Dr. Bőczné dr. Neparáczki Anna PhD

kirendelt ügyész


DOI: 10.58655/KT.60.2023-6

Teljes cikk letöltése »
A digitális eszközök szélesebb körű büntetőeljárási alkalmazását lehetővé tevő
járványügyi szabályok magyarországi gyakorlata

» «

The Hungarian practice of epidemiological rules allowing wider use of digital tools in criminal procedure

 

Absztrakt

A koronavírus okozta járványhelyzet során a digitális eszközök fontos szerepet kaptak a büntetőeljárásban. A jogalkotó a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében lazított a telekommunikációs eszközök alkalmazásának szabályain, és lehetővé váltak a kapcsolattartás alternatív lehetőségei. A tanulmány e járványügyi szabályok gyakorlati tapasztalatait mutatja be ügyészekkel készült mélyinterjúk alapján. A két digitális eszköz büntetőeljárási használatára vonatkozóan eltérők az ügyészek tapasztalatai. Míg a telekommunikációs eszközök szélesebb körű alkalmazása országosan gyakorlattá vált, addig a kapcsolattartás alternatív lehetőségei nem lettek általánosan jellemzők, és amennyiben alkalmazták is azokat a gyakorlatban, inkább ritkán vagy megerősítéssel/megerősítésként, illetve másodlagosan használták a hitelességi, ellenőrizhe-tőségi problémák miatt.

Kulcsszavak: járványügyi szabályok, büntetőeljárás, digitalizáció, telekommunikációs eszköz, egyéb elektronikus út

»»  ««

Abstract

Digital tools have played an important role in criminal procedure during the coronavirus epidemic. To reduce the number of interpersonal contacts, the legislator simplified the rules for using telecommunications and allowed for alternative means of contact. The study presents the practical experience of these rules, based on in-depth interviews with prosecutors. Prosecutors’ experiences of the use of the two digital tools in criminal proceedings differ. While the more extended use of telecommunication devices has become a national practice, the use of other electronic means in communication has not become common and, when used in practice, it has been rather rare or used as confirmation or secondarily due to authenticity and verifiability problems.

Keywords: epidemiological rules, criminal procedure, digitalisation, telecommunication device, other electronic way

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
március 8.

KRIMINALISZTIKAI MŰHELY

Téma: A mesterséges intelligencia és a bűnözés

kerekasztal-beszélgetés

! Zártkörű program

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. április 12. péntek, 08:40:21.