OKRI magyar eles HIRLEVKP  mtu logo 2021

  

„Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”


A Magyar Tudomány Ünnepe 
2021

 ___________________________

 

„Pandémia és bűnözés”

online tudományos konferencia

2021. november 24.,

Országos Kriminológiai Intézet

A konferencia összefoglalója

2021. november 24-én az online térben került megrendezésre az Országos Kriminológia Intézet (OKRI) szakmai-tudományos konferenciája „Pandémia és bűnözés” címmel, a Magyar Tudomány Ünnepe előadássorozat keretében. Az OKRI rendezvényén több mint 150-en vettek részt, így a bűnözés járvány alatti alakulásáról, valamint az új kriminológiai jelenségekről nemcsak az ügyészek, hanem a rendőrség munkatársai, illetőleg a tudományos élet szereplői is képet kaphattak a négyórás program keretében. Minthogy a Covid-19 okozta járvány meghatározza hétköznapjainkat, igény mutatkozott a pandémia és a bűnelkövetés kapcsolatának feltárására, amelynek releváns aspektusait járta körbe az OKRI magas színvonalon megrendezett konferenciája.

Dr. Virág György igazgatóhelyettes bevezető gondolataiban felvázolta azt a kontextust, amelyben a tudományos diskurzusra sor került: ismertetve az aktuális adatokat mind a járvány, mind a járvány témakörében megjelenő tudományos publikációk tekintetében. A szakmai tanácskozás keretében elsőként a pandémia következményeként megjelent hazai jogalkotási (elsődlegesen büntetőjogi) tendenciákról hallhattunk prezentációt dr. Sárik Esztertől, majd – dr. Póczik Szilveszter tolmácsolásában – azokba a kritikus társadalmi folyamatokba kaphattunk betekintést, amelyek nemzetközi és hazai szinten is új típusú szociológiai/politikai szakadásokat jeleznek, döntően az általános társadalmi bizalmatlanságból fakadóan. Dr. Barabás Tünde a járvány viktimológiai kérdéseit tette nagyító alá a bűnügyi statisztika kérdéseire fókuszálva, különbséget téve a városi környezetben felmerülő problémák és kisebb településeket érintő kriminológiai jelenségek közt.

A világjárvány miatt kötelezővé vált izoláció kapcsán – kriminológiai szempontból – elsőként a családon belüli erőszakkal foglalkozó szakemberek kongatták a vészharangot. Az összezártság és a – pandémia következtében gyakorta megjelenő – munkanélküliség együttesen komoly mentális terheket rótt (és ró) a többnyire már korábban is krízisekkel küzdő családokra. Dr. Szabó Judit előadásában mélyrehatóan elemezte a családban megjelent abuzív magatartások nemzetközi és hazai jellemzőit, annak pszichológiai mozgatórugóit, valamint a tárgyban rendelkezésre álló bűnügyi statisztikai adatokat. A konferencia délelőtti részét dr. Windt Szandra prezentációja zárta, amely a járvány emberkereskedelemre gyakorolt hatásaival foglalkozott. Az előadó a 2020-as év ígéretes jogszabályi változásairól – a 2020. évi V. törvény, illetőleg a Stratégia elfogadásáról – számolt be, amelyek sokat tudtak volna „lendíteni” az egyébként látenciában maradó bűncselekmények felderítési mutatóin, amely tendencia azonban – éppen a Covid19-pandémia következtében – egyelőre megtorpant.

Az OKRI-ban zajló kutatások naprakészségének kiváló indikátorai voltak a délutáni referátumok. Noha néhány évtizeddel ezelőtt a komputerekhez való hozzáférés és az internet még egy szűk csoport „kiváltsága” és felelőssége volt, ma már természetes részét képezik a hétköznapjainknak, elengedhetetlen voltukat pedig a járvány tapasztalatai csak meg-, illetve felerősítették. Az internet világa viszont nemcsak az otthoni munkavégzésre és az online edukációra alkalmas, hanem bűncselekmények elkövetésére is, olyannyira, hogy a kiberbűnözés a 21. század harmadik évtizedére már professzionális szintet ért el. A kérdéskör nemzetközi szabályozásáról, az Európa Tanács új kiberbiztonsági stratégiájáról, valamint a pandémia alatt elszaporodott bűncselekményekről és az új típusú elkövetési magatartásokról dr. Deres Petronella beszélt előadásában.

Az internet felülete azonban korántsem csak a – fentebb ismertetett előadásból megismert – csalások elkövetésére alkalmas, hanem a drogpiac egyik „közkedvelt” terepévé is vált. Ritter Ildikó az aktuális magyarországi és nemzetközi tendenciákra hívta fel a figyelmet, rávilágítva arra, hogy a legális piac működési elvei milyen mértékben befolyásolják az illegális tevékenységek működési logikáját is.
Az illegális tudatmódosító szereken kívül a járványhelyzet a gyógyszerhamisításra és az egészségügyi termékek feketepiacára is hatást gyakorolt. Dr. Kármán Gabriella – a konferencia záróelőadásában – bemutatta a hamisítás módszereit, az okozott – közvetlen és közvetett – károkat, valamint a hamisítás elleni hazai és nemzetközi küzdelem eszközeit. A rendőrség hathatós munkájának elismerésén kívül – amelyre Ritter Ildikó is utalt előadásában – szó esett még az egészségügyi termékekkel való visszaélés tárgyában végzett empirikus kutatás eredményeiről is.

 

  PROGRAM       

   9:30–10:00   Online csatlakozás a konferenciához

 10:00–10:10   Megnyitó
– Dr. Virág György PhD, igazgatóhelyettes, főtanácsos

 10:10–10:30  

A COVID-járvány elleni védekezéssel összefüggő büntetőjogi változások
– Dr. Sárik Eszter PhD, tudományos főmunkatárs

A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai és társadalmi aspektusai
Dr. Póczik Szilveszter CSc, tudományos főmunkatárs

 10:30–10:50   Viktimizáció pandémia idején
– Prof. Dr. Barabás A. Tünde, osztályvezető, tudományos főmunkatárs, főtanácsos

 10:50–11:10   Családon belüli erőszak a COVID-19 első hulláma alatt
– Dr. Virág György PhD, igazgatóhelyettes, főtanácsos
– Dr. Szabó Judit PhD, tudományos főmunkatárs
 
 11:10–11:30   Az emberkereskedelem jelensége a COVID-19 árnyékában
– Dr. Windt Szandra PhD, tudományos főmunkatárs, főtanácsos
 
 11:30–12:00 
 
Ebédszünet

 12:00–12:20   Kiberbűnözés – Helyzetkép a COVID-19 időszakából
Dr. Deres Petronella PhD, tudományos főmunkatárs

 12:20–12:40   Karanténban a drogpiac? A COVID-19 pandémia hatásai a globális drogpiacra
Ritter Ildikó, tudományos munkatárs

 12:40–13:00   A COVID-19 járvány hatása az egészségügyi termékekkel való visszaélésre
Dr. Kármán Gabriella PhD, tudományos főmunkatárs

 13:00–13:35
 
Hozzászólások, kérdések, vélemények

 13:35–14:00                       Összegzés, zárszó
 

 
PROGRAM letölthető formában »  

 ARCHÍVUM


A Magyar Tudomány Ünnepe 2018

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019

A Magyar Tudomány Ünnepe 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.