Kó József

tudományos munkatárs, OKRI
ORCID: 0000-0002-2728-8425 

DOI: 10.58655/KT.60.2023-12

Teljes cikk letöltése »Mi alakítja hazánkban az emberölések trendjét?

» «

What is shaping the trend in homicides in Hungary?

 


Absztrakt


A tanulmány egy kutatás eredményeit ismerteti. A kutatás a szándékos emberölésekkel kapcsolatos bűnügyi statisztika adatait elemzi az 1965–2021 közötti időszakban, Magyarországon. A vizsgált időszakban két egymástól jól elkülöníthető trend jellemzi az adatokat. Az emberölési és a többi bűncselekményre vonatkozó statisztikai adatokat összevetve megállapítható, hogy nem azonos tendenciák jellemzik a két adatsort. Így az emberölési statisztika nem alkalmas a bűnözés egészének bemutatására, jellemzésére, ezért nem szerencsés ezeket az adatokat nemzetközi összehasonlításra használni. Az emberölések alakulására ható társadalmi tényezők felderítésére többváltozós lineáris regressziós modell készült. A regressziós modell eredményei szerint az emberölések hosszú távú alakulásában a gazdasági tényezőknek, elsősorban az inflációnak van kiemelkedő szerepe.

Kulcsszavak: bűnügyi statisztika, trendelemzés, emberölés, regressziós modell


»»  ««


Abstract

The paper presents our research the results, which analyse crime statistics data on intentional homicide for the period 1965–2021 in Hungary. Two distinct trends characterise the data over the studied period. A comparison of the statistics on homicide and other crimes shows that the two sets of data do not show identical trends. Homicide statistics are not suitable for presenting and characterising crime in general, and it is therefore not appropriate to use these data for international comparisons. A multivariable linear regression model has been developed to explore the social factors influencing homicide trends, the results of which indicate that economic factors, in particular inflation, play a prominent role in the long-term evolution of homicide.

Keywords: crime statistics, trend analysis, homicide, regression model

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.