GYÁSZOL AZ OKRI

Szomorú szívvel tudatjuk kollégáinkkal és mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
DR. KOVÁCS TAMÁS,
az OKRI volt szakmai főtanácsadója, nyugalmazott legfőbb ügyész 2020. április 26-án, életének 80. évében elhunyt, elment közülünk…
TOVÁBB »


kt foto 3.1

 

 

KÖZLEMÉNY
Az Eurostat oldalán megjelent emberölési adatok magyar vonatkozásai

 

mtu logo 2017

A Magyar Tudomány Ünnepe
2019
 

 rendezveny

Rendezvények

 

kep1a

OKRI Hírek

 

cover

OKRI kötetek 

 

cover kriminologia

Könyvajánló

 

webmail

Webmail

 

 

 Dr. Deres Petronella PhD    
tudományos főmunkatárs
Büntető Jogtudományok Osztálya     

Tel.: +36-1-356-7566/128.
Fax: +36-1-356-7219
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 Főbb kutatási területek/témák 

» erőszakos bűncselekmények, erőszakos bűnözés
» alkohol és bűnözés


 Főbb kutatások/projektek 

2019   Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai, a kizsákmányolás büntetőjogi, kriminológiai és szociológiai értékelése
2016   A cyber-bűnözés egyes hazai és nemzetközi megjelenési formái, szabályozási kísérletek
2015   • Az uzsora-bűncselekmény gyakorisága (Btk. 381. §) és a Btk. 381. § (4) bekezdésében meghatározott korlátlan enyhítés bevezetésének hatása
   • Alkohol és (erőszakos) bűnözés
   • A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények összehasonlító elemzése hazánkban és egyes angolszász országokban
   • A megbízhatósági vizsgálatok szabályozása az Európai Unió egyes tagállamaiban
2014  • A testi sértés bűncselekményének egyes szabályozástörténeti kérdései


 Kiemelt publikációk 

1.   Deres Petronella: Néhány észrevétel az uzsora-bűncselekményről egy OKRI-kutatás tükrében
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016, 142–167. o.
2.   Deres Petronella – Harangozó Attila (szerk.): Büntetőjog II. Különös Rész
Patrocinium Kft., Budapest, 2016
3.   Deres Petronella: Internetes bűnözés
In: Tóth András (szerk.): Technológia jog: Új globális technológiák jogi kihívásai. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2016, 243–250. o. [Acta Caroliensia Conventorul Scientiarum iuridico-Politicarum (XV) 15.]
4.   Deres Petronella: A kísérlet és az előkészület. Az alkalmatlan kísérlet. Büntethetőséget megszüntető okok a kísérlet és az előkészület körében. Felelősség a maradék-bűncselekmény miatt
In: Domokos Andrea (szerk.): Büntetőjog I. Általános Rész. Patrocinium Kft., Budapest, 2015,
52–63. o.
5.   Deres Petronella – Böcskei Elvira: Saját tőke vizsgálata – fizetésképtelenség versus csődbűntett?
Glossa Iuridica, 2015/1–2., 240–260. o.
6.   Deres Petronella – Domokos Andrea: Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code’s general section
In: Ombretta Di Giovine (ed.): Da Archivio Penale: Fascicolo n. 1. PLUS-Pisa University Press, Pisa, 2014, pp. 1–9.
7.   Deres Petronella: „Büntetőjogi csodaszörny” versus emberölés kísérlete
In: Deres Petronella – Homicskó Árpád (szerk.): Studia in honorem Lajos Kovács 65. De iurisperitorum meritis, 9. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2014, 89–107. o.
8.   Deres Petronella: Az alkoholfogyasztás és a személy elleni erőszakos bűncselekmények kapcsolatát befolyásoló tényezők
Rendészeti Szemle, 2010/5., 57–67. o.
9.   Deres Petronella – Kis Norbert: Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet magyarázata
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, p. 576
10.    Petronella Deres: The criminal substantial law’s evaluation of crimes commited under the influence of alcohol in the criminal code’s general section
Rechtsgeschichtlichle Vorträge/Lectures on Legal History, 47/2007, p. 22


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2015–    Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományok Osztálya – tudományos főmunkatárs
(2014–2015) tudományos munkatárs
2013/15   Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék (KRE ÁJK BBBT) – tanszékvezető
2012/13   KRE ÁJK BBBT – mb. tanszékvezető
2010   KRE ÁJK – mb. dékánhelyettes
2009–2020   KRE ÁJK BBBT – egyetemi docens
2007/09   KRE ÁJK BBBT – egyetemi adjunktus
2006/07   BCE Közigazgatástudományi Kar – mb. oktató
2004–   Bűnmegelőzési Akadémia – oktató
2001/07   KRE ÁJK BBBT – egyetemi tanársegéd


 Tanulmányok 

2008    PhD fokozat
Deák Ferenc Doktori Iskola, Miskolci Egyetem
Értekezés címe: Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűncselekményekre
2001   jogász
Miskolci Egyem Állam- és Jogtudományi Kar


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2014    Erasmus oktatói mobilitás ösztöndíj,
Università degli Studi di Foggia, Foggia, Olaszország


 Szakmai elismerések, díjak 

2013   Dr. Dobos János Bronz Emlékérem
(Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete által alapított emlékérem)
2011   XXX. OTDK Jubileumi Emlékérem
(Országos Tudományos Diákköri Tanács által alapított emlékérem)
2010   a Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
2008   a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsának Emléklapja
2003/15    Elismerő Oklevelek (OTDK pályamunka-témavezetések), kb. 15 db


 Oktatási tevékenység 

Lásd: Szakmai tapasztalat, pozíciók cím alatt.


 Tudományos tagság, tisztség 

2013–   KRE ÁJK – Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete – kapcsolattartó
2012–   Nemzeti Tehetség Program, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – pályázatértékelő
2012–   Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum c. folyóirat Szerkesztőbizottsága – tag
2005/12   Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szekció – titkár
2011–   Pro Futuro c. folyóirat Tanácsadó Testülete – tag
2005/09    Magyar Kriminológiai Társaság – titkár


 Nyelvismeret 

angol (középfok)
német (középfok)
spanyol (alapfok)

 

 


 

konyv    PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)   

 


 

ebook    KÖNYVEK    

 


 

konferencia    ELŐADÁSOK, KONFERFENCIÁK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________ 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. június 26. péntek, 09:27:18.