Publikációk 


2018

Kis pszichoaktív történelem – avagy milyen színű a kaméleon, ha tükörbe néz?
In: Fodor V. – Gecsényi P. – Hollósi G. – Kiss D. – Ráczné Baán K. – Rácz J. (szerk.): Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Írott Szó Alapítvány–Magyar Napló, Budapest, 2018, 532–550. o.

Kábítószer-kereskedők, drogtermesztők és drogfutárok Magyarországon
Ügyészek Lapja, 2018/2., 62–74. o.

A kábítószerekkel összefüggő bűnözés etiológiája
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 55. OKRI, Budapest, 2018, 172–188. o.


2017

Mennyi az annyi? Gondolatok az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos mennyiségi kérdésekről
Ügyészek Lapja, 2017/1., 67–85. o.

Törvény(be)törve
Dokumentumfilm. Szerzők: Ritter Ildikó – Homitzky Zénó – Réz Dániel.
DVD. Budapest, 2017


2016

Remix – Új típusú pszichoaktív anyagok és a büntetőeljárás
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016, 98–117. o.

Büntetőjogi öngól
OKRI, Budapest, 2016, p. 267

Az alkoholfogyasztás, a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései
In: Borbíró A. – Gönczöl K. – Kerezsi K. – Lévay M. (szerk.): Kriminológia. Wolters Kluver, Budapest, 2016, 518–546. o.


2015

Minden drog helyettesíthető – Az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos szabályozás legújabb fejleményei az Európai Unióban
Ügyészek Lapja, 2015/2., 63–73. o.

Vélemények és tapasztalatok a közbiztonságról – XII. kerületi ifjúsági bűnmegelőzési vizsgálat eredményei (társszerző: Szkárossy Z.)
Magyar Rendészet, 2015/1.

Kockázati bűncselekmények és cannabispolitika
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 52. OKRI, Budapest, 2015, 103–121. o.
 

2014

Vélemények és tapasztalatok a közbiztonságról – Ifjúsági bűnmegelőzési vizsgálat Budapest XII. kerületében
Kézirat. OKRI, Budapest, 2014

Bevezetés a kábítószer-gazdaságtanba II.
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 51. OKRI, Budapest, 2014, 50–71. o. 

Fertőzések és félelmek a büntetés-végrehajtási intézetekben
Belügyi Szemle, 2014/2., 5–28. o.

Büntető igazságszolgáltatás a kábítószerpiac ellen
Belügyi Szemle, 2014/9., 5–31. o.

Ügyészek Lapja, 2013/5. (főszerk.: Kiss A., társszerkesztő: Ritter I.)
Cikkek:
Ügyészek a libikókán, 9–27. o.
Bűnügyi statisztika és kutatási eredmények, 61–89. o.
Utószó, 89–90. o.


2012

Bevezetés a kábítószer-gazdaságtanba I.
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 49. OKRI, Budapest, 2012, 139–157. o.


2010

Szegénység és bűnözés
Börtönügyi Szemle, 2010/3., 37–51. o.

Vitairat a szegénység és a bűnözés kapcsolatáról – haszontalan szegények
Háló, 2010/11–12. sz.

Csigabiga… avagy az iskolai erőszak metamorfózisa
Beszélő, 2010/7–8., 51–62. o.


2009

Panaszok a rendőrök ellen
Rendészeti Szemle, 2009/4., 19–37. o.


2008

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában
Kutatási beszámoló. Magyar Helsinki Bizottság, 2008, p. 72


2007

A kábítószer-bűnözés
In: Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről. Drog Fókuszpont, 2007, 71–75. o.

Rendőrök drogfogyasztókkal, drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata
In: Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről. Drog Fókuszpont, 2007, 10–12. o.


2006

A kábítószer-bűnözés jellemzői a bűnügyi statisztikai adatok tükrében
In: Drogpolitikai jelentés 2006. TASZ Drogpolitikai Füzetek, 2006/7. szám.

A kábítószer-fogyasztás és a család
Családi Jog, 2004/4., 8–13. o.


2003

Az injekciós droghasználat felmérése a „gyors helyzetfelmérés és válasz” (RAR) módszerével Magyarországon (társszerző: Rácz J.)
Addictologia Hungarica, 2003/3–4., 305–345. o.

(T)örvény
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet–L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2003, p. 178

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 2003 (társszerk.: Felvinczi K.)
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2003


2002

A joghatásosság érvényesülése kábítószer-bűncselekmények esetén
In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium (Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai) I/2. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002, 255–287. o.

A jogi szabályozás hatásossága kábítószer-bűncselekmények esetén
Addictologia Hungarica, 2002/1., 68–91. o.

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 2002 (szerk.: Ritter I.)
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2002
Fejezetek szerzőként:
A kábítószerhelyzet bűnügyi vetülete; A jogszabályi környezet változása; a kábítószerrel visszaélés büntetőjogi szabályozásának végrehajtása

A magyarországi illegális amfetaminpiac jellemzői (társszerző: Kó J.)
In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 39. OKRI, Budapest, 2002, 280–312. o.


2001

Drogpolitikai modellek
In: Ritter I. (szerk.): Tanulmányok a kábítószer-problémáról. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2001

Elterelés kábítószer-bűncselekmények esetén
In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 38. OKRI, Budapest, 2001, 239–265. o.

