Prof. Dr. Barabás  A. Tünde CSc

igazgató, főtanácsos, OKRI;
tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék.
ORCID: 0000-0002-9024-6543

DOI: 10.58655/KT.60.2023-1

Teljes cikk letöltése » 


 

Alkalmazható kriminológia?

» «

Applicable Criminology?

 

Absztrakt

Növekszik a bűn iránti érdeklődés életünkben, ezzel felértékelődik mindazon tudományág jelentősége, amely a bűnözés csökkentésével foglalkozik. Ezért egyre inkább szükségessé válik azoknak a tudományos eredményeknek a beépülése a szakmai gondolkodásba és a gyakorlatba, amelyek a bűnözés kezelése és megelőzése kapcsán – a kriminológia művelőinek elméleti munkáiból, valamint az ezeket a megállapításokat vizsgáló empirikus kutatások következtetéseiből – a jogalkotói, valamint a mindennapi jogalkalmazói tevékenység során alkalmazhatók. Az alábbi tanulmány azt vizsgálja, melyek azok a kiemelt területek, ahol a kriminológiai ismeretek a leginkább hasznosulhatnak.

Kulcsszavak: alkalmazott kriminológia, viktimológia, látencia, bűnözéstől való félelem, büntetés

»»  ««

Abstract

There is a growing interest in the concept of sin, which increases the importance of any discipline that deals with the reduction of criminality. There is therefore an increasing need to incorporate the knowledge that can be drawn from the theoretical work of criminologists into scientific thinking and practice in the fields of legislation, law enforcement work and crime prevention, and from the empirical research that has been carried out to test these findings. The following paper examines the main areas of applicability of criminological knowledge.

Keywords: applied criminology, victimology, latency, fear of crime, sanction

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 12. szerda, 12:48:19.