szju foto

Dr. Szabó Judit PhD

tudományos főmunkatárs
Büntető Jogtudományok Osztálya 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Főbb kutatási területek/témák 

» dezisztencia, bűnismétlés megelőzése
» szexuális erőszak
» kriminológiai pszichológia


 Főbb kutatások/projektek 

2021   • A pedofília kapcsolata a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel 
   • A természeti katasztrófák és a járványok hatása a családon belüli erőszak alakulására: a változások kriminológiai jellemzői, a megelőzés és kezelés lehetőségei 
2019/2020   A személyiségzavar, különösen a pszichopátia hatása a büntetőjogi felelősségre 
2018   A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak
2015/2017    Az erőszakos szexuális bűnözés aktuális hazai jellemzői
2014   Harmadlagos megelőzés és kilépés pártfogoltak körében
2012   „Hatékony környezeti stratégia a fiatalkorúak alkoholfüggőségének megelőzésére Európában”: az ISRD-2 kutatás alkohol- és kábítószer-használattal kapcsolatos adatainak másodelemzése és nemzetközi összehasonlítása  (AAA-Prevent II)
2011   Dezisztancia és a bűnismétlés megelőzése: kezelési programok a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben. Empirikus áttekintés és értékelés


 Kiemelt publikációk 

1.   Kerezsi Klára – Szabó Judit: From Need-Based to Control-Based Rehabilitation: The Hungarian Case
In: Vanstone, Maurice, Priestley, Philip (Szerk.) The Palgrave Handbook of Global Rehabilitation in Criminal Justice. Palgrave Macmillan Ltd., Cham, 2022, pp. 237–256
2.   Szabó Judit – Virág György: Love in the Time of Pandemic. Domestic violence during the first wave of COVID-19 in Hungary [Szerelem a járvány idején. Családon belüli erőszak a COVID-19 első hulláma alatt Magyarországon]
Belügyi Szemle, 2022/1. Különszám, 7-34.o. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2022.1.1
3.   Szabó Judit: A személyiségzavar, különösen a pszichopátia hatása a büntetőjogi felelősségre
Börtönügyi Szemle, 2021/1., 25–40. o.
4.   Barabás A. Tünde – Szabó Judit: Theoretical analyses of criminal cases initiated due to offences of illegal use of human body
Belügyi Szemle, 2020/3., Special Issue, pp. 9–21.
  5.   Szabó Judit: Speciális prevenció és dezisztencia
Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2019
6.   Szabó Judit: A tizenkét éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak egy aktakutatás eredményei tükrében
In: Kriminológiai Közlemények 79. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2019, 43–64. o.
  7.   Szabó Judit: Biológiai és pszichológiai bűnözésmagyarázatok
In: Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016, 78–109. o.
  8.   Parti Katalin – Szabó Judit – Virág György: Sex Offenders in Hungary. Law, treatment and statistics
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, Vol. 97 Issue 1 (February) 2014, pp. 57–69.
https://doi.org/10.1515/mks-2014-970109 
  9.   Borbíró Andrea – Szabó Judit: Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben a nemzetközi kutatások fényében
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 49. OKRI, Budapest, 2012, 158–192. o. 
 10.    Szabó Judit: A bűnismétlés megelőzését célzó rehabilitációs programok tapasztalatai: Mi működik, és mi nem
Alkalmazott Pszichológia, 2012/3, 49–60. o. 


