Előadások magyar nyelven

 

2015. április 22., OKRI, Budapest
250 éves a Dei delitti e delle pene – Konferencia Cesare Beccariáról. Szervezők: OKRI – KRE ÁJK – MJÁT.
„A családi szellemről. Az ifjúság megváltozott szerepe Beccaria munkásságának tükrében”

2014. november 25., József Attila Művelődési Központ, Budapest
A konferencia címe: „Az erőszak kezelésében rendelkezésre álló rendészeti eszközök”
„Jogszabályi változások, bűnözési trendek a fiatalkorú bűnelkövetők körében”

2014. október 10., Oroszlány
Családok Átmeneti Otthona, a konferencia címe: A családon belüli erőszak kérdései:
„A fiatalkorú bűnelkövetők és a bűnelkövetés hátterében megjelenő okok”

2014. június 26., Budapest
Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ:
„Nemzetközi kutatási eredmények a fiatalkorú bűnelkövetők körében: rizikófaktorok, trendek, tendenciák II. rész”

2014. május 15., Budapest
Magyar Igazságügyi Akadémia, „A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának alapkérdései” c. nemzetközi összehasonlító szimpózium:
„A nemzetközi és hazai kutatások a fiatalkorú bűnelkövetők körében”

2014. május 15., Budapest
Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ:
„Nemzetközi kutatási eredmények a fiatalkorú bűnelkövetők körében: rizikófaktorok, trendek, tendenciák I. rész”

2014. május 3., ELTE BTK, Budapest
„A magyar büntetőeljárás általános jellemzése”

2014. március 6., Debreceni Gyermekjóléti Szolgálat
Hajdú-Bihar Megyei Szociális és Gyámhivatal szervezésében:
„Prezentáció a Hajdú-Bihar megyei az értékrend felmérés részleteiről”

2014. február 12., OKRI, Budapest
Tudományos Tanács ülése:
„Az emberölések rizikófaktorai fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében”

2013. november 12., PPKE, Budapest
„A cigánypasztoráció jellemzői, céljai”

2013. október 18., Székesfehérvár
Kodolányi János Főiskola jogi asszisztens képzés:
„A büntetőeljárás és bűnelkövetés jellemvonásai a fiatalkorú bűntettesek ügyeiben”

2013. október 8., Budapesti I. kerületi Gyermekjóléti Szolgálat
Továbbképzés a Budapesti I. és XI. és XXII. kerületből a szociális területen dolgozók számára:
„A gyermek mint áldozat”

2013. október 16., Lajoskomárom
Bűnmegelőzési konferencia:
„A gyermekek és fiatalkorúak büntetőeljárásban”

2013. október 10., Szekszárd
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság:
„A bűnmegelőzés kérdései a fiatalkorú bűnelkövetők körében”

2013. szeptember 12., Budapest
Magyar Igazságügyi Akadémia Fiatalkorúak büntetőügyeit tárgyaló bírák képzése:
„Kutatások a fiatalkorú bűnelkövetők körében II. rész”

2013. szeptember 5., Budapest
Magyar Igazságügyi Akadémia Fiatalkorúak büntetőügyeit tárgyaló bírák képzése:
„Kutatások a fiatalkorú bűnelkövetők körében I. rész”

2013. május 31., Csurgó
Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
„A gyermek- és fiatalkori bűnelkövetésének okai, jellemzői”

2013. május 27., ELTE, Budapest
ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék:
„A magyar büntetőeljárás általános jellemzése II. rész”

2013. május 9., MTA, Budapest
MTA, Társadalomtudomány Kutatóközpont Szociológiai Intézete:
„Az ISRD-2 nemzetközi látenciakutatás eredményei”

2013. május 3., ELTE, Budapest
ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék:
„A magyar büntetőeljárás általános jellemzése I. rész”

2013. április 29., ELTE ÁJK, Budapest
Szakkriminológus képzés:
„A bűnelkövetővé válás folyamata”

2011. november 23., Budapest
Budapesti Rendőr-főkapitányság konferenciája:
„A fiatalkorúak értékrendjének és deviáns viselkedésének összefüggései”

2011. november 11., Révfülöp
ATOSZ (Átmeneti Otthonok Országos Szövetsége) éves tudományos konferenciája:
„A fiatalkorúak bűnelkövetésének aktuális kérdései”

2011. május 4., KGRE, Budapest
„Vallás és bűnmegelőzés a fiatalkorúak körében”

2010. december 3., Budapest
TÁMOP projekt keretében történő képzés gyógypedagógusok számára:
„A fiatalkorúak morális nevelése – a fiatalkorú elkövetők életútja”

2010. november 8., PPKE, Budapest
Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Szak:
„Vallás és bűnmegelőzés” 

2010. október 19., Adyliget
DADA-képzés rendőrök számára:
„A fiatalkorúak kutatásainak pszichológiai vonatkozásai”

2010. október 15., Budapest
Magyar Kriminológiai Társaság: "A globalizáció kihívásai a kriminálpolitikában"
Prezentáció: „A fiatalkorúakról szóló interdiszciplináris kutatások nehézségeiről”

2010, Törökbálint
„A helyreállító szemlélet érvényesülése a bűnmegelőzésben”

2009, Budapest
„A szocializáció dilemmái a XXI. század elején”

2005, Kaposvár
Konferencia Büntető Bíráknak:
„A gyermekkor történelme és a történelem gyermekkora”

2002, Sopron
„Gondolatok az iskoláról az európai uniós csatlakozás kapcsán”

2001, Ajka
„Az iskola betegei, avagy beteg-e az iskola”

2001, ELTE, Budapest
PhD konferencia: „Tíz éves a doktori képzés” című előadássorozat keretében:
„A családon belüli erőszak ügyészségi vonatkozásai”

2000, Eger, Pétervására
„Diákjogok az iskolában és az iskolán kívül” 

 

Angol nyelvű előadások, nemzetközi szereplés

 

2014. augusztus 29., Horvátország
Zágrábi Jogtudományi Kar:
„Criminological Research and Education in Hungary – Focus on Homicides among Juveniles and Young Adults”

2014. szeptember 2., Horvátország
Dubrovniki, Zágrábi Jogtudományi Kar, Balkan Criminology Course:
„Crime and Criminology in Hungary - Focusing on Juvenile Cases”

2013. június 28., Zágráb, Horvátország
Balkan Criminology Network alakuló ülése: 
Crime and Criminology in Hungary"

2013. szeptember 6., ELTE ÁJK, Budapest
Balkan Criminology Network: 
„Facts about the Hungarian crime and criminology” 

2013. szeptember 7., ELTE ÁJK, Budapest
„The background of homicides among juveniles and young adults. Social background and general overview upon the research”

2011. február 25., EUCPN, Budapest
„The relevant value question in an ISRD-2 related research”

2011. március 10., Prága
AAA Prevent – workshop:
Prezentáció: "Alkohol és drogfogyasztás alakulása a fiatalok körében Magyarországon"

2011. március 25. Kassa
„The importance of values among juveniles in Hungary”

2011. szeptember 22., Vilnius, Lithuania
Rethinking Crime and Punishment in Europe című konferencián:
„The influence of traditional, modern and postmodern values on juveniles' criminality" 

2010. április 26. Madrid
European Crime Prevention Network, 2010.:
"The questions of juvenile delinquency and restorative justice in Hungary"

2010. szeptember 11. Liege
 The 10th Annual Conference of the European Society of Criminology, "Crime and Criminology: from Individuals to Organizations":
„Bonding and Attitude” 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 12. szerda, 12:48:19.