2023. november 24-én a Kulturális és Innovációs Minisztérium dr. Windt Szandra tudományos főmunkatárs részére, az esélyteremtés érdekében és az emberkereskedelem elleni küzdelem területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, az Emberi Méltóság Védelméért Díjat adományozta.


Gratulálunk az elismeréshez!
 

wsz oklev 2023   wsz plakett 2023

 

Kapcsolódó cikkek » 

♦♦♦♦♦

20231108

2023. november 8-án Emberi jogok a 21. században címmel az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával (KRE ÁJK), valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal (MJÁT) közösen, a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) alkalmából konferenciát szervezett. A rendezvény aktualitását – az MTÜ mellett – az is megalapozta, hogy ebben az évben ünnepeljük az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (Nyilatkozat) 75. évfordulóját.

A programsorozattal és a kapcsolódó rendezvényekkel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/142-a-magyar-tudomany-unnepe-2023

231108

 

♦♦♦♦♦ 


2023. október 11-én A szakértői bizonyítás az igazságszolgáltatás tükrében címmel Intézetünk konferenciát tartott az Igazságügyi Palota Dísztermében. A közel 140 fős rendezvény előadói, valamint résztvevői elsősorban az ügyészség, a bíróság az ORFK, a NAV, valamint a Nemzeti Szakértői Kutató Központ munkatársai köréből kerültek ki.

202310111

 

A konferenciáról és a 2019 és 2022 között zajló szakértői kutatásról további információk az alábbi linken olvashatók:
https://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/140-szakertoi-kutatas-2023


♦♦♦♦♦


2023. október 9-én
a Sanghaji Egyetem küldöttsége érkezett intézetünkbe. Dr. Virág György igazgatóhelyettes intézetünk történetéről, tevékenységéről, az OKRI főbb kutatási területeiről adott tájékoztatást, dr. Deres Petronella és dr. Sárik Eszter tudományos főmunkatársak az aktuálisan zajló kutatások közül prezentációikkal a korrupciós és kiberbűnözéssel kapcsolatos kutatási eredményeinkbe adtak rövid betekintést.

20231009

♦♦♦♦♦


2023. szeptember 27-én látogatást tett intézetünkben a Kínai Népköztársaság Legfőbb Népi Ügyészségének küldöttsége, Lajtár István, Magyarország közjogi legfőbb ügyész helyettesének kíséretében.

202309272


A találkozóra a delegáció háromnapos hivatalos magyarországi látogatása alkalmából került sor. Intézetünk vezetői bemutatták az OKRI működését, kötetlen beszélgetés keretében szó esett a jövőbeni tudományos együttműködés lehetőségeiről is.

202309271

 

♦♦♦♦♦
 

2023. évben, az Ügyészség Napja (június 10.) alkalmából

Bolyky Orsolya osztályvezető-helyettes, tudományos főmunkatárs Magyar István-díjat,
Deres Petronella tudományos főmunkatárs Eredményes Munkáért Oklevelet,
Ari Andrea titkárságvezető főtanácsos címet kapott.

Gratulálunk az elismerésekhez!
 

 

♦♦♦♦♦

2023. április 20-án „A szakértői bizonyítás az igazságszolgáltatás tükrében” című 2019 és 2022 között zajló kutatásunkhoz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésen dr. Kármán Gabriella tudományos főmunkatárs, kutatásvezető ismertette a meghívott és a kutatást támogató szervezetek – a Legfőbb Ügyészség, az OBH, az ORFK, a NAV, valamint a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara – vezető képviselőivel a nagy ívű, empirikus kutatás legfontosabb megállapításait és eredményeit, egyúttal megköszönve a sikeres lebonyolításhoz nyújtott segítségüket.

A szakemberek a kérdőívek kitöltésével nagy számban járultak hozzá a szakértői bizonyítás gyakorlati tapasztalatainak megismeréséhez, valamint egy – reményeink szerint – minden szervezet számára hasznos információkkal rendelkező, online terjesztésre szánt kiadvány elkészítéséhez is.

A beszélgetés során elhangzott további észrevételek és javaslatok szintén segítették a kutatás eredményeinek hasznosítását.

 ♦♦♦♦♦

A Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciója ebben az évben is megtartotta hagyományos ülését a Bűncselekmények Áldozatainak Napja alkalmából.

