2014. szeptember 23-26., Università degli Studi di Foggia, Foggia
Előadások címe:
– Criminal Law and Criminal Offences against Life in Hungary;
– Criminology in Hungary;
– The Roma Serial Killings in Hungary

2014. május 21–22., Óbudai Egyetem, Budapest
5. Báthory-Brassai Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia
Konferencia címe: Kárpát-medencei versenyképesség
Előadás címe: Alkohol és (erőszakos) bűnözés

2014. május 05., Magyar Református Egyház Zsinati Díszterme, Budapest
Konferencia címe: Magyarország Új Büntetés-végrehajtási Kódexe
Előadás címe: Zárszó. Gondolatok az új Büntetés-végrehajtási törvénykönyvről

2013. november 27., PPKE JÁK, Budapest
Konferencia címe: A büntetőjog társadalomvédelmi szerepe
Előadás címe: A kényszergyógykezelés aktuális kérdései

2013. július 1., OKRI, Budapest
Konferencia címe: Fiatal büntetőjogászok az új Büntető Törvénykönyvről
Előadás címe: A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények az új Btk.-ban

2013. május 31., Magyar Református Egyház Zsinati Díszterme, Budapest
Konferencia címe: Bűnügyi oktatók Országos Találkozója
Előadás címe: A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozása

2013. május 6., Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest
Konferencia címe: Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete: Az Új Büntető Törvénykönyv bemutatása
Előadás címe: Magyarország Új Büntető Törvénykönyvének Különös Részi rendelkezései

2013. április 23., PPKE JÁK, Budapest
Konferencia címe: Mi változik az Új Büntető Törvénykönyvvel?
Előadás címe: A szexuális bűncselekmények az Új Btk.-ban

2013. április 16., KRE ÁJK, Budapest
Konferencia címe: Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete – KRE ÁJK: Az Új Büntető Törvénykönyv bemutatása
Előadás címe: Magyarország Új Büntető Törvénykönyvének egyes Különös Részi rendelkezései

2012. május 4., Magyar Református Egyház Zsinati Díszterme, Budapest
Konferencia címe: Magyarország Új Büntető Törvénykönyve
Zárszó

2011. december 15., KRE ÁJK, Budapest
Konferencia címe: II. KRE Büntetőjog-történeti Konferencia
Előadás címe: Az ittas állapot megítélése a magyar büntetőjogban

2010. december 8., KRE ÁJK, Budapest
Konferencia címe: A kényszergyógykezelés aktuális büntetőjogi és büntetőeljárás-jogi kérdései
Előadás címe: A beszámíthatatlan elkövetőkre vonatkozó terminológiák és végrehajtási szabályok bemutatása az angolszász jogrendszerekben

2009. november 20., PPKE-JÁK–KRE ÁJK, Budapest
Konferencia címe: Angyal Pál 1909–2009
Előadás címe: Alkohol és bűnözés

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2022


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2022
„Tudomány: út a világ megértéséhez”

– BŰNÖZÉSKUTATÁS
A 21. SZÁZADBAN – 


Online konferencia

2022. november 11.
Országos Kriminológiai Intézet

Részletek »

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2022. november 21. hétfő, 14:44:06.