cover 

Schreiter Katalin – Petrétei Dávid – Tilki Katalin:

Támpontok az állatkínzás nyomozásához

 

 

 

Az állatok védelméről szóló törvény preambuluma úgy fogalmaz, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes lények. Összességükben és egyedeikként is megkülönböztetetten nagy értéket képviselnek az emberiség számára. A természet megóvása, az állatok védelme – nézetünk szerint – minden jóérzésű ember kötelezettsége.
Kötetünk az állatkínzás anyagi jogi és kriminológiai bemutatása, valamint az állategészségügyi vonatkozások felvázolása mellett a nyomozás alapvető ismertetésére, továbbá a helyszíni szemle és a bűnjelkezelés részletes bemutatására vállalkozik. A szerzők célkitűzése szerint a nyomozó hatóság munkatársai és az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekbe bevont állatorvosok módszertani útmutatóként, a rendészeti és jogi képzésben részt vevők jegyzetként, a természetvédelmi és mezőőrök, valamint az állatvédelemmel foglalkozók ismeretterjesztő, ismeretbővítő műként forgathatják haszonnal. Bízunk benne, hogy mindannyian érdeklődéssel olvassák, és találnak benne a gyakorlatban is alkalmazható, tanulságos részleteket.

Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, ISBN: 9789635316090

 ♦♦♦♦♦♦
    

cover kriminologia 

Barabás A. Tünde (szerk.):

Kriminológia MA

 

Tartalom


Vajon melyek a ma kriminológiai kutatásainak kulcskérdései, azok a témák, amelyek az NKE Rendészettudományi Karán folyó mesterképzések hallgatói számára a legkorszerűbb és leghasználhatóbb kriminológiai ismereteket nyújtják? A kriminológia milyen új kutatási eredményekkel, nemzetközi és hazai tapasztalatokkal támogatja a magas szintű rendőri munkát? A kötet három kérdéskört jár körül a hazai tudományos és gyakorlati élet legkiválóbb művelőinek segítségével. Az első rész fő témái a bűnmegelőzés elmélete és beépítése a stratégiai tervezésbe, majd a gyakorlatba; a közösség és a rendészeti munka összekapcsolása, valamint a napjainkban mindinkább teret nyerő szituációs és környezeti tervezés segítségével megvalósított megelőzés lehetőségei. A második rész a leginkább kiszolgáltatottak, a gyermek- és időkorúak kriminális veszélyeztetettségével foglalkozik, és a hazai és nemzetközi szabályozás alapján segít eligazodni a sérülékeny csoportok azonosításában és megfelelő kezelésében. A kötet harmadik része a bűnözés és a droghasználat összefüggéseit tárja fel, megmutatva a főbb hazai tendenciákat, az okokat, az egyes kábítószerek hatásmechanizmusát és jellemzőit, valamint a legfontosabb vonatkozó jogszabályokat.


A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében jelent meg.

[Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020, ISBN 978-963-531-176-7 (nyomtatott); ISBN 978-963-531-177-4 (PDF); ISBN 978-963-531-178-1 (ePUB)]

 ♦♦♦♦♦♦ 

 

cover 

Veronika Nagy – Klára Kerezsi (eds.):

A Critical Approach to Police Science

New Perspectives in Post-Transitional Policing Studies


Content

The social, economic and technological developments of the late modern society have radically changed policing approaches both at national and supranational levels. With the anti-terrorism discourse and the global crises of mobilities, the security needs of citizens is now at the pinnacle of government priorities. At the same time, traditional law enforcement faces an epistemological crisis through the digitalisation and privatization of security. Governments, and especially the police, are expected to either prevent or respond to security threats, and if necessary, to ensure order through rigorous measures. The traditional means of policing, however, is met with increasing difficulties to sustain their legitimacy on all fronts.
Regarding the current subject of public security, several challenges can be identified. The shifting relationship between organizational and management rules between the state and other governing bodies, the use of new technologies, and the fusion of different security units, such as intelligence services, the military, and the police, all contribute to new tensions in policing practices. These changes urge the need of a reflective policing science and the adaptation of existing theoretical approaches. Although several conceptual differentiations are made between policing practices, hardly any theoretical studies discuss the implication of current contextual differences between traditional welfare states and post-transitional societies.
This book provides a critical interdisciplinary approach through contextualized thematic analyses of policing practices after the digital turn. All topics are discussed from different conceptual perspectives, and will assess how digitalization, global threats and privatization have changed traditional policing approaches. 
While challenging existing theoretical approaches in Anglo-Saxon policing studies, this editorial volume aims to promote critical law enforcement studies and the need for more empirical research and new conceptual methodologies in a digitized society.

