Dr. Deres Petronella PhD    
tudományos főmunkatárs
Büntető Jogtudományok Osztálya     

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 Főbb kutatási területek/témák 

» Kiberbűnözés, kiberbiztonság büntetőjogi vetületei, hazai és nemzetközi perspektívái, a digitális térben vagy azzal összefüggésben elkövetett bűncselekmények kriminológiai, büntetőjogi jellemzői
» Erőszakos bűncselekmények, erőszakos bűnözés
» Vagyonvisszaszerzés


 Főbb kutatások/projektek 

2023 Az okozott vagyoni hátrány megtérülésének lehetőségei a költségvetési csalás miatti bűnügyekben: az elkövető általi megtérítés [Btk. 396. § (8) bekezdése], a vagyonelkobzás, továbbá az adóhatóság általi megfizetésre kötelezés révén visszaszerzett vagyon egymáshoz viszonyított aránya és a kétszeres elvonás elkerülésének biztosítása a büntetőeljárásban (a Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatás)
  Pénzintézetek ügyfeleinek sérelmére az online térben elkövetett csalás bűncselekmények (az Országos Rendőr-főkapitánysággal együttműködésben)
  A szexuális erőszak bizonyításával kapcsolatos problémák a vádemelést megelőző eljárás során (konzulens)
2022/23 A felfegyverkezve elkövetés hazai és nemzetközi megítélése, különös tekintettel az ún. „knife crime” jelenségére
2020/21 A kibertérrel összefüggő bűncselekmények sajátosságai Magyarországon
  Az elkobzás vagy a vagyonelkobzás alá eső vagyon, valamint a polgári jogi igény fedezetét képező, külföldön fellehető vagyon biztosítása (a Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatás)
2020  A digitális térben megjelenő devianciák
2019   Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai, a kizsákmányolás büntetőjogi, kriminológiai és szociológiai értékelése
2016   A cyber-bűnözés egyes hazai és nemzetközi megjelenési formái, szabályozási kísérletek
2015   • Az uzsora-bűncselekmény gyakorisága (Btk. 381. §) és a Btk. 381. § (4) bekezdésében meghatározott korlátlan enyhítés bevezetésének hatása
   • Alkohol és (erőszakos) bűnözés
   • A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények összehasonlító elemzése hazánkban és egyes angolszász országokban
   • A megbízhatósági vizsgálatok szabályozása az Európai Unió egyes tagállamaiban
2014  • A testi sértés bűncselekményének egyes szabályozástörténeti kérdései


 Kiemelt publikációk 

1.   Deres Petronella: A kibertérrel összefüggő bűncselekmények sajátosságai Magyarországon
Ügyészek Lapja, 2023/1., 75–81. o.
2.   Deres Petronella: Kiberbiztonság, kiberbűnözés – Helyzetkép a Covid–19-pandémia időszakából
Kriminológiai Tanulmányok, 2022/59., 29–46. o.
3.   Deres, Petronella – Farkas, Krisztina – Kármán, Gabriella: Asset Recovery: Theory, International and Hungarian Standards
Kriminológiai Tanulmányok, 2022/59. Special Issue (Cybercrime, Corruption and Money Laundering), pp. 290–309.
4.   Deres Petronella: Az emberkereskedelem és a kényszermunka bűncselekményének egyes büntetőjogi kérdései I.
Ügyészségi Szemle, 2020/1., 30–49. o.
5.   Deres, Petronella – Windt, Szandra: The characteristics of trafficking in human beings in Hungary and Romania
Archiwum Kryminologii, 1/2020., 22 p.
6.   Deres Petronella: Néhány észrevétel az uzsora-bűncselekményről egy OKRI-kutatás tükrében
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016, 142–167. o.
7.   Deres Petronella – Harangozó Attila (szerk.): Büntetőjog II. Különös Rész
Patrocinium Kft., Budapest, 2016
8.   Deres Petronella: Internetes bűnözés
In: Tóth András (szerk.): Technológia jog: Új globális technológiák jogi kihívásai. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2016, 243–250. o. [Acta Caroliensia Conventorul Scientiarum iuridico-Politicarum (XV) 15.]
9.   Deres Petronella – Böcskei Elvira: Saját tőke vizsgálata – fizetésképtelenség versus csődbűntett?
Glossa Iuridica, 2015/1–2., 240–260. o.
10.   Deres Petronella – Kis Norbert: Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet magyarázata
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, p. 576


