Könyvújdonságok / Könyvtári beszerzések / Ajándékkötetek– 2015 – 

A jogászság kezdete. A XXXI. OTDK állam- és jogtudományi
szekciójában I. helyezést elért hallgatók ünnepi kötete
(E-könyv) Budapest: Complex, 2014

A magyar helyesírás szabályai
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015

Balogh, Katalin – Salaets, Heidi (Eds.): Children and Justice: Overcoming Language Barriers
Cambridge: Intersentia, 2015

Barabás A. Tünde: Áldozatok és igazságszolgáltatás
Budapest: OKRI, 2014

Barabás A. Tünde (szerk.): Tolvaj-kulcs. A betöréses lopások vizsgálata az elkövetők szemszögéből
Budapest: OKRI, 2014

Bárd Petra: Az európai elfogatóparancs Magyarországon / The European Arrest Warrant in Hungary
Budapest: OKRI, 2015

Benatar, David: The second sexism: discrimination against men and boys
Chichester: Wiley-Blackwell, 2012

Bosworth, Mary – Hoyle, Carolyn (Eds.): What is Criminology?
Oxford: Oxford University Press, 2012

Brown, Stephen E. – Esbensen, Finn-Aage – Geis, Gilbert: Criminology: explaining crime and its context
Elsevier, Amsterdam, 2013

Davies, Graham – Beech, Anthony (Eds.): Forensic psychology: crime, justice, law, interventions
BPS, 2012

Debreczeni József: Ne bántsd a cigányt! Politikai vitairat
Miskolc: De.hukönyv Kiadó, 2014

Deres Petronella – Homicskó Árpád Olivér (szerk.): Studia in honorem Lajos Kovács
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, 2014

Erelle, Anna: A dzsihád jegyese
Budapest: Libri, 2015

Fantoly Zsanett – Gácsi Anett Erzsébet: Eljárási büntetőjog. Dinamikus rész
Iurisperitus Bt., Szeged, 2014

Fantoly Zsanett – Gácsi Anett Erzsébet: Eljárási büntetőjog. Statikus rész
Iurisperitus Bt., Szeged, 2013

Fantoly Zsanett – Gál Andor – Karsai Krisztina – Szomora Zsolt: Gyakorlókönyv a Btk. különös részéhez I.
Iurisperitus Bt., Szeged, 2014

Fantoly Zsanett – Gál Andor – Karsai Krisztina – Szomora Zsolt: Gyakorlókönyv a Btk. különös részéhez II.
Iurisperitus Bt., Szeged, 2014

Fantoly Zsanett – Karsai Krisztina – Szomora Zsolt: Gyakorlókönyv a Btk. általános részéhez
Iurisperitus Bt., Szeged, 2014

Finszter Géza: Rendészetelmélet
Budapest: NKE Rendészettudományi Kar, 2014

Gyurgyák János: Magyar fajvédők
Osiris Kiadó, Budapest, 2012

Hautzinger Zoltán (szerk.): Migráció és rendészet
Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 2015

Hegyesi Gábor – Kövér Ágnes – Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka oktatása
Budapest: ELTE TáTK, 2012

Hermann, Rainer: Az Iszlám Állam
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015

Hillmann, D. C. A.: The Chemical Muse: Drug use and the Roots of Western Civilization
New York: Thomas Dunne Books, 2008

Holin, Clive R.: Psychology and crime: an introduction to criminological psychology
London: Routledge, 2013

Hollán Miklós: Emberkereskedelem: a kizsákmányolás büntetendő esetei és a büntetőjogi szabályozás határai
Budapest: HVG-ORAC, 2012

Holt, Thomas J. – Bossler, Adam M.: Cybercrime and digital forensics an introduction
London-New York: Routledge, 2015

Inzelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében
Budapest: ELTE ÁJK, 2014

Irk Ferenc: Megbüntethetetlen bűnök I. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése
Miskolc: Bíbor Kiadó, 2015

Karsai Krisztina – Szomora Zsolt – Vida Mihály: Anyagi büntetőjog. Különös rész I.
Iurisperitus Bt., Szeged, 2013

Karsai Krisztina – Szomora Zsolt – Vida Mihály: Anyagi büntetőjog. Különös rész II.
Iurisperitus Bt., Szeged, 2013

Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008
Budapest: TÁRKI, 2008

Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2010
Budapest: TÁRKI, 2010

Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2012
Budapest: TÁRKI, 2012

Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2014
Budapest: TÁRKI, 2014

Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2000
Budapest: TÁRKI, 2000

Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002
Budapest: TÁRKI, 2002

Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2004
Budapest: TÁRKI, 2004

Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2006
Budapest: TÁRKI, 2006

Korinek László (szerk.): Értekezések a rendészetről
Budapest: NKE Rendészettudományi Kar, 2014

