kerezsi 2014  

Prof. Dr. Kerezsi Klára
az MTA doktora,
főtanácsos, tudományos tanácsadó, OKRI
egyetemi tanár, NKE Rendészettudományi Kar,    
Rendészetelméleti Tanszék

Tel.: +36-1-356-7566/135.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   

 

 Főbb kutatási területek/témák 

»  szabadságvesztés
» alternatív szankciók
» szankciórendszer általában
» közérdekű munka
» fiatalkori bűnözés
» kriminálpolitika
» bűnmegelőzés
» helyreállító igazságszolgáltatás
» kisebbség és bűnözés


 Jelenlegi beosztás 

»  főtanácsos, tudományos tanácsadó – Országos Kriminológiai Intézet
»

egyetemi tanár – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar,
Rendészetelméleti Tanszék


 Iskolai végzettség, szakképzettség 

1981   Bírói-ügyészi szakvizsga (A szakvizsga minősítése: „kiváló”)
1978    ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (A diploma minősítése: „Summa cum laude”)


 Tudományos fokozat 

2013    MTA doktora (DSc)
Az értekezés címe: „Konfrontáció és kiegyezés: A helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában”
2007   dr. habil – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Az értekezés címe: „Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája”
1994   az állam- és jogtudomány kandidátusa - Magyar Tudományos Akadémia
Az értekezés címe: „Veszélyeztetett gyermek a családban”


A kandidátusi fokozat (1994) megszerzése óta eltelt időszakban számos jelentős tudományos eredményt értem el.
E szakmai sikereket (1) kutatói, (2) egyetemi oktatói, (3) a hazai és (4) a nemzetközi tudományos életben elért tudományos és tudományszervezői eredményeim fémjelzik. 


 (1) Tudományos kutató 

Pályám kezdetétől dolgozom kutatóként. A kandidátusi fokozat megszerzését követően is számos kutatási projektet vezettem. Az elmúlt években négy OTKA pályázatot nyertem, és vezettem (illetve vezetek) kutatásvezetőként. Az elmúlt másfél évtized kutatásai körül csak néhányat emelek ki: 

»  2014–2016: Az MTA TTK Jogtudományi Intézete által vezetett „Jogtudományi Enciklopédia” című projektben a kriminológia témakör és szócikkek szerkesztése. 
» 2015: A Belügyi Tudományos Tanács által kezdeményezett, „A hátrányos helyzetű kistelepülések rendőri ellátottsága” című kutatásban vettem részt. 
» 2014: A Legfőbb Ügyészség kezdeményezésére indult, „A pártfogó felügyelet szerepe a bűnmegelőzésben” című kutatás vezetője voltam. 
» 2014: Az OKRI Tudományos Tanácsának kezdeményezésére indult, „A társadalmi távolság konfliktusai: a roma és nem roma együttélés kriminológiai vonatkozásai” című kutatás vezetője voltam. 
» 2012–2016: Pályázóként részt vettem a „Crime Prevention through Urban Design and Planning (CP-UDP)” c. kutatói együttműködési program benyújtásában. A COST Action program TU1203 sz. alatt nyert támogatást, és 2012 júniusától áll nyitva a csatlakozásra. 
» 2012–2016: Az EU COST Action IS1106 sz. alatt megnyert „Offender Supervision in Europe” (OS) (A bűnelkövetők felügyelete Európában) c. kutatói együttműködési program benyújtásában. A Cost Action irányító testületének (Managing Committee) tagja vagyok. 
» 2012–2014: OTKA támogatást nyertem a „Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében” c. pályázattal a kutatás lefolytatására. (OTKA Nyt szám: 106011) 
» 2010–2012: A „Budapesten született fiatalkorú fiúk kriminológiai keresztmetszeti vizsgálata” OTKA kutatás kutatásvezetőjeként irányítottam a kutatást. (OTKA Nyt szám: 81615) 
» 2009–2010: „A bűnözés ára és a büntető igazságszolgáltatás költségei” c. kutatás kutatásvezetője voltam. A kutatás az EUCPN (EU Crime Prevention Network) támogatásával és finanszírozásában, nemzetközi együttműködésben (Home Office/University of York, UK) zajlott. 
» 2005–2007 között a látens fiatalkori bűnözést vizsgáló és 28 országot (köztük az összes EU tagállamot) érintő, az „International Self-report Delinquency Study (ISRD-2) kutatási projekt magyar kutatói csoportját vezettem (OTKA nyt szám: 60981). Jelenleg az nemzetközi kutatási együttműködés következő lekérdezési fordulóját (ISRD-3) szervezzük.
» 2006-ban „A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata” c. kutatással a haza kriminológiai kutatások területen kevéssé ismert kutatási módszerrel végzett projektet vezettem.
» 2003–2004-ben a hazai első nagymintás, áldozattá válási kutatásban vettem részt témafelelősként. 
» 2002–2006: Az OTKA támogatással megvalósított, „A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében” c. empirikus kutatás vezetője voltam. (OTKA Nyt szám: K37854) 
» 2004–2005-ben folytattam a közösségi szankciókkal kapcsolatos kutatásaimat, és a pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályaival kapcsolatos kutatási projekt kutatásvezetője voltam. 
» 1998-ban a kriminológia hazai szakterületén kevéssé ismert formájú kutatásba kezdem. A „Közös felelősségünk: bűnmegelőzés és közbiztonság az V. kerületben” című akció-kutatási projekt jelentősen hozzájárult a 2000-ben indult, nagyobb volumenű kutatás megindításához, amelynek keretében bűnmegelőzési modellek kidolgozására került sor. A „Budapesti kerületi bűnmegelőzési modellek” c. kutatás projektvezetője voltam. 
» 1997-ben „Az alternatív szankciók költségösszefüggései – gyakorlati számítási modell kidolgozása” címmel empirikus kutatást vezettem. A megjelent tanulmány széles körben ismertté vált, amelyet a hivatkozások nagy száma is mutat. 
» 1995-ben kutatásvezetőként „Az alternatív szankciók alkalmazási gyakorlata, a pártfogó szolgálatok működése” címmel kezdtem azt az empirikus kutatássorozatot, amely a későbbi években a hazai pártfogó szolgálat átalakulását koncepcionálta és segítette. 