[Eleven International Publishing, 2020, ISBN: 978-94-6236-887-3
https://www.boomdenhaag.nl/en/webshop/a-critical-approach-to-police-science]


 
♦♦♦♦♦♦

 cover sheet

Helmut Kury – Sławomir Redo (eds.):

Refugees and Migrants in Law and Policy

Challenges and Opportunities for Global Civic Education


Content

Refugees and migration are not a new story in the history of humankind, but in the last few years, against a backdrop of huge numbers of migrants, especially from war-torn countries, they have again been a topic of intensive and contentious discussion in politics, the media and scientific publications. Two United Nations framework declarations on the sustainable development goals and on refugees and migrants adopted in 2016 have prompted the editors – who have a background in international criminology – to invite 60 contributors from different countries to contribute their expertise on civic education aspects of the refugee and migrant crisis in the Global North and South. Comprising 35 articles, this book presents an overview of the interdisciplinary issues involved in irregular migration around the world. It is intended for educationists, educators, diplomats, those working in mass media, decision-makers, criminologists and other specialists faced with questions involving refugees and migrants as well as those interested in improving the prospects of orderly, safe, regular and responsible migration in the context of promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development.
Rather than a timeline for migration policies based on “now”, with states focusing on “stopping migration now”, “sending back migrants now” or “bringing in technicians or low-skilled migrant workers now”, there should be a long-term strategy for multicultural integration and economic assimilation. This book, prefaced by Francois Crépeau, the United Nations Special Rapporteur on the human rights of migrants, and William Lacy Swing, Director-General of the International Organization for Migration, addresses the question of the rights and responsibilities involved in migration from the academic and practical perspectives of experts in the field of social sciences and welfare, and charts the way forward to 2030 and beyond, and also beyond the paradigm of political correctness.

[Springer, 2020, ISBN: 978-3-319-72158-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-72159-0]

____________________________

Reviews:

István Tarrósy:
Helmut Kury and Slawomir Redo (eds.): Refugees and Migrants in Law and Policy
Challenges and Opportunities for Global Civic Education
Pécs Journal of International and European Law, 2020/I.
http://ceere.eu/pjiel/?book=vol-2020-i

Stauber Péter: Mi a baj a migrációval?
Belügyi Szemle, 2019/12., 121–124. o.
https://belugyiszemle.hu/hu/belugyi-szemle-fooldal

 ♦♦♦♦♦♦

cover 

Tore Bjørgo – Miroslav Mareš (eds.):

Vigilantism against migrants and minorities

Content

Chapter 7
Szilveszter Póczik – Eszter Sárik:
Vigilante militias and activities against roma and migrants in Hungary
(p. 104–128.)

Introduction

This edited volume traces the rise of far right vigilante movements – some who have been involved in serious violence against minorities, migrants and other vulnerable groups in society, whereas other vigilantes are intimidating but avoid using violence. Written by an international team of contributors, the book features case studies from Western Europe, Eastern Europe, North America and Asia. Each chapter is written to a common research template examining the national social and political context, the purpose of the vigilante group, how it is organized and operates, its communications and social media strategy and its relationship to mainstream social actors and institutions, and to similar groups in other countries. The final comparative chapter explores some of the broader research issues such as under which conditions such vigilantism emerges, flourishes or fails, policing approaches, masculinity, the role of social media, responses from the state and civil society, and the evidence of transnational co-operation or inspiration. This is a groundbreaking volume which will be of particular interest to scholars with an interest in the extreme right, social movements, political violence, policing and criminology.

[Routledge, 2020, ISBN 9781138493926
https://www.routledge.com/Vigilantism-against-Migrants-and-Minorities-OPEN-ACCESS/Bjorgo-Mares/p/book/9781138493926]

 Elektronikus letöltés: https://doi.org/10.4324/9780429485619

♦♦♦♦♦♦  

borito 

Kerezsi Klára:

A párbeszéd hatalma

A helyreállító igazságszolgáltatás szerepe
a közpolitikában

Tartalom

Előszó

 

Amikor egy új idea hirtelen és hatalmas erővel felszínre tör, mindig új társadalmi kérdésekre és problémákra válaszol. Az intellektuális izgalom lecsengése után viszont magyarázó ereje kiegyensúlyozottabbá válik, és már nem mindent megoldó eszköztárnak látjuk, mint a felbukkanása idején. Ekkor indul el annak a területnek a keresése és izolálása, amelyben az új megközelítés gyümölcsözően használható. Napjainkban éppen ez történik a helyreállító igazságszolgáltatás koncepciójával: „nagyot szólt”, amikor megjelent, sokféle problémára látszott választ adni, az elmúlt években pedig kezdi megtalálni a helyét a kriminológia, a bűnügyi tudományok és a szakpolitikák területén, és végül kiderül majd, hogy mennyire bizonyul maradandó eszköznek a büntető igazságszolgáltatás fegyvertárában. A szerző túllép a büntető igazságszolgáltatás vizsgálatán, mert a mai magyar társadalomban hiányzik a társadalmi rétegek közötti párbeszéd, s ez akadálya a társadalmi szolidaritás érvényesülésének és a társadalmi béke elérésének. Egy társadalom élhetőségét ugyanis nem a végletes szükséghelyzetekben (például földrengés, árvíz) megnyilvánuló segítőkészség kifejeződése jelzi, hanem a „napi rutinként”, a mindennapokban megjelenő szolidaritás és egymásra figyelés. A kötet ezért közpolitikai kontextusban vizsgálja a helyreállító igazságszolgáltatás témakörét, úgy gondolván, hogy segítségével a társadalmi konfliktusok kezelése javul, és a megbékélés folyamata társadalmi léptékben is megtanulható.

