Prof. em. Irk Ferenc DSc

emeritus kutató, OKRI
ORCID: 0009-0000-9845-2344

DOI: 10.58655/KT.60.2023-3

Teljes cikk letöltése »
 


 

Baleset-kriminológiától klímaválság-kriminológiáig.
A gondatlan bűnelkövetések új formái, a „gondos modell” transzformációja

» «

From accident criminology till climate crisis criminology.
New forms of negligent offences, transformation of the ‘careful model’Absztrakt


Ebben a dolgozatban azt tekintjük át, hogy milyen tanulságok és következtetések vonhatók le, ha a múlt század hatvanas–hetvenes éveiben a társadalmakra rászakadó nagy veszélyek közül a közlekedési baleseteket összehasonlítjuk a nyolcvanas–kilencvenes évektől egyre nyilvánvalóbban új veszélyeket jelentő, mára már klímaválságként jellemzett környezetkárosításokkal. A termeléstől a termékmegsemmisítésig terjedő hálózatban sok tevékenység nem kívánt következményeiért a folyamatban részt vevők tehetők felelőssé. A hálózati kapcsolatok tisztázása elősegíti a részfelelősségek pontosabb megállapítását. Konkrét esetekben a „tőle elvárhatóság” megállapítása a gondatlan bűncselekmények hagyományos fajtáira kidolgozott „gondos modell” elmélet transzformációjával lehetséges. Ehhez az ártatlanság és a bűnösség elhatárolásához és a bűnösség súlyosságának megállapításához van szükség.

Kulcsszavak: kockázatok, klímaválság, kriminológia, gondatlanság, hálózat


»»  ««

Abstract

In this paper, we look at the lessons and conclusions that can be drawn by comparing traffic accidents, one of the major hazards facing societies in the 1960s and 1970s, with the environmental damage that has become increasingly evident since the 1980s and 1990s, and which is now characterised as a climate crisis. In a network from production to product destruction, many of the unintended consequences of activities can be attributed to those involved in the process. Clarifying the network connections will help to identify more precisely the responsibilities of each actor. In specific cases, establishing their ʻexpectability’ is possible by transforming the ʻcareful model’ theory developed for traditional types of careless crimes. This is necessary to distinguish between innocence and guilt and to determine the seriousness of that guilt.

Keywords: risks, climate crisis, criminology, negligence, network
 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
május 29.

Szakmai fórum


A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés

Előadó: Solt Ágnes


Regisztráció
(2024. május 22-ig)


A rendezvény nem sajtónyilvános!

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. május 16. csütörtök, 08:34:15.