Fókuszcsoportos megbeszélés a RECOVER-kutatásban     

Az OKRI 2024. évi munkaterve szerint kutatást folytatunk „A befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló 1805/2018 (EU) rendelet magyarországi alkalmazásának tapasztalatai” címmel, a Milánói Egyetem Transcrime Kutatási Központja által kezdeményezett “RECOVER – Crime doesn’t pay” nemzetközi projekt részeként.
A kutatás a rendelet első tudományos hatásvizsgálatát célozza a résztvevők körében.

A magyarországi jogalkalmazói tapasztalatok megismerése érdekében 2024. június 18-án fókuszcsoportos megbeszélést szerveztünk a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, a Fejér, a Győr-Moson-Sopron és a Nógrád Vármegyei Főügyészségek képviselői, valamint az Országos Bírósági Hivatal által delegált európai jogi szaktanácsadó bírák részvételével.
A megbeszélést az OKRI kutatói, dr. Deres Petronella és dr. Kármán Gabriella tudományos főmunkatársak moderálták.


fotoweb

 __________

 

2024. évben, az Ügyészség Napja (június 10.) alkalmából

Zarándi Nóra Eredményes Munkáért Oklevelet kapott.

Gratulálunk az elismeréshez!


EMO Zarandi2

 __________

     Konferencia a munkacélú kizsákmányolásról (INVERT)      

2024. június 6-án rendeztük meg Az emberkereskedelem legújabb trendjei 2020 óta, különös tekintettel a munkacélú kizsákmányolás jellemzőire című hibrid konferenciát, amelyen 170 jogalkalmazó – rendőr, ügyész és munkafelügyelő – vett részt személyesen, illetve az online térben.
A konferenciát az Európai Unió Belső Biztonsági Alap programján elnyert „A munkacélú kizsákmányolás pénzügyi modelljének kidolgozása az áldozatok és a vállalatok azonosítása és a kizsákmányolás megakadályozása érdekében” (INVERT) című nemzetközi projekt keretében rendeztük.
Konferenciánk célja volt, hogy a jelenlévők megismerjék a munkacélú kizsákmányolás nemzetközi és hazai jellemzőit, kutatási eredményeinket, a rendőrök és ügyészek ilyen ügyek során jelentkező nehézségeit, a kihívásokat, a megoldási lehetőségeket, valamint a foglalkoztatás-felügyelet feladatait, hatáskörét és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tevékenységét.

Részletek »


invertconf

__________

     COST Action     

Virág György, az Intézet igazgatóhelyettese és Szabó Judit tudományos főmunkatárs az irányító testület (Management Committee) tagjaiként részt vesznek a CA22128. számú, Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations (IMPLEMENDEZ) című COST akcióban. A projekt a nyomozás során történő kihallgatások humánus és etikus kereteit meghatározó ún. Mendez-alapelvek minél szélesebb körben történő implementálását célozza.

2024. május 14–16. között a projekt 40 tagja a portugáliai Coimbra Egyetemen találkozott, hogy a Mendez-alapelvek megvalósítását támogató, folyamatban lévő feladatokon dolgozzanak.

További információ a COST akcióról »
További információ a találkozóról »

 

coimbra h

 __________

     OKRI–ECUPL együttműködés     

Az Országos Kriminológiai Intézet és a sanghaji Kelet-kínai Politikatudományi és Jogi Egyetem (East China University of Political Science – ECUPL) között 2024. május 14-én együttműködési megállapodás jött létre. Ennek keretében lehetőségünk nyílik a jövőben közös kutatási projektek kezdeményezésére és online, valamint személyes előadások megtartására. Terveink között szerepel publikációk megjelentetése, szemináriumok és konferenciák közös megrendezése is.


