okrilogo

mtu logo 2023  jtilogo

  

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete
az Országos Kriminológiai Intézettel 
együttműködésben
meghívja Önt a

Magyar Tudomány Ünnepe 2023 programsorozata keretében,

A bűncselekményből eredő vagyon elvonásának (visszaszerzésének) aktuális kérdései

címmel megrendezésre kerülő szakmai-tudományos konferenciára.

Időpont: 2023. november 28. (kedd)

Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.)

_______

 

  PROGRAM       

   
Levezető elnök:     Tóth Mihály kutatóprofesszor, TK JTI

  9.30–  9.50   Regisztráció

  9.50–10.00   Köszöntő
   Gárdos-Orosz Fruzsina igazgató, TK JTI
10.00–10.30   A bűnös vagyon elvonásának alkotmányossági kérdései
   Czine Ágnes alkotmánybíró, Alkotmánybíróság
10.30–11.00   A vagyonelvonás elméleti alapjai, szabályozási kérdései és gyakorlati nehézségei
   Deres Petronella tudományos főmunkatárs, OKRI
11.00–11.30   A kiterjesztett vagyonelvonás az Emberi Jogok Európai Egyezményének tükrében
   Hollán Miklós tudományos főmunkatárs, TK JTI, egyetemi docens, NKE RTK

11.30–12.00        Kérdések, hozzászólások és vita
12.00–12.30        Kávészünet

12.30–13.00   A vagyonvisszaszerzés, vagyonbiztosítás a NAV szemszögéből
   Varga Sándor pü. ezredes, NAV Bűnügyi Főigazgatóság
13.00–13.30   A vagyonvisszaszerzés, vagyonbiztosítás az ORFK gyakorlatában
   Nagy Richárd r. alezredes, ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, Bűnügyi Főosztály
13.30–14.00   Vagyonbiztosítás és vagyonelkobzás védői szemmel
   Békés Ádám ügyvéd, egyetemi docens, PPKE JÁK

14.00–14.30         Kérdések, hozzászólások és vita, zárszó


_________


mtu szlogenlogo 

 


 

 

 OKRI magyar eles HIRLEVKP  mtu logo 2023

  

„Tudomány: Válaszok a globális kihívásokra”


A Magyar Tudomány Ünnepe 
2023

 ___________________________

 

„Emberi jogok a 21. században”

tudományos konferencia

az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 75. évfordulója alkalmából

 

Időpont: 2023. november 8.,

Helyszín: Országos Kriminológiai Intézet (1122 Budapest, Maros u. 6/a.)


Szervezők:

Országos Kriminológiai Intézet,
 
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával,
valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal együttműködésben.

____________
 

A konferencia összefoglalója

2023. november 8-án Emberi jogok a 21. században címmel az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával (KRE ÁJK), valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal (MJÁT) közösen, a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) alkalmából konferenciát szervezett. A rendezvény aktualitását – az MTÜ mellett – az is megalapozta, hogy ebben az évben ünnepeljük az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (Nyilatkozat) 75. évfordulóját.
   A konferencia előadói részben a rendező intézmények munkatársai, részben pedig külső előadók voltak.
   Barabás A. Tünde – az áldozati jogok szerepéről szóló – megnyitója után Bárd Károly a Nyilatkozat 10. cikkéhez kapcsolódva a független és pártatlan bíróhoz való jogról beszélt, majd a nevelés egyes kriminológiai kérdéseiről, a Nyilatkozat 26. cikke alapján, Korinek László előadása következett.
   A második blokkban két témára került sor: a halálbüntetés tilalmáról a Nyilatkozat 3. cikke alapján Tóth J. Zoltán beszélt; a 9. cikk kapcsán pedig az önkényes letartóztatás tilalmáról Herke Csongor tartott előadást.
   A délután program a Nyilatkozat 3. cikkelye (4., 5. és 11.) mentén haladt: a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem tilalmáról Windt Szandra, az embertelen és lealacsonyító büntetés tilalmáról Solt Ágnes, az eljárási garanciákról pedig Kiss Anna beszélt.
   A konferenciát a témához kapcsolódó érdemi vita zárta.

____________ 

 

  PROGRAM       

10.00–10.20         Megnyitó – Az áldozati jogok szerepéről az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 3. cikke alapján
Barabás A. Tünde CSc, igazgató, OKRI; tanszékvezető egyetemi tanár, NKE RTK
10.20–10.50   A független és pártatlan bíróhoz való jog az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 10. cikke alapján
– Bárd Károly DSc, az MTA doktora, egyetemi tanár, Közép–európai Egyetem
10.50–11.20   A nevelés egyes kriminológiai kérdései az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 26. cikke alapján
Korinek László DSc, MTA rendes tag; tudományos tanácsadó, OKRI

11.20–11.40        Kérdések, hozzászólások
11.40–12.00        Kávészünet

12.00–12.30   A halálbüntetés tilalma az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának
3. cikke alapján

Tóth J. Zoltán PhD, egyetemi tanár, dékán, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK;
   alelnök, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
12.30–13.00   Az önkényes letartóztatás tilalma az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának
9. cikke alapján

– Herke Csongor DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem ÁJK

13.00–13.20        Kérdések, hozzászólások
13.20–14.00        Ebédszünet

14.00–14.15   A rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem tilalma az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 4. cikke alapján
– Windt Szandra PhD, tudományos főmunkatárs, OKRI
14.15–14.30   Az embertelen és lealacsonyító büntetés tilalma az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. cikke alapján
Solt Ágnes PhD, tudományos főmunkatárs, OKRI
14.30–14.45   Eljárási garanciák a büntetőeljárásban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának
11. cikke alapján

– Kiss Anna PhD, tudományos főmunkatárs, OKRI; elnök, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság

14.45–15.00         Kérdések, hozzászólások, zárszómtu szlogenlogo

 ARCHÍVUM


A Magyar Tudomány Ünnepe 2018

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019

A Magyar Tudomány Ünnepe 2020

A Magyar Tudomány Ünnepe 2021

A Magyar Tudomány Ünnepe 2022 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.