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében jelent meg.

[Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. ISBN 978-615-5889-55-4 (elektronikus)]


A kiadvány elektronikus formában [pdf] letölthető:
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12643


 ♦♦♦♦♦♦

  

borito

Petra Bárd (ed.):

The Rule of Law and Terrorism


Content

Foreword

 

 
Authors: Petra Bárd, Samantha Joy Cheesman, Elspeth Guild, Péter Hack, Michael Hamilton,
Konrad Lachmayer, András Sajó, Stefan Schumann, Ulrich Sieber, Judit Tóth, Varju Márton

The relevance of the present volume on terrorism and the rule of law is constantly and unavoidably around us. The authors first seek to identify theoretical considerations and their practical implications starting with broad social and legal science concepts that boil down to legislation and decision-making. Next the book’s focus narrows down to Europe first, and to the European Union and the European Court of Justice later. Finally, a Hungarian case-study is included to illustrate the points that have been addressed in the theoretical chapters.

Identifying EU counter-terrorism law is not an easy endeavor. It is multidisciplinary, inspired by constitutional, criminal and administrative law and security studies. The EU’s multi-layered structure, the absence of its coercive powers and the necessary reliance on its Member States not sharing a uniform opinion only complicate things further. Nevertheless these have not prevented the EU from having a significant impact in the field of anti-terrorism. It is against this background that the authors made an intelligent attempt to re-imagine anti-terrorist legislation that may contribute to the deepening of an ever closer community based on shared values, including the rule of law and a fundamental rights culture.

Professor em. László Valki
Department of Public
International Law Eötvös Lorand University

[HVG-ORAC Publishing House Ltd., Budapest, 2015, ISBN: 978 963 258 260 3]


 

  

te terr borito 2013

Tamási Erzsébet:


Terrorista nők

Tartalom


„Az internet legkeresettebb szava, a szex után a terrorizmus. Pillanatnyi megrendülés a hírre, ezenkívül mást alig őriz meg az emlékezet. Néha tudjuk, milyen nációhoz tartoztak, többnyire a korukat sem közlik, nevüket, ha van is, meg sem jegyezzük, nemük csak akkor hír, ha nők. És mégis, miért a férfiterroristákra emlékszünk gyakrabban, és nem a kiemelten hangsúlyozott nők nevére? Kevesebben voltak, annál inkább megjegyzendő lehetne. A hírekben ők a sztárok, a memóriákból rendre kiesnek. Leila Kaled, Patty Hearst, Gudrin Ensslin, Vafa Idrísz, Dhanu, Fuszako Sigenobu, Hava Barajeva. Nők, fegyveres akciók résztvevői, akad közöttük szervezetvezető, elnökgyilkos, öngyilkos merénylő, gépeltérítő, bankrabló és túszejtő, a fejlett világ számára ők is terroristák.
Áldozatok, segítők, tevékeny résztvevők, vagy éppen értük, miattuk történik minden? Mit tudunk, mit tudhatunk, és mit akarunk tudni a harcos férfiak és nők jelenkori, korántsem veszélytelen világáról?
Írásomban annak járok utána, miért gondolkodunk másként, miért beszélünk másként, egyszóval, miért teszünk különbséget női és férfiterrorista között. Tényleg annyira különböznek, vagy csak így akarjuk látni, láttatni a férfi és női harcost? Milyen érdekek fűződhetnek ahhoz, hogy azt mutassák nekünk, amit látnunk kell?”

Tamási Erzsébet

[Rejtjel Kiadó, Budapest, 2013, ISBN: 978-963-7255-88-5]

♦♦♦♦♦♦

borito

Póczik Szilveszter:

Az iszlám forradalom

Négy műhelytanulmány a radikális iszlámról

Tartalom

Rezümé (magyar nyelvű)
Summary (english)

„Isten a célunk, a Korán az alkotmányunk, a Próféta a vezérünk, a harc az utunk, és Istenért meghalni a mi leghőbb vágyunk”
A Hamasz Kartája