OKRI ECUPL

__________

     Disszeminációs szakmai egyeztetés
a költségvetési csalással kapcsolatos OKRI kutatás eredményeiről     


2024. április 26-án
az OKRI a múlt évben a Legfőbb Ügyészség kezdeményezésére lefolytatott költségvetési csalással és vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos kutatás disszeminációja keretében meghívta a NAV és a Legfőbb Ügyészség képviselőit annak érdekében, hogy visszacsatolást nyújtson a kutatás eredményeiről, egyúttal új lendületet adjon a jogalkalmazásban felmerülő kérdésekkel kapcsolatos aktív szakmai párbeszédnek. A megbeszélésen Dr. Péceli Ádám mb. osztályvezető legfőbb ügyészségi ügyész, Dr. Varga Sándor főosztályvezető pénzügyőr ezredes, Varga Attila osztályvezető pénzügyőr alezredes és az OKRI részéről Prof. Dr. Barabás A. Tünde igazgató, továbbá a téma kutatói, Dr. Kármán Gabriella és Dr. Deres Petronella tudományos főmunkatársak vettek részt.

Részletek »

foto

__________

     Angelina Stanojoska látogatása az OKRI-ban     

2024. április 25-én
intézetünkbe látogatott Dr. Angelina Stanojoska, az észak-macedóniai Ohridski St. Kliment Egyetem Jogi Karának tudományos és nemzetközi együttműködési dékánhelyettese, kriminológus. Az eseményen egy rövid prezentáció keretében bemutattuk intézetünket, és vendégünk előadást tartott "Feminist Pathways Perspective and Females Murderers" címmel az intézet munkatársai számára. A szakmai vitát követően egyeztettünk a jövőbeni közös kutatási együttműködés lehetőségeiről.

 

Stajonoska web 

__________

     Megemlékezés     

2024. április 17-én megemlékezést tartottunk intézetünk korábbi igazgatója, Prof. Dr. Vókó György, valamint dr. Mészáros Ádám osztályvezető-helyettes, tudományos főmunkatárs halálának 3. évfordulója alkalmából.
 

megemlekezes 20240417

__________

     Széchenyi-díjat kapott Korinek László      

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk alkalmából Korinek László kriminológus, rendészettudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus, az OKRI tudományos főtanácsadója részére Széchenyi-díjat adományozott a rendészettudomány területén meghatározó jelentőségű szakmai munkája, példaadó oktatói és oktatásszervezői, illetve sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként.


Gratulálunk a rangos elismeréshez!

dijatado kl    szechenyi dij kl

__________

     A mesterséges intelligencia és a bűnözés     

A mesterséges intelligencia és a bűnözés témakörében az Ügyészek Lapja az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal közösen 2024. március 8-án az OKRI-ban kerekasztal-beszélgetést szervezett.
Részletek »

MI kerekasztal2

__________

     Frankofón Filmnapok     

A Frankofón Filmnapok keretében 2024. március 5-én a Francia Intézetben került először vetítésre Magyarországon a “Je verrai toujours vos visages” [Mindig látni fogom az arcotokat] című film a resztoratív (helyreállító) eljárások erejéről.
A filmvetítés után magyar és francia szakértők tekintették àt a helyreállító igazságszolgáltatás jelenlegi helyzetét Franciaországban és Magyarországon, majd a közönség bevonásával vitatták meg annak hatékonyságát. A beszélgetés résztvevői Barabás A. Tünde, tanszékvezető egyetemi tanár, kriminológus, kutató, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója; Fellegi Borbála, szociálpolitikus, kriminológus, mediátor és tréner, a Foresee Kutatócsoport ügyvezetője; Eulalie Spychiger, a Francia Helyreállító Igazságszolgáltatási Intézet regionális koordinátora; valamint Magyar Erika, az Igazságügyi Minisztérium pártfogó felügyelője voltak.