 (2) Egyetemi oktató 

(A) Oktatás 

1986 óta tanítok a felsőoktatásban. 

»  2014-től egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszékén 
»  2012 júliusától oktató a Central European University (CEU) által szervezett „Managing Social Vulnerability” című nyári egyetemi kurzuson 
»  az elmúlt két évtizedben folyamatos oktatás az ügyészségi fogalmazó képzésben, illetve az ügyészi továbbképzésben (Legfőbb Ügyészség, Magyar Ügyészképző Központ) 
»  2012-től vendégtanárként oktató a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen (kriminológia) 
»  2011–2013 között vendégtanárként oktató a kolozsvári Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (kriminológia) 
»  2012–2014 között szakirány-felelős a DCGC (Doctorate on Cultural and Global Criminology) Erasmus Mundus PhD képzésben 
»  a 2011-ben megindult Kriminológus MA képzésben négy tantárgy tárgyjegyzője 
»  2005–2013 között az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében az „Igazságügyi szociális tanácsadó” akkreditált szakirányú továbbképzés szakirányfelelőse 
»  2004–2013 között oktató az ELTE ÁJK Doktori Iskolájában
»  2000–2013 között főállású egyetemi docens az ELTE ÁJK-n (kriminológia és szakkriminológia), kurzusvezetés, fakultatív és alternatív tárgyak 
»  2002–2005 között oktató, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK-n Belügyi PhD képzése, „Az alternatív szankciók” szakirány-modul felelősi feladatainak ellátása 
»  1999-től egyetemi docens a Debreceni Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetében (kriminológia) 
»  1986–2000 között óraadó tanár az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében 


