

  beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről („Kutatások”, „Munkatervek”, „Beszámolók”);
  folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről („Események”);
  minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
  kiadványaink („Kriminológiai Tanulmányok”, „OKRI kötetek”, „Kutatók könyvei”; „Időszaki kiadványok”) népszerűsítése mellett egyre több kötetet teszünk hozzáférhetővé teljes terjedelmében (a szerzői jogokra tekintettel másolásvédett korlátozással);
  betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt is megörökítünk („Intézeti aktualitások”);
  az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb keresést (KT-repertórium, Kutatások, Könyvtárprogram stb.), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit;
  a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
  mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, partneroldalakkal együttműködve, egyre több külső link mutat Intézetünk honlapjára, így mi is közzétesszük a „Hasznos linkek” rovatban számos szervezet, intézmény elektronikus elérhetőségét.


A visszajelzések szerint honlapunk felhasználóbarát, informatív és megjelenésében is méltó egy európai rangú kutatóintézethez.


 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
január 31.

Kó József:

Regressziós modell az élet elleni bűncselekmények alakulásának magyarázatára

belső szakmai fórum

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. február 15. csütörtök, 12:12:54.