tundekep2  

Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde

igazgató, főtanácsos

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Főbb kutatási területek/témák 

» alkalmazott kriminológia
»  szabadságvesztés és alternatívái; a büntetőeljárás egyszerűsítése
» a resztoratív igazságszolgáltatás nemzetközi és hazai lehetőségei
» mediáció – közvetítői eljárás
» mediáció a börtönben
» elterelés
» viktimológiai kutatások
» áldozattá válás – statisztikák
» félelem, biztonságérzet és bűnözés
» latens bűnözés
» a szervezett bűnözés egyes megnyilvánulásai
» szituációs bűnmegelőzés – épített környezet


 Főbb kutatások, projektek 

2022 A kriminológia Magyarországon: fejlődés és lehetőségek
  Viktimizáció az online térben
2021/22   Corruption risks? Risks of Corruption? (Hercule III pályázat) kutatás (2021. január 1. – 2022. április 30.) – projektvezető (részt vevő kutatók: Windt Szandra, Sárik Eszter)
2021   A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai, illetve szociológiai háttere – kutatásvezető (részt vevő kutatók: Bolyky Orsolya, Windt Szandra)
2020   Különleges bánásmód az EU áldozatvédelmi törekvéseinek tükrében (Kiss Annával közösen)
2019/20   A sértett szerepének változása a Be. új jogintézményei kapcsán (Kiss Annával közösen)
2019 Viktimizáció és félelmi attitűdök: Empirikus vizsgálat egyetemi hallgatók körében
  A női bűnözés jellemzői és trendjei – kutatásvezető (részt vevő kutatók: Virág György, Szigeti Ákos)
2018   A biztonság mérésének lehetőségei Magyarország egyes településein
2017/18   Alkalmazott kriminológia
2017   Az emberi test tiltott felhasználása bűncselekmény miatt indult büntetőügyek elméleti vizsgálata
2016   A specifikus védelmi szükségletekkel rendelkező áldozatok: gyermek- és időskorúak áldozattá válásának tendenciája: statisztika és valóság
2015/17   MargIn – Tackle Insecurity in Marginalized Areas c. nemzetközi projekt
2015    A közvetítői eljárás tapasztalatai, az eredménytelenül végződő ügyek okai
2014/15   "Magyar épületek betörési kockázatának vizsgálata bűnelkövetők közreműködésével”
Szituációs bűnmegelőzés empirikus vizsgálata lakásbetörések elkövetőivel (ORFK-val közös kutatás) (Windt Szandrával közösen)
2014  • A bv. szervezet személyi állományára vonatkozó kutatás lehetőségei
(TÁMOP 5.6.3. kiemelt projekt) (Windt Szandrával közösen)
   • A tárgyalást kiváltó megoldások és ezek hatékonysága a hazai és az európai büntetőeljárásokban. Elterelési lehetőségek (Kiss Annával és Mészáros Ádámmal közösen)
2013  • A büntető igazságszolgáltatást érintő statisztikai reform előkészítése (Kó Józseffel és Windt Szandrával közösen)
   • "Hogyan lehet a békítőkör-modellt a legalitás elvén működő országokban megvalósítani?"
Nemzetközi projektet a Tübingeni Egyetem Kriminológiai Intézetéte vezetésével, a Leuveni Katolikus Egyetem Kriminológiai Intézete, valamint Magyarországról az OKRI és a Foresee Kutatócsoport közreműködésével (A projekt száma: JUST/2010/JPEN/AG/1609 30-CE-0429369/0090.) (Windt Szandrával közösen)
   • Az angolszász büntetőeljárási rendszer jogfilozófiai háttere és működési jellemzői
(Részt vevő kutatók: Bárd Petra – Barabás Tünde – Bolyky Orsolya – Kármán Gabriella – Kerezsi Klára –
Kovács Tamás – Mészáros Ádám – Parti Katalin – Póczik Szilveszter – Sárik Eszter –
Szabó Judit – Virág György)
2012  • Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében (Mészáros Ádámmal, Szabó Judittal, Tilki Katalinnal közösen)
   • A fiatalkorúak bűnözése, szankcionálása és büntetés-végrehajtása Magyarországon (Windt Szandrával közösen)
2009/12   Mediation and restorative practices in prison settings III. (A mediáció lehetőségei a büntetés-végrehajtás során)
nemzetközi konzorcium keretében, empirikus vizsgálat (Windt Szandrával közösen)
2009/11   A budapestiek véleménye a bűnözésről és a helyreállító igazságszolgáltatásról (Windt Szandrával közösen)
2010  • Az „elterelés” új irányai és a resztoratív igazságszolgáltatás
   • Jogi egyetemisták a bűnözésről és a resztoratív igazságszolgáltatásról. Empirikus vizsgálat (ELTE ÁJK) (Windt Szandrával közösen)
2008/09   A büntetőügyekben alkalmazott közvetítői eljárás gyakorlati tapasztalatai (Windt Szandrával közösen)
2008  • Környezet és bűnözés – a lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései (Irk Ferenccel és Windt Szandrával közösen)
   • Az ügyész szerepe a mediációban. Egy év tapasztalatai (Windt Szandrával közösen)
   • „Vádelhalasztások számának alakulása, eredményesség II.”
A vádelhalasztás a jóvátétel feltételével 2007-ben elkezdett aktavizsgálat folytatása – a kártérítéses és jóvátételes iratok másodelemzése (Windt Szandrával közösen)
2007  • Az erőszakos bűncselekmények sértettjei, 1995–2005
   • A vádelhalasztás eredményessége és feltételei a 2006-os év során:
aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az individualizálás szempontjaira (Mészáros Ádámmal és Windt Szandrával közösen)
2006   „Vádelhalasztások számának alakulása, eredményesség I."
A vádelhalasztás a jóvátétel feltételével (Kiss Annával közösen)
2005/06   A „Szituációs bűnmegelőzés” című (AGIS) 2005-ben megkezdődött kétéves nemzetközi kutatás esedékes tárgyévi feladatainak elvégzése (Irk Ferenccel, Kovács Róberttel és Windt Szandrával közösen)


