ma foto

       Dr. Mészáros Ádám PhD

osztályvezető-helyettes, tudományos főmunkatárs    
Büntető Jogtudományok Osztálya

  Főbb kutatási területek/témák  

»  a bűncselekmény elkövetői   (A doktori értekezés tézisei)
» a büntetőjogi felelősség alapjai
» a büntetőeljárás hatékonysága


 Főbb kutatások/projektek 

2015  • A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban I. A bűncselekmények osztályozásának lehetősége
   • Az emberölés [Btk. 160. § (5) bek.] és az öngyilkosságban közreműködés 
(Btk. 162. §) hazai és nemzetközi gyakorlatának összehasonlító elemzése
2014  • A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái
   • Tárgyalást kiváltó megoldások és ezek hatékonysága a hazai és az európai büntetőeljárásokban; elterelési lehetőségek
2013  • Az angolszász büntetőeljárási rendszer jogfilozófiai háttere és működési jellemzői
   • A fordított bizonyítási teher alkalmazásának gyakorlati problémái [Btk. 77/B. § (4) bek.]
2012  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása magyarországi kockázatának értékelése
   • Az eljárást gyorsító, hatékonyságot növelő megoldások az európai vádhatóságok munkaszervezésében
   • A szervezett bűnözés nyomozásának tapasztalatai
2011  • A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései 3.
   • A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása
2010  • A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények vizsgálata (A Hamisítás Elleni Nemzeti Bizottság [HENT] megbízására)
   • Az új Be. novella hatályosulása
   • A titkos felderítés új szabályozása
   • A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései 2.: Megelőző jogos védelem
2009  • Egyes korrupciós ügyek vizsgálata a jogeset elemzés módszerével 2.
   • A fogyasztók és a versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények alakulásának elemzése az ERÜBS adatai alapján. E bűncselekmények üldözésének kriminalisztikai és kriminológiai tapasztalatai 2.
   • Eredményes bizonyítási módszerek és taktikák a korrupciós bűncselekmények bizonyításánál
2008  • A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései 1.
   • Egyes korrupciós ügyek vizsgálata a jogesetelemzés módszerével 1.
   • A fogyasztók és a versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények alakulásának elemzése az ERÜBS adatai alapján. E bűncselekmények üldözésének kriminalisztikai és kriminológiai tapasztalatai 1.
   • A gazdasági bűncselekmények szabályozása 1989–2007 között (dogmatikai áttekintés)
2007  • A büntetés jogának és céljának alapkérdései (összefoglaló)
   • A vádhalasztás eredményessége és feltételei a 2006-os év során: aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az individualizálás szempontjaira
2002  •

„Az európai büntetőjog új kihívásai és a magyar büntető jogalkotás” c. OKTK kutatás (B.1937/XII/02 sz.) – résztvevőként
(A tanulmány megjelent a Büntetőjogi kodifikáció c. folyóirat 2003. évi 1-2. számában)


 Tanulmányok 

2008   PhD fokozat az állam- és jogtudományokban
– ELTE ÁJK Doktori Iskola
Az értekezés címe: „A tettesség – részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései”
2006   Szabályozási (kodifikátor) szakjogász
– ELTE Jogi Továbbképző Intézet
2005   Abszolutórium
– a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának
Bűnügyi Tudományok c. doktori programjában
2002    Egyetemi jogi diploma
– Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Kar


 Szakmai elismerések, díjak 

2006    MTA Szegedi Területi Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság
– I. díj:
„A jog eredetének és a büntetés jogának egyes filozófiai alapkérdései” c. pályamunkára
2005   MTA Szegedi Területi Bizottság Jogtudományi Szakbizottság – III. díj:
„A Majláth-eset” c. pályamunkára


 Oktatási tevékenység 

2015    Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék
– egyetemi tanársegéd
2011/13   Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
– megbízott oktató
2009/11   Eötvös József Főiskola
– főiskolai adjunktus
2005/06   SZTE Bölcsészettudományi Kar Médiatudományi Tanszék
Jogi alapismeretek és Büntetőjog c. tantárgyak oktatása
2005   SZTE Gazdaságtudományi Kar
Büntetőjogi alapismeretek c. tantárgy oktatása
2002/05   SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
– büntetőjog általános részi és különös részi gyakorlat, fakultatív kollégium Bűnrészesség a magyar büntetőjogban” címmel


 Tudományos tagság, tisztség  

2015–   MTA Büntetés-végrehajtási Albizottság – tag
2012–   Magyar Jog- és Államtudományi Társaság,  Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat – elnök
2011–   Magyar Jog- és Államtudományi Társaság – alapító tag
2011–2018   Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
   2017-től alelnök 
   2012-től elnökségi tag 
   2011-től tag
2009–   Ügyészek Lapja
   2014–     az Ügyészek Lapja című szakfolyóirat főszerkesztő-helyettese
   2012/14  az Ügyészek Lapja című szakfolyóirat szerkesztőségi tagja (büntetőjogi terület)
   2009/12  az Ügyészek Lapja című szakfolyóirat jogi lektora
2008–   Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete – tag
2008–   Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció – tag
2007–   Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület – tag
2005–   Magyar Kriminológiai Társaság – tag
2005–   Ügyészek Országos Egyesülete – tag


 Nyelvismeret 

francia középfokú C típusú állami nyelvvizsga
angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga

 


 

konyv      PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)  

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________


február 26.

Deres Petronella – Windt Szandra:

Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai

  A rendezvény zárt körű.  

 

 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. február 27. csütörtök, 11:18:44.