Corruption in Hungary. Corruption forms apppearing in the jurisdictional system
Les cahiers de la sécurité intérieure, IHESI, 2001

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 2001 (szerk.: Ritter I.)
Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2001

A korrupció szakbibliográfiája (1995. január – 2000. szeptember)
http://mek.niif.hu/00000/00034/html/ritter3.htm


2000

Budapest V. kerületének bűnözési térképe (társszerző: Kerezsi K.)
Belügyi Szemle, 2000/10., 20–53. o.

Az áldozat nélküli bűncselekmények és a jog korlátai
In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 37. OKRI, Budapest, 2000, 278–298. o.

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 2000 (szerk.: Ritter I.)
Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2000


1999

Gondolatok az ártalomcsökkentő drogpolitikai modellről
In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 36. OKRI, Budapest, 1999, 174–198. o.

Ártalomcsökkentő drogpolitika és a kábítószer-probléma
In: Doktoranduszok Fóruma. Szekciókiadvány. Miskolci Egyetem ÁJK, Miskolc, 1999

Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről – 1999 (szerk.: Ritter I.)
Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2000
Fejezetek szerzőként:
Alapfogalmak; A kábítószer-probléma jellemzői Magyarországon; Az adatbázisok; Rövid helyzetelemzés; Bűncselekmény és büntetés; Kábítószer-bűnözés; Prevenció


1998

Rácz Zsuzsa: Kábítószeretet
Recenzió. Belügyi Szemle, 1998/12., 101–103. o.

Drog-kontroll – út a totalitárius viszonyok felé
Fordítás. Esély, 1998/6., 9–19. o.

  E-publikációk 

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában
Kutatási beszámoló. Magyar Helsinki Bizottság, 2008, p. 72
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/books/hu/Bizalmi_kerdes.pdf

A korrupció szakbibliográfiája (1995. január – 2000. szeptember)
http://mek.niif.hu/00000/00034/html/ritter3.htm


 Kiadványszerkesztés 

Ügyészek Lapja, 2013/5. (főszerk.: Kiss A., társszerk.: Ritter I.)

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 2003
(társszerk.: Felvinczi K.) Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2003

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 2002
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2002

Tanulmányok a kábítószer-problémáról
Szöveggyűjtemény. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2001

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 2001
Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2001

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 2000
Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2000

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről – 1999
Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 1999


 Tanulmányok 

A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § (4) bekezdéseiben foglaltak hatásvizsgálata
Kutatási beszámoló, 2015

Ifjúsági bűnmegelőzési vizsgálat a XII. kerületi középiskolások körében
Kutatási beszámoló, 2014

Fertőzések és félelmek a büntetés-végrehajtási intézményekben
Kutatási beszámoló, 2013

A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény törvényi tényállásának hatásvizsgálata
Kutatási beszámoló, 2013

A sporthuliganizmus visszaszorítására tett 2011. évi jogszabályi változások hatásvizsgálata
Kutatási beszámoló, 2013

Drogkereskedő karrierek II.
Kutatási beszámoló, 2013

A lelátói erőszak kriminálszociológiai aspektusai. (I. A hazai szurkolói szubkultúra jellemzői és rétegződése. II. A futballhuliganizmussak kapcsolatos félelmek, tapasztalatok és vélemények vizsgálata)
Kutatási beszámoló, 2011

A hazai amfetamin-kínálati piac
Kutatási beszámoló, 2010

Társadalmi kirekesztés és iskola
Kutatási beszámoló (Egészséges Ifjúságért Alapítvány), 2011

Drogkereskedő karrierek I.
Kutatási beszámoló, 2009

Rendőrök drogfogyasztókkal, drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata
Kutatási beszámoló, 2007

Kábítószer-fogyasztás és gépjárművezetés
Kutatási beszámoló, 2006

Roma fiatalok és kábítószerek
Kutatási beszámoló, 2005

Elterelés a büntetőútról kábítószer-bűncselekmények esetén
Kutatási beszámoló, 2005

Rendőrök és szenvedélyszerek
Kutatási beszámoló, 2004

Fiatalok a bűnözés ellen
Kutatási beszámoló, 2003

A kábítószer megvásárlásához szükséges pénz megszerzésére irányuló bűnözés és a bűnelkövetők jellemzői a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében és a javító intézetekben lévő fogvatartottak körében
Kutatási beszámoló, 2002

A Büntető Törvénykönyv visszaélés kábítószerrel bűncselekmény törvényi tényállására vonatkozó 1999. március 1-jén hatályba lépett módosítás hatásvizsgálata
Kutatási beszámoló, 2002

A kábítószer-fogyasztás és az azzal összefüggő bűncselekmények társadalmi költségei
Kutatási beszámoló, 2001

Az amfetamin-piac hazai jellemzőinek feltárása (társszerző: Kó J.)
Kutatási beszámoló, 2001

Vizsgálat a büntetőeljárás alternatívájaként alkalmazott gyógyító, megelőző kezelés eredményességéről kábítószer-bűncselekmények esetén
Kutatási beszámoló, 2000

Közös felelősségünk – bűnmegelőzés Budapest V. kerületében (társzerző: Kerezsi K.)
Kutatási beszámoló, 1999


 Monográfia 

(T)örvény. A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélésének hatásvizsgálata – 1999 március 1. után
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2003


 Fordítás 

Christie, Nils: Drog kontroll – út a totalitárius viszonyok felé
Esély, 1998/6., 9–19. o.

 

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 

június 7.

Büntetőeljárási emberi jogi védelem Európában

szakmai fórum

Előadók: Kiss Anna – Törő Andrea

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. október 03. kedd, 12:24:27.