(B) Tananyagfejlesztés 

»  2015: Új kriminológia tankönyv szerkesztő bizottságának tagja és szerzője vagyok. 
»  2011: TeTT TÁMOP projekt („TEtt-program az áldozatokért és tettesekért”) keretében készítettem el a „Közösségi büntetések” c. módszertani képzési anyagot. 
»  2006: Társszerkesztő és „A karrier-bűnözés, karrier-bűnözők, bűnözői karrier; A közösségben végrehajtott büntetések; A helyreállító igazságszolgáltatás” c. könyvfejezetek szerzője voltam a „Kriminológia – Szakkriminológia” c. tankönyvben. [(szerk.: Gönczöl, K. – Kerezsi, K. – Korinek, L. – Lévay, M.) Budapest, Complex Kiadó, 2006]
»  1999: A tankönyv második átdolgozott kiadása jelent meg, melyben ismét két fejezetet jegyeztem. 
»  1996: „Az erőszakos bűnözés; Az alternatív büntetések és végrehajtásuk” című tankönyvfejezetek szerzője voltam a „Kriminológiai ismeretek – Bűnözés – Bűnözéskontroll” c. tankönyvben. [(szerk.: Lévay, M. – Gönczöl, K. – Korinek, L.) Budapest, Corvina Kiadó, 1996] 
»  1996: Társszerkesztője voltam „A deviancia szociológiája: Szöveggyűjtemény a szociológiai szakképzés számára” c. tananyagnak. (Budapest: Hilscher Szociálpolitikai Egyesület, 1996, 353 p.). 
»  1996: Társszerkesztője voltam a „Deviancia, emberi jogok, garanciák: Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára” c. tananyagnak (Budapest: ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tszék – Hirschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 1996, 243 p.). 


(C) Az oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység 

»  Jelenleg is több PhD hallgató konzulense vagyok.
» 2007-ben egy hallgatóm ismét III. díjat nyert az OTDK-n Kriminológia kategóriában.
» Egy hallgatóm I. díjat nyert a 2005. évi ügyészségi Kozma pályázaton.
» 2005-ben 3 diákom nyert díjat a XXV. OTDK-n (Győr): I. díj (Kriminológia); III. díj (Kriminológia); és a legjobb opponencia díját.
» 2003-tól ismét életet leheltem az 1980-as évek közepén megszakadt Kriminológiai Tudományos Diákkör életébe.
» 2003–2004 között megbízott tanszékvezetőként irányítottam a Kriminológiai Tanszék munkáját.


 (3) A hazai tudományos életben elért tudományos eredmények és tudományszervezési sikerek 

»  Számos kandidátusi értekezés, habilitációs és PhD dolgozat opponense, illetve a bíráló bizottság tagja voltam. 
» Két nemzetközi szakmai folyóirat munkájában közreműködöm: „European Journal of Probation”; „Journal of Criminal Justice and Security”
» 2006-ban a Miskolci Jogi Szemle (az ME ÁJK folyóirata) Tanácsadó Testület tagjának kértek fel. 
» 2002-től az ELTE AJK Kari Acta (Acta Facultatis Politico-Iuricicae Univ. Sc. Budapestiensis) szerkesztő bizottsági tagja vagyok. 
» Több, új jogintézmény koncepcionálásában vagy kidolgozásában is részt vettem. Tagja voltam az „Országos Bűnmegelőzési Program”-ot kidolgozó szakmai munkacsoportnak, és a „Bűnmegelőzés intézményrendszerének racionalizálási koncepciójá”-t elkészítő szakmai csoportnak. Tagja voltam a hazai közösségi bűnmegelőzési stra-tégiát megfogalmazó szakmai csoportnak, és 2001-ben a Fővárosi Önkormányzat bűnmegelőzési stratégiájának kidolgozásában is részt vettem. 
» 2005–2006-ban a Btk. Kodifikációs Bizottság tagja voltam (Igazságügyi Minisztérium). 
» 2001-ben ugyancsak felkértek szakmai háttéranyag készítésére, az IM Kodifikációs Bizottsága számára, az alternatív szankciókról. 
» Kutatási tapasztalataim hasznosultak, amikor 1997–1998-ban az Igazságügyi Minisztérium a Pártfogó Felügyeleti Bizottság tagjának kért fel. A hazai pártfogó szolgálat átalakításával kapcsolatos első átfogó koncepciót én készítettem 1995 júliusában, majd 2001 szeptemberében. 
» A Magyar Kriminológiai Társaság (MKT) megválasztott titkára voltam 1992–2002 között. 2002-ben Igazgató tanácsi taggá, 2004-ben a Társaság elnökhelyettesévé választottak. Munkámat és szakmai tevékenységemet 1994-ben és 2002-ben is Vámbéry Emlékéremmel ismerte el az MKT. 


 (4) A nemzetközi tudományos életben elért tudományos eredmények és tudományszervezési sikerek 

1994 óta számos nemzetközi konferenciára hívtak meg, vagy vettem részt előadóként. Ebben a körben különösen megtisztelő felkéréseket is kaptam. 

