Dr. Tilki Katalin
tudományos munkatárs
Büntető Jogtudományok Osztálya     

 


 

 Főbb kutatási területek/témák 

» Környezetvédelem
» Állatvédelem


 Főbb kutatások/projektek 

2020  • A magánlaksértés tényállási elemei és minősítési kérdései a gyakorlatban (Mészáros Ádámmal közösen)
   • A nem gépjárművel, de gépi meghajtású járművel ittas állapotban elkövetett járművezetések büntetéskiszabási gyakorlata, különös tekintettel a járművezetéstől eltiltásra
2019  • A természetkárosítás bűncselekménye felderítésének és vizsgálatának kérdései
   • A jogerős felmentő ítélettel befejezett állatkínzásos ügyek elemzése
2018  • A feljelentés elutasításának és nyomozás megszüntetésének jellemző okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben
   • A végleges hatályú járművezetéstől eltiltás előfordulásának gyakorisága egy adott éven belül a bírói gyakorlat alapján a közlekedési bűncselekmények miatt indult ügyekben
2017  • Az állatkínzás miatt indult büntetőeljárások tapasztalatai 2012 és 2016 között
https://www.okri.hu/images/stories/KUTBESZ_UJ_2017/befkut_2017_hun.pdf, 13. o.
   • Az állatkínzás büntetéskiszabási gyakorlata
https://www.okri.hu/images/stories/KUTBESZ_UJ_2017/befkut_2017_hun.pdf, 19. o.
2016  • Állatvédelem a büntetőjogban
https://www.okri.hu/images/stories/KUTBESZ_UJ_2017/befkut_2016_hun.pdf, 9. o.
2014/15  •  A környezetvédelmi feladatokat ellátó ügyész tevékenysége (további lépései) a büntetőügyekben hozott határozatok alapján
   • A Natura 2000 területek vonatkozásában elkövetett természetkárosítás (Btk. 243. §) miatt 2006 januárjától kezdődően indult büntetőeljárások tapasztalatai a büntetőügyekben hozott határozatok alapján
2013  • Ügyészségi gyakorlat a környezetvédelmi bírságok terén
   • A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés eszközrendszere
2012  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása magyarországi kockázatának értékelése
   • Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében
2011  • Ipari katasztrófák kriminalitása
   • A környezetvédelmi szabályok érvényesülése a hatóságok szemszögéből
2010  • A katasztrófavédelem szerepe a környezetvédelemben
2009  • A helyi önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben
2008  • A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben
2007  • A környezeti szabálysértések vizsgálat a környezetvédelmi szakhatóságok tevékenységén keresztül
   • A feljelentés elutasításának, illetve a nyomozás megszüntetésének jellemző okai a környezetkárosítás bűntette miatt, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével kapcsolatos büntetőügyekben


 Kiemelt publikációk 

1.    Tilki Katalin: A feljelentés elutasításának, illetve a nyomozás megszüntetésének jellemző okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben
Belügyi Szemle, 2019/4. 77-93. o.
2.   Tilki Katalin: Az állatkínzás miatt indult büntetőeljárások tapasztalatai I–III.
Ügyészségi Szemle, 2018/1., 58–76. o.; Ügyészségi Szemle, 2018/2., 16–31. o.; Ügyészségi Szemle, 2018/3., 22–35. o.
3.   Tilki Katalin: Az állatvédelem jogi környezete és legfontosabb változásai Magyarországon I–II.
Ügyészek Lapja, 2017/5., 5–15. o.; Ügyészek Lapja, 2017/6., 5–15. o.
4.   Tilki Katalin: A természetvédelem magyarországi helyzete és jogi környezete, a Natura 2000 hálózat
Belügyi Szemle, 2017/9., 72–88. o.
5.   Tilki Katalin: A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés eszközrendszere 
Belügyi Szemle, 2015/5., 74–91. o.
6.   Tilki Katalin: Az ipari katasztrófák kriminalitása 
Belügyi Szemle, 2013/2., 47–67. o.
7.   Tilki Katalin: Környezetvédelem – jogalkalmazói problémák 
Belügyi Szemle, 2012/11., 35–53. o.
8.   Tilki Katalin – Dunavölgyi Szilveszter: A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben 
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 46. OKRI, Budapest, 2009, 277–308. o.
9.   Tilki Katalin – Dunavölgyi Szilveszter: Eljárási akadályok két környezetkárosító deliktumnál
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 45. OKRI, Budapest, 2008, 259–282. o.
10.   Tilki Katalin – Dunavölgyi Szilveszter: A környezetvédelmi büntetőjog szabályozása egyes európai országokban
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 40. OKRI, Budapest, 2003, 205–229. o.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

1993–   Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományi Osztály – tudományos munkatárs
1992/93    Szentendrei Városi Bíróság – fogalmazó


 Tanulmányok 

1994   jogi szakvizsga
1992/1994   bírósági, ügyészségi gyakorlat
1992   jogi diploma
1987/1992    József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Szakdolgozat: A tömegkommunikáció hatása a bűnelkövetők pszichéjére


 Oktatási tevékenység 

2019/2020 
I. és II. félév

  ELTE Jogi Továbbképző Intézet
– környezetvédelmi szakjogász, jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember képzés: környezeti büntetőjog


 Szakmai elismerések, díjak 

2014    Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevél

 

 


 

konyv      PUBLIKÁCIÓK  (Magyar Tudományos Művek Tára)     

 


 

konferencia    ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK   

 


 


 

 

 
OKRI programok 2021


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

CRITCOR Workshop 2 – 2021. június 21–22. (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

A rendezvény angol nyelvű, regisztrációhoz kötött.

Részletek »

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. október 20. szerda, 13:56:13.