Konferencia a munkacélú kizsákmányolásról (INVERT) 

2024. június 6-án rendeztük meg Az emberkereskedelem legújabb trendjei 2020 óta, különös tekintettel a munkacélú kizsákmányolás jellemzőire című hibrid konferenciát, amelyen 170 jogalkalmazó – rendőr, ügyész és munkafelügyelő – vett részt személyesen, illetve az online térben.
A konferenciát az Európai Unió Belső Biztonsági Alap programján elnyert „A munkacélú kizsákmányolás pénzügyi modelljének kidolgozása az áldozatok és a vállalatok azonosítása és a kizsákmányolás megakadályozása érdekében” (INVERT) című nemzetközi projekt keretében rendeztük.
Konferenciánk célja volt, hogy a jelenlévők megismerjék a munkacélú kizsákmányolás nemzetközi és hazai jellemzőit, kutatási eredményeinket, a rendőrök és ügyészek ilyen ügyek során jelentkező nehézségeit, a kihívásokat, a megoldási lehetőségeket, valamint a foglalkoztatás-felügyelet feladatait, hatáskörét és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tevékenységét.

Részletek »


invertconf


♦♦♦♦♦

COST Action

Virág György, az Intézet igazgatóhelyettese és Szabó Judit tudományos főmunkatárs az irányító testület (Management Committee) tagjaiként részt vesznek a CA22128. számú, Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations (IMPLEMENDEZ) című COST akcióban. A projekt a nyomozás során történő kihallgatások humánus és etikus kereteit meghatározó ún. Mendez-alapelvek minél szélesebb körben történő implementálását célozza.

2024. május 14–16. között a projekt 40 tagja a portugáliai Coimbra Egyetemen találkozott, hogy a Mendez-alapelvek megvalósítását támogató, folyamatban lévő feladatokon dolgozzanak.

További információ a COST akcióról »
További információ a találkozóról »

 

coimbra h

 

♦♦♦♦♦

OKRI–ECUPL együttműködés

Az Országos Kriminológiai Intézet és a sanghaji Kelet-kínai Politikatudományi és Jogi Egyetem (East China University of Political Science – ECUPL) között 2024. május 14-én együttműködési megállapodás jött létre. Ennek keretében lehetőségünk nyílik a jövőben közös kutatási projektek kezdeményezésére és online, valamint személyes előadások megtartására. Terveink között szerepel publikációk megjelentetése, szemináriumok és konferenciák közös megrendezése is.


OKRI ECUPL

♦♦♦♦♦

Disszeminációs szakmai egyeztetés
a költségvetési csalással kapcsolatos OKRI kutatás eredményeiről


2024. április 26-án
az OKRI a múlt évben a Legfőbb Ügyészség kezdeményezésére lefolytatott költségvetési csalással és vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos kutatás disszeminációja keretében meghívta a NAV és a Legfőbb Ügyészség képviselőit annak érdekében, hogy visszacsatolást nyújtson a kutatás eredményeiről, egyúttal új lendületet adjon a jogalkalmazásban felmerülő kérdésekkel kapcsolatos aktív szakmai párbeszédnek. A megbeszélésen Dr. Péceli Ádám mb. osztályvezető legfőbb ügyészségi ügyész, Dr. Varga Sándor főosztályvezető pénzügyőr ezredes, Varga Attila osztályvezető pénzügyőr alezredes és az OKRI részéről Prof. Dr. Barabás A. Tünde igazgató, továbbá a téma kutatói, Dr. Kármán Gabriella és Dr. Deres Petronella tudományos főmunkatársak vettek részt.

Részletek »

foto


♦♦♦♦♦

Angelina Stanojoska látogatása az OKRI-ban

2024. április 25-én
intézetünkbe látogatott Dr. Angelina Stanojoska, az észak-macedóniai Ohridski St. Kliment Egyetem Jogi Karának tudományos és nemzetközi együttműködési dékánhelyettese, kriminológus. Az eseményen egy rövid prezentáció keretében bemutattuk intézetünket, és vendégünk előadást tartott "Feminist Pathways Perspective and Females Murderers" címmel az intézet munkatársai számára. A szakmai vitát követően egyeztettünk a jövőbeni közös kutatási együttműködés lehetőségeiről.