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2015–    Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományok Osztálya – tudományos főmunkatárs
(2014–2015) tudományos munkatárs
2020/2021   Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) Deák Ferenc Intézet  - vezető oktató
2009/2020   Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék (KRE ÁJK BBBT) – egyetemi docens
2013/2015   KRE ÁJK BBBT – tanszékvezető
2012/2013   KRE ÁJK BBBT – mb. tanszékvezető
2010   KRE ÁJK – mb. dékánhelyettes
2009/2020   KRE ÁJK BBBT – egyetemi docens
2007/2009   KRE ÁJK BBBT – egyetemi adjunktus
2006/2007   BCE Közigazgatástudományi Kar – mb. oktató
2004–   Bűnmegelőzési Akadémia – oktató
2001/2007   KRE ÁJK BBBT – egyetemi tanársegéd


 Tanulmányok 

2008    PhD fokozat
Értekezés címe: Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűncselekményekre
2001/2007   PhD hallgató
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola – A magyar állam és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, különös tekintettel az európai fejlődési tendenciákra; A bűnügyi tudományok fejlődési irányai program
2001   jogász
Miskolci Egyem Állam- és Jogtudományi Kar


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2014    Erasmus oktatói mobilitás ösztöndíj,
Università degli Studi di Foggia, Foggia, Olaszország


 Szakmai elismerések, díjak 

2023   Eredményes Munkáért Oklevél (Országos Kriminológiai Intézet – Legfőbb Ügyészség)
2013   Dr. Dobos János Bronz Emlékérem
(Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete által alapított emlékérem)
2011   XXX. OTDK Jubileumi Emlékérem
(Országos Tudományos Diákköri Tanács által alapított emlékérem)
2010   a Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
2008   a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsának Emléklapja
2003/2015    Elismerő Oklevelek (OTDK pályamunka-témavezetések), kb. 15 db


 Oktatási tevékenység 

Lásd: Szakmai tapasztalat, pozíciók cím alatt.


 Tudományos tagság, tisztség 

2023–   Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) Magyar Tagozata – tag
2023–   MTA Köztestület IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya – tag (folyamatban)
2016–   MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság – tag
2016–   Magyar Jog- és Államtudományi Társaság – tag
2005/2012   Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szekció – titkár
2011–   Pro Futuro c. folyóirat Tanácsadó Testülete – tag
2005/2009    Magyar Kriminológiai Társaság – titkár


 Nyelvismeret 

angol (középfok)
német (középfok)
spanyol (alapfok)

 Kutatási, oktatási projektek, együttműködések  

2022   Kutatócsoport: Bűncselekmény elkövetése foglalkozással összefüggésben, beosztással összefüggésben, társadalmi megbízatással összefüggésben (OKRI)
2020/2021   Oktatási-kutatási projekt: „Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az ügyészségen” című, BBA-5.3.3/10-2019-00007 számú projekt keretében a „V4 országok igazságügyi képzése a cyberbűncselekmények, a korrupció és a pénzmosás témakörében” (angol nyelven) (OKRI – Legfőbb Ügyészség-V4 országok jogalkalmazó résztvevői)
2019   Oktatási-kutatási projekt: Az emberkereskedelem témában a Belügyminisztérium által szervezett képzés és tréning tematikájának kialakításában és megvalósításában való részvétel (OKRI – Belügyminisztérium)
2015   Kutatócsoport: A megbízhatósági vizsgálatok szabályozása az Európai Unió egyes tagállamaiban (OKRI – EU tagállami ügyészségek)
2011/2012    TÁMOP4.2.2.B-10/1. projekt A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen című pályázat elnyerése és a nyertes pályázat lebonyolítása, mint Kari felelős vezető (KRE)