 Szakmai tapasztalat, pozíciók  

2010–   Országos Kriminológiai Intézet
   2018–           Büntető Jogtudományok Osztálya
   2010–2018   Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály
   2016–           tudományos főmunkatárs
   2012–2016   tudományos munkatárs
   2010–2011   tudományos segédmunkatárs
2002/2010   Magyar Távirati Iroda Zrt. – humánpolitikai referens, szerkesztőségi titkár
2001   Készenléti Rendőrség, Egészségügyi Osztály, Pszichológiai Csoport – pszichológus
1999/2001    Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Hemiplégia Osztály – pszichológus


 Tanulmányok 

2015   PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Kriminológiai Tanszék
Értekezés címe: „Speciális prevenció és dezisztencia”
2000/2005   MA
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak
1994/1999    MA
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
Egészség- és Személyiségpszichológiai Tanszék, pszichológia szak


 Oktatási tevékenység 

2020   Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet: Combating cybercrime, corruption and money laundering postgraduate training (angol nyelven)
2011/2015   Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
megbízott oktató

 
 Tudományos tagság, tisztség 

» az Európai Kriminológiai Társaság tagja
»  MTA Állam- és Jogtudomány Bizottság, Büntetés-végrehajtási Albizottság tagja 
» Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció tagja 
» Magyar Kriminológiai Társaság tagja 
» Magyar Pszichológiai Társaság tagja 
» ELTE Pszichológiai Intézet, Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport tagja 


 Szakmai elismerések, díjak 

2021   Eredményes Munkáért Oklevél
2013   Eredményes Munkásságért Oklevél


 Nyelvismeret 
 

1992   Angol felsőfokú C-típusú nyelvvizsga
2014   Német középfokú komplex (B2) nyelvvizsga

 

 


 

konyv             PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)

 


 

konferencia FŐBB ELŐADÁSOK

 

A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak
Előadás elhangzott: MKT Viktimológiai Szekciójának A gyermekek elleni erőszakról a kutatások tükrében című rendezvénye, NKE, Budapest, 2020.02.21.

A tizenkét éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak egy aktakutatás eredményei tükrében
Előadás elhangzott: Magyar Kriminológiai Társaság tudományos ülése, Budapest, 2019. 04.04.

The link between explicit and implicit self-esteem and aggression among juvenile offenders
Előadás elhangzott: a Max-Planck-Insitut és az OKRI Challenges for criminal psychology in times of insecurity and globalization című konferenciája, Max-Planck-Insitut, Freiburg, 2018.03.13.

Az explicit és implicit önértékelés kapcsolata az agresszióval fiatalkorú bűnelkövetők körében (Szabó Judit, Józan Anna, Szabó Edina, Galambos Attila, Eisinger Andrea, Magi Anna, Kökönyei Gyöngyi)
Előadás elhangzott: Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger, 2015. május 28–30.

Delinquent girls in Hungary: legal provisions, statistics and treatment (Szabó Judit, Virág György)
Előadás elhangzott: COST Workshop (Girls and violence), Rennes, 2014.01.06.

Conditions and obstacles of introducing special treatment programmes in Hungary (Parti Katalin, Szabó Judit)
Előadás elhangzott: Developing sexual offender laws and treatment in Europe. Political and legal trends and new paths in treatment strategies for sexual offenders, 2013.05.16. Freiburg, Közös MPI-OKRI workshop

Psychological correlates of self-control and deviance in a sample of Hungarian secondary school students: Results from a pilot study (Szabó J., A. T. Vazsonyi, Boros J., Eisinger A., Magi A., Szabó E., Varga G., Galambos A., Kökönyei Gy.)
Előadás elhangzott: European Society of Criminology (ESC) éves konferencia (2013 szeptember 4–7.), szeptember 6., Budapest, ELTE ÁJK

An exploratory pilot study on tertiary prevention practice in Hungarian penal institutions (Szabó Judit, Borbíró Andrea)
Előadás elhangzott: European Society of Criminology éves konferenciája, Bilbao, 2012 szeptember 14. (absztrakt kötet 193.o.)

Good practices and interventions for the prevention of alcohol use among juveniles in Europe: Hungary [A fiatalokat megcélzó alkoholprevenciós gyakorlatról Magyarországon]
AAA Prevent workshop, Prága, 2012 március 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
január 31.

Kó József:

Regressziós modell az élet elleni bűncselekmények alakulásának magyarázatára

belső szakmai fórum

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. február 15. csütörtök, 12:12:54.