Archívum – publikációk év szerint

  2020  2014       2008       2002
  2019  2013 2007 2001
  2018  2012 2006 2000
2023  2017  2011 2005 1999
2022  2016        2010 2004 1998
2021        2015 2009 2003 1997

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Az Intézet kutatóinak 2023-ban megjelent publikációi

 

december

Windt Szandra

Áldozathibáztató rendőrök? Rendőrök véleménye az emberkereskedelemről
Magyar Rendészet, 2023/3., 53–73. o. DOI: 10.32577/mr.2023.3.3
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/view/490

 

november

Szabó Judit

Kökönyei, Gyöngyi – Kovács, Lilla N. – Szabó, Judit – Urbán, Róbert:
Emotion Regulation Predicts Depressive Symptoms in Adolescents: A Prospective Study
Journal of Youth Adolescence, 2023
https://doi.org/10.1007/s10964-023-01894-4
 

október

 

KT60 borito

KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK 60
JUBILEUMI KÖTET

Szerkesztő: Dr. Barabás A. Tünde
OKRI, Budapest, 2023

Megtekintés, letöltés »»

___________________________________


TARTALOM

» Előszó
Oldal: 7–11.

» BARABÁS A. TÜNDE
Alkalmazható kriminológia?
Oldal: 12–24.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-1

» KORINEK LÁSZLÓ
Kérdezze meg kriminológusát! A büntetőjog mellékhatásai
Oldal: 25–42.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-2

» IRK FERENC
Baleset-kriminológiától klímaválság-kriminológiáig.
A gondatlan bűnelkövetések új formái, a „gondos modell” transzformációja
Oldal: 43–61.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-3

» DERES PETRONELLA
Bűnüldözési prioritások az Európai Unióban
Oldal: 62–82.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-4

» KISS ANNA – TÖRŐ ANDREA
Büntetőeljárási emberi jogi védelem Európában, különös tekintettel az Európa Tanács és az Európai Unió kapcsolatára
Oldal: 83–102.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-5

» BŐCZNÉ NEPARÁCZKI ANNA
A digitális eszközök szélesebb körű büntetőeljárási alkalmazását lehetővé tevő járványügyi szabályok Magyarországi gyakorlata
Oldal: 103–121.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-6

» SOLT ÁGNES
A kiskorú veszélyeztetése bűntett szociológiai háttere
Oldal: 121–139.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-7

» VIRÁG GYÖRGY – SZABÓ JUDIT
Pedofília és bűnözés
Oldal: 140–157.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-8

» HUSZÁR JULIANNA – WINDT SZANDRA
Áldozatból elkövető – egy eset bemutatása
Oldal: 158–182.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-9

» BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
Sorstalanság?! Erőszakos bűncselekményeket elkövető fiatalkorúak – egy aktavizsgálat eredményei
Oldal: 183–211.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-10

» GARAI RENÁTA
Félidős revízió: a nemzeti dohányboltokat érintő bűncselekmények (2013–2023)
Oldal: 212–232.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-11

» KÓ JÓZSEF
Mi alakítja hazánkban az emberölések trendjét?
Oldal: 233–255.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-12

» NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A sportrendezvények néhány biztonsági kérdéséről
Oldal: 256–272.
DOI: 10.58.655/KT.60.2023-13

» Kriminológiai Tanulmányok és szerzők jegyzéke: Repertórium 2013–2022
Oldal: 275–284.


 ♦

 borito

BELÜGYI SZEMLE, 2023/10. (október)
OKRI tematikus szám
  


Tartalom

A teljes lapszám megtekintése (OJS)

 ___________________________________


TANULMÁNYOK

» Viktimizáció az online térben Egy nemzetközi kutatás eredményei hazai szemszögből
     Barabás A.Tünde – Koplányi Gergely   (1697–1713. o.)
» Gondolatok a gyermek- és fiatalkorúak bűnözéséről a statisztika tükrében
     Bolyky Orsolya – Sárik Eszter   (1715–1727. o.)
» Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények sajátosságai Magyarországon 2013–2021 között
     Deres Petronella   (1729–1742. o.)
» A kapcsolati erőszak bűncselekmény tényállásának 10. születésnapjára. Összegző gondolatok a joggyakorlat tükrében
     Garai Renáta   (1743–1758. o.)
» Az ökoszisztéma hálózati kockázatai és felelősségi kérdései. Rendszerező alapvetés
     Irk Ferenc   (1759–1772. o. )
» A szakértői bizonyítás hatékonyságának növelése – egy empirikus kutatás nyomán
     Kármán Gabriella   (1773–1787. o.)
» A nyomozó hatóság és az ügyészség kapcsolata
     Kiss Anna   (1789–1800. o.)
» Vannak-e kriminogén foglalkozások?
     Korinek László   (1801–1814. o.)
» Önbevallásos kérdezéstechnika a kriminológiai kutatásokban
     Kó József   (1815–1824. o. )
» Sportrendezvények kockázatelemzése
     Nagy László Tibor   (1825–1837. o. )
» Európai iszlamisták és dzsihádisták motivációi
     Póczik Szilveszter   (1839–1854. o. )
» Testépítő szubkultúra a vádlottak padján
     Ritter Ildikó   (1855–1870. o. )
» „Aki el tudja fogadni, hogy a börtönben kell meghalnia, az minek éljen még éveket?”
     Solt Ágnes   (1871–1886. o. )
» Szexuális bűnelkövetők a kriminálpolitika erőterében
     Szabó Judit – Virág György   (1887–1900. o.)
» Elkövető és/vagy áldozat? Az emberkereskedelem áldozatai által kényszer/fenyegetés hatására elkövetett jogellenes cselekményekről
     Windt Szandra   (1901–1914. o. )