 Egyéb szakmai tapasztalat  

2015/2020   Doktori témavezetés, KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
2012/2015   a KRE ÁJK Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetése, ennek keretében:
– irányítottam a Tanszék gondozásába tartozó tantárgyak (büntetőjog, büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog, kriminalisztika, kriminológia) oktatásszervezését,
– irányítottam a Tanszékünk kezdeményezésére indított és általunk kidolgozott Bűnügyi szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak oktatásszervezését,
– elláttam, irányítottam a Tanszékhez rendelt tudományos-szervező feladatokat: tudományos hazai és nemzetközi konferencia-szervezések, tudományos diákköri ülések, tehetséggondozás, Tanszéki tudományos műhelymunka, Tanszéki kiadványok.
2002/2020   20 fő joghallgató Országos Tudományos Diákköri pályamunkájának témavezetése; több helyezés, különdíj a két évente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, legutóbb 2015-ben: két III. helyezett és két különdíj (Büntetőjog III. tagozat, valamint Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat).
2001/2020   szakdolgozati témavezetés, KRE ÁJK; közel 100 fő joghallgató szakdolgozatának témavezetése
2014–   kerekasztal-beszélgetés szervezése, OKRI
2012–   Nemzeti Tehetség Program, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – pályázatértékelő
2012/2020    Büntetőjogi Záróvizsgabizottság tagja, KRE ÁJK
2010/2014   KRE ÁJK Kari Tudományos Diákköri Tanács – választott elnök
2013/2020   KRE ÁJK-Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete – kapcsolattartó
2012/2020   Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum c. folyóirat – szerkesztőbizottsági tag
2004/2010   KRE ÁJK Kari Tudományos Diákköri Tanács – választott titkár
2007/2011   KRE Szenátus – választott tag
2005/2015   a KRE ÁJK több szakmai, valamint tudományos Bizottságának választott, valamint kijelölt elnöke, illetve tagja
2010/2015   KRE ÁJK Bocskai István Szakkollégium Büntetőjogi Szekció – vezető oktató


  Konferenciaszervezés  
 

2004/2015   a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar országos, kari, intézeti és tanszéki konferenciáinak, tudományos üléseinek szervezése (közel 60 rendezvény), így pl.:
• 2014    Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században c. konferencia (országos), KRE ÁJK, Budapest
• 2013    Az új Büntető Törvénykönyv bemutatása I. c. konferencia (országos), KRE ÁJK, Budapest
• 2013    Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója c. konferencia, KRE ÁJK, Budapest
• 2010    A kényszergyógykezelés aktuális kérdései c. konferencia (országos), KRE ÁJK
• 2009    Angyal Pál 1909-2009 c. konferencia (PPKE JÁK-KRE ÁJK közös konferencia), Budapest
• 2005    I. KRE Büntető-jogtörténeti Konferencia (országos), KRE ÁJK, Budapest
• 2004    Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója c. konferencia, KRE ÁJK, Budapest
2005/2009   a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos üléseinek, konferenciáinak, kerekasztal-beszélgetéseinek és a VI. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés szervezése (közel 40 rendezvény)
2007   XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció, KRE ÁJK, Balatonfüred (mint az OTDK ÁJ Szekció és a Kari Szervezőbizottság titkára)
2006   Workshop on the Hungarian Legislation on the Implementation of Anti-Torture Policies, Budapest


  Doktori eseményeken való részvétel  
 

2020   Doktori Szigorlati Bizottság tagja: Dr. Szabó Judit, tudományos főmunkatárs, OKRI (ELTE ÁJK Doktori Iskola)
2018   Doktori Bíráló Bizottsági póttagja: Dr. Sárik Eszter, tudományos főmunkatárs, OKRI (PTE ÁJK Doktori Iskola)
2016   Doktori Bíráló Bizottság tagja (hivatalos bíráló): Dr. Vaskuti András, bíró, Kúria (A nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott ajánlások érvényesülése a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában című doktori értekezése, ELTE ÁJK Doktori Iskola)
2012   Doktori Bíráló Bizottság tagja (hivatalos bíráló): Dr. Ott István, megbízott oktató, PPKE JÁK, főügyész, Fejér megyei Főügyészség (A szerzői jogok hazai büntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében című doktori értekezése, PPKE JÁK Doktori Iskola)
2012   Doktori Bíráló Bizottság tagja (hivatalos bíráló): Dr. Bérces Viktor László, egyetemi adjunktus, PPKE JÁK, ügyvéd (A védői szerepkör értelmezésének kérdései - különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra című doktori értekezése, PPKE JÁK Doktori Iskola)

 

  


 

konyv    PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)   

 


 

ebook    KÖNYVEK    

 


 

konferencia    ELŐADÁSOK, KONFERFENCIÁK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
május 29.

Szakmai fórum


A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés

Előadó: Solt Ágnes


Regisztráció
(2024. május 22-ig)


A rendezvény nem sajtónyilvános!

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. május 16. csütörtök, 08:34:15.