Az iszlám, illetve arab társadalmak hősies erőfeszítéseit nem lehet részvét nélkül szemlélni, de részrehajlás nélkül kell vizsgálni. 
A kötet első tanulmányában az iszlám társadalmakban megjelenő politikai radikalizmus nemzetközi politikai valamint belső társadalmi okainak felvázolására tettem kísérletet, miközben felmutattam a nagyhatalmi politikák felelősségét, illetve felelőtlenségét, valamint a globalizáció folyamatainak nem-szándékolt következményeit, beleértve a migrációs és interkulturális feszültségek pszichológiai hatásait is.
A második tanulmányban a mai radikális politikai iszlám eszmetörténetével foglalkozva egységes logikai rendbe igyekeztem szervezni annak előzményeit és mai tendenciáit.
A kötetben szereplő harmadik dolgozat az iszlám radikalizmus két kortársi gondolkodójával és első jelentős társadalmi szervezetének kibontakozásával foglalkozik, a negyedik munka pedig arra vállalkozik, hogy a terrorizmus fázisát maguk mögött hagyó és az aszimmetrikus háború stádiumába átlépni képes érett fegyveres harci szervezetek tevékenységének háttere előtt ezek eszmei alapozását, valamint fejlődési trendjeit mutassa be.

[IDResearch Kft.–Publikon Kiadó, Pécs, 2011, ISBN: 978-615-5001-46-8]


♦♦♦♦♦♦

kodif borito

Mészáros Ádám:

Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán

A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései

Tartalom


A mű egy több évet átfogó kutatómunka eredményeit mutatja be, két részben. Az első rész azokat a megoldási javaslatokat ismerteti és értékeli, amelyek az elmúlt 10 év, új Btk.-t érintő kodifikációja során születtek. Ennek során alapvetően az igazságügyi tárca hivatalos tervezeteit, azoknak is a büntetőjogi felelősséget érintő rendelkezéseit (alapelvek, a bűncselekmény fogalma, stádiumok, szándékosság/gondatlanság, elkövetők, felelősségi akadályrendszer) tekinti át. Mindemellett utalásszerűen kitér Wiener A. Imre és Ligeti Katalin „nem hivatalos” művére is. 
A második rész külön tanulmányokat szentel a büntetőjogi felelősség egyes problematikus területeinek, felfedi és áttekinti azokat, illetőleg értékeli az azokkal kapcsolatos álláspontokat, és nem nélkülözi egyfajta megoldási javaslat nyújtását sem. A főbb területek ezzel kapcsolatban a 
bűncselekmény fogalma, a társadalomra veszélyesség kategóriája, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályrendszere, a jogos védelem és a megelőző jogos védelem, illetve az elkövetők.

[Virágmandula Kft., 2011, ISBN 978-615-5181-43-6]

♦♦♦♦♦♦
 

isk eroszak 2009

Gyurkó Szilvia – Virág György:

Az iskolai erőszak megítélésének különbségei
és hasonlóságai a gyermekvédelmi és az oktatási
intézményrendszerben

Tartalom


– Kutatási zárótanulmány –
 

Ahhoz, hogy az iskolai agresszió kezelési és befolyásolási lehetőségeiről valósághű képünk legyen, fontos annak megismerése, hogyan látják a problémát az iskolai életet meghatározó két fontos rendszer ágensei, a pedagógusok és a gyermekvédelmi rendszer szakemberei. Jelen vizsgálat az ő meglátásaiknak, probléma észlelésüknek és megoldási elképzeléseiknek, valamint gondolkodásuk és tapasztalataik hasonlóságának és különbözőségeinek megismerésére és feltárására irányult.
Az elvégzett kutatás egyik fontos tanulsága, hogy ma már azok a jelenségek, amelyek valamilyen formában hangsúlyt kapnak vagy tematizálódnak a közmédiumokban, nem vizsgálhatóak a médiakommunikáció dimenziójának figyelmen kívül hagyásával. A tömegkommunikáció valódi hatalommá vált, amely jelentősen meghatározza az észlelést és a vélekedések alakulását, és – még a kutatók számára is csak óvatosan becsülhető mértékben – torzítja a bennünk kirajzolódó valóságképet.
A kutatás tapasztalatai alapján látható, hogy a szakemberek magukra hagyva és eszköztelennek élik meg a helyzetüket, hogy sok a hiányosság és a tennivaló. Az empirikus vizsgálat és a szakirodalom alapján számunkra egyértelműnek tűnik, hogy az egész iskolára kiterjedő, holisztikus megközelítésen alapuló és a különböző rendszerek összehangolt és egymást segítő működésére épülő, az iskolai erőszak jelenségét egészlegesen kezelő programoktól várható a probléma enyhítése.

[Készült az ESZTER Alapítvány megbízásából, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet támogatásával. Budapest, 2009]

A kötet teljes anyaga megtekinthető IDE kattintva »


 ♦♦♦♦♦♦

emberpiac borito

Gyurkó Szilvia – Virág György (szerk.):

Emberpiac

A Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem
társadalmi, kriminológiai jellemzői

Tartalom


Az ESZTER Alapítvány a bántalmazott, megalázott és súlyosan traumatizált gyerekek és felnőttek segítésén munkálkodik. Az emberkereskedelmet sok esetben szexuális kizsákmányolás céljából követik el, az áldozatok súlyos erőszak elszenvedői – segítésük speciális ismereteket, tudást követel. Ezért vette szívesen az Alapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízását és támogatást ennek a könyvnek a létrehozására.
Az ESZTER Könyvek első kötete kézikönyv, amely az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatba kerülő szakembereknek szól. Reményeink szerint hozzájárul a terepen dolgozók sikeres és hatékony munkájához, az áldozatok segítéséhez.