 

Stajonoska web 


♦♦♦♦♦

Megemlékezés

2024. április 17-én megemlékezést tartottunk intézetünk korábbi igazgatója, Prof. Dr. Vókó György, valamint dr. Mészáros Ádám osztályvezető-helyettes, tudományos főmunkatárs halálának 3. évfordulója alkalmából.
 

megemlekezes 20240417


♦♦♦♦♦

Széchenyi-díjat kapott Korinek László 

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk alkalmából Korinek László kriminológus, rendészettudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus, az OKRI tudományos főtanácsadója részére Széchenyi-díjat adományozott a rendészettudomány területén meghatározó jelentőségű szakmai munkája, példaadó oktatói és oktatásszervezői, illetve sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként.


Gratulálunk a rangos elismeréshez!

dijatado kl    szechenyi dij kl♦♦♦♦♦

A mesterséges intelligencia és a bűnözés

A mesterséges intelligencia és a bűnözés témakörében az Ügyészek Lapja, az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal közösen 2024. március 8-án az OKRI-ban kerekasztal-beszélgetést szervezett.
Részletek »

MI kerekasztal2


♦♦♦♦♦

A Frankofón Filmnapok keretében 2024. március 5-én a Francia Intézetben került először vetítésre Magyarországon a “Je verrai toujours vos visages” [Mindig látni fogom az arcotokat] című film a resztoratív (helyreállító) eljárások erejéről.
A filmvetítés után magyar és francia szakértők tekintették àt a helyreállító igazságszolgáltatás jelenlegi helyzetét Franciaországban és Magyarországon, majd a közönség bevonásával vitatták meg annak hatékonyságát. A beszélgetés résztvevői Barabás A. Tünde, tanszékvezető egyetemi tanár, kriminológus, kutató, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója; Fellegi Borbála, szociálpolitikus, kriminológus, mediátor és tréner, a Foresee Kutatócsoport ügyvezetője; Eulalie Spychiger, a Francia Helyreállító Igazságszolgáltatási Intézet regionális koordinátora; valamint Magyar Erika, az Igazságügyi Minisztérium pártfogó felügyelője voltak.


restorative

 

♦♦♦♦♦


Bűncselekmények Áldozatainak Napja 2024

2024. február 22-én a Bűncselekmények Áldozatainak Napja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint a Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciójával együttműködésben Áldozattá válás a kibertérben címmel konferenciát szervezett.
A konferenciát Prof. Dr. Barabás A. Tünde, az OKRI igazgatója, az NKE Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszékének vezetője, az MKT Viktimológiai Szekciójának elnöke nyitotta meg.
Bardóczi Krisztina, az Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Szakmai Irányítási Főosztályának kormány-főtanácsosa az online térben áldozattá váltak körében nyújtható állami áldozatsegítő szolgáltatásokról adott tájékoztatást.
Dr. Osztoicsné Czéder Andrea rendőr alezredes, a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnmegelőzési Osztályának vezetője Az online térben elkövetett csalások és áldozataik címmel tartott előadást.
A konferencia záró előadását Szexuális bűncselekmények áldozatai a neten címmel Plavecz Barnabás rendőr százados, kiemelt főnyomozó, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának munkatársa tartotta.


viktim 


♦♦♦♦♦

Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) Tudományos Tanácsának éves rendes ülésére 2024. február 21-én került sor. A tanácskozáson részt vett Dr. Polt Péter legfőbb ügyész, Dr. Ibolya Tibor büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, Dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány, Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, a társintézmények magas rangú vezetői, illetve képviselőik, valamint Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde, az OKRI igazgatója.

A Tudományos Tanács meghallgatta, megvitatta és egyhangúlag elfogadta az OKRI 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót; az emberkereskedelem jelenségeit vizsgáló kutatás eredményeiről szóló előadást; valamint az OKRI 2024. évi munkatervét.


tt okri 2024


 ♦♦♦♦♦

„A szemle a büntetőeljárásban"
Kerekasztal-beszélgetés Pusztai László emlékére


A szemle a büntetőeljárásban témakörben, az Országos Kriminológiai Intézet – közösen az Ügyészek Lapjával – 2024. január 26-án kerekasztal-beszélgetést szervezett Pusztai László, az OKRI korábbi igazgatója és az ELTE ÁJK docense emlékére. A téma aktualitását jelentette, hogy a tavalyi év folyamán jelent meg Gárdonyi Gergely A bűnügyi szemle című könyve, benne Pusztai László több kriminalisztikai tárgyú munkájának, de elsősorban a „Szemle a büntető eljárásban” című monográfiának az idézésével.