Liamputtong, Pranee: A guide to sensitive research methods
London: Sage, 2007

Magyar Statisztikai Évkönyv, 2014
Budapest: KSH, 2015

Mészáros Ádám: A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái
Budapest: OKRI, 2015

Moreno, Megan A.: Szex, drogok, Facebook: internethasználati kézikönyv szülőknek
Budapest: Móra Könyvkiadó, 2015

Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész I.
Iurisperitus Bt., Szeged, 2014

Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész II.
Iurisperitus Bt., Szeged, 2014

Rózsa Erzsébet, N.: Az arab tavasz: a Közel-Kelet átalakulása
Budapest: Osiris–KKI, 2015

Rudgley, Richard: Essential substances: a cultural history of intoxicants in society
Kodansha International, New York, 1993

Rudgley, Richard: Wildest dreams: an anthology of drug-related literature
Atktos, 2014

Schnyder, Ulrich – Cloitre, Marylène: Evidence based treatments for trauma-related psychological disorders
London: Springer, 2015

Schroth, Klaus: Die Rechte des Opfers im Strafprozess
Heidelberg: C. F. Müller, 2011

Schwind, Hans-Dieter: Kriminologie: Eine praxisorienterte Einführung mit Beispielen
Hamburg: Kriminalistik, 2013

Smit, Dirk van Zyl – Snacken, Sonja: Principles of European Prison Law and Policy: Penology and Human Rights
Oxford: Oxford University Press, 2011

South, Nigel – Brisman, Avi (Ed.): Routledge international handbook of green criminology
London: Routledge, 2014

Tamási Erzsébet: Budapest – Prostitúció. A fővárosi utcai prostitúció rendészeti szempontú vizsgálata
Budapest: OKRI, 2015

Tamási Erzsébet (szerk.): Különös kegyetlenséggel... Emberölést elkövető fiatalkorúak és fiatal felnőttek kriminológiai vizsgálata
Budapest: OKRI, 2015

Tilley, Nick (Ed.): Handbook of crime prevention and community safety
London: Routledge, 2011

Vermeulen, Hans (ed): Migration in the Southern Balkans: From Ottoman Territory to Globalized Nation States
London: Springer, 2015

Vókó György (szerk.): Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára
Budapest: OKRI, 2015

Weiss, Kenneth J.(ed.): Psychiatric expert testimony: emerging applications
Oxford University Press, 2015

White, Rob (ed.): Global environmental harm: criminological perspectives
Devon: Willan Publishing, 2010

White, Rob: Transnational Environmental Crime: Toward an eco-global criminology
London: Routledge, 2011

White, Rob (ed.): Transnational environmental crime
Farnham: Ashgate, 2013

Zekoll, M. Reimann (ed.): Introduction to German law
The Hague: Kluwer Law International, 2005

 – 2014 –

Abdel-Samad, Hamed: Der islamische Faschismus: Eine Analyse
München: Droemer Verlag, 2014

Ádány Tamás Vince: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága: előzmények, tendenciák és előfeltételek
Budapest: Pázmány Press, 2014

Ambrus István: Egység és halmazat – régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben
Szeged: Szegedi Tudományegyetem ÁJK, 2014

A Polgári Törvénykönyv: A Ptké.-vel és az irányadó elvi iránymutatásokkal egységes szerkezetben
Budapest: CompLex, 2014

Aronson, Elliot: A társas lény
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008

Aronson, Elliot: Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája
Budapest: Ab Ovo, 2009

Árva Zsuzsanna: Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez
Budapest: Complex, 2013

Badie, Bertrand: A visszájára forduló világ: a nemzetközi színtér szociológiája
Budapest: Aula, 1998

Badó, Attila (ed.): Fair Trial and Judicial Independence: Hungarian Perspectives
New York: Springer, 2014

Ball, Kristie – Haggerty, Kevin D. – Lyon, David (Eds.): Routledge Handbook of Surveillance Studies
London: Routledge, 2012

Baráth Magdolna: A Kreml árnyékában: tanulmányok Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak történetéhez, 1944–1990
Budapest: Gondolat, 2014

Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.): Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban
Budapest: Argumentum, 2011

Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről
Harmadik kiadás. Máriabesnyő: Attraktor, 2012

Belovics Ervin – Nagy Ferenc – Tóth Mihály: Büntetőjog I.
Második, hatályosított kiadás. Budapest: HVG-ORAC, 2014

Belovics Ervin – Vókó György: A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata
Budapest: HVG-ORAC, 2014

Bencze Béla (szerk.): Börtönügyi lexikon
Pécs: Kronosz, 2014

Bencsik Gábor: Cigányokról
Budapest: Magyar Mercurius, 2008

Bisztriczki László – Kántás Péter: A szabálysértési törvény
magyarázata
Budapest: HVG-ORAC, 2014

