Archívum – publikációk év szerint

  2020  2014       2008       2002
  2019  2013 2007 2001
  2018  2012 2006 2000
  2017  2011 2005 1999
2022  2016        2010 2004 1998
2021        2015 2009 2003 1997

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Az Intézet kutatóinak 2023-ban megjelent publikációi

 

 

 

augusztus


Bérces Viktor – Gerencsér Balázs Szabolcs (szerk.):
Az ügyészség az igazságszolgáltatás rendszerében. 150 év elméleti és gyakorlati tapasztalatai
PPKE JÁK Tanulmányok 49. Pázmány Press, Budapest, 2023
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/1488745/file/Berces_Gerencser_Az_ugyeszseg_az_igazsagszolgaltatas_rendszereben.pdf

Kutatóink e kötetben megjelent tanulmányai

Deres Petronella: Vagyonvisszaszerzés (251–266. o.)

Garai Renáta – Márton-Béda Anikó: A családtagok büntetőjogi védelme. A kapcsolati erőszak bűncselekményének árnyoldala és reménysugarai (281–299. o.)

Kármán Gabriella – Kó József: A szakértői bizonyítás az ügyész szemével (421–446. o.)

Kiss Anna: Az ügyészi szerep változása a büntetőeljárásban (317–338. o.)


♦♦♦

Sárik Eszter

Ki mondta, hogy a kriminológia nem lehet költészet (is)?! Recenzió Korinek László: Paradoxonok a kriminológiában című tanulmánykötetéről
Ügyészségi Szemle, 2023/2., 85–90. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-02.pdf


Tilki Katalin

A vadon élő védett és fokozottan védett állatokat érintő mérgezéses esetek – III. rész
Ügyészségi Szemle, 2023/2., 25–40. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-02.pdf


Windt Szandra

Az ügyésznek is szemfülesnek kell lennie” Beszámoló két emberkereskedelemmel foglalkozó OKRI-s rendezvényről
Ügyészségi Szemle, 2023/2., 41–44. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-02.pdf

 

június

Póczik Szilveszter

Conflict and Peace in Western Sahara – The Role of the UN’s Peacekeeping Mission / Vérző Szahara – A MINURSO békefenntartó művelet
Magyar Tudomány, 2023/6., 813–815. o.
DOI: 10.1556/2065.184.2023.6.15


Windt Szandra

Láthatatlan emberek. A magyarországi emberkereskedelemről
Vigilia, 2023/6., 499–505. o.
 

május

Szabó Judit – Virág György

Bűnözők? Betegek? Gondolatok a pedofíliáról és a szexuális bűnelkövetésről
Ügyészségi Szemle, 2023/1., 4–14. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-01.pdf


Tilki Katalin

A vadon élő védett és fokozottan védett állatokat érintő mérgezéses esetek – II. rész
Ügyészségi Szemle, 2023/1., szám 43–56. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-01.pdf

 

március

Deres Petronella

A kibertérrel összefüggő bűncselekmények sajátosságai Magyarországon
Ügyészek Lapja, 2023/1., 75–79. o.
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=4131


Garai Renáta

Bűncselekményi veszélyhelyzetek a nemzeti dohányboltokban – a munkakörülmények és a fluktuáció viszonya
Ügyészek Lapja, 2023/1., 51–62. o.
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=4131


Kármán Gabriella

A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem nemzetközi dimenziói
Ügyészek Lapja, 2023/1., 5–19.
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=4131


Kiss Anna – Törő Andrea

Áldozatvédelem Európában, az EJEB és az EUB esetjoga alapján
Ügyészek Lapja, 2023/1., 65–67.
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=4131


Póczik Szilveszter

Recenzió a Conflict and Peace in Western Sahara – The Role of the UN’s Peacekeeping Mission (MINURSO) című tanulmánykötetről
Polgári Szemle, 18. évf. 4–6. szám, 2022, 392–397.
DOI: 10.24307/psz.2022.1230

 

január

Tilki Katalin

A vadon élő védett és fokozottan védett állatokat érintő mérgezéses esetek – I. rész
Ügyészségi Szemle, 2022/4., 66–70. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2022-04.pdf

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 

június 7.

Büntetőeljárási emberi jogi védelem Európában

szakmai fórum

Előadók: Kiss Anna – Törő Andrea

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. október 03. kedd, 12:24:27.