A rendezvényen a meghívottak Pusztai László szellemiségének felidézésén túl aktuális kriminalisztikai problémákat vitattak meg. A kerekasztal-beszélgetés eredményeképpen – a résztvevők együttes elhatározása alapján – megalakult a Kriminalisztikai Műhely, ahol kéthavonként aktuális szakmai kérdésekről beszélgethetnek a meghívottak.

A januári kerekasztal-beszélgetésről készült beszámoló az Ügyészek Lapja 2024. évi 1-es számában, a Disputa rovatban lesz olvasható.

A beszélgetés résztvevői Barabás A. Tünde, Fenyvesi Csaba, Finszter Géza, Gárdonyi Gergely, Kármán Gabriella, Kiss Anna, Kovács Gábor, Nagy László Tibor és Petrétei Dávid voltak. A kerekasztal-beszélgetést Fenyvesi Csaba vezette. 

bszemle 2024


 ♦♦♦♦♦

"A terhelt jogai és az áldozat méltósága"
Kerekasztal-beszélgetés Király Tibor emlékére


A terhelt jogai kontra az áldozat méltósága témakörében az Ügyészek Lapja, közösen az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal, 2023. december 13-án az OKRI-ban kerekasztal-beszélgetést szervezett Király Tibor jogtudós emlékére, aki több éven át az Ügyészek Lapja szerkesztőségének a tagja volt.
Mivel a jogok közötti egyensúly megteremtése nem minden esetben lehetséges, ezért a szakemberek arra a kérdésre keresték a választ, hogy a terhelti és a sértetti jogok összeütközése esetén vajon melyik primátusa érvényesül.
   – Ad-e választ a felvetett kérdésre Király Tibor 2023-ban újra kiadott régi (1962-es) könyve? (A védelem és a védő a büntető ügyekben)
   – „Ment-e” az évtizedek által „a világ elébb?”
   – A 21. század hajnalán meghatározott ügyekben levezethető-e a sértetti jogok elsőbbsége a különleges bánásmódra vonatkozó szabályokból?
   – Van-e joghézag a jogok összeütközése esetén, és ha igen, akkor ezt csak a Be. módosításával oldhatjuk-e fel?

A kerekasztal-beszélgetésről készült beszámoló az Ügyészek Lapja folyóirat Disputa rovatában lesz olvasható.

231213

 

♦♦♦♦♦

20231108

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete az Országos Kriminológiai Intézettel együttműködésben 2023. november 28-án a Magyar Tudomány Ünnepe 2023 programsorozata keretében A bűncselekményből eredő vagyon elvonásának (visszaszerzésének) aktuális kérdései címmel szakmai-tudományos konferenciát rendezett.
A rendezvényt Gárdos-Orosz Fruzsina, a Jogtudományi Intézet igazgatója nyitotta meg, levezető elnöke Tóth Mihály kutatóprofesszor volt. A bűnös vagyon elvonásának alkotmányossági kérdéseiről Czine Ágnes alkotmánybíró, a vagyonelvonás elméleti alapjairól, szabályozási kérdéseiről és gyakorlati nehézségeiről Deres Petronella, az OKRI tudományos főmunkatársa tartott előadást. Hollán Miklós, a Jogtudományi Intézet tudományos főmunkatársa az Emberi Jogok Európai Egyezményének tükrében beszélt a kiterjesztett vagyonelvonásról. A délutáni szekcióban a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának munkatársa, Varga Sándor pénzügyőr ezredes, majd Nagy Richárd, az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Főosztályának rendőr alezredese tartottak előadást a NAV, valamint az ORFK vagyonvisszaszerzéssel és vagyonbiztosítással kapcsolatos gyakorlatáról. A konferenciát Békés Ádám ügyvéd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának egyetemi docense zárta Vagyonbiztosítás és vagyonelkobzás ügyvédi szemmel című előadásával.
A hallgatóság soraiban többek között az ügyészség, a NAV az ORFK, a Fővárosi Ítélőtábla és az Igazságügyi Minisztérium munkatársai foglaltak helyet.