[Kézikönyv. ESZTER Alapítvány–Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2009]


♦♦♦♦♦♦

pk gyermporn small 2009

Parti Katalin:

Gyermekpornográfia az interneten

 

Előszó

Tartalom


„Mintha a számítógépek mindig is az internetre vártak volna – úgy, ahogyan a némafilmek vártak a hangra és a színekre.”
 David Cronenberg filmrendező 1999-ből származó megállapítása napjainkban, az internet mindennapossá válásával is időszerű maradt. Az internet-használat befurakodik mindennapjainkba, de áldásos hatásai mellett egyre inkább érezzük káros mellékhatásait is, amelyekről azonban nem tudjuk megkérdezni orvosunkat vagy gyógyszerészünket. A könyv arra keresi a választ, mi lesz a jövőben a káros internettartalmakkal szembeni védekezés valódi, hatásos eszköze.
Az olvasó megtudhatja, hogy az internet hatására hogyan válik egyre extrémebbé a pornográfia és ez a folyamat hogyan vezet a gyermekeket ábrázoló pornográf tartalmak elterjedéséhez. Olyan kérdéseken gondolkodhatunk el, mint: milyen szerepük lehet az online közösségeknek az erkölcsök fellazításában? Hogyan hat a gyakori internetezés gyermekeink veszély-érzékelésére és védekezőképességére? Az online pornográfia nézegetése a „pedofília” előidéző vagy megakadályozó tényezője-e? Miért kell óvakodnia a törvényalkotónak a pornográfia büntetéssel fenyegetésétől? Hatékony és megengedhető eszköz-e a büntetőjog a védelemre? Mennyire hatékony a magyar rendőrség a gyermekpornográfia felderítésében és kezelésében? Milyen nehézségekkel kell szembenézni a nemzetközi bűnügyi együttműködés során?
Az alapvetően kriminológiai tárgyú könyvet nemcsak az online gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek, a jogalkalmazók és a jogalkotók, de a nagyközönség is haszonnal forgathatja. Hiszen a megelőzés leghatékonyabb eszköze az ésszerű internet-használat, amelyhez elsősorban magát a médiumot és annak hatásait kell megismernünk.

[Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009]

♦♦♦♦♦♦
 

kk longitud 2009

Kerezsi Klára – Győry Csaba – Kó József:


Longitudinális kriminológiai vizsgálatok és
alkalmazásuk lehetőségei Magyarországon

Tartalom


Miközben az egy-egy megrázó bűncselekmény következtében felkorbácsolt indulatok egyre jelentősebb mértékben befolyásolják a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőpolitika alakulását, tulajdonképpen alig tudunk valamit Magyarországon arról, mi is késztet egy fiatalt a bűnelkövetésre, és mivel lehet eltéríteni a bűnelkövetővé vált fiatalokat az "élethosszig tartó bűnözés" útjától. A fiatalkori bűnelkövetővé válás dinamikus tényezőinek ismerete nélkül ugyanakkor nem alakíthatóak ki célzott szakpolitikai intézkedések és programok. A világ számos országában folynak ezzel kapcsolatos kutatások, ezek eredményeinek hasznosítása a közpolitikai döntéshozatalban igazoltan előnyös és sikeres. Ezért Magyarországon is szükség van olyan longitudinális vizsgálat megindítására, amely a késő gyermekkortól kezdve követi végig azt, hogy egy adott generációban kik, miért és mikor válnak bűnelkövetővé, mikor és milyen feltételek fennállása esetén hagynak fel a bűnöző magatartással, vagy épp kerülnek bűnözői karrierpályára. Az ilyen kutatáshoz kapcsolódó kísérleti vizsgálatok ráadásul lehetővé teszik egy-egy szakpolitikai intézkedés és program hatékonyságának a mérését is, ezzel is segítve a közpolitikai stratégiaalkotást és döntéshozatalt.

[Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2009]

♦♦♦♦♦♦

fl borito1

Fehér Lenke (szerk.):

Nemzetközi emberkereskedelem


Az emberkereskedelem rendkívül súlyos bűncselekmény, amely gyakran a nemzetközi szervezett bűnözés része, s amely sérti az emberi jogokat, az emberi méltóságot, az emberi szabadságot is. Éppen ezért kiemelt nemzetközi figyelem irányul e bűncselekmény megelőzésére, a bűncselekmény elleni küzdelemre. 
A nemzetközi emberkereskedelem problémájának komplex bemutatására irányuló kutatás, a téma történeti, elméleti hátterének megfogalmazása, kontextusba helyezése kapcsán, foglalkozik többek között a releváns nemzetközi emberi jogi és más dokumentumok áttekintésével, valamint a nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményeinek bemutatásával. Elemzi a magyar jogi szabályozásnak a nemzetközi követelményekhez, standardokhoz való viszonyát, s az elméleti megfontolások és empirikus adatok alapján, javaslatokat fogalmaz meg a törvényhozás és a gyakorlat számára az emberkereskedelem elleni fellépés hatékonysága érdekében.