»  Az egyik szerkesztője vagyok a Routledge Handbook of European Criminology című kötetnek. A kötet 2013 januárjában jelent meg. 
»  2011. december 1-je és 2016. november 30. közötti időszakra tiszteletbeli tudományos főmunkatársi kinevezést kaptam a Kenti Egyetemen (University of Kent, School of Social Policy, Sociology and Social Research). 
»  2010-ben két előadásra szóló meghívást kaptam Törökországba, a Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey konferenciára. 
»  2006-tól a Nemzetközi Kriminológiai Társaság Tudományos Bizottságának (International Society of Criminology, Scientific Committee) tagjává választottak. 
»  Az EU Bűnmegelőzési Együttműködési Hálózatának (EUCPN: EU Crime Prevention Network) kutatási és tudományos kapcsolattartója vagyok. 
»  2007-ben az európai bűnmegelőzési modellek (CRIMPREV) értékelésével kapcsolatos kutatási kollokviumon tartandó előadásra kaptam meghívást Leedsbe (UK). 
»  2006-ban az Andalúziai Regionális Kormányzat Igazságügyi és Közigazgatási Osztályának (Spain) felkérésére szakértőként működtem közre a fiatalkorú bűnelkövetők kezelésével kapcsolatos európai sztenderdek szükségességének vizsgálatában. 
»  2006 márciusában a UNODP meghívására szakértőként működtem közre az ENSZ bűnmegelőzési és igazságszolgáltatási sztenderdek érvényesülésével kapcsolatos kérdőívek kidolgozásában. 
»  2005 augusztusában meghívott előadóként vettem részt a XIV. Kriminológiai Világkongresszuson (Philadelphia), ahol „Criminal Justice Reform in Hungary” címmel tartottam előadást. 
»  2004 novemberében a makedón Igazságügyi Minisztérium által bírók és ügyészek számára szervezett tréning megtartása az alternatív szankciókkal – elsősorban a közérdekű munka büntetéssel – kapcsolatosan. 
»  2004 márciusában szakértőként működtem közre az ENSZ bűnmegelőzési és büntető-igazságszolgáltatási sztenderdjei értékelésének folyamatában. (Lásd: E/CN.15/2004/9/Add.1; 31 March 2004 (ECOSOC, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) 
»  2003-ban a UNODC a World Crime and Justice Report 2004/5 kiadásához kértek fel a kelet-közép-európai régió bűnözési helyzetének értékelésére. 
»  2002–2005 között az EU AGIS programjának Managing Committe (AGIS EU Program a Rendőrségi és a Büntető Igazságszolgáltatási Együttműködésre) tagja voltam. 
»  2002-ben Vancouverben (Canada) az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa felkérésére szakértőként működtem közre a bűnmegelőzési és igazságszolgáltatási sztenderdek kidolgozásában. 
»  2000 és 2002 között az EU COST A18 (Restorative Justice Development in Europe) együttműködésben voltam MC tag. 
»  1999-ben hosszabb időt töltöttem Montrealban, ahol az International Centre of the Prevention of Crime (ICPC) bűnmegelőzési szervezetnél dolgoztam. 
»  1996 és 2002 között a CEP (Permanent European Conference on Probation and Aftercare) tagja és összekötője voltam, és jelentős szerepem volt abban, hogy a magyar pártfogó szolgálat nemzetközi kapcsolatai kialakultak. 

 


 

konyv   PUBLIKÁCIÓK (Magyar Tudományos Művek Tára) 

 


 


 GALÉRIA 


2018 – Kerezsi Klára Dr. Kertész Imre Érme  (Magyar Rendészettudományi Társaság

kk kertesz emlekerem kk oklev nke 2018

 

2012 – Kerezsi Klára Magyar Felsőoktatásért elismerő oklevele


2012 – Kerezsi Klára Magyar Felsőoktatásért emlékplakettje
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. november 17. napján Kerezsi Klára részére

BUDAPESTÉRT

díjat adományozott a bűnözés okainak feltárásában, szerkezetének megértésében és ezáltal Budapest közbiztonságának javításában kriminológus kutatóként végzett kimagasló tevékenységéért.

 

 

 

 

 
OKRI programok 2021


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

CRITCOR Workshop 2 – 2021. június 21–22. (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

A rendezvény angol nyelvű, regisztrációhoz kötött.

Részletek »

Regisztráció »

Jelentkezési határidő:
2021. június 14. 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. június 09. szerda, 10:07:55.