Windt Szandra

Attitudes of Law Enforcements Towards Trafficking in Human Beings in Hungary
Archives of Criminology, October 2023
https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/3756
https://doi.org/10.7420/AK2023.05


Windt Szandra – Huszár Julianna

Az online tér segítségével megvalósuló emberkereskedelemről. Gondolatok egy hágai workshopon elhangzottakkal kapcsolatban
Ügyészségi Szemle, 2023/3., 40-54. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-03.pdf

 

augusztus


Bérces Viktor – Gerencsér Balázs Szabolcs (szerk.):
Az ügyészség az igazságszolgáltatás rendszerében. 150 év elméleti és gyakorlati tapasztalatai
PPKE JÁK Tanulmányok 49. Pázmány Press, Budapest, 2023
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/1488745/file/Berces_Gerencser_Az_ugyeszseg_az_igazsagszolgaltatas_rendszereben.pdf

Kutatóink e kötetben megjelent tanulmányai

Deres Petronella: Vagyonvisszaszerzés (251–266. o.)

Garai Renáta – Márton-Béda Anikó: A családtagok büntetőjogi védelme. A kapcsolati erőszak bűncselekményének árnyoldala és reménysugarai (281–299. o.)

Kármán Gabriella – Kó József: A szakértői bizonyítás az ügyész szemével (421–446. o.)

Kiss Anna: Az ügyészi szerep változása a büntetőeljárásban (317–338. o.)


♦♦♦

Sárik Eszter

Ki mondta, hogy a kriminológia nem lehet költészet (is)?! Recenzió Korinek László: Paradoxonok a kriminológiában című tanulmánykötetéről
Ügyészségi Szemle, 2023/2., 85–90. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-02.pdf


Tilki Katalin

A vadon élő védett és fokozottan védett állatokat érintő mérgezéses esetek – III. rész
Ügyészségi Szemle, 2023/2., 25–40. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-02.pdf


Windt Szandra

Az ügyésznek is szemfülesnek kell lennie” Beszámoló két emberkereskedelemmel foglalkozó OKRI-s rendezvényről
Ügyészségi Szemle, 2023/2., 41–44. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-02.pdf

 

június

Póczik Szilveszter

Conflict and Peace in Western Sahara – The Role of the UN’s Peacekeeping Mission / Vérző Szahara – A MINURSO békefenntartó művelet
Magyar Tudomány, 2023/6., 813–815. o.
DOI: 10.1556/2065.184.2023.6.15


Windt Szandra

Láthatatlan emberek. A magyarországi emberkereskedelemről
Vigilia, 2023/6., 499–505. o.
 

május

Szabó Judit – Virág György

Bűnözők? Betegek? Gondolatok a pedofíliáról és a szexuális bűnelkövetésről
Ügyészségi Szemle, 2023/1., 4–14. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-01.pdf


Tilki Katalin

A vadon élő védett és fokozottan védett állatokat érintő mérgezéses esetek – II. rész
Ügyészségi Szemle, 2023/1., szám 43–56. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2023-01.pdf

 

március

Deres Petronella

A kibertérrel összefüggő bűncselekmények sajátosságai Magyarországon
Ügyészek Lapja, 2023/1., 75–79. o.
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=4131


Garai Renáta

Bűncselekményi veszélyhelyzetek a nemzeti dohányboltokban – a munkakörülmények és a fluktuáció viszonya
Ügyészek Lapja, 2023/1., 51–62. o.
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=4131


Kármán Gabriella

A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem nemzetközi dimenziói
Ügyészek Lapja, 2023/1., 5–19.
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=4131


Kiss Anna – Törő Andrea

Áldozatvédelem Európában, az EJEB és az EUB esetjoga alapján
Ügyészek Lapja, 2023/1., 65–67.
http://ugyeszeklapja.hu/?page_id=4131


Póczik Szilveszter

Recenzió a Conflict and Peace in Western Sahara – The Role of the UN’s Peacekeeping Mission (MINURSO) című tanulmánykötetről
Polgári Szemle, 18. évf. 4–6. szám, 2022, 392–397.
DOI: 10.24307/psz.2022.1230

 

január

Tilki Katalin

A vadon élő védett és fokozottan védett állatokat érintő mérgezéses esetek – I. rész
Ügyészségi Szemle, 2022/4., 66–70. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/pdf/2022-04.pdf

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 12. szerda, 12:48:19.