 Nemzetközi projektek 

2021/22   A Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai című projekt [Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption] (101014783 – CRITCOR) – projektvezető
2015/17    EU Horizont 2020: A bűnözéstől való félelem kezelése a marginalizálódott területeken [Tackle Insecurity in Marginalized Areas] MARGIN Project
– hazai kutatás vezetője (Steering Commettee)
2009/11   EU Criminal Justice Program: Mediation and restorative justice in prison settings [MEREPS]
nemzetközi kutatás vezetője
2005/08   AGIS: Crime Prevention Carousel [Bűnmegelőzési körhinta]
kutatásvezető
2002/06   COST A21: Restorative Justice Developments in Europe [A resztoratív igazságszolgáltatás megvalósulása Európában]
management committee tag
2001/04   InSec: Insecuries in European Cities [Bizonytalanságérzés, bűnözéstől való félelem Európa öt nagyvárosában]
2001/03   FALCONE Project: The Identification and Prevention of Opportunities that Facilitate Organised Crime [A szervezett bűnözést könnyítő lehetőségek]

 
 Kiemelt publikációk 

1.   Tünde A. Barabás (ed.): The dimensions of insecurity in urban areas. Research on the Roots of Unsafety and Fear of Crime in European Cities
OKRI, Budapest, 2018, p. 202
2.    Tünde A. Barabás: Restorative justice in Hungary: a rapidly growing field of practice
Restorative Justice, 3/2015 (3), pp. 387–395.
3.   Barabás A. Tünde: Áldozatok és igazságszolgáltatás
OKRI–P-T Műhely, Budapest, 2014, p. 175
4.   Barabás A. Tünde (szerk.): Tolvaj-kulcs: a betöréses lopások vizsgálata az elkövetők szemszögéből
OKRI–P-T Műhely, Budapest, 2014, p. 188
5.   Tünde A. Barabás: Victimisation and fear of crime
European Police Science and Research Bulletin, 5/2014 (10), pp. 20–23
6.   Barabás A. Tünde – Fellegi Borbála – Windt Szandra (szerk.): Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás: mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban
OKRI–P-T Műhely, Budapest, 2012, p. 328
7.   Barabás A. Tünde (szerk.): Épített környezet – bűnözés – szituációs bűnmegelőzés
OKRI, Budapest, 2008, p. 208
(A szerző fejezetei: Előszó, 6–15. o.; Áldozattá válás vizsgálata a Crime Prevention Carousel (CPC) projekt négy helyszínén, 38–78. o.; Összegzés és javaslatok (társszerzők: Irk Ferenc, Kovács Róbert, Windt Szandra), 172–197. o.; Summary: Constructed environment – Crime – Situational Crime Prevention, 198–207. o.)
8.   Tünde A. Barabás: The Position of Juvenile Offenders in Hungary: Policy and Practice
In: Gavrielides Theo (ed.): Rights and Restoration within Youth Justice. De Sitter Publicatins, Ontario, 2012. pp. 281–319.
9.   Barabás A. Tünde: Általános viktimológia, latencia
In: Irk Ferenc (szerk.): Áldozatok és vélemények I. OKRI, Budapest, 2004, 157–199. o.
10.   Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatívák Európában
OKRI–KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, 2004


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

1992–   Országos Kriminológiai Intézet
(korábban Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet)
   2022.08.01.: Igazgató
   2017. június 10.: főtanácsosi kinevezés
   2013/22  osztályvezető,
                  Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
   2012       osztályvezető-helyettes, Büntető Jogtudományok Osztálya
   2000/12  osztályvezető, Kommunikációs és Oktatási Osztály
   1999       csoportvezető, Dokumentációs és Ügyviteli Csoport
   1996/99  tudományos főmunkatárs
   1992/96  tudományos munkatárs
1991/92   asszisztens, Fribourgi Egyetem Büntetőjogi Tanszék
1989/92    MTA tudományos aspiráns, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék


 Tanulmányok, tudományos fokozat 

2017   egyetemi tanári kinevezés – NKE RTK
Kinevezés dátuma: 2017. december 15.
2015   habilitáció – PPKE JÁK
Fokozatszerzés éve: 2016
1996   Állam- és jogtudományok kandidátusa
Oklevél kiállítása: 1996. március
A doktori értekezés címe: A szabadságvesztés korlátozása és helyettesítése más büntetésekkel
1991   jogi szakvizsga
1989/92   MTA tudományos aspiráns (MTA ösztöndíjas)
Kutatóhely: ELTE ÁJK, Kriminológiai Tanszék
Kutatási téma: A szabadságvesztés-büntetés alternatívái
1988    ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
cum laude minősítéssel lezárt tanulmányok


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút  

2016   ERASMUS ösztöndíj – Kína, Peking PPSUC Egyetem
2008/11    MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj;
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Elismerő Oklevél – kiemelkedő kutatói munka szakmai minősítés
2007   Max-Planck-Institute für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg – egyhónapos kutatási ösztöndíja
1998   MTA Sasakawa Ösztöndíj (Dél-Korea, Szöul) – tanulmányút és konferencia-előadás
1990/91   Fribourgi Egyetem, Büntetőjogi Tanszék (posztgraduális tanulmányok) – a Svájci Államszövetség ösztöndíja
1989/92   MTA tudományos aspiráns (MTA ösztöndíjas)
– Kutatóhely: ELTE ÁJK, Kriminológiai Tanszék. Kutatási téma: A szabadságvesztés-büntetés alternatívái


 Szakmai elismerések, díjak 

2021   Kozma Sándor-díj (legfőbb ügyész)
2018   Bűnmegelőzésért Emlékérem
2015    Vargha Ferenc-díj (legfőbb ügyész)
2013   Magyar Kriminológiai Társaság, Vámbéry Rusztem Emlékérem II. fokozata
2012   Bolyai János  Kutatási Ösztöndíj Elismerő Oklevél
2003   Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevél
1997   Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevél


 Oktatási tevékenység 

2012–  

tanszékvezető egyetemi tanár (2017–)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Kriminológiai Tanszék
intézetvezető (2015–2019)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete
tanszékvezető egyetemi docens (2012–2015)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Kriminológiai Tanszék

1998/2012  

folyamatos oktatói tevékenység az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszékén;
felkérésre oktatói tevékenység a Magyar Igazságügyi Akadémián;
felkérésre oktatói tevékenység a Magyar Ügyészképző Központban;
felkérésre oktatói tevékenység a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán;
felkérésre oktatói tevékenység a Károli Gáspár Református Egyetemen;
felkérésre oktatói tevékenység a korábbi Rendőrtiszti Főiskolán;
felkérésre oktatói tevékenység a Bűnmegelőzési Akadémián.


 Tudományos tagság, tisztség 

» Ügyészségi Szemle: főszerkesztő
» Kriminológiai Tanulmányok: felelős szerkesztő (2019–2022)
» Magyar Rendészet: szerkesztőbizottsági tag
» Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola: témavezető
» Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola: törzstag
» Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottság: tag
»  Magyar Kriminológiai Társaság: elnökségi tag
» Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció: elnök
» Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Szekció: elnökségi tag
» Independent Academic Research Studies London (IARS): tag
» MTA Köztestület: tag
» MTA Sasakawa SYLFF: tag
» MTA Bolyai Társaság: tag
» European Forum for Restorative Justice: tag
» European Society of Criminology: tag


 Nyelvismeret 

angol felsőfok ”C” típus
német középfok ”C” típus


 Egyéb tevékenységek 

»  Részvétel pályázati kiírás készítésében, beérkezett pályázatok bírálása (Kozma Sándor  Tudományos Pályázat, OTKA 2012, MTA Lendület 2014)
» TDK és szakdolgozatok bírálata, ill. témavezetése
» OTDK bíráló bizottsági tagság
» Szakmai periodikák (Állam- és Jogtudomány, Magyar Rendészet, Ügyészek Lapja) cikkeinek lektorálása
» Szakkönyv lektorálása (Irk Ferenc: Megbüntethetetlen Bűnök I., Miskolc, Bíbor Kiadó, 2015)
» Az elítéltek reintegrációja a szabadulást követően: „Börtön–közösség–megbánás” című projekt [TÁMOP-5.6.1.A-11/2] szakmai vezetője

 


 

konyv    

   PUBLIKÁCIÓK    (Magyar Tudományos Művek Tára)   

 


 

ebook      KÖNYVEK, E-KIADVÁNYOK     

 


 


 GALÉRIA 


MTA Bolyai ösztöndíj, kiváló eredmény kitüntetés (2011)
MTA Bolyai ösztöndíj, átadó ünnepség (2011)
Projektmunka az OKRI-ban (2009)
OKRI50 zárókonferencia (2010)
Börtönmediációs megbeszélés (2010)
Vargha Ferenc érdemérem (2015)
Kriminológiai szimpózium, Stockholm (2014)
Bűnmegelőzésért-díj átadás (2018)
 

Legfőbb ügyészi elismerő oklevél (2003)
MEREPS zárókonferencia (2012)
Betöréses lopás kutatás konferencia (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.