szandra foto 2016

Dr. Windt Szandra PhD
tudományos főmunkatárs, főtanácsos
Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály    

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

  Főbb kutatási területek/témák 

»  irreguláris migráció
» embercsempészet
» emberkereskedelem
» bűnmegelőzés, szituációs bűnmegelőzés
» rendészeti modellek


 Főbb kutatások/projektek 

2021  • Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai (101014783 — CRITCOR) (https://hu.critcor.okri.hu/)
   • A gyermekprostitúció kriminológiai, szociológiai jellemzői 2.
   • A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai, illetve szociológiai háttere
   • Rendészeti modellek az emberkereskedelem elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében
2020  • A gyermekprostitúció kriminológiai, szociológiai jellemzői
   • Az emberkereskedelem bűncselekményének kriminológiai jellemzői a Magyarországon lefolytatott büntetőügyek alapján
2019  • Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai, a kizsákmányolás büntetőjogi, kriminológiai és szociológiai értékelése
2015  •  „Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” projekt (ORFK-val közös kutatás)
   • Az emberkereskedelem és a kizsákmányolás fogalma, az e jelenségekkel szembeni fellépés büntetőjogi eszközei
2014/15  • "Magyar épületek betörési kockázatának vizsgálata bűnelkövetők közreműködésével”
Szituációs bűnmegelőzés empirikus vizsgálata lakásbetörések elkövetőivel (ORFK-val közös kutatás) (Barabás Tündével közösen)
2014  • A bv. szervezet személyi állományára vonatkozó kutatás lehetőségei
(TÁMOP 5.6.3. kiemelt projekt) (Barabás Tündével közösen)
2013  • A büntető igazságszolgáltatást érintő statisztikai reform előkészítése (Barabás Tündével és Kó Józseffel közösen)
2012/13   • "Hogyan lehet a békítőkör-modellt a legalitás elvén működő országokban megvalósítani?"
Nemzetközi projektet a Tübingeni Egyetem Kriminológiai Intézetéte vezetésével, a Leuveni Katolikus Egyetem Kriminológiai Intézete, valamint Magyarországról az OKRI és a Foresee Kutatócsoport közreműködésével (A projekt száma: JUST/2010/JPEN/AG/1609 30-CE-0429369/0090.) (Barabás Tündével közösen)
2012  • A fogvatartottak kilépési esélyei és a reintegráció lehetőségei szabadulásukat követően I. (longitudinális vizsgálat) (Barabás Tündével közösen)
   • A fiatalkorúak bűnözése, szankcionálása és büntetés-végrehajtása Magyarországon (Barabás Tündével közösen)
2009/12  • Mediation and restorative practices in prison settings (A mediáció lehetőségei a büntetés-végrehajtás során) – nemzetközi konzorcium keretében, empirikus vizsgálat (Barabás Tündével közösen)
2009/11  • A budapestiek véleménye a bűnözésről és a helyreállító igazságszolgáltatásról (Barabás Tündével közösen)
2011  • A humán faktor szerepe a szituációs bűnmegelőzésben
2010  • „A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények vizsgálata”
Kriminálstatisztikai elemzés a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából (Kármán Gabriellával, Mészáros Ádámmal, Nagy László Tiborral és Szabó Imrével közösen)
   • Jogi egyetemisták a bűnözésről és a resztoratív igazságszolgáltatásról. Empirikus vizsgálat (partner: ELTE ÁJK) (Barabás Tündével közösen) 
2009  • A hazánkban áldozattá vált külföldiek jellemzői az ERÜBS alapján (2000–2007) 
   • A betöréses lopás jellemzői – statisztikai elemzés (1999–2008)
(Borbíró Andreával, Dunavölgyi Szilveszterrel, Kó Józseffel és Kerezsi Klárával közösen) 
2008/09  • A büntetőügyekben alkalmazott közvetítői eljárás gyakorlati tapasztalatai (Barabás Tündével közösen) 
2008  • „Vádelhalasztások számának alakulása, eredményesség II.”
A vádelhalasztás a jóvátétel feltételével 2007-ben elkezdett aktavizsgálat folytatása – a kártérítéses és jóvátételes iratok másodelemzése (Barabás Tündével közösen)
   • Környezet és bűnözés – a lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései (Barabás Tündével és Irk Ferenccel közösen) 
   • Az ügyész szerepe a mediációban. Egy év tapasztalatai (Barabás Tündével közösen) 
2007  • Statisztikai elemzés: az utazó bűnözés struktúrájának és dinamikájának megismerése, az ERÜBS adatbázisa alapján (1998–2005) 
   • A vádelhalasztás eredményessége és feltételei a 2006-os év során: aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az individualizálás szempontjaira (Barabás Tündével és Mészáros Ádámmal közösen) 
   • „A nemzetközi migráció kockázati tényezői Európában” c. Legfőbb Ügyészségi kutatáson belül, önálló részfeladatként szereplő kutatási témák: 
  a. Az illegális bevándorlás kriminológiai jellemzői néhány európai országban (Olaszország, Spanyolország, Németország, Nagy-Britannia) 
  b. Az embercsempészet elkövetői és áldozatai Magyarországon 
2006  • Schengen és Magyarország, utazó bűnözés és a határon átnyúló bűnözés jellemzői 
2005/06   • A „Szituációs bűnmegelőzés” című (AGIS) 2005-ben megkezdődött kétéves nemzetközi kutatás esedékes tárgyévi feladatainak elvégzése (Barabás Tündével, Irk Ferenccel és  Kovács Róberttel közösen) 
2005   • Empirikus vizsgálat az embercsempészésről, különös tekintettel az emberkedelemmel és a szervezett bűnözéssel való kapcsolatára 
2003/04   • Családon belüli erőszak kutatás: a beérkezett akták közül az „egyéb hozzátartozók” sérelmére elkövetett bűncselekmények elemzése 1997–2002 között; a kriminálstatisztikai adatok elemzése; az OKRI-ba érkezett mintegy 1600 akta elemzése, kérdőíves feldolgozása 
2002/04   • Részvétel az Áldozatok és vélemények című, Széchenyi pályázat keretében zajló kutatásban 
2003   • Részvétel a szituációs bűnmegelőzésről szóló AGIS program [Sharing good practices in Crime Prevention based on the evaluation of rehabilitative schemes in the rehabilitation areas in Member and Accessiant State. Crime Prevention Carousel – CPC (Project JAI/2004/AGIS/164)] előkészítésében: pályázatírás, a külföldi kollégákkal kapcsolattartás 
   • Részvétel a COST A21. nemzetközi programban, amely a helyreállító igazságszolgáltatás vívmányait vizsgálja Európában 
2002   • Részvétel A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében című, T037854 számú OTKA kutatásban: a kutatási beszámoló elkészítése; a kutatás megszervezése és lebonyolítása; a kérdőív frissítése; a kutatást megalapozó és záró workshopok megszervezése 
   • A Falcone-projekt keretében a hazánkban végzett embercsempészet témakörében végzett kutatás 


