2019

Garázdaság tegnap, ma, holnap
Miskolci Jogi Szemle, 2019. évi 2. különszám 2. kötet. Ünnepi tanulmányok Farkas Ákos professzor 65. születésnapjára. 243–252. o.

A kifosztás kriminológiai kérdéseiről
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 56. OKRI, Budapest, 2019, 107–120. o.

 

2018

A kifosztás empirikus kutatása
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 55. OKRI), Budapest, 2018, 153–171. o.

Sportbiztonsági konferencia az Országos Kriminológiai Intézetben
Ügyészek Lapja, 2018/2., 59–63. o.

 


2017

Az életfogytig tartó szabadságvesztés jogalkalmazási gyakorlata
(társszerzők: Bolyky Orsolya, Solt Ágnes, Szabó Judit)
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 54. OKRI), Budapest, 2017, 51–84. o.

 

2016

Az ustawka és büntetőjogi megítélése
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016, 168–180. o.
 

2015

Több ember sérelmére elkövetett emberölések kutatása
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 52. OKRI, Budapest, 2015, 41–58. o.

Az éjszakai szórakozás biztonsági kérdései
In: Hack Péter–Király Eszter–Korinek László–Patyi András (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 407–422. o.

Több ember sérelmére elkövetett emberölések terheltjeinek jellemzői
In: Vókó György (szerk.): Tanulmányok Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére. HVG-ORAC, Budapest, 2015, 229–309. o.

A stadionok biztonsága
In: Vókó György (szerk.): Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára. OKRI, Budapest, 2015, 377–390. o.


2014

Sporthuliganizmus és sportrendészet
In: Szabó Miklós (szerk.): Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 15/2. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2014, 79–94. o.

A sportrendészet aktuális kérdései
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 51. OKRI, Budapest, 2014, 205–220. o. 

A sporthuliganizmus elleni fellépés tapasztalatai és lehetőségei
In: Bárd P. – Hack P. – Holé K. (szerk.): Pusztai László emlékére. OKRI–ELTE ÁJK, Budapest, 2014, 285–296. o. 

 

2013

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakról – egy empirikus kutatás tükrében
In: Collegium Doctorum. Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskola, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012, DVD


2012

Vizsgálat a fővárosi éjszakai szórakozóhelyek erőszakos kriminalitási helyzetéről
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 49. OKRI, Budapest, 2012, 118–138. o.

Zárófejezet
In: Faragó Ottó: Magyar sorozatgyilkosok (1900–2012). Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2012, 333–336. o.

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakról – egy empirikus kutatás tükrében
In: Collegium Doctorum Konferencia, Miskolc, 2012. április 19. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012 (DVD)


2011

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak vizsgálata
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 48. OKRI, Budapest, 2011, 144–167. o.

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekmények vizsgálatának főbb megállapításai
Védjegyvilág, 2011/1. sz., 28-36. o.

A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények kutatása (társszerzők: Kármán Gabriella–Szabó Imre–Windt Szandra)
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 48. OKRI, Budapest, 2011, 29–48 o.

Az Országos Kriminológiai Intézet empirikus elemzése a szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményekről
(társszerzők: Kármán Gabriella–Mészáros Ádám-Szabó Imre–Windt Szandra)

2010

An Analysis of Prisoners Serving Life Sentences (társszerzők: Antal Szilvia és Solt Ágnes)
OKRI Review 2010/1., OKRI, Budapest, 1–3. o.

Agresszió és bűnözés
In: Hárdi István (szerk.): Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2010, 363–400. o.

Futballhuliganizmus és bűnüldözés
Ügyészek Lapja, 2009/6., 89–92. o.


2009

A garázda jellegű bűnözés büntetőjogi és kriminológiai aspektusai
PhD értekezés. Miskolc, 2009

Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata (társszerzők: Antal Szilvia, Solt Ágnes)
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 46. OKRI, Budapest, 2009, 54–94. o.


2008

A köznyugalom elleni bűncselekmények vizsgálata
Kézirat. Budapest, 2008

Az erőszakos bűnözés trendjei az ERÜBS-adatok alapján. Bűncselekmények és elkövetőik (1995–2005)
In: Virág györgy (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 45. OKRI, Budapest, 2008, 13–42. o.

2007

A magyarországi futballhuliganizmus ténykutatása
In: Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 44. OKRI, Budapest, 2007, 154–189. o.


2006

Néhány fontosabb javaslat a lakásmaffiák elleni küzdelemben (társszerző: Póczik Szilveszter)
In: Póczik Szilveszter–Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen. BMK Füzetek 16. Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, Budapest, 2006, 87–90. o.

Ténykutatás a lakásmaffia-bűncselekmények körében
In: Póczik Szilveszter–Dunavölgyi Szilveszter (szerk.): Társadalmi összefogással a lakásmaffia ellen. BMK Füzetek 16. Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, Budapest, 2006, 67-86. o.

Lakásmaffia: egy ténykutatás tapasztalatai
In: Jacsó Judit (szerk.): Bizalom-Társadalom-Bűnözés. Kriminológiai Közlemények különkiadás. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006, 203–208. o.

A futballhuliganizmus jellemzői és helyzete hazánkban
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 43. OKRI, Budapest, 2006, 117–135. o.


2005

A kirendelt védő intézményéről. Gondolatok a Magyar Kriminológiai Társaság 2005. május 6-ai üléséről
Ügyészek Lapja, 2005/4., 59–62. o.

Erőszakos bűncselekmények áldozatainak területi jellemzői
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 42. OKRI, Budapest, 2005, 112–138. o.