[MTA JTI Közlemények, No. 22. Budapest, 2008]

♦♦♦♦♦♦ 

ka borito1

Kiss Anna:

Bűnbe esett irodalmi hősök

Jog és irodalom


„Kinek jutna eszébe Toldi Miklós malomkövet hajító erejéről a jogos védelem, Ágnes asszonyról a kóros elmeállapot, Németh László hőséről a családon belüli erőszak. Kiss Annának eszébe jutott és megírta ezt a könyvet. Jól tette. Ez a munka kifogástalan büntetőjogi tanulmány, szerzője avatott büntetőjogász. Viszont rosszul teszik a nem jogászok, ha elmulasztják elolvasni, mert tehetségről árulkodó irodalmi alkotást kaphatnak kézbe."

Dr. Finszter Géza, az MTA doktora

[Publicitas Art Media Kft., Budapest, 2008]

 ♦♦♦♦♦♦

nemzetkozi migracio

Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.):

Nemzetközi migráció – Nemzetközi kockázatok


Magyarországon a migrációhoz kapcsolódó problémákról a biztonsági területen az itt közreadott széles körű áttekintéshez hasonló az utóbbi években nem készült. A schengeni határőrizeti és információs rendszerhez történő csatlakozással Magyarország északi és nyugati határai ellenőrzésmentesen átjárhatóvá válnak. Ez nem csak intézményi átalakításokat vont maga után, hanem további koncepciókészítésre sarkall, mind uniós, mind pedig országos és nemzeti szinten. Mindehhez széleskörű, megalapozott ismeretekre van szükségünk általános szakmai és részletkérdésekben egyaránt. A könyv szerzői átfogóan és részletesen bemutatják a nemzetközi migráció aktuális tendenciáit, a jelentkező problémákat és megoldásokat, valamint kritikákat és konkrét javaslatokat fogalmaznak meg. A kriminológia multidiszciplináris módszertanára támaszkodva igyekeznek feltárni a migráció egyéni és a társadalmi okait úgy, hogy a nyitott kérdésekre adott válaszaik túlmutassanak a büntetőjog, bűnelkövetés, áldozattá válás, bűnmegelőzés, bűnüldözés, igazságszolgáltatás szűk területén. A nemzetközi elméleti és történeti szakirodalom alapján bemutatják a munkaerő-migráció és a kényszermigráció, illetve a legális és illegális migráció kockázati tényezőit, a nemzetközi migráció, integráció elméleteit, valamint az iszlám világ és az euroatlanti nagyrégió közötti népességmozgásokkal összefüggő politikai és társadalmi feszültségeket. Átfogóan tárgyalják az Európai Unió migrációs politikájának alapjait, valamint az illegális migráció elleni küzdelem eszközeit. A legális és illegális bevándorlás szociális és nem utolsó sorban kriminológiai vonatkozásait a legfontosabb európai célországokban összehasonlításban szemlélhetjük. Az olvasó megismerkedhet a határokon átnyúló bűnözés migrációhoz kapcsolódó formáival, az emberkereskedelem-elleni harc nemzetközi dokumentumaival és hazai büntetőjogi vonatkozásaival csakúgy, mint a bevándorlás magyarországi intézményrendszerével és szociológiájával, a külföldi bűnelkövetőkkel, köztük az embercsempészekkel és áldozataikkal is.

[HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008]

A teljes kötet megtekinthető IDE kattintva »


♦♦♦♦♦♦ 

ma disszertacioskonyv

Mészáros Ádám:

A bűncselekmény elkövetői

Elméleti és gyakorlati alapkérdések

Előszó


Dr. Mészáros Ádám sikeresen megvédett értekezésének nyilvános közlésre szánt változatát tartja a kezében az olvasó. 
A szerző az anyagi büntetőjog egy fontos területét tekintélyes szakirodalmi anyag alapján és önálló szempontok szerint dolgozta fel. 
A tárgy körvonalazása és az elméleti alapok felvázolása után a hatályos jog alapján a tettesség és részesség általános fogalomrendszerét, majd a tettesség alakzatait és a részesség általános jellemzőit tárgyalja, kitérve a bírói gyakorlatra is. Ezt az egyes problematikus területek részletesebb elemzése követi; ennek keretében fejti ki az „in dubio mitius” elvet, majd sorra veszi a személyes tulajdonságok jogi hatókörét, a részesség járulékosságának problematikáját és az elkövetői alakzatoknak a gondatlanságból elkövetett bűncselekmények körében mutatkozó sajátos vonásait. Itt foglalkozik az „actio libera in causa” kérdésével és az ittas, vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmények megítélésével, továbbá az „agent provocateur” problematikájával. Fejtegetéseit a közvetett tettesség intézményének elemzésével folytatja, kitérve a folyamatban lévő anyagi büntetőjogi kodifikáció munkálatainak keretében felszínre került különböző elgondolások bemutatására és értékelésére is, végül foglalkozik a függőben lévő szabályozási alternatívákkal és összegezi saját javaslatait.