 Kiemelt publikációk 

1.   Windt Szandra: A gyermekek szexuális kizsákmányolásáról
Ügyészségi Szemle, 2020/4., 42–53. o.
2.   Balogh Krisztina – Huszár Julianna – Windt Szandra: Büntetés helyett védelem – egy emberkereskedelmes ügy alapján
Ügyészek Lapja, 2020/4., 19-34. o.
3.   Windt Szandra: Az emberkereskedelem és a kényszermunka jellemzői egy empirikus vizsgálat alapján
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 57. OKRI, Budapest, 2020, 192–215. o.
4.    Windt Szandra: Gondolatok az emberkereskedelemről
Miskolci Jogi Szemle, 14. évfolyam, 2019. 2. különszám 2. kötet, 459–469. o.
5.    Windt Szandra (szerk.): Információs kézikönyv a Belgium, Hollandia és Magyarország között működő, az emberkereskedelem áldozatait segítő Transznacionális Irányítási Mechanizmusról
Belügyminisztérium, Budapest, 2015
[„Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segítése” (RAVOT-EUR) című projekt című a Belügyminisztérium által vezetett európai uniós projektben a magyar és angol nyelvű információs kézikönyv magyar vonatkozásának megírása és a kézikönyv szerkesztése]
6.   Windt Szandra: Az emberkereskedelem jelensége és a fellépés nehézségei
In: Hautzinger Zoltán (szerk.): Migráció és Rendészet. Magyar Rendészettudományi Társaság, Migrációs Tagozat, Budapest, 2015, 241–254. o.
7.   Windt Szandra: Rendészeti stratégiák, avagy rendőrség és bűnmegelőzés
In: Hack Péter – Király Eszter – Korinek László – Patyi András (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 91–106. o.
8.   Windt Szandra: A modellkörlet kialakításában részt vevő intézetek személyi állományával készült interjúk összegzése
In: Csóti András (szerk.): Körletmozaikok 2015. BVOP, Budapest, 2015, 111–126. o.
9.   Szabó Henrik – Windt Szandra: A problémaorientált rendészet szerepe az ismételt áldozattá válás megelőzésében
Magyar Rendészet, 2013/2., 151–166. o.
10.    Windt Szandra: 2013, az emberkereskedelem elleni fellépés éve Magyarországon
Belügyi Szemle, 2014/1., 58–74. o.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2002–   

Országos Kriminológiai Intézet
(2023-tól) tudományos főmunkatárs, Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály
(2021-től) főtanácsosi cím
(2012–től) tudományos főmunkatárs, Kutatásszervezési, Dokumentációs és
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
(2012) tudományos munkatárs, majd főmunkatárs, Büntetőjog-tudományi Osztály
(2007–2012) tudományos munkatárs, Kommunikációs és Oktatási Osztály
(2002–2007) tudományos segédmunkatárs, Kommunikációs és Oktatási Osztály


 Tanulmányok 

2009   PhD fokozat megszerzése
Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskolája
Téma: Az irreguláris migráció kriminológiai jellemzői
2002/04   Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar,
Európa Tanulmányok
1996/2001    Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar,
magyar–szociológia szakpár


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2021/24   MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj
2015   Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg, Németország
2008    Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg, Németország


 Szakmai elismerések, díjak 

2023   Emberi Méltóság Védelméért Díj – Kulturális és Innovációs Minisztérium
2010   Oklevél a Magyar Rendészettudományi Társaság érdekében végzett kimagasló tevékenység elismeréséül
2005   Eredményes Munkáért Oklevél
2003    Eredményes Munkáért Oklevél


 Tudományos tagság, tisztség 

2010–    Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata – elnökségi tag
2009–   MTA Köztestülete – tag
2007–   Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció – tag
2005–   Család Gyermek Ifjúság című újság – olvasószerkesztő
1999–   Magyar Kriminológiai Társaság – tag

 

 Nyelvismeret 

angol – „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga
német – „C” típusú középfokú nyelvvizsga 


 

konyv     PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)    

 


 
  GALÉRIA  


2023. november 24.

Emberi Méltóság Védelméért Díj – Kulturális és Innovációs Minisztérium

Részletek »
 

wsz oklev 2023   wsz plakett 2023
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
március 8.

KRIMINALISZTIKAI MŰHELY

Téma: A mesterséges intelligencia és a bűnözés

kerekasztal-beszélgetés

! Zártkörű program

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. április 12. péntek, 08:40:21.