2004

Violent Crime
In: Ferenc Irk (Ed.): Victims and Opinions II. National Institute of Criminology (OKRI), Budapest, 2004, 60–74.pp.

Az erőszakos bűnözés
In: Irk Ferenc (szerk.): Áldozatok és vélemények II. OKRI, Budapest, 2004, 57–70. o.

A lakásmaffia-bűncselekmények empirikus vizsgálata
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 41. OKRI, Budapest, 2004, 164–193. o.

Korunk bűncselekménye: az önbíráskodás
In: A bűnözés új tendenciái, a kriminálpolitika változásai Közép- és Kelet-Európában. Kriminológiai Közlemények különkiadása. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004, 324–328. o.


2003

A lakásmaffiáról (társszerző: Póczik Szilveszter)
Ügyészek Lapja, 2003/6., 51–56. o.

Az önbíráskodás kriminológiai kérdéseiről
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 40. OKRI, Budapest, 2003, 40–71. o.

A köznyugalomra veszélyes magatartások új bűncselekményi és szabálysértési szabályozásának vizsgálata
Kézirat. Budapest, 2003

A cserbenhagyásról és a segítségnyújtás elmulasztásáról
Taxisok Világa, 2003/5., 17. o.


2002

Az önbíráskodás büntetőjogi kérdéseiről
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 39. OKRI, Budapest, 2002, 313–335. o.

Garázdaság az erőszakos bűnözés fókuszában
In: Doktoranduszok fóruma. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Miskolc, 2001, 195–203. o.

Dr. Domokos Andrea: Az erőszakos bűnözés
(Recenzió) Magyar Jog, 2002/2., 126–127. o.


2001

Erőszakos bűnözés a rendszerváltás után
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 38. OKRI, Budapest, 2001, 294–313. o.

Esettanulmányok jogerős ítélettel zárult vesztegetési ügyekről (társszerzők: Finszter Géza, Tilki Katalin)
Gallup Monitor, 30 o.

A Magyar Nagylexikon kriminológiai témájú címszavai
(kb. 40 címszó). 1-4. kötet, Akadémiai Kiadó, 5-18. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó Rt., Budapest, 2001


2000

A fővárosban elkövetett garázdaságok kriminológiai vizsgálata
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 37. OKRI, , Budapest, 2000, 223–238. o.


1988–1999

A fővárosban elkövetett rablások kriminológiai vizsgálata
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 36. OKKrI, Budapest, 1999, 55–81. o.

A gépjárműlopások helyzete Magyarországon
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 34. OKKrI, Budapest, 1997, 96–111. o.

Gépjárműbűnözés Magyarországon és az autótulajdonosok reakciói
A IV. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia előadásai. Pro-Sec Kft., Budapest, 1996, 173–178.o.

Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián: Kriminalisztika
(Recenzió) Belügyi Szemle, 1997/9., 122–123. o.

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet történetéről és tevékenységéről
In: Emlékképek az ügyészség történetéből. Legfőbb Ügyészség, Budapest, 1997, 279–288. o.

Közvéleménykutatás a gépjárművekkel kapcsolatos vagyon elleni bűncselekményekről
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 33. OKKrI, Budapest, 1996, 66–85. o.

Bűnmegelőzési felvilágosítás
Család – Gyermek – Ifjúság, 1996/3., 18–19. o.

Szorongó autótulajdonosok
Biztonság, 1996/3., 45–47. o.

A vagyon elleni bűnözés morfológiája
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1995. Ikva Kiadó, Budapest, 1995, 141–155. o.

A szkinhed támadások büntetőjogi megítéléséről
In: Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga. Kriminológiai Közlemények különkiadás. Budapest–Szolnok, 1995, 111–115. o.

Ismertetés az OKKrI két tudományos kiadványáról: II. Német-magyar büntetőjogi és kriminológiai kollokvium; Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1994
Ügyészek Lapja, 1995/2., 64–67. o.

„Folytassa Vándorgyűlés!”
Ügyészek Lapja, 1994/6., 61–67. o.

Adalékok a vagyon elleni bűncselekmények magyar jogtörténetéhez
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1994. Ikva Kiadó, Budapest, 1994, 123–143. o.

Ismertetés a Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1993. c. tanulmánykötetről
Ügyészek Lapja, 1994/1., 60–62. o.

A szkinhedek és büntetőjogi megítélésük
Esély, 1994/1., 53–63. o.

A garázdaság bűncselekményének reprezentatív vizsgálata
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1993. Ikva Kiadó, Budapest, 1993, 271–293. o.

Garázda bűnelkövetők felelősségre vonása
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1992. Ikva Kiadó, Budapest, 1992, 69–91. o.

Büntető ítélkezési gyakorlat az 1980-as években Magyarországon
Ügyészségi Értesítő, 1991, 14–20. o.

A garázdaság jogi szabályozásának fejlődése
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 28. BM Kiadó, Budapest, 1991, 249–276. o.

A garázdaság szabályozásának ellentmondásai
Ügyészségi Értesítő, 1990/2., 26–31. o.

A garázdaság néhány kriminológiai kérdése (társszerzők: Bakóczi Antal, Sziki Lajos)
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 26. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989, 245–291. o.

Önbíráskodás – erőszak vagy fenyegetés nélkül?
Ügyészségi Értesítő, 1988/2., 24–28. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2021


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

CRITCOR Workshop 2 – 2021. június 21–22. (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

A rendezvény angol nyelvű, regisztrációhoz kötött.

Részletek »

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. december 07. kedd, 09:08:11.