GYÁSZOL AZ OKRI

Szomorú szívvel tudatjuk kollégáinkkal és mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
DR. KOVÁCS TAMÁS,
az OKRI volt szakmai főtanácsadója, nyugalmazott legfőbb ügyész 2020. április 26-án, életének 80. évében elhunyt, elment közülünk…
TOVÁBB »


kt foto 3.1

 

 

KÖZLEMÉNY
Az Eurostat oldalán megjelent emberölési adatok magyar vonatkozásai

 

mtu logo 2017

A Magyar Tudomány Ünnepe
2019
 

 rendezveny

Rendezvények

 

kep1a

OKRI Hírek

 

cover

OKRI kötetek 

 

lm tk 2019 borito web

Könyvajánló

 

webmail

Webmail

 

 

 

 

Dr. Tilki Katalin
tudományos munkatárs
Büntető Jogtudományok Osztálya     

 


 

 Főbb kutatási területek/témák 

» Környezetvédelem
» Állatvédelem


 Főbb kutatások/projektek 

2020  • A magánlaksértés tényállási elemei és minősítési kérdései a gyakorlatban (Mészáros Ádámmal közösen)
   • A nem gépjárművel, de gépi meghajtású járművel ittas állapotban elkövetett járművezetések büntetéskiszabási gyakorlata, különös tekintettel a járművezetéstől eltiltásra
2019  • A természetkárosítás bűncselekménye felderítésének és vizsgálatának kérdései
   • A jogerős felmentő ítélettel befejezett állatkínzásos ügyek elemzése
2018  • A feljelentés elutasításának és nyomozás megszüntetésének jellemző okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben
   • A végleges hatályú járművezetéstől eltiltás előfordulásának gyakorisága egy adott éven belül a bírói gyakorlat alapján a közlekedési bűncselekmények miatt indult ügyekben
2017  • Az állatkínzás miatt indult büntetőeljárások tapasztalatai 2012 és 2016 között
https://www.okri.hu/images/stories/KUTBESZ_UJ_2017/befkut_2017_hun.pdf, 13. o.
   • Az állatkínzás büntetéskiszabási gyakorlata
https://www.okri.hu/images/stories/KUTBESZ_UJ_2017/befkut_2017_hun.pdf, 19. o.
2016  • Állatvédelem a büntetőjogban
https://www.okri.hu/images/stories/KUTBESZ_UJ_2017/befkut_2016_hun.pdf, 9. o.
2014/15  •  A környezetvédelmi feladatokat ellátó ügyész tevékenysége (további lépései) a büntetőügyekben hozott határozatok alapján
   • A Natura 2000 területek vonatkozásában elkövetett természetkárosítás (Btk. 243. §) miatt 2006 januárjától kezdődően indult büntetőeljárások tapasztalatai a büntetőügyekben hozott határozatok alapján
2013  • Ügyészségi gyakorlat a környezetvédelmi bírságok terén
   • A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés eszközrendszere
2012  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása magyarországi kockázatának értékelése
   • Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében
2011  • Ipari katasztrófák kriminalitása
   • A környezetvédelmi szabályok érvényesülése a hatóságok szemszögéből
2010  • A katasztrófavédelem szerepe a környezetvédelemben
2009  • A helyi önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben
2008  • A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben
2007  • A környezeti szabálysértések vizsgálat a környezetvédelmi szakhatóságok tevékenységén keresztül
   • A feljelentés elutasításának, illetve a nyomozás megszüntetésének jellemző okai a környezetkárosítás bűntette miatt, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével kapcsolatos büntetőügyekben


 Kiemelt publikációk 

1.    Tilki Katalin: A feljelentés elutasításának, illetve a nyomozás megszüntetésének jellemző okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben
Belügyi Szemle, 2019/4. 77-93. o.
2.   Tilki Katalin: Az állatkínzás miatt indult büntetőeljárások tapasztalatai I–III.
Ügyészségi Szemle, 2018/1., 58–76. o.; Ügyészségi Szemle, 2018/2., 16–31. o.; Ügyészségi Szemle, 2018/3., 22–35. o.
3.   Tilki Katalin: Az állatvédelem jogi környezete és legfontosabb változásai Magyarországon I–II.
Ügyészek Lapja, 2017/5., 5–15. o.; Ügyészek Lapja, 2017/6., 5–15. o.
4.   Tilki Katalin: A természetvédelem magyarországi helyzete és jogi környezete, a Natura 2000 hálózat
Belügyi Szemle, 2017/9., 72–88. o.
5.   Tilki Katalin: A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés eszközrendszere 
Belügyi Szemle, 2015/5., 74–91. o.
6.   Tilki Katalin: Az ipari katasztrófák kriminalitása 
Belügyi Szemle, 2013/2., 47–67. o.
7.   Tilki Katalin: Környezetvédelem – jogalkalmazói problémák 
Belügyi Szemle, 2012/11., 35–53. o.
8.   Tilki Katalin – Dunavölgyi Szilveszter: A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben 
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 46. OKRI, Budapest, 2009, 277–308. o.
9.   Tilki Katalin – Dunavölgyi Szilveszter: Eljárási akadályok két környezetkárosító deliktumnál
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 45. OKRI, Budapest, 2008, 259–282. o.
10.   Tilki Katalin – Dunavölgyi Szilveszter: A környezetvédelmi büntetőjog szabályozása egyes európai országokban
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 40. OKRI, Budapest, 2003, 205–229. o.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

1993–   Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományi Osztály – tudományos munkatárs
1992/93    Szentendrei Városi Bíróság – fogalmazó


 Tanulmányok 

1994   jogi szakvizsga
1992/1994   bírósági, ügyészségi gyakorlat
1992   jogi diploma
1987/1992    József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Szakdolgozat: A tömegkommunikáció hatása a bűnelkövetők pszichéjére


 Oktatási tevékenység 

2019/2020 
I. és II. félév

  ELTE Jogi Továbbképző Intézet
– környezetvédelmi szakjogász, jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember képzés: környezeti büntetőjog


 Szakmai elismerések, díjak 

2014    Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevél

 

 


 

konyv      PUBLIKÁCIÓK  (Magyar Tudományos Művek Tára)     

 


 

konferencia    ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK   

 


 


 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________ 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. május 26. kedd, 09:20:01.