Nyomtatás

 

ma foto

       Dr. Mészáros Ádám LL.M. PhD

(1978–2021)

 

 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2006–   Országos Kriminológiai Intézet
2013–  osztályvezető helyettes
2012–  tudományos főmunkatárs
2007    tudományos munkatárs
2006    tudományos segédmunkatárs
2005/2006   ügyészségi fogalmazó
Szegedi Városi Ügyészség
2005   tudományos segédmunkatárs
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék


 Tanulmányok 

2008   PhD fokozat az állam- és jogtudományokban
– ELTE ÁJK Doktori Iskola
Az értekezés címe: „A tettesség – részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései”
2006   Szabályozási (kodifikátor) szakjogász (LL.M.)
– ELTE Jogi Továbbképző Intézet
2005   Abszolutórium
– a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának
Bűnügyi Tudományok c. doktori programjában
2002    Egyetemi jogi diploma
– Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Kar


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2016    Hága, Hollandia, október 26–28.
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület szervezésében és a Holland Királyság Nagykövetségének támogatásával.
Téma: emberkereskedelem, prostitúció
2013   Zürich, Svájc, április 18–20.
A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület és a Weisser Ring Schweiz szervezésében.
Téma: emberkereskedelem, prostitúció


 Szakmai elismerések 

2008   Eredményes Munkáért Oklevél


 Tudományos díjak 

2006    MTA Szegedi Területi Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság
– I. díj:
„A jog eredetének és a büntetés jogának egyes filozófiai alapkérdései” c. pályamunkára
2005   MTA Szegedi Területi Bizottság Jogtudományi Szakbizottság – III. díj:
„A Majláth-eset” c. pályamunkára


 Oktatási tevékenység 

2015/2018   Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
óraadó
2015    Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék
– egyetemi tanársegéd
2011/2014   Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
– megbízott oktató
2009/2011   Eötvös József Főiskola
– főiskolai adjunktus
2005/2006   SZTE Bölcsészettudományi Kar Médiatudományi Tanszék
Jogi alapismeretek és Büntetőjog c. tantárgyak oktatása
2005   SZTE Gazdaságtudományi Kar
Büntetőjogi alapismeretek c. tantárgy oktatása
2002/2005   SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
– büntetőjog általános részi és különös részi gyakorlat, fakultatív kollégium Bűnrészesség a magyar büntetőjogban” címmel


 Tudományos tagság, tisztség  

2015–   MTA Büntetés-végrehajtási Albizottság – tag
2012–   Magyar Jog- és Államtudományi Társaság,  Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat – elnök
2011–   Magyar Jog- és Államtudományi Társaság – alapító tag
2011/2018   Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
(alelnök 2017–2018; elnökségi tag 2012–2017; tag 2011)
2008–   MTA Köztestülete – tag
2005–   Ügyészek Országos Egyesülete – tag


 Nyelvismeret 

francia középfokú C típusú állami nyelvvizsga
angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga

 


 

konyv      PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)