viraggyorgy 2016  

Dr. Virág György PhD    
igazgatóhelyettes, főtanácsos


E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Főbb kutatási területek/témák 

» Kriminálpszichológia
»  Családon belüli erőszak
» Szexuális erőszak
» Gyermekbántalmazás
» Média és bűnözés


 Főbb kutatások/projektek 

2021  • A gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények
   • A Covid-járvány hatása a családon belüli erőszak alakulására
2019   A női bűnözés
2018/19   Kriminálpszichológia
2017  • Gyermekkorúak meghallgatása a büntetőeljárás egyes szakaszaiban
   •  Fiatalkorú elkövetők által megvalósított szexuális bűncselekmények bizonyítási nehézségei
2015/17    Az erőszakos szexuális bűnözés aktuális hazai jellemzői
2012/14   Cyber-bullying – Online kortárs bántalmazás iskoláskorú gyerekek körében,
az online zaklatás volumenének iskolai felmérése
2013   A szexuális bűnismétlés prevenciós eszközei a büntetés-végrehajtásban
2009/11   Média és igazságszolgáltatás – A bűn és a gyermekek ábrázolása a médiában
2010/11   Szexuális abúzus az interneten


 Kiemelt publikációk 

»    Szabó Judit – Virág György: Szexuális bűnelkövetők a kriminálpolitika erőterében
Belügyi Szemle, 2023/10., 1887–1900. o.
»   Szabó, Judit – Virág, György: Love in the Time of Pandemic. Domestic violence during the first wave of COVID-19 in Hungary
Belügyi Szemle, 2022/Különszám 1., 7–34. o.
»    Szabó Judit, Virág György: A nemi erőszak mítosza
In: Parti Katalin (szerk.): Szexuális erőszak-mítosz és valóság: kutatások a szexuális erőszakról. OKRI, Budapest, 2017, 201–237. o.
»    Parti Katalin, Szabó Judit, Virág György: A média azt üzente... Szexuális erőszakkal kapcsolatos ismeretek, vélemények és attitűdök vizsgálata egy médiakampány kapcsán
Médiakutató, 2016/2., 7–24. o.
»    Parti Katalin, Szabó Judit, Virág György: Sex offenders in Hungary. Law, treatment and statistics
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, vol. 97, no. 1, 2014, pp. 57–69.
»    Virág György: What are we talking when we are talking about sexuality? Some preliminary considerations
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, vol. 97, no. 1, 2014, pp. 7–9. 
»    Virág György: Húszezer karakter az erőszakról
In: Borbíró Andrea, Inzelt Éva, Kerezsi Klára, Lévay Miklós, Podoletz Léna (szerk.): A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére
Budapest: ELTE–Eötvös Kiadó, 2014, pp. 475–483. 
»    Virág György: Miért erőszakolják meg a férfiak a nőket? Gondolatok és elméletek a szexuális erőszakról
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 50.
Budapest: OKRI, 2013, pp. 225–244. 
»    Parti Katalin, Virág György: A szájbergyerek és a bicikli. A kelet-európai gyerekek nethasználatának specifikumai
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 48.
Budapest: OKRI, 2011, pp. 29–48. 
»    Virág György, Parti Katalin: Sweet Child in Time. On Sexual Abuse of Children – A Research Exploration
The Open Criminology Journal, vol. 4, 2011, pp. 71–90. 
»    Virág György, Kó József: Lakossági vélemények a szexuális erőszakról
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 35.
Budapest: BM Kiadó, 1998, pp. 250–275. 
»    Virág György: Csalók kriminálpszichológiai vizsgálata
Magyar Pszichológiai Szemle, 1989/6. szám, pp. 608–625. 
»    Virág György: Bűn és bűnhődés a sajtóban
Jel-Kép: Kommunikáció, Közvélemény, Média, 1982/3. szám, pp. 26–36. 