Az online kerekasztal-beszélgetésre 2023. február 28-án került sor, ez alkalommal is az Országos Kriminológiai Intézettel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben.

Az emberi jogi védelem Európában című kerekasztal-beszélgetésen részt vettek Prof. Dr. Barabás A. Tünde, egyetemi tanár, az MKT Viktimológiai Szekciójának elnöke, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, az NKE RTK Kriminológia Tanszékének vezetője, továbbá dr. Kiss Anna, az OKRI tudományos főmunkatársa, valamint dr. Törő Andrea legfőbb ügyészségi ügyész a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályáról.

A beszélgetés fókuszában az európai áldozatvédelem állt az EJEB és az EUB esetjogának bemutatásán keresztül.

A prezentációt követően több résztvevő színesítette hozzászólásaival a rendezvényt. A vendégek körében a szekció tagjait, egyetemi oktatókat, hallgatókat, az OKRI munkatársait, ügyészeket is köszönthettünk. Az online esemény iránt a késői kezdési időpont ellenére ebben az évben is nagy volt az érdeklődés.

A rendezvényhez kapcsolódó szakmai anyagok a Konferencia beszámolók című rovatunkban érhetők el.

 

♦♦♦♦♦

Az Országos Kriminológiai Intézet Tudományos Tanácsának éves ülésére 2023. február 22-én az Igazságügyi Palota Dísztermében került sor.

Az eseményen az OKRI és a Legfőbb Ügyészség vezetői mellett a Belügyminisztérium, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Pécsi Tudományegyetem rangos képviselői vettek részt.

A Tudományos Tanács elfogadta az Intézet 2022. évi tudományos tevékenységének beszámolóját, és részletesen megismerhette „Az élet elleni bűncselekmények trendelemzése” című kutatás eredményeit.

A résztvevők megvitatták az Intézet 2023. évi munkatervét, és módosítási javaslatokkal is éltek. Az ülés keretében Dr. Barabás Andrea Tünde igazgató asszony kitért az Országos Kriminológiai Intézet hosszabb távú terveire is.

 2023 02 22 OKRI TT ls 0158

 

 ♦♦♦♦♦

Belügyi Tudományos Tanács 2022. november 25-én, intézetünk 2021. évben elhunyt igazgatója, 
Prof. em. Dr. Vókó György méltatására, a belügyi ágazatban végzett kiváló munkája elismeréséül,
Szabó András-érem posztumusz elismerést adományozott.
 

BTT VGY Szabo erem s  

 

A BTT oklevele

Méltatás


♦♦♦♦♦

tundekep2  

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész 2022. augusztus 1. napjától kinevezte

dr. Barabás Andrea Tündét

az OKRI igazgatójának.


http://ugyeszseg.hu/bemutatkozik-az-okri-uj-igazgatoja/ 

  
♦♦♦♦♦


2022. évben, az Ügyészség Napja (június 10.) alkalmából

Schiller Éva osztályvezető „főtanácsos” címet;
Jónás Irén könyvtáros Eredményes Munkáért Oklevelet kapott. 

Gratulálunk az elismerésekhez!

EMO Jonas

 ♦♦♦♦♦

2021. szeptember 1-jén kollégánkat, Németh Zsoltot köszöntöttük 75. születésnapja alkalmából.

Jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek!

♦♦♦♦♦

Dr. Windt Szandra PhD tudományos főmunkatársunk a Magyar Tudományos Akadémia
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma döntése alapján elnyerte a
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (2021/2024).

Gratulálunk!

wsz bolyai2

♦♦♦♦♦

2021. június 10-én, az Ügyészség Napján,

Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde osztályvezető, tudományos főmunkatárs Kozma-díjat, 
Dr. Windt Szandra PhD tudományos főmunkatárs főtanácsosi címet,
Dr. Szabó Judit PhD tudományos főmunkatárs pedig Eredményes Munkáért Oklevelet kapott.

 Gratulálunk az elismerésekhez!

 

BT Kozma rem 20210610 1

 

 

 


 

ARCHÍVUM

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 
november 28.

A Magyar Tudomány Ünnepe:

Tudomány: Válaszok a globális kihívásokra
______

A bűncselekményből eredő vagyon elvonásának (visszaszerzésének) aktuális kérdései

szakmai-tudományos konferencia

az OKRI és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet együttműködésében
 

Részletek

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. december 04. hétfő, 15:29:54.