♦♦♦♦♦♦
 

kk fk 2007

Kerezsi Klára – Kó József – Gosztonyi Géza:

A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának
hatékonysága: 
a fiatalkorú elítéltek
utánkövetéses visszaesési vizsgálata

Tartalom


A bűnelkövető magatartást vizsgáló kutatások folyamatosan jelzik, hogy a büntető igazságszolgáltatási beavatkozás ellenére számos elkövető újra bűncselekményt valósít meg. A bűnelkövetők egy részénél a törvényekkel szembenállás időszaka a kamaszkorra korlátozódik, mások felnőtt korukban is folytatják. Néhány visszaeső karrier-bűnözőnek is tekinthető. Mások a szociális depriváció vagy súlyos személyes problémák miatt esnek vissza. Néhányan azért, mert mentálisan zavartak, mások pedig azért, mert nem voltak képesek szakítani a bűntársakkal. Nemcsak az elkövetők, de a bűncselekmények oldaláról sem egyszerű a bűnismétlés megítélése, hiszen a visszaesés a közlekedési szabályszegéstől a súlyos erőszakos bűncselekmények ismételt elkövetéséig terjedhet.

[Budapesti Szociális Forrásközpont, 2007]

♦♦♦♦♦♦

kk konyv1

Kerezsi Klára:

Kontroll vagy támogatás: 
az alternatív szankciók dilemmája


A büntetésről és a büntető igazságszolgáltatásról folyó viták átpolitizálódása, a börtönnépesség megnövekedése, a sértett szerepének megerősödése és a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök terjedésének egy időben zajló folyamatai azt jelzik, hogy változik a bűnözésre adott állami és társadalmi reakció, bár e változás iránya és tartalma nem feltétlenül azonos az egyes országokban.
A kötet arra a kérdésre keresi a választ, hogy az alternatív szankciók XX. és XXI. századbeli változása milyen összefüggést mutat a büntetőpolitikák alakulásával, és a tudományok által elért eredményekkel.
Az elemzéshez az alternatív szankciók területe kiváló terepül szolgál, ugyanis a szankciórendszernek éppen ez a szegmense az, amelyben a büntetőpolitikai szándékok, és a bűnözéskontroll választott eszközeinek változása igen jól nyomon követhető. A szabadságelvonással nem járó szankciók ugyanis nem csupán azt a kérdését vetik fel, hogy hol van a helyük a büntetőjogi szankciók fegyvertárában, de azt is, hogy milyen célok és elvek vezessék az alkalmazásukat.

[Complex Kiadó, Budapest, 2006]

♦♦♦♦♦♦

housing maffia book

Póczik Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter (szerk.):

Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen

Tartalom


Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen című tanulmánykötet egy – sajnálatos módon – sokakat érintő társadalmi és bűnüldözési problémával, a „lakásmaffia” – azaz kisebb bűnszövetségek, vagy egyéni elkövetők, esetenként korrumpálható közhivatalnokok, ügyvédek – által elkövetett ingatlancsalásokkal foglalkozik. A formailag kifogástalan, de kényszerrel vagy csalárd módon létrehozott adás-vételi szerződések segítségével, megtévesztéssel elcsalt tulajdonosi vagy bérlői jogok az elmúlt években gyakran szerepeltek a híradásokban, civil szervezetek alakultak, új jogszabályok születtek a károsultak védelme és az áldozattá válás megelőzése érdekében. Az egyes tanulmányok a jelenség kialakulásának, a hatékony és sikeres bűnmegelőzési lehetőségeknek a bemutatásán kívül részletesen elemzik az ügyvédi, ügyészi, közjegyzői munka prevenciós szerepét is. A szerkesztők (Dunavölgyi Szilveszter – Póczik Szilveszter) és a felkért szerzők (Finszter Géza, Nagy László, Sári Mónika, Kovács Zsolt, Kőszegi Gábor, Sztranyák József, Parti Tamás, Szabó Péter, Császti Ferenc, Biró Kornélia, Dobrodinszky Dénes) egyfajta kézikönyvet kívánnak azon jogalkalmazók kezébe adni, akik az igazgatás bármely szintjén találkozhatnak a jelenséggel, és módjukban áll meggátolni vagy üldözni az ilyen cselekményeket, illetve védeni, vagy segíteni az áldozatokat. A könyv azokhoz a jogalkotókhoz is szól, akik az eddigieknél is szorosabbra kívánják fonni a törvényesség hálóját, de a bűnmegelőzés hatásos eszköze lehet bármely laikus állampolgár kezében is, aki felelősséget érez saját és a környezetében élő embertársai biztonságáért.