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

1982-től
♦ Országos Kriminológiai Intézet

◊ 2012-től       igazgatóhelyettes,
◊ 2006–2012   igazgató,
◊ 1996–2006   igazgatóhelyettes,
◊ 1990–1996   csoportvezető,
◊ 1984–1990   tudományos munkatárs,
◊ 1982–1984   tudományos segédmunkatárs

2011-től
♦ ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék – egyetemi docens
1990–2015
♦ ESZTER Ambulancia, Budapest – ambulancia vezető: az ESZTER Alapítvány által működtetett, a szexuális erőszak és abúzus áldozatainak rehabilitálását végző pszichoterápiás szakrendelő vezetése
1990–1995
♦ Szt. Rókus Kórház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztálya – pszichológus, pszichoterapeuta
1989–1990
♦ Parkside Clinic, London – pszichoterapeuta
♦ The Inner City Centre, London – pszichoterapeuta
1987–1989
♦ Baracska, börtön- és fogházterápiás részleg – pszichológus, pszichoterapeuta
1982–1984
♦ Fővárosi Főügyészség, Budapest – ügyészségi fogalmazó 


 Tanulmányok 

1997/2001     PhD képzés, Miskolci Egyetem ÁJK
PhD fokozat megszerzése: 2001
PhD értekezés címe: A szexuális erőszak áldozatai 
1993/1995    Felnőtt klinikai szakpszichológus képzés és szakvizsga
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest
Felnőtt klinikai szakpszichológus: 1995, minősítés: jeles 
1990/1997    Pszichoanalitikus képzés
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Budapest 
1989/1990    – Pszichoterápiás képzés harmadik évfolyama
   Lincoln Centre and Institute for Psychotherapy, London
– Képzés a szexuális deviációk pszichoterápiájáról
   Portman Clinic, London 
1987/1992    Csoport Analitikus képzés
Csoport Analitikus Kiképző Társaság, Budapest 
1984    Jogi szakvizsga
Igazságügyi Minisztérium, minősítés: jeles 
1981/1987    Pszichológia MA, ELTE BTK
Pszichológusi diploma: 1987, minősítés: jeles
Szakdolgozat tárgya: Szociálpszichológia
Szakdolgozat címe: Benyomáskeltés és csalás 
1977/1982    Állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK
Jogtudományi doktor: 1982, minősítés: summa cum laude
Szakdolgozat tárgya: Jogelmélet
Szakdolgozat címe: Jogtudat és tömegkommunikáció 


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2017   Freiburg, Max-Planck Intézet kutatási ösztöndíja
2016    Freiburg, Max-Planck Intézet kutatási ösztöndíja
2012   Freiburg, Max-Planck Intézet kutatási ösztöndíja
2011   Freiburg, Max-Planck Intézet kutatási ösztöndíja
2007   Bukarest, „Combating child sexual exploitation” – a CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre, UK) által szervezett egyhetes szeminárium a gyerekek szexuális kizsákmányolásának formáiról, és az ellene való küzdelem módszereiről
1999   Varsó, „Az extrém társadalmi jelenségek kezelése” című képzés
1996   Liverpool, Brit Know-How Found – tanulmányút a Merseyside Rendőrségi Oktató Központba, az erőszakos szexuális bűncselekményekkel foglalkozó rendőrök képzésének tanulmányozására
1995   London, The British Council – viktimológiai tanulmányút
1989   Helsinki, HEUNI ösztöndíj


 Szakmai elismerések, díjak 

2011   Vámbéry Rusztem Emlékérem I. fokozat, Magyar Kriminológiai Társaság
2008   Kozma Sándor díj (legfőbb ügyész)
1998    Belügyminiszteri dicséret


 Oktatási tevékenység 

2011–től   

ELTE ÁJK Kriminológiai tanszék
Kriminálpszichológia (tantárgyfelelős) és kriminológia
Oktatás a Kriminológia mester szak (MA) képzésben és a jogi kar kriminológia képzésén


 Tudományos tagság, tisztség 

»  Magyar Kriminológiai Társaság – alapító tag, elnökhelyettes
» Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület – alapító tag, titkár


 Nyelvismeret 

angol – középfokú nyelvvizsga (1981); szakmai felsőfokú "A" típusú nyelvvizsga 1998
orosz – záróvizsga (1980)

 


 

konyv  PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.