Nyomtatás

 

 

Archívum

  2015        2010
2019  2014 2009
2018  2013 2008
2017 2012 2007
2016         2011 2006 

 

 

 

 

_______________________________________________________________


Az OKRI

2020. évi munkaterve


Az Intézet által kezdeményezett kutatások

1.

A kiskorú elhelyezésének megváltoztatását büntető törvényi tényállás (Btk. 211. §) elméleti és gyakorlati kérdései
  Kutatók: Mészáros Ádám (kutatásvezető), Csapucha Bernadett

2.

A gyógyszerhamisítás elleni fellépés büntetőjogi eszközei
  Kutató: Kármán Gabriella

3.

A gyermekprostitúció kriminológiai, szociológiai jellemzői
  Kutató: Windt Szandra

4.

Az emberkereskedelem bűncselekményének kriminológiai jellemzői a Magyarországon lefolytatott büntetőügyek alapján – másodelemzés
  Kutató: Windt Szandra

5.

A sértett szerepének változása a Be. új jogintézményei kapcsán II.
  Kutatók: Barabás Tünde, Kiss Anna

6.

Kriminálpszichológia III.
  Kutató: Virág György

7.

A 2015-ben kezdődött nemzetközi menekültválság előzményei és csúcspontjai kriminológiai szempontból
  Kutató: Póczik Szilveszter

8.

Az időskori kriminalitás jellemzői
  Kutató: Ritter Ildikó

9.

A látens bűnözés
  Kutató: Kó József

10.

A szülő sérelmére elkövetett emberölés szociológiai hátterének vizsgálata
  Kutató: Solt Ágnes

11.

A rablások büntetőjogi és kriminológiai kérdései
  Kutató: Nagy László Tibor

12.

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek longitudinális vizsgálata
  Kutató: Solt Ágnes

 

Az Ügyészség által kezdeményezett kutatások


     1. A Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatások


I. 2019-ben kezdeményezett kutatás:

13.

A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében (szakértői és jogalkalmazói szempontok vizsgálata)
  Kutató: Kármán Gabriella

 
II. 2020-ban kezdeményezett kutatások:

14.

A tartási kötelezettség elmulasztása bűncselekmény (Btk. 212. §) elméleti és aktuális gyakorlati kérdései
  Kutatók: Garai Renáta (kutatásvezető), Csapucha Bernadett

15.

Az elkobzás vagy a vagyonelkobzás alá eső vagyon, valamint a polgári jogi igény fedezetét képező, külföldön fellelhető vagyon biztosítása
  Kutató: Deres Petronella

16.

A büntetőeljárás megújításának hatásai az eljárás időszerűségére
  Kutató: Farkas Krisztina

17.

A „ne bis in idem”az Európai Unió Bírósága jogértelmezésének fényében
  Kutató: Farkas Krisztina

18.

Különleges bánásmód az EU áldozatvédelmi törekvéseinek tükrében
  Kutatók: Barabás Tünde, Kiss Anna

19.

A feltételes szabadságra bocsátás és megszüntetése okainak vizsgálata
Kutatók: Vókó György (kutatásvezető), Bolyky Orsolya, Sárik Eszter, Solt Ágnes

 

     2. A megyei főügyészségek által kezdeményezett kutatások


I. 2019-ben kezdeményezett kutatások:

20.

A személyiségzavar, különösen a pszichopátia hatása a büntetőjogi felelősségre
  Kutató: Szabó Judit

21.

A zaklatás bűncselekményének jogi és kriminológiai kérdései
  Kutatók: Sárik Eszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya

22.

A fogyatékkal élők és a pszichiátriai betegek bűnözéssel kapcsolatos érintettsége és ennek megjelenése a védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapot, valamint a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetés megállapítása gyakorlatának tükrében
  Kutató: Bolyky Orsolya

       
      II. 2020-ban kezdeményezett kutatások:

23.

Az érzelmi függőség kialakulása és szerepe a kapcsolati erőszak elkövetésében
  Kutatók: Virág György (kutatásvezető), Szabó Judit

24.

A magánlaksértés tényállási elemei és minősítési kérdései a gyakorlatban
  Kutatók: Mészáros Ádám (kutatásvezető), Tilki Katalin

25.

A digitális térben megjelenő devianciák
  Kutató: Deres Petronella

26.

A nem gépjárművel, de gépi meghajtású járművel ittas állapotban elkövetett járművezetések büntetéskiszabási gyakorlata, különös tekintettel a járművezetéstől eltiltásra
  Kutató: Tilki Katalin

27.

Az embercsempészésre szakosodott bűnszervezetek felépítése és működése, valamint a JIT (Joint Investigation Team) határokon átnyúló nyomozási tevékenysége
  Kutató: Póczik Szilveszter

28.

A kábítószer-kereskedelem elméleti és gyakorlati kérdései
  Kutató: Ritter Ildikó

29.

Pirotechnikai eszközök jogellenes használata sportrendezvényeken
  Kutató: Nagy László Tibor

30.

A bűnismétlés okai és megelőzésének lehetőségei a családon belüli erőszak, különösen a partnerbántalmazás vonatkozásában
  Kutató: Garai Renáta

 

Együttműködés keretében megvalósuló feladatok


Az Agrárminisztérium által 2019-ben kezdeményezett kutatás:

31.

A vadászbalesetek jogi és kriminológiai vizsgálata
   Kutatók: Bolyky Orsolya (kutatásvezető), Sárik Eszter

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által 2019-ben kezdeményezett kutatás:

32.

A kapcsolattartás mint reintegrációs eszköz vizsgálata
   Kutató: Solt Ágnes

Az Állami Számvevőszék és a Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya által kezdeményezett kutatás

33.

A büntetőjogilag értékelhető korrupciós cselekmények indikátorai.
I. szakasz: Az ügyészségre kerülő ügyek indexeinek kidolgozása
  Kutatók: Kerezsi Klára (kutatásvezető), Kó József