[BMK, Budapest, 2006]

A teljes kötet megtekinthető IDE kattintva »


♦♦♦♦♦♦

csbe

Virág György (szerk.):

Családi iszonyok

A családi erőszak kriminológiai vizsgálata

Tartalom


A család hagyományos intézménye jelentősen átalakult, változtak a szerepek, szabályok – az intim viszony helyébe sokszor iszony lépett. A függő, védtelen és kiszolgáltatott helyzetben az otthoni erőszak áldozatai által megélt traumák, az erőszakos otthonokban felnövekvő gyermekeket érintő hatások hosszú távú következményei felmérhetetlenek. A családon belüli erőszak a hátországban zajló háború. Nincs hova hátrálni, nincs hová menekülni: a csata a védelmi vonalak mögött, a várfalakon belül zajlik nap nap után. A harc kíméletlen, kegyelem nélküli – néha időleges, néha életre szól, nem ritkán halálos. A küzdelemben foglyot nem ejtenek. Rabok valamennyien, egy megnyerhetetlen hátországi háború reménytelen foglyai.
A családon belüli erőszakról a huszadik század második feléig nem sok szó esett. Az erőszak jelenléte a családon belül többnyire titkolt és tagadott, de legalábbis érdektelen volt. Az otthonok falai között elkövetett bántalmazások csak a század utolsó harmadában keltették fel a társadalomkutatás és a politika figyelmét. A családi erőszak létezése, problémája bekerült a médiába és részévé vált a nyilvános diskurzusnak. Úgy tűnt, mintha egy vadonatúj jelenségről, vagy legalábbis egy jelenség vadonatúj felfedezéséről lenne szó. Pedig sem a jelenség, sem a róla való tényszerű tudás nem volt új.
Ez a kötet az Országos Kriminológiai Intézetben a családon belüli erőszak témakörében két évvel ezelőtt indult, és ebben az évben befejezett átfogó kutatás elsődleges eredményeiről ad áttekintést. Tárgyalja a családon belüli erőszak fogalmi kérdéseit, meghatározásának, kezelésének főbb problémáit, kutatási előzményeit. Ismerteti mintegy 1500 jogerősen lezárt ügy feldolgozásának eredményeit, és elemzi a kutatás megkezdését megelőző hat év (1997-2002) kriminálstatisztikai adatait. Áttekinti a nemzetközi dokumentumokat és modelleket, továbbá bemutatja a hatályos hazai jogszabályozást. Arra törekszik, hogy megjelenítse a családi erőszak valamennyi aspektusát, szereplőjét és a közöttük felmerülő konfliktusokat.
A könyv mind a laikusok, mind a szakemberek számára lehetőséget nyújt egy indulatokkal telített probléma higgadt végiggondolására.

[KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, ISBN 963 224 852 X]


♦♦♦♦♦♦
 

bt borton borito

Barabás A. Tünde:

Börtön helyett egyezség?

Mediáció és más alternatív szankciók Európában

Tartalom

Bevezető–Előszó


Nagyon rossz bűncselekmény áldozatává válni. Ez azonban általában csak indító pontja annak a hátrányözönnek, ami a sértettet éri a hatóságok eljárása során. A tettes elítéléséig hosszú az út, az áldozatokat tanúként idézik, várakoztatják, és számtalanszor méltánytalanul bánnak vele. Véleményére, érzelmeire senki sem kíváncsi, a döntést nélküle hozzák, kártérítést nem kap, és még fellebbezni sincs lehetősége saját ügyében. Hasonlóan megoldatlan a kevésbé súlyos bűncselekményeket elkövetők kezelése is. Esetükben nincsenek vagy nem működnek jól a szabadságvesztés elkerülését célzó alternatívák. Ez a könyv azokat a külföldön már bevált lehetőségeket igyekszik bemutatni, amelyek új utakat jelentenek a büntetőeljárásban, és a sértetti, illetve a tettesi szempontokat jobban érvényesítik. Ezek között kiemelkedő a mediáció (KURZÍV!), vagyis a tettes és áldozat közötti megegyezés. Ennek során a sértett is jelentős szerephez jut saját ügyének elrendezésében, és a tettes aktívan részt vállalhat az általa okozott sérelem elhárításában és a kár helyreállításában. A mediáció, amely a magyar jogalkalmazásban is megjelent már például a polgárjogi, munkajogi, valamint a családjogi vitarendezésben, indokolatlanul hiányzik a büntetőeljárásból. Ezen a területen kiemelkedő szerepe lehetne nemcsak a kár megtérítésében, hanem a bűncselekmény okozta „fájdalom” enyhítésében, a kiengesztelődés elősegítésében is.

[KJK–Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó–OKRI, Budapest, 2004, ISBN: 963-224-626-8]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.