Nyomtatás

  

foto 2013 kozepes

Prof. em. Dr. Vókó György DSc
MTA Állam- és jogtudományok doktora;
igazgató, főtanácsos, OKRI;
professor emeritus,
PPKE JÁK

Tel.: +36-1-356-7282 (titkárság)
        +36-1-356-7566 (központ)
Fax: +36-1-356-7219
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Főbb kutatási területek/témák 

»  büntetés-végrehajtás
» pönológia


 Főbb kutatások/projektek 

2015    A büntetéstan jelene és jövője (OKRI kutatás)
2012 Kínzás és más embertelen bánásmód megelőzése (OKRI kutatás)


Tudományos kutatások a fogvatartottakkal való bánásmód emberségességének,
valamint a büntetés-végrehajtási jog fejlesztésének tárgyában: 

Amerikai Egyesült Államok / Correction Academy
Kanada / Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Kutatócsoportja
Franciaország, Németország, Svédország, Finnország, Szlovákia etc. /
Conseil de L’Europe Comité Européen pour la Prevention de la Torture et Peines on Traitments Inhumains on Degradants


 Kiemelt publikációk   

1. Vókó György: Az utógondozás jelentősége
In: Borbíró Andrea, Inzelt Éva, Kerezsi Klára, Lévay Miklós, Podoletz Léna (szerk.): A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés, mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére 
Budapest: ELTE–Eötvös Kiadó, 2014, 483–493. o.
2. Belovics Ervin – Vókó György: A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2014, p. 475
3. Vókó György: A büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyelete és jogvédelme
In: Polt Péter, Varga Zs. András (szerk.): Az ügyészek nagy kézikönyve (Meritum)
Budapest: CompLex Kiadó, 2013, 981–1138. o.
4. Polt Péter – Vókó György: Az ügyészek és a büntetés-végrehajtási hatóságok közötti kapcsolatok Európában
Börtönügyi Szemle, 2012/1. szám, 1–14. o.
5. Vókó György: A büntetési teóriák racionalitásai
Büntetőjogi Szemle, 2012/1. szám, 36–50. o.
6. Vókó György: Gondolatok a büntetés-végrehajtás megújításához
In: Belovics Ervin, Tamási Erzsébet, Varga Zoltán (szerk.): Örökség és büntetőjog. Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére
Budapest: PPKE Jog- és Államtudományi Kar, 2011, 219–235. o.
7. Vókó György (szerk.): Új európai börtönszabályok és magyarázatuk
Budapest: Ügyészek Országos Egyesülete, 2007, p. 154
8. Vókó György: Európai büntetés-végrehajtási jog
Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2006, p. 392
9. Vókó György: Magyar büntetés-végrehajtási jog
Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1999, p. 453
10.     Vókó György: Garanciák (A büntetés-végrehajtást övező jogállami biztosítékok)
Börtönügyi Szemle, 1998/3., 8–30. o.


Kiemelt publikációk külföldi folyóiratokban:

USA Library Congress, California Libraries, Harvard University Library Hollis
Ausztria Österreichischer Bibliothekenverbund
Németország  Bayerische Staatsbibliothek, Deutsche Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek München, Stuttgart Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordhein-Westfalen, Köln; SWB, Union Catalog Southwest Germany, Bibliotheken im Gebiet des GBV GVK-GBV Union Catalogue
Kanada Library and Archives Canada
Svájc IDS Zürich Zentralbibliothek Nebis, Universitätsbibliothek Bern, Basel


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2016   Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK, professor emeritus
2012–    Országos Kriminológiai Intézet, igazgató
1993–2011   Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége, önálló osztályvezető ügyész
2004   Pécsi Tudományegyetem ÁJK, egyetemi tanár
2004   Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK, tanszékvezető egyetemi tanár
2000   Pécsi Tudományegyetem ÁJK, habilitált doktor
1977–1992   Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége, ügyész


