Dr. Virág György PhD

igazgatóhelyettes, főtanácsos, OKRI
ORCID: 0000-0001-6857-9707


Dr. Szabó Judit PhD

tudományos főmunkatárs, OKRI
ORCID: 0000-0001-8133-6363 


DOI: 10.58655/KT.60.2023-8

Teljes cikk letöltése »
Pedofília és bűnözés

» «

Pedophilia and crime

 

Absztrakt

A tanulmány a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények gyakoriságának, kockázati tényezőinek, valamint a pedofíliával való összefüggéseinek kérdéseivel foglalkozik. A releváns hazai és nemzetközi szakirodalomra támaszkodva arra kívánunk rávilágítani, hogy az úgynevezett „pedofil bűncselekmények” és azok elkövetői sok szempontból heterogén csoportot alkotnak, továbbá, hogy a pedofília a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények motivációs hátterének valójában csak az egyik – és nem szükségszerű – tényezője. A gyermekek védelme tehát komplex, a büntető igazságszolgáltatási rendszeren és a pszichiátriai diagnosztikai kategóriákon túlmutató megközelítést igényel.

Kulcsszavak: pedofília, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, gyermekpornográfia, prevenció


»»  ««

Abstract

The paper deals with issues concerning the prevalence and risk factors of sexual offending against children and its link with pedophilia. Relying on relevant international and Hungarian academic literature, we aim to highlight the fact that the so-called ’pedophilic offenses’ and their perpetrators are in many ways a heterogeneous group and that pedophilia is actually only one factor – and not even a necessary one – in the motivational background of sexual offending against children. The protection of children thus requires a broader approach that extends beyond the criminal justice system and psychiatric diagnostic categories.

Keywords: pedophilia, sexual offending against children, child pornography, prevention

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
március 8.

KRIMINALISZTIKAI MŰHELY

Téma: A mesterséges intelligencia és a bűnözés

kerekasztal-beszélgetés

! Zártkörű program

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. április 12. péntek, 08:40:21.