Archívum – publikációk év szerint

2020  2014       2008       2002
2019  2013 2007 2001
2018  2012 2006 2000
2017  2011 2005 1999
2016        2010 2004 1998
2015 2009 2003 1997

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Az Intézet kutatóinak 2021-ben megjelent publikációi

 

szeptember

Barabás A. Tünde

A rendőrségi munka és a lakosság bizonytalanságérzetének összefüggései
In: Barabás A. Tünde és Christián László (szerk.): Navigare necesse est. Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 43–51. o.


Korinek László

Az út nullától egyig
In: Barabás A. Tünde és Christián László (szerk.): Navigare necesse est. Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 277–286. o.


Nagy László Tibor

A fiatalkorúak által elkövetett rablásokról
In: Barabás A. Tünde és Christián László (szerk.): Navigare necesse est. Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 361–369. o.


Póczik Szilveszter

Embercsempészés, nemzetközi bűnügyi együttműködés, ítélethozatal
Belügyi Szemle, 2021/10., 1851–1868. o.
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/7415/6079


Szabó Judit

Az érzelmi tünetek és a figyelmi torzítás kapcsolata: a reaktív agresszió moderátor hatása serdülők klinikai mintájában – poszter (társszerzők: Szabó Edina, Pelle Johanna, Halász József, Kökönyei Gyöngyi)
Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Székesfehérvár, 2021. augusztus 26-28.

Tilki Katalin

Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából – Konferencia összefoglaló
OKRI honlapja, 2021. szeptember, p. 5
https://okri.hu/images/stories/esemenyek/2021/termeszetved_konf_2021.10.12/konferenciabeszmol_20211012.pdf


Windt Szandra

Emberkereskedelem és a (közösségi) rendőrség
In: Barabás A. Tünde és Christián László (szerk.): Navigare necesse est. Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 519–526. o.

 

augusztus

Tilki Katalin

Az elektromos kerékpárral elkövetett ittas járművezetések büntetéskiszabási gyakorlata
Ügyészségi Szemle, 2021/2., 36–52. o.
 

július


Kriminológiai Tanulmányok 58. kötet »

(szerk.: † Vókó György) OKRI, Budapest, 2021

» Előszó (7–11. o.)

»  VÓKÓ GYÖRGY †
Elmélkedés a büntetés-végrehajtási jog jelentőségéről (13–21. o.)

»  MÉSZÁROS ÁDÁM †
A bűncselekmény fogalmának alapkérdései. A bűncselekmény fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban (22–31. o.)

»  KORINEK LÁSZLÓ
Panopticonban élünk (32–49. o.)

» DERES PETRONELLA
Digitális tér – Kiberbűnözés. Aktuális helyzetkép (50–67. o.)

» BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
A bűnszervezet büntetőjogi szabályozása és a bizonyítás nehézségei a jogszabály-módosítás előtt (68–91. o.)

» RITTER ILDIKÓ
A hazai narkógazdaság és hatósági észlelésének mintázatai (92–114. o.)

» WINDT SZANDRA
Az ügyészek véleménye az emberkereskedelemről – egy attitűdvizsgálat alapján (115–135. o.)

» FARKAS KRISZTINA
A büntetőeljárás időszerűségét célzó egyes újítások empirikus megközelítésben (136–156. o.)

» BARABÁS A. TÜNDE – FARKAS KRISZTINA – KISS ANNA
Az új Be. egyes meghatározó jogintézményei. A sértetti pozíció erősödése, eljárásgyorsítás, -egyszerűsítés (157–184. o.)

» NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A rablás néhány büntetőjogi kérdéséről egy empirikus kutatás kapcsán (185–202. o.)

» GARAI RENÁTA
Kitől kell védeni a gyermekeket? Kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények a tényadatok tükrében (203–220. o.)

» CSAPUCHA BERNADETT
A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását büntető törvényi tényállás egy aktakutatás tükrében (221–236. o.)

» Summaries (237–242. o.) 

 

június

Garai Renáta

A bűncselekmények árnyékában…
Trafikosok Lapja, 2021/2., 12–13. o.


Póczik Szilveszter

A 2015. évi menekültválság mélyebb okairól
Valóság, 2021/6., 3–10. o.
http://www.valosagonline.hu/archivum.html

május

Garai Renáta

Domokos Andrea – Garai Renáta: Különleges státuszú speciális üzletek: Nemzeti dohányboltok és a COVID-19
In: Miskolczi-Bodnár Péter (szerk.): Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XXXIV. Oktatók és hallgatók közös tanulmánykötete.
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2021, 103–124. o.

Tilki Katalin

A magánszféra büntetőjogon kívüli eszközrendszere
Ügyészek Lapja, 2020/1–2., 65–78. o.

Az elektromos kerékpár európai uniós és hazai jogi környezete, az ezzel kapcsolatos balesetek általános jellemzői
Ügyészségi Szemle, 2021/1., 60–78. o.

 

április

Szabó Judit

A személyiségzavar, különösen a pszichopátia hatása a büntetőjogi felelősségre
Börtönügyi Szemle, 2021/1., 25–40.o.
 

március

Kármán Gabriella – Szabó Judit

A poligráf alkalmazásának tapasztalatai egy empirikus kutatás tükrében
Ügyészségi Szemle, 2020/5., 34–57. o. (print)

Póczik Szilveszter – Sárik Eszter – Vass Péter – Bolyky Orsolya

A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai aspektusai
Belügyi Szemle, 2021/3., 375–396. o.
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/issue/view/569/313
DOI: 10.38146/BSZ.2021.3.2

 

február

Windt Szandra

The unspoken phenomenon: forced labour in Hungary
http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2039

 

január

Windt Szandra

Az emberkereskedelem jelensége a Btk. 192. § alapján
Ügyészek Lapja, 2020/6., pp. 35–44. o.

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2021


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

CRITCOR Workshop 2 – 2021. június 21–22. (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

A rendezvény angol nyelvű, regisztrációhoz kötött.

Részletek »

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. december 07. kedd, 09:08:11.