GYÁSZOL AZ OKRI

Szomorú szívvel tudatjuk kollégáinkkal és mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
DR. KOVÁCS TAMÁS,
az OKRI volt szakmai főtanácsadója, nyugalmazott legfőbb ügyész 2020. április 26-án, életének 80. évében elhunyt, elment közülünk…
TOVÁBB »


kt foto 3.1

 

 

KÖZLEMÉNY
Az Eurostat oldalán megjelent emberölési adatok magyar vonatkozásai

 

mtu logo 2017

A Magyar Tudomány Ünnepe
2019
 

 rendezveny

Rendezvények

 

kep1a

OKRI Hírek

 

cover

OKRI kötetek 

 

lm tk 2019 borito web

Könyvajánló

 

webmail

Webmail

 

 

sa foto 2019

Dr. Solt Ágnes PhD

tudományos főmunkatárs
Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály


Tel.: +26-1-356-7566/122.
Fax: +36-1-356-7219
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Főbb kutatási területek/témák 

» elítéltek és börtönök
» a hosszú távú szabadságvesztés hatásai, életfogytiglan szabadságveszés-büntetésüket töltő elítéltek
» gyermek- és fiatalkori veszélyeztetettség
» mentalitás, énkép és a szocializációs folyamatok összefüggései
» mélyszegénység, kirekesztett társadalmi csoportok


 Főbb kutatások/projektek 

2018   Bírói ítélkezési gyakorlat a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény tárgyában
2013/16    Esettanulmány egy „tészes” elítélttel
2010/22   A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre ítéltek longitudinális vizsgálata
2010   A fogvatartotti szubkultúra és a totális intézmény belső rendje
2010   Veszélyeztetett fiatalok életesélyei és kriminalizálódási hajlandósága
2009   A szegregált telepen élők mentalitásvizsgálata
2009   A Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem társadalmi és kriminológiai összefüggései
2009   Az agresszió a fogvatartottak körében: okok és következmények. 50 problémás fogvatartottal készült mélyinterjú tartalomelemzése
2008   Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata
2007   A gyermekvédelmi gondoskodás rendszerének feltérképezése. Működése és hiányosságai
2004/06   Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek és ifjúkorban. Peremen billegő fiatalok


 Kiemelt publikációk 

  1.   Solt Ágnes: A "gyermekbarát igazságszolgáltatás" repedéseiről
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 55. OKRI, Budapest, 2018, 47–62. o.
  2.    Solt Ágnes: A tényleges bűnhődés. Esettanulmány egy „tészes” fogvatartottal
In: Hack P., Király E., Korinek L., Patyi A. (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 477–489. o.
  3.   Solt Ágnes: A legnagyobb kisebbség és a szegénység probléma
In: Finszter Géza (szerk.): Kutatási jelentés. A globalizáció hatása és bűnözés-prognózis Magyarországon 2020-ig c. kutatási témában. Belügyi Tudományos Tanács, Budapest, 2013, 56–71. o.
  4.   Solt Ágnes: Peremen billegő fiatalok. Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek- és ifjúkorban
Doktori (PhD) disszertáció. Kézirat, Budapest, 2012, p. 287
  5.   Solt Ágnes: A cigány származású magyarok a magyar társadalomban. Az etnikai adatok nyilvántartásával kapcsolatos megfontolások
Idea Intézet, 2011
  6.   Solt Ágnes – Virág György: Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők a szegregált telepeken élők mindennapjaiban
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 47. OKRI, Budapest, 2010, 202-229. o.
  7.   Solt Ágnes: Az emberkereskedelem áldozatait segítő intézményrendszer működési jellemzői – egy kvalitatív kutatás eredményei
In: Gyurkó Szilvia – Virág György (szerk.): Emberpiac. A Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem társadalmi, kriminológiai jellemzői. Kézikönyv. ESZTER Alapítvány–Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2009, 30-57. o.
  8.   Solt Ágnes: Élet a reményen túl – Szegregált telepen élők mentalitásvizsgálata
Kézirat. Budapest, 2009
  9.   Solt Ágnes: Támogató és gyengítő faktorok a kriminális érintettség kialakulásában
In: Borbíró Andrea és Kerezsi Klára (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. IRM, Budapest, 2009 (I. rész, 5. fejezet, 5.1. alfejezet), 313–328. o.
10.   Antal Szilvia – Nagy László Tibor – Solt Ágnes: Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 46. OKRI, Budapest, 2009, 54-94. o.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2008–    Országos Kriminológiai Intézet, Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály (volt Bűnözéskutatási Osztály)
2013-tól  tudományos főmunkatárs
2008/13  tudományos munkatárs
2007/08   IRM Megelőzési és Statisztikai Osztály – gyermek- és fiatalkorú prioritás szakreferens
2007   IRM Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet
megbízás a gyermekvédelemben végzett kutatómunkára és a Bűnmegelőzési Akadémián oktatói tevékenységre
2005/06   Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság, Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet
– munkatárs
Munkaköri tevékenység: önálló kutatómunka - „Peremen billegő fiatalok”. Egyéb tevékenységek: tanulmányok írása, ifjúságvédelem, bűnmegelőzés témakörével kapcsolatos vizsgálatok folytatása, műhelyviták szervezése és szakmai konferenciákon való részvétel
2004/05   Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezető-, Továbbképző Központ és Kutatóintézet, Kutatásszervezési Osztály – főelőadó


 Tanulmányok 

2013   PhD tudományos fokozat
ELTE Társadalomtudományi Kar, Doktori Iskola
Disszertáció címe: Peremen billegő fiatalok. Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek- és ifjúkorban
2005/08   Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Doktori Iskola, ösztöndíjas doktorandusz
2003   okleveles szociológus
ELTE Társadalomtudományi Kar, diploma jeles minősítéssel
Szakirány: A deviancia szociálpszichológiája
Szakdolgozat címe: Nemek és Normák. Családon belüli erőszak a média tükrében
1998/2000   Grafológia Intézet hallgatója
1996   Szent László Gimnázium tömegkommunikáció szaka, Szerkesztett Videofelvétel Készítő szakvizsga
1991/95    Szent László Gimnázium, érettségi


 Oktatási tevékenység 

2006/07    ELTE TáTK és Politológia Tanszék, vendégelőadó
Kurzusok:
„Hátrányos helyzetű fiatalok” – előadás
„A szocializáció folyamata” – előadás
„Élettörténetek” – módszertani szeminárium
„Élettörténetek II.” – módszertani szeminárium
„Bűnelkövető fiatalok” - szeminárium
2006/07   Bűnmegelőzési Akadémia tanfolyamai
„Devianciaelméletek”
„Szocializáció”
„Peremen billegő fiatalok” című előadások


 Nyelvismeret 

Spanyol: 2011. Államilag elismert, „B” típusú középfokú nyelvvizsga
Angol: 2003. Államilag elismert, “C” típusú középfokú nyelvvizsga; 1996. Pitman intermediate ESOL, SESOL

 Speciális ismeret 

Szerkesztett-videofelvétel készítő
Tréner, teamcoach, facilitátor
Coach
Grafológia

 

 


 

konyv      PUBLIKÁCIÓK  (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________ 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. május 26. kedd, 09:20:01.