A programsorozattal és a kapcsolódó rendezvényekkel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/142-a-magyar-tudomany-unnepe-2023

 

 231128

♦♦♦♦♦

2023. november 24-én a Kulturális és Innovációs Minisztérium dr. Windt Szandra tudományos főmunkatárs részére, az esélyteremtés érdekében és az emberkereskedelem elleni küzdelem területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, az Emberi Méltóság Védelméért Díjat adományozta.


Gratulálunk az elismeréshez!
 

wsz oklev 2023   wsz plakett 2023

 

Kapcsolódó cikkek » 

♦♦♦♦♦

20231108

2023. november 8-án Emberi jogok a 21. században címmel az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával (KRE ÁJK), valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal (MJÁT) közösen, a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) alkalmából konferenciát szervezett. A rendezvény aktualitását – az MTÜ mellett – az is megalapozta, hogy ebben az évben ünnepeljük az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (Nyilatkozat) 75. évfordulóját.

A programsorozattal és a kapcsolódó rendezvényekkel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/142-a-magyar-tudomany-unnepe-2023

231108

 

♦♦♦♦♦ 


2023. október 11-én A szakértői bizonyítás az igazságszolgáltatás tükrében címmel Intézetünk konferenciát tartott az Igazságügyi Palota Dísztermében. A közel 140 fős rendezvény előadói, valamint résztvevői elsősorban az ügyészség, a bíróság az ORFK, a NAV, valamint a Nemzeti Szakértői Kutató Központ munkatársai köréből kerültek ki.

202310111

 

A konferenciáról és a 2019 és 2022 között zajló szakértői kutatásról további információk az alábbi linken olvashatók:
https://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/140-szakertoi-kutatas-2023


♦♦♦♦♦


2023. október 9-én
a Sanghaji Egyetem küldöttsége érkezett intézetünkbe. Dr. Virág György igazgatóhelyettes intézetünk történetéről, tevékenységéről, az OKRI főbb kutatási területeiről adott tájékoztatást, dr. Deres Petronella és dr. Sárik Eszter tudományos főmunkatársak az aktuálisan zajló kutatások közül prezentációikkal a korrupciós és kiberbűnözéssel kapcsolatos kutatási eredményeinkbe adtak rövid betekintést.

20231009

♦♦♦♦♦


2023. szeptember 27-én látogatást tett intézetünkben a Kínai Népköztársaság Legfőbb Népi Ügyészségének küldöttsége, Lajtár István, Magyarország közjogi legfőbb ügyész helyettesének kíséretében.

202309272


A találkozóra a delegáció háromnapos hivatalos magyarországi látogatása alkalmából került sor. Intézetünk vezetői bemutatták az OKRI működését, kötetlen beszélgetés keretében szó esett a jövőbeni tudományos együttműködés lehetőségeiről is.

202309271

 

♦♦♦♦♦
 

2023. évben, az Ügyészség Napja (június 10.) alkalmából

Bolyky Orsolya osztályvezető-helyettes, tudományos főmunkatárs Magyar István-díjat,
Deres Petronella tudományos főmunkatárs Eredményes Munkáért Oklevelet,
Ari Andrea titkárságvezető főtanácsos címet kapott.

Gratulálunk az elismerésekhez!
 

 

♦♦♦♦♦

2023. április 20-án „A szakértői bizonyítás az igazságszolgáltatás tükrében” című 2019 és 2022 között zajló kutatásunkhoz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésen dr. Kármán Gabriella tudományos főmunkatárs, kutatásvezető ismertette a meghívott és a kutatást támogató szervezetek – a Legfőbb Ügyészség, az OBH, az ORFK, a NAV, valamint a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara – vezető képviselőivel a nagy ívű, empirikus kutatás legfontosabb megállapításait és eredményeit, egyúttal megköszönve a sikeres lebonyolításhoz nyújtott segítségüket.

A szakemberek a kérdőívek kitöltésével nagy számban járultak hozzá a szakértői bizonyítás gyakorlati tapasztalatainak megismeréséhez, valamint egy – reményeink szerint – minden szervezet számára hasznos információkkal rendelkező, online terjesztésre szánt kiadvány elkészítéséhez is.