restorative

__________


     Bűncselekmények Áldozatainak Napja 2024     

2024. február 22-én a Bűncselekmények Áldozatainak Napja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint a Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciójával együttműködésben Áldozattá válás a kibertérben címmel konferenciát szervezett.
A konferenciát Prof. Dr. Barabás A. Tünde, az OKRI igazgatója, az NKE Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszékének vezetője, az MKT Viktimológiai Szekciójának elnöke nyitotta meg.
Bardóczi Krisztina, az Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Szakmai Irányítási Főosztályának kormány-főtanácsosa az online térben áldozattá váltak körében nyújtható állami áldozatsegítő szolgáltatásokról adott tájékoztatást.
Dr. Osztoicsné Czéder Andrea rendőr alezredes, a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnmegelőzési Osztályának vezetője Az online térben elkövetett csalások és áldozataik címmel tartott előadást.
A konferencia záró előadását Szexuális bűncselekmények áldozatai a neten címmel Plavecz Barnabás rendőr százados, kiemelt főnyomozó, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának munkatársa tartotta.


viktim 

__________

     A Tudományos Tanács 2024. évi ülése az OKRI-ban     

Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) Tudományos Tanácsának éves rendes ülésére 2024. február 21-én került sor. A tanácskozáson részt vett Dr. Polt Péter legfőbb ügyész, Dr. Ibolya Tibor büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, Dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány, Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, a társintézmények magas rangú vezetői, illetve képviselőik, valamint Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde, az OKRI igazgatója.

A Tudományos Tanács meghallgatta, megvitatta és egyhangúlag elfogadta az OKRI 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót; az emberkereskedelem jelenségeit vizsgáló kutatás eredményeiről szóló előadást; valamint az OKRI 2024. évi munkatervét.


tt okri 2024

__________

     „Szemle a büntetőeljárásban" – kerekasztal-beszélgetés Pusztai László emlékére     

A szemle a büntetőeljárásban témakörben, az Országos Kriminológiai Intézet – közösen az Ügyészek Lapjával – 2024. január 26-án kerekasztal-beszélgetést szervezett Pusztai László, az OKRI korábbi igazgatója és az ELTE ÁJK docense emlékére. A téma aktualitását jelentette, hogy a tavalyi év folyamán jelent meg Gárdonyi Gergely A bűnügyi szemle című könyve, benne Pusztai László több kriminalisztikai tárgyú munkájának, de elsősorban a „Szemle a büntető eljárásban” című monográfiának az idézésével.

A rendezvényen a meghívottak Pusztai László szellemiségének felidézésén túl aktuális kriminalisztikai problémákat vitattak meg. A kerekasztal-beszélgetés eredményeképpen – a résztvevők együttes elhatározása alapján – megalakult a Kriminalisztikai Műhely, ahol kéthavonként aktuális szakmai kérdésekről beszélgethetnek a meghívottak.

A januári kerekasztal-beszélgetésről készült beszámoló az Ügyészek Lapja 2024. évi 1-es számában, a Disputa rovatban lesz olvasható.

A beszélgetés résztvevői Barabás A. Tünde, Fenyvesi Csaba, Finszter Géza, Gárdonyi Gergely, Kármán Gabriella, Kiss Anna, Kovács Gábor, Nagy László Tibor és Petrétei Dávid voltak. A kerekasztal-beszélgetést Fenyvesi Csaba vezette. 

bszemle 2024

__________

     A terhelt jogai és az áldozat méltósága" – kerekasztal-beszélgetés Király Tibor emlékére     

A terhelt jogai kontra az áldozat méltósága témakörében az Ügyészek Lapja, közösen az Országos Kriminológiai Intézettel, valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal, 2023. december 13-án az OKRI-ban kerekasztal-beszélgetést szervezett Király Tibor jogtudós emlékére, aki több éven át az Ügyészek Lapja szerkesztőségének a tagja volt.
Mivel a jogok közötti egyensúly megteremtése nem minden esetben lehetséges, ezért a szakemberek arra a kérdésre keresték a választ, hogy a terhelti és a sértetti jogok összeütközése esetén vajon melyik primátusa érvényesül:
– Ad-e választ a felvetett kérdésre Király Tibor 2023-ban újra kiadott régi (1962-es) könyve? (A védelem és a védő a büntető ügyekben)
– „Ment-e” az évtizedek által „a világ elébb?”
– A 21. század hajnalán meghatározott ügyekben levezethető-e a sértetti jogok elsőbbsége a különleges bánásmódra vonatkozó szabályokból?
– Van-e joghézag a jogok összeütközése esetén, és ha igen, akkor ezt csak a Be. módosításával oldhatjuk-e fel?

