foto  

Dr. Garai Renáta   
tudományos munkatárs

Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály     

Tel.: +36-1-356-7566/128.
Fax: +36-1-356-7219
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


  Főbb kutatási területek/témák  

»  Kapcsolati erőszak
» Hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekmények
» Sérülékeny csoportok
» Áldozatvédelem


  Főbb kutatások/projektek  

2019   A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak bűntettének megítélése az országos gyakorlatban, különös tekintettel a "szexuális cselekmény" és a "kényszerítés" fogalmára
2019   A kapcsolati erőszak felderítésének és vizsgálatának kérdései
2018   A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata
2018   A végleges hatályú járművezetéstől eltiltás előfordulásának gyakorisága a bírói gyakorlat alapján a közlekedési bűncselekmények miatt indult ügyekben
2018    Az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások felderítésének és bizonyításának tipikus nehézségei és célravezető módszerei
2017   A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének minősítési és elhatárolási kérdései


  Kiemelt publikációk  

1.   Garai Renáta: A fátyol túloldalán: szeretet vagy kilátástalanság?
KRE-DIt, 2018/2.
2.   Garai Renáta: Családi erőszak, és ami mögötte van…
In: Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): Jog és Állam 23. XIII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Budapest, 2018, 63–70. o.
3.   Garai Renáta: Die strafrechtliche Regelung der häuslichen Beziehungsgewalt in Ungarn – eine neue Strafhandlung im Spiegel der Rechtspraxis
Jog – Állam – Politika, 2018/3., 131–148. o.
4.    Garai Renáta: Fókuszban a tudomány (érthetően, elérhetően, közérthetően)
Ügyészségi Szemle, 2018/1., 78–93. o.
5.   Garai Renáta: A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének jogalkalmazási kérdései
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanullmányok 55. OKRI, Budapest, 2018, 188–204. o.
6.   Garai Renáta: Családon belüli – kapcsolati erőszak az elméletben és a gyakorlatban
In: Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): XII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Jog és Állam 22. kötet. KRE ÁJK, Budapest, 2018, 88–101. o.
7.   Garai Renáta: A kapcsolati erőszak dilemmái. Tények és tévhitek a gyakorlatban
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 54. OKRI, Budapest, 2017, 181–196. o.


  Szakmai tapasztalat, pozíciók   

2016–   Országos Kriminológiai Intézet
2019–          Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály – tudományos munkatárs
2016–2019  Büntető Jogtudományok Osztálya – kirendelt főügyészségi ügyészségi megbízott
2004/2016   Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség
főügyészségi ügyészségi megbízott     
1999/2002   Dr. Tóth Ügyvédi Iroda
ügykezelő, leíró, irodai asszisztens
1998/2002    Közjegyző Iroda
ügykezelő, leíró, jegyzőkönyvvezető, ügyfélszolgálati és irodai asszisztens, pénzintézeti kapcsolattartó
1998   Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
ügykezelő, leíró, jegyzőkönyvvezető


  Tanulmányok  

2016–    PhD képzés
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Budapest
komplex vizsga: 2018. június 28. (minősítés: 100%)
2009/2015   jogász 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
2006/2009   igazságügyi igazgatási BA
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
2003/2006   óvodapedagógus
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác


 Szakmai elismerések, díjak  

2018    Kozma Sándor pályázat – II. díj
Téma: A kapcsolati erőszak és a kapcsolatban élők között megvalósuló bűncselekmények elhatárolási problémái
2018   Legfőbb ügyészi dicséret
XXVIII. Ügyészségi Szakmai-Tudományos Konferencia (2017. november 23-24.)
Előadás címe: Hulladék vagy szemét? A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése – kicsit másként
2016   Kozma Sándor pályázat – III. díj
Téma: Láthatatlan tényállás? A kapcsolati erőszak anyagi- és eljárásjogi dilemmái
2015   Kozma Sándor pályázat – dicséret
Téma: Az ügyész polgári eljárásjogi helyzetének anomáliái
2014   Mailáth György emlékpályázat (OBH) – joghallgatói I. helyezés
Téma: Az ügyész feladatai a polgári perben
2014   NKE RTK Rendészetelméleti Kutatóműhely – országos tudományos pályázat – díjazott
Téma: A rendészeti korrupció aktuális kérdései
2012   Kozma Sándor pályázat – dicséret
Téma: A fogyasztóvédelmi törvény felhatalmazása alapján folyó magánjogi tevékenység. Ügyész a jogok védelmében
2010   Kozma Sándor pályázat – III. díj
Téma: A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Magyarországon az új évezred elején
2010   Eredményes munkásságért oklevél (Komárom-Esztergom megyei Főügyész)
2007   Kozma Sándor pályázat – III. díj
Téma: A kiskorú veszélyeztetése és annak jogalkalmazási problémái
2006   Kozma Sándor pályázat – különdíj
Téma: A média hatása a kiskorúak és fiatalkorúak devianciájára


  Oktatási tevékenység 

2017–      KRE ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete – büntetőjog


 Tudományos tagság, tisztség 

2018–   Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció – tag
2017–   Magyar Kriminológiai Társaság – tag
2016–    Civil Körözési Rendszer – áldozatvédelmi tanácsadó


 Nyelvismeret 

német B2 középfok (komplex, egyházi szaknyelvvel bővített középfokú nyelvvizsga)


 Speciális ismeret 

»  Legfőbb Ügyészség által szervezett ügyviteli vizsga
» Legfőbb Ügyészség által szervezett adatvédelmi vizsga
» Legfőbb Ügyészség által szervezett titkos ügykezelői vizsga

 


 

konyv         PUBLIKÁCIÓK   

 


 

konferencia   ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK   

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2019


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

szeptember 25.

Kármán Gabriella – Szabó Judit:

A poligráf alkalmazásának tapasztalatai egy empirikus kutatás tükrében

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2019. augusztus 09. péntek, 08:45:43.