Dr. Farkas Krisztina PhD    
kirendelt ügyész
Büntető Jogtudományok Osztálya

Tel.: +36-1-356-7566/136.
Fax: +36-1-356-7219
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 Főbb kutatási területek/témák 

»  Az eljárás gyorsításának lehetőségei összehasonlító megközelítésben
» A kulturális javak büntetőjogi védelme
  ♦ A kulturális javak büntetőjogi védelme Olaszországban
  ♦ A kulturális javak nemzetközi szintű védelme


 Főbb kutatások/projektek 

2018   Az integritásvizsgálatok nemzetközi szabályozása, a pozitív eredménnyel járó integritásvizsgálatokat követő gyakorlati intézkedések a nyomozási és ítélkezési gyakorlat tükrében, ezek tapasztalatainak a magyarországi tapasztalatokkal történő összehasonlító vizsgálata
2018   Az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások felderítésének és bizonyításának tipikus nehézségei és célravezető módszerei
2017/18    A korrupciós bűncselekmények minősítésének problémái a Legfőbb Ügyészség erre vonatkozó iránymutatásai tükrében
2017/18   A kulturális javak védelmének rendészeti eszközrendszere


 Kiemelt publikációk 

1.    Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és a német büntető igazságszolgáltatásban. Egy nemzetközi jog-összehasonlító kutatás tapasztalatairól
Ügyészségi Szemle, 2017/1.
2.   Towards common minimum standards for fundamental rights protection throughout EU legislation
In: Criminal Law as Ultima Ratio – Substantive and Procedural Aspects. Collection of Papers from 1th section the International Academic Conference Legal Forum 2016. Organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, on 21th–22th of October 2016, pp. 53–61.
3.   A büntetőeljárás egyszerűsítésének lehetőségei az olasz büntetőjogban
In: Kontroll és jogkövetés. Kriminológiai Közlemények 71. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2012
4.   Verfahrensabsprachen nach der gesetzlichen Regelung im deutschen Strafrecht
In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2014. november 20. Miskolci Egyetem ÁJK, Miskolc, 2014, 99–104. o.
5.   Absprache nach neuem, eidgenössischem Strafprozess in der Schweiz
Glossa Iuridica, 2012/1., pp. 12–15.
6.   The possibilities to simplify the criminal procedure in a comparative perspective
In: European Studies and Research, Vol. II. Public Law, International Conference of PhD Students in Law, Timisoara, April 2010. Wolters Kluwer, Romania, 2010, pp. 269–280.
7.   Az ügyész szerepe az osztrák büntetőeljárásban: „Új időszámítás az osztrák ügyészek számára”
Ügyészek Lapja 2009/5., 5–14. o.
8.   Die Strafprozessreform in Österreich – einige Fragmente der neuen Strafprozessordnung
In: Csemáné Váradi Erika (szerk.): Koncepciók és megvalósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában: VI. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés. 2008. október 16–17., Magyar Kriminológiai Társaság, Miskolc, 2009, 122–128. o.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók  

2017–   Országos Kriminológiai Intézet
Büntető Jogtudományi Osztály – kirendelt ügyész
2016–   Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség
– 2016.07.01-től – ügyész
– 2015/16           – alügyész 
2006/15    Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség – ügyészségi fogalmazó


 Tanulmányok, tudományos fokozat 

2016    PhD fokozat
Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Értekezés címe: Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban
2014/15   angol jogi szaknyelvi képzés
a Legfőbb Ügyészség szervezésében
2012   jogi szakvizsga
2006/09   PhD tanulmányok
Miskolci Egyetem Állam– és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Doktori Iskola, abszolutórium
2008/10   Professional Language Communication
Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum
2004/06   Europäische Studien
Münsteri Westfälische Wihelms Egyetem Európai Magánjogi Központjának és a Miskolci Egyetem Jogi Karának együttműködése keretében
2001/06   jogász diploma
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút  

2018    Max Planck Társaság ösztöndíja
Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br. – Németország
2016   Osztrák-Magyar Akció Alapítvány rövid kutatói ösztöndíj
(Karl-Franzens Egyetem Jogi Kar, Graz – Ausztria
2015   DAAD nyári egyetemi ösztöndíj
XXVI. Europäische Sommerakademie des Gustav-Stresemann Instituts a DAAD és a Gustav-Stresemann-Intézet szervezésében, Bonn és Brüsszel
2010   DAAD rövid kutatói ösztöndíj
Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br. – Németország
2009   rövid kutatói tanulmányút
Firenzei Egyetem, Jogtudományi Kar, Firenze – Olaszország
2006   Erasmus ösztöndíj
Trieri Egyetem, Jogi Kar, Trier – Németország
2005/06   Baden-Württemberg tartományi ösztöndíj
Ruprecht Karls Egyetem Jogi Kar, Heidelberg – Németország


 Szakmai elismerések, díjak  

2017    Pro Dissertatione Iuridica Excelentissima
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet díja a PhD értekezés elismeréseként
2015   Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázat – III. díj
A pályamunka címe: „A büntetőeljárás gyorsításának egyik lehetséges útja – az elhúzódás elleni jogorvoslat megteremtése nemzetközi tapasztalatok tükrében”


 Tudományos tagság, tisztség 

2011–    Magyar Kriminológiai Társaság – tag
2011–   Ügyészek Országos Egyesülete – tag


 Nyelvismeret 

olasz: „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga (2003)
német: „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga (2007)
angol: középfokú nyelvismeret
 

konyv          PUBLIKÁCIÓK  (Magyar Tudományos Művek Tára)     

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________ 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. január 21. csütörtök, 12:52:17.