A beszélgetés során elhangzott további észrevételek és javaslatok szintén segítették a kutatás eredményeinek hasznosítását.

 ♦♦♦♦♦

Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciója ebben az évben is megtartotta hagyományos konferenciáját a Bűncselekmények Áldozatainak Napja alkalmából, amelyre 2023. február 28-án, online formában került sor, ez alkalommal is az Országos Kriminológiai Intézettel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben.

Az emberi jogi védelem Európában című rendezvényen részt vettek: Prof. Dr. Barabás A. Tünde, egyetemi tanár, az MKT Viktimológiai Szekciójának elnöke, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, az NKE RTK Kriminológia Tanszékének vezetője, továbbá dr. Kiss Anna, az OKRI tudományos főmunkatársa, valamint dr. Törő Andrea legfőbb ügyészségi ügyész a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályáról. A vendégek körében a szekció tagjait, egyetemi oktatókat, hallgatókat, az OKRI munkatársait, ügyészeket is köszönthettünk.

Fókuszban az európai áldozatvédelem állt az EJEB és az EUB esetjogának bemutatásán keresztül.

Az online esemény iránt a késői kezdési időpont ellenére ebben az évben is nagy volt az érdeklődés, a prezentációt követően több résztvevő színesítette hozzászólásaival a rendezvényt. 

A rendezvényhez kapcsolódó szakmai anyagok a Konferencia beszámolók című rovatunkban érhetők el.

 

♦♦♦♦♦

Az Országos Kriminológiai Intézet Tudományos Tanácsának éves ülésére 2023. február 22-én az Igazságügyi Palota Dísztermében került sor.

Az eseményen az OKRI és a Legfőbb Ügyészség vezetői mellett a Belügyminisztérium, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Pécsi Tudományegyetem rangos képviselői vettek részt.

A Tudományos Tanács elfogadta az Intézet 2022. évi tudományos tevékenységének beszámolóját, és részletesen megismerhette „Az élet elleni bűncselekmények trendelemzése” című kutatás eredményeit.

A résztvevők megvitatták az Intézet 2023. évi munkatervét, és módosítási javaslatokkal is éltek. Az ülés keretében Dr. Barabás Andrea Tünde igazgató asszony kitért az Országos Kriminológiai Intézet hosszabb távú terveire is.

 2023 02 22 OKRI TT ls 0158

 

 ♦♦♦♦♦

Belügyi Tudományos Tanács 2022. november 25-én, intézetünk 2021. évben elhunyt igazgatója, 
Prof. em. Dr. Vókó György méltatására, a belügyi ágazatban végzett kiváló munkája elismeréséül,
Szabó András-érem posztumusz elismerést adományozott.
 

BTT VGY Szabo erem s  

 

A BTT oklevele

Méltatás


♦♦♦♦♦

tundekep2  

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész 2022. augusztus 1. napjától kinevezte

dr. Barabás Andrea Tündét

az OKRI igazgatójának.


http://ugyeszseg.hu/bemutatkozik-az-okri-uj-igazgatoja/ 

  
♦♦♦♦♦


2022. évben, az Ügyészség Napja (június 10.) alkalmából

Schiller Éva osztályvezető „főtanácsos” címet;
Jónás Irén könyvtáros Eredményes Munkáért Oklevelet kapott. 

Gratulálunk az elismerésekhez!

EMO Jonas

 ♦♦♦♦♦

2021. szeptember 1-jén kollégánkat, Németh Zsoltot köszöntöttük 75. születésnapja alkalmából.

Jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek!

♦♦♦♦♦

Dr. Windt Szandra PhD tudományos főmunkatársunk a Magyar Tudományos Akadémia
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma döntése alapján elnyerte a
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (2021/2024).

Gratulálunk!

wsz bolyai2

♦♦♦♦♦

2021. június 10-én, az Ügyészség Napján,

Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde osztályvezető, tudományos főmunkatárs Kozma-díjat, 
Dr. Windt Szandra PhD tudományos főmunkatárs főtanácsosi címet,
Dr. Szabó Judit PhD tudományos főmunkatárs pedig Eredményes Munkáért Oklevelet kapott.

 Gratulálunk az elismerésekhez!

 

BT Kozma rem 20210610 1

 

 

 


 

ARCHÍVUM

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 12. szerda, 12:48:19.