 Tanulmányok 

2012   MTA Állam- és jogtudományok doktora
Az értekezés címe: Bűnelkövetők jogkorlátozása jogállamban
2000   Pécsi Tudományegyetem ÁJK, habilitáció
Az értekezés címe: Bűn és büntetés: a büntetőjog eszköztára és lehetőségei a bűnözés visszaszorítására;
a büntetés-végrehajtási jogharmonizáció
1998   MTA PhD
1991   MTA Állam- és Jogtudományi kandidátus
Az értekezés címe: A büntetés-végrehajtás törvényességének és hatékonyságának tényezői
1989    Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Doktor Universitatis
Az értekezés címe: Az elítéltek jogi helyzete


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút  

»    8 tudományos pályázat nyertese
2001   Frankfurt, Wiesbaden Egyetem, Igazságügyi Minisztérium (7 nap)
1999   Strasbourg, Európa Tanács Emberi Jogi Bizottság (3 nap)
1998   Strasbourg, Európa Tanács Emberi Jogi Bizottság (3 nap)
1998   Genf, ENSZ Emberi Jogi Bizottság Kínzás Elleni Bizottság (6 nap)
1993   Krpácova, Büntetőjogi Konferencia (4 nap)
1985   Várna, MTA Jogtudományi Intézete – OKRI (7 nap)


 Szakmai elismerések, díjak  

2019   "A jog szolgálatában" cím (MÜK)
2016   Szent Adorján Érdemjel
2016   Magyaregregy Díszpolgára
2015    XXXII. OTDK elnökségének Elismerő Oklevele
2014   Pázmány Péter érem
2012   „Pro facultate” Elismerő Oklevél
2012   Ügyészségi Emlékgyűrű
2011   Pázmány Péter érem
2011   Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
2010   Finkey Ferenc díj
2003   „Pro meritis iuris ob memoriam Francisci Deák” díj
2001   Kozma Sándor díj
1996   Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevél
1987   Kiváló Munkáért Kitüntetés
1983   Legfőbb Ügyészi Dicséret


 Oktatási tevékenység 

1996–  

Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK – tanszékvezető egyetemi tanár
» büntetőjog és büntetés-végrehajtási jog

1991–2013  

Pécsi Tudományegyetem ÁJK,
» büntetőeljárási jog és büntetés-végrehajtási jog

1991–1995   

ELTE ÁJK,
» büntetés-végrehajtási jog


 Tudományos tagság, tisztség 

»  MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága elnöke
» Katonai és Hadijogi Szemle szerkesztőségi tagja
» Magyar Börtönügyi Társaság alapító és elnökségi tagja, az Etikai Bizottság elnöke
» Magyar Büntetőjogi Társaság alapító és elnökségi tagja
» Magyar Jogász Egylet Büntetés-végrehajtási Jogi Országos Szakosztály elnöke
» Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja
» Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
» Ügyészek Országos Egyesülete alapító tagja, az Etikai Bizottságának elnöke
» Iustum Aequum Salutare tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának társelnöke
» Börtönügyi Szemle szerkesztőbizottságának tagja
» Bűnügyi Szemle szerkesztőbizottságának tagja
» Ügyészek Lapja szerkesztőbizottságának tagja
» Ügyészségi Szemle főszerkesztője


 Nyelvismeret 

orosz, olasz, latin, francia


 Speciális ismeret 

Tudománynépszerűsítés

évente    hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon előadás tartása
2001/2004   MTA nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, elnöklés, előadás tartása
1991–   konferenciaszervezés, elnöklés és előadás tartása a Kriminálinfón majd Kriminálexpón, továbbá egyetemi szervezésű konferenciákon


Független szakértői tevékenység

»  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – tag (2009-től)
» Kodifikációs Bizottság – tag (2000)
» CPT – nemzeti összekötő tiszt (1994-től 2013-ig)
» Európa Tanács, ENSZ – független szakértő (1992, 1993, 1994, 1998, 1999)
» Állami Számvevőszék – független szakértő (1991)
» Jogi Szakvizsga Bizottság – cenzor (1991-től-2014-ig)

 

 


 

konyv  PUBLIKÁCIÓK (Magyar Tudományos Művek Tára)