Borbíró Andrea – Inzelt Éva – Kerezsi Klára et al. (szerk.): A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére
Budapest: ELTE–Eötvös Kiadó, 2014

Code de procédure pénale
Paris: Dalloz, 2014

Coloroso, Barbara: Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak – Óvodától középiskoláig: hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak
körforgását?
Budapest: Harmat, 2014

Czine Ágnes (szerk.): Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások
Budapest: HVG-ORAC, 2014

„Csak múlásunk törvény...”: Varga Csaba jogfilozófussal beszélget Mezey Károly
Budapest: Kairosz, 2012

Davis, Fergal F. – McGarrity, Nicola – Williams, George (Eds.): Surveillance, counter-terrorism and comparative constitutionalism
New York: Routledge, 2014

Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás 
Budapest: Complex, 2012

Fleck Gábor – Szuhay Péter: Kérdések és válaszok a cigányságról
Budapest: Napvilág, 2013

Fleck Zoltán: Változások és változatlanságok: a magyar jogrendszer a rendszerváltás után
Budapest: Napvilág, 2010

Forgács István: Cigánynak lenni. Leszámolás a tabukkal
Budapest: Heti Válasz Kiadó, 2013

Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészettudományi gondolatok. Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának egy évtizedes jubileuma alkalmából
Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 2014

Gavrielides, Theo (ed.): Rights and Restoration within Youth Justice
de Sitter Publications, 2012

Gellér Balázs – Csige Zoltán (szerk.): Békés Imre emlékkötet
Budapest: Tullius, 2013

Göncz Borbála – Lengyel György – Tóth Lilla (szerk.): Bevándorlók a magyar társadalom tükrében: méltóság, igazságosság és civil integráció
Budapest: Corvinus Egyetem, 2012

Görgényi Ilona et al.: Büntetőjogi fogalomtár
Budapest: Complex, 2012

Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Különös rész
Budapest: CompLex, 2013

Grabosky, Peter (ed.): Community policing and peacekeeping
Boca Raton: Taylor & Francis, 2009

Hack Péter (szerk.): Új Büntető Törvénykönyv: hagyomány és megújulás a büntetőjogban
Budapest: ELTE Bibó István Szakkollégium, 2013

Hack Péter – Koósné Mohácsi Barbara (szerk.): Emberek őrzője. Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére
Budapest: ELTE–Eötvös Kiadó, 2014

Hall, Nathan: Hate crime
London: Routledge, 2013

Hall, Nathan – Corb, Abbee – Giannasi, Paul – Grieve, John G. D. (Eds.): The Routledge international handbook on hate crime
Routledge: London, 2014

Karsai Krisztina: Fogyasztóvédelem és büntetőjog
Budapest: HVG-ORAC, 2011

Katonai jog- és igazságszolgáltatás
Budapest: Katonai Igazságügyi Szervek belső kiadványa,
1970–1986

Kováts András (szerk.): Bevándorlás és integráció: magyarországi adatok, európai indikátorok
Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet, 2013

Lemert, Charles C. – Winter, Michael F. (Eds.): Crime and deviance: essays and innovations of Edwin M. Lemert
Lanham: Rowman & Littlefield, 2000

Lott, John R.: Freedomnomics: why the free-market works and other half-baked theories don't
Regnery Publishing, 2007

McNeill, Fergus – Beyens, Kristel (Eds.): Offender Supervision in Europe
New York: Palgrave Macmillan, 2013

Mezey Barna (szerk.): A magyar jogtörténet forrásai
Budapest: Osiris, 2006

Mezey Barna: Régi idők tömlöcei: büntetések, börtönök, bakók
Budapest: Rubicon, 2010

Müller, Thomas: Bestiális emberek: sorozatgyilkosokkal négyszemközt
Budapest–Pécs: Dialóg Campus, 2013

Nagy Attila – Péterfi Rita (szerk.): Hídszerepek: cigány integrációs kérdések
Budapest: Gondolat, 2008

Nagy Ferenc: Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog-tudományban
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013

Newburn, Tim (ed.): Handbook of Policing
London: Routledge, 2011

Newsome, Bruce: A practical introduction to security and risk management: from the global to the personal
New York: SAGE, 2014

Peled, Miko – Walker, Alice: The general’s son. Journey of an Israeli in Palestine
Charlottesville: Just World Books, 2012

Perry, Barbara (ed.): Hate and bias crime: a reader
Routledge: London, 2008

Piaget, Jean: Szociológiai tanulmányok
Budapest: Osiris, 2005

Piketty, Thomas: Capital in the Twenty-First Century
Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press,
2014

Pokol Béla: Európa végnapjai: a demográfiai összