Dr. Solt Ágnes PhD


tudományos főmunkatárs, OKRI
ORCID: 0000-0002-0918-4964

DOI: 10.58655/KT.60.2023-7

Teljes cikk letöltése »


 

A kiskorú veszélyeztetése bűntett szociológiai háttere

» «

The sociological background of Child Endangerment

 

Absztrakt

A kiskorú veszélyeztetése bűntett eseteiben vizsgáltam az ítélkezési gyakorlatot és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás eljárásbeli megvalósulásának mértékét. A kutatás során emellett elemeztem mind az elkövetői kört, mind a tipikus bűncselekményekre való társadalmi reakciót. Kutattam, hol és hogyan esnek ki a szociális és gyermekvédelmi védőhálón azok a gyermekek, akik a vizsgált büntetőeljárások sértettjeiként szerepeltek. A kutatáshoz a 2020-ban kiskorú veszélyeztetése tárgyában jogerőre emelkedett összes ítélet teljes bűnügyi aktáját elemeztem 40 szempont szerint. Hasonló kutatást végeztem 2015. évi bűnügyi iratanyagok felhasználásával is, így össze tudtam hasonlítani az eredményeket és változásokat. Az elemzett elkövetők köre 2020-ban 483. Összességében e bűncselekmény esetében az ítélkezési gyakorlat indokolatlanul enyhe, ennek társadalmi üzenete rendkívül káros. Az elhúzódó eljárás és többszöri, szakszerűtlen meghallgatás a gyermekeket súlyosan terheli, a gyermekek megfelelő védelme pedig az esetek tanúságai szerint nem valósul meg.

Kulcsszavak: gyermekbántalmazás, kiskorú veszélyeztetése, gyermekvédelem, 
gyermekközpontú igazságszolgáltatás, családon belüli erőszak


»»  ««

Abstract

I studied, the case-law and the extent to which child-friendly procedural justice has been implemented in misdemeanour cases of endangerment. In my research, I analysed both the perpetrators’ circle and the social reaction to typical offences. I researched where and how the children, the victims in the criminal proceedings, had fallen out of the social security safety net. For the research, I analysed the criminal files on all the judgments that had become final in 2020 on the subject of endangering a minor, according to 40 criteria. I also conducted similar research using criminal records from 2015. In 2020 the number of the offenders examined was 483. Overall, the law is excessively mild with regard to this crime, which sends an extremely harmful social message. According to the case studies, the lengthy processes and the repeated, procedurally improper hearings severely burden the children and their adequate protection is not fulfilled.

Keywords: child abuse, child endangerment, child care system, child‐centred justice, domestic violence

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 12. szerda, 12:48:19.