sa foto 2019

Dr. Solt Ágnes PhD

tudományos főmunkatárs
Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Főbb kutatási területek/témák 

» családon belüli erőszak
» a hosszú távú szabadságvesztés hatásai, életfogytiglan szabadságveszés-büntetésüket töltő elítéltek
» gyermek- és fiatalkori veszélyeztetettség
» mentalitás, énkép és a szocializációs folyamatok összefüggései
» mélyszegénység, kirekesztett társadalmi csoportok


 Főbb kutatások/projektek 

2010/23   A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre ítéltek longitudinális vizsgálata
2022   A családon belüli erőszak és a rendszer válaszai. Gyermekbántalmazás
2021   A szülő sérelmére elkövetett emberölés szociológiai hátterének vizsgálata
2021   A kapcsolattartás mint reintegrációs eszköz vizsgálata
2019   Újszülöttje sérelmére emberölést elkövető nők helyzetének kriminológiai vizsgálata
2018   Bírói ítélkezési gyakorlat a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény tárgyában
2013/16    Esettanulmány egy „tészes” elítélttel
2010   A fogvatartotti szubkultúra és a totális intézmény belső rendje
2010   Veszélyeztetett fiatalok életesélyei és kriminalizálódási hajlandósága
2009   A szegregált telepen élők mentalitásvizsgálata
2009   A Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem társadalmi és kriminológiai összefüggései
2009   Az agresszió a fogvatartottak körében: okok és következmények. 50 problémás fogvatartottal készült mélyinterjú tartalomelemzése
2008   Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata
2007   A gyermekvédelmi gondoskodás rendszerének feltérképezése. Működése és hiányosságai
2004/06   Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek és ifjúkorban. Peremen billegő fiatalok


 Kiemelt publikációk 

  1.   Solt Ágnes: A "gyermekbarát igazságszolgáltatás" repedéseiről
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 55. OKRI, Budapest, 2018, 47–62. o.
  2.    Solt Ágnes: A tényleges bűnhődés. Esettanulmány egy „tészes” fogvatartottal
In: Hack P., Király E., Korinek L., Patyi A. (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 477–489. o.
  3.   Solt Ágnes: A legnagyobb kisebbség és a szegénység probléma
In: Finszter Géza (szerk.): Kutatási jelentés. A globalizáció hatása és bűnözés-prognózis Magyarországon 2020-ig c. kutatási témában. Belügyi Tudományos Tanács, Budapest, 2013, 56–71. o.
  4.   Solt Ágnes: Peremen billegő fiatalok. Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek- és ifjúkorban
Doktori (PhD) disszertáció. Kézirat, Budapest, 2012, p. 287
  5.   Solt Ágnes: A cigány származású magyarok a magyar társadalomban. Az etnikai adatok nyilvántartásával kapcsolatos megfontolások
Idea Intézet, 2011
  6.   Solt Ágnes – Virág György: Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők a szegregált telepeken élők mindennapjaiban
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 47. OKRI, Budapest, 2010, 202-229. o.
  7.   Solt Ágnes: Az emberkereskedelem áldozatait segítő intézményrendszer működési jellemzői – egy kvalitatív kutatás eredményei
In: Gyurkó Szilvia – Virág György (szerk.): Emberpiac. A Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem társadalmi, kriminológiai jellemzői. Kézikönyv. ESZTER Alapítvány–Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2009, 30-57. o.
  8.   Solt Ágnes: Élet a reményen túl – Szegregált telepen élők mentalitásvizsgálata
Kézirat. Budapest, 2009
  9.   Solt Ágnes: Támogató és gyengítő faktorok a kriminális érintettség kialakulásában
In: Borbíró Andrea és Kerezsi Klára (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. IRM, Budapest, 2009 (I. rész, 5. fejezet, 5.1. alfejezet), 313–328. o.
10.   Antal Szilvia – Nagy László Tibor – Solt Ágnes: Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 46. OKRI, Budapest, 2009, 54-94. o.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2008–    Országos Kriminológiai Intézet, Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály (volt Bűnözéskutatási Osztály)
2013-tól  tudományos főmunkatárs
2008/13  tudományos munkatárs
2007/08   IRM Megelőzési és Statisztikai Osztály – gyermek- és fiatalkorú prioritás szakreferens
2007   IRM Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet
megbízás a gyermekvédelemben végzett kutatómunkára és a Bűnmegelőzési Akadémián oktatói tevékenységre
2005/06          Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság, Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet
– munkatárs
Munkaköri tevékenység: önálló kutatómunka - „Peremen billegő fiatalok”. Egyéb tevékenységek: tanulmányok írása, ifjúságvédelem, bűnmegelőzés témakörével kapcsolatos vizsgálatok folytatása, műhelyviták szervezése és szakmai konferenciákon való részvétel
2004/05   Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezető-, Továbbképző Központ és Kutatóintézet, Kutatásszervezési Osztály – főelőadó


 Tanulmányok 

2013   PhD tudományos fokozat
ELTE Társadalomtudományi Kar, Doktori Iskola
Disszertáció címe: Peremen billegő fiatalok. Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek- és ifjúkorban
2005/08   Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Doktori Iskola, ösztöndíjas doktorandusz
2003   okleveles szociológus
ELTE Társadalomtudományi Kar, diploma jeles minősítéssel
Szakirány: A deviancia szociálpszichológiája
Szakdolgozat címe: Nemek és Normák. Családon belüli erőszak a média tükrében
1998/2000   Grafológia Intézet hallgatója
1996   Szent László Gimnázium tömegkommunikáció szaka, Szerkesztett Videofelvétel Készítő szakvizsga
1991/95    Szent László Gimnázium, érettségi


 Oktatási tevékenység 

2020–   ELTE TáTK Szociológia Tanszék, óraadó tanár
Kurzus: „Bűncselekmények és Bűnelkövetők”
2019–   NKE Rendészettudományi Doktori Iskola, óraadó tanár
Kurzus: „A bűnöző élete”
2016–   ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék, vendégelőadó
Kurzus: „Erőszakos bűnözés és családon belüli erőszak”
2006/07        ELTE TáTK és Politológia Tanszék, vendégelőadó
Kurzusok:
„Hátrányos helyzetű fiatalok” – előadás
„A szocializáció folyamata” – előadás
„Élettörténetek” – módszertani szeminárium
„Élettörténetek II.” – módszertani szeminárium
„Bűnelkövető fiatalok” - szeminárium
2006/07   Bűnmegelőzési Akadémia tanfolyamai
„Devianciaelméletek”
„Szocializáció”
„Peremen billegő fiatalok” című előadások


 Nyelvismeret 

Spanyol: 2011. Államilag elismert, „B” típusú középfokú nyelvvizsga
Angol: 2003. Államilag elismert, “C” típusú középfokú nyelvvizsga; 1996. Pitman intermediate ESOL, SESOL

 Speciális ismeret 

Szerkesztett-videofelvétel készítő
Tréner, teamcoach, facilitátor
Coach
 

 


 

konyv      PUBLIKÁCIÓK  (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
március 8.

KRIMINALISZTIKAI MŰHELY

Téma: A mesterséges intelligencia és a bűnözés

kerekasztal-beszélgetés

! Zártkörű program

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. április 12. péntek, 08:40:21.