Dr. Kiss Anna PhD

tudományos főmunkatárs, OKRI; strasbourgi tutor
ORCID: 0000-0002-3379-763X

Dr. Törő Andrea PhD

legfőbb ügyészségi ügyész; strasbourgi tutor


DOI: 10.58655/KT.60.2023-5

Teljes cikk letöltése »
Büntetőeljárási emberi jogi védelem Európában,
különös tekintettel az Európa Tanács és az Európai Unió kapcsolatára

» «

The protection of human rights in Europe,
in particular the relationship between the Council of Europe and the European Union

 


Absztrakt


Az Emberi jogok európai egyezménye és az Európai Unió Alapjogi Chartája párhuzamosan szabályozza az alapjogokat. Ezek elemzése mellett a tanulmány kitér arra is, hogy az egyes jogok magukban foglalnak-e más jogokat: például az igazságszolgáltatáshoz való jog több jogosítványt felölel, így nemcsak egy önmagában álló jog, hanem más jogok megvalósulását is elősegíti, többek között a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot. Az egymást átfedő vagy kiegészítő részekről is szó esik a tanulmányban, és ezen túlmenően, a két nemzetközi szervezet viszonyára is rámutatnak a szerzők, a közös európai em¬berijog-védelem kapcsán, különös tekintettel a büntetőeljárási jogokra.

Kulcsszavak: EJEE; EJEB; EU; EUB; Alapjogi Charta

»»  ««


Abstract

The European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union regulate fundamental rights in parallel. In addition to analysing these rights, the study also takes into account whether each right also includes other rights: for example, the right to access to justice includes several rights and is therefore not only a right in itself, but also contributes to the realisation of other rights, including the right to a fair trial and the right to remedy. The paper also discusses the overlaps and complementarities between the two international organisations in the context of common European human rights protection, in particular with regard to criminal procedural rights.

Keywords: ECHR, EU, CJEU, EU Charter of Fundamental Rights

 

  

 
OKRI programok 2024

_____________

 
május 29.

Szakmai fórum


A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés

Előadó: Solt Ágnes


Regisztráció
(2024. május 22-ig)


A rendezvény nem sajtónyilvános!

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. május 16. csütörtök, 08:34:15.