ma foto

       Dr. Mészáros Ádám LL.M. PhD

osztályvezető-helyettes, tudományos főmunkatárs    
Büntető Jogtudományok Osztálya

  Főbb kutatási területek/témák  

»  a bűncselekmény elkövetői   (A doktori értekezés tézisei)
» a büntetőjogi felelősség tana


 Főbb kutatások/projektek 

2008/2020   A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései
2015/2020    A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban
2010/2017   A megelőző jogos védelem, a jogos védelem és a szituációs jogos védelem elvi és gyakorlati problémái
2010/2014    A büntetőeljárás hatékonyságának vizsgálata


 Kiemelt publikációk 

1.    Mészáros, Ádám: Constitutional Questions of the Situational Legitimate Defence
Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, Vol. 8, No.1, 2019, 65–74. p.
2.    Mészáros Ádám: A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái
Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2015, 218 p.
3.   Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései
Virágmandula Kft., Pécs, 2012, 178 p.
4.   Mészáros Ádám: A bűncselekmény elkövetői. Elméleti és gyakorlati alapkérdések
Doktori Disszertációk sorozat. Ad Librum Kiadó, Budapest, 2008, 332 p.
5.   Mészáros, Ádám: La complicité en droit pénal hongrois
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, No. 2, 2005, 265–272. p.


 Kiemelt tudományos előadások 

»   Rablógyilkosság a várnegyedben, avagy a Mailáth eset
Bűnügy-történeti konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete, 2019. október 10–12.
»    Tettes vagy áldozat? Fejezetek az emberölés „jogos” és jogellenes esetei köréből 
7. Báthory-Brassai nemzetközi multidiszciplináris konferencia, Budapest, 2016. május 19–20.
»   A jogos védelem szükségessége és arányossága
Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán I. A büntetőjogi felelősség alapjai. OKRI–MTA TK JTI, Budapest, 2014. június 25.
»   A pénzmosás hazai empirikus tapasztalatai
Tapasztalatcsere-program a nemzetközi együttműködés fejlesztésére a pénzmosás elleni küzdelem területén. ISEC project, Budapest, 2014. szeptember 18.
»   Bűncselekmény és büntetés az új Büntető törvénykönyvben
Fiatal büntetőjogászok az új Büntető törvénykönyvről c. szakmai konferencia, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat, Budapest, 2013. július 1.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2006–   Országos Kriminológiai Intézet
2013–  osztályvezető helyettes
2012–  tudományos főmunkatárs
2007    tudományos munkatárs
2006    tudományos segédmunkatárs
2005/2006   ügyészségi fogalmazó
Szegedi Városi Ügyészség
2005   tudományos segédmunkatárs
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék


 Tanulmányok 

2008   PhD fokozat az állam- és jogtudományokban
– ELTE ÁJK Doktori Iskola
Az értekezés címe: „A tettesség – részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései”
2006   Szabályozási (kodifikátor) szakjogász (LL.M.)
– ELTE Jogi Továbbképző Intézet
2005   Abszolutórium
– a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának
Bűnügyi Tudományok c. doktori programjában
2002    Egyetemi jogi diploma
– Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Kar


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2016    Hága, Hollandia, október 26–28.
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület szervezésében és a Holland Királyság Nagykövetségének támogatásával.
Téma: emberkereskedelem, prostitúció
2013   Zürich, Svájc, április 18–20.
A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület és a Weisser Ring Schweiz szervezésében.
Téma: emberkereskedelem, prostitúció


 Szakmai elismerések 

2008   Eredményes Munkáért Oklevél


 Tudományos díjak 

2006    MTA Szegedi Területi Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság
– I. díj:
„A jog eredetének és a büntetés jogának egyes filozófiai alapkérdései” c. pályamunkára
2005   MTA Szegedi Területi Bizottság Jogtudományi Szakbizottság – III. díj:
„A Majláth-eset” c. pályamunkára


 Oktatási tevékenység 

2015/2018   Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
óraadó
2015    Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék
– egyetemi tanársegéd
2011/2014   Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
– megbízott oktató
2009/2011   Eötvös József Főiskola
– főiskolai adjunktus
2005/2006   SZTE Bölcsészettudományi Kar Médiatudományi Tanszék
Jogi alapismeretek és Büntetőjog c. tantárgyak oktatása
2005   SZTE Gazdaságtudományi Kar
Büntetőjogi alapismeretek c. tantárgy oktatása
2002/2005   SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
– büntetőjog általános részi és különös részi gyakorlat, fakultatív kollégium Bűnrészesség a magyar büntetőjogban” címmel


 Tudományos tagság, tisztség  

2015–   MTA Büntetés-végrehajtási Albizottság – tag
2012–   Magyar Jog- és Államtudományi Társaság,  Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat – elnök
2011–   Magyar Jog- és Államtudományi Társaság – alapító tag
2011/2018   Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
(alelnök 2017–2018; elnökségi tag 2012–2017; tag 2011)
2008–   MTA Köztestülete – tag
2005–   Ügyészek Országos Egyesülete – tag


 Nyelvismeret 

francia középfokú C típusú állami nyelvvizsga
angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga

 


 

konyv      PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)  

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2021


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

CRITCOR Workshop 2 – 2021. június 21–22. (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

A rendezvény angol nyelvű, regisztrációhoz kötött.

Részletek »

Regisztráció »

Jelentkezési határidő:
2021. június 14. 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. június 09. szerda, 10:07:55.