A kerekasztal-beszélgetésről készült beszámoló az Ügyészek Lapja folyóirat Disputa rovatában lesz olvasható.

231213

__________

20231108

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete az Országos Kriminológiai Intézettel együttműködésben 2023. november 28-án a Magyar Tudomány Ünnepe 2023 programsorozata keretében A bűncselekményből eredő vagyon elvonásának (visszaszerzésének) aktuális kérdései címmel szakmai-tudományos konferenciát rendezett.
A rendezvényt Gárdos-Orosz Fruzsina, a Jogtudományi Intézet igazgatója nyitotta meg, levezető elnöke Tóth Mihály kutatóprofesszor volt. A bűnös vagyon elvonásának alkotmányossági kérdéseiről Czine Ágnes alkotmánybíró, a vagyonelvonás elméleti alapjairól, szabályozási kérdéseiről és gyakorlati nehézségeiről Deres Petronella, az OKRI tudományos főmunkatársa tartott előadást. Hollán Miklós, a Jogtudományi Intézet tudományos főmunkatársa az Emberi Jogok Európai Egyezményének tükrében beszélt a kiterjesztett vagyonelvonásról. A délutáni szekcióban a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának munkatársa, Varga Sándor pénzügyőr ezredes, majd Nagy Richárd, az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Főosztályának rendőr alezredese tartottak előadást a NAV, valamint az ORFK vagyonvisszaszerzéssel és vagyonbiztosítással kapcsolatos gyakorlatáról. A konferenciát Békés Ádám ügyvéd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának egyetemi docense zárta Vagyonbiztosítás és vagyonelkobzás ügyvédi szemmel című előadásával.
A hallgatóság soraiban többek között az ügyészség, a NAV az ORFK, a Fővárosi Ítélőtábla és az Igazságügyi Minisztérium munkatársai foglaltak helyet.

A programsorozattal és a kapcsolódó rendezvényekkel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/142-a-magyar-tudomany-unnepe-2023

 

 231128

__________

     Tudományos elismerés     

2023. november 24-én a Kulturális és Innovációs Minisztérium dr. Windt Szandra tudományos főmunkatárs részére, az esélyteremtés érdekében és az emberkereskedelem elleni küzdelem területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, az Emberi Méltóság Védelméért Díjat adományozta.


Gratulálunk az elismeréshez!
 

wsz oklev 2023   wsz plakett 2023

 

Kapcsolódó cikkek » 

__________

 

20231108

2023. november 8-án Emberi jogok a 21. században címmel az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával (KRE ÁJK), valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal (MJÁT) közösen, a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) alkalmából konferenciát szervezett. A rendezvény aktualitását – az MTÜ mellett – az is megalapozta, hogy ebben az évben ünnepeljük az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (Nyilatkozat) 75. évfordulóját.

A programsorozattal és a kapcsolódó rendezvényekkel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/142-a-magyar-tudomany-unnepe-2023

231108

__________

     Szakértői konferencia     

2023. október 11-én A szakértői bizonyítás az igazságszolgáltatás tükrében címmel Intézetünk konferenciát tartott az Igazságügyi Palota Dísztermében. A közel 140 fős rendezvény előadói, valamint résztvevői elsősorban az ügyészség, a bíróság az ORFK, a NAV, valamint a Nemzeti Szakértői Kutató Központ munkatársai köréből kerültek ki.

A konferenciáról és a 2019 és 2022 között zajló szakértői kutatásról további információk az alábbi linken olvashatók:
https://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/140-szakertoi-kutatas-2023

 

202310111

 

 

 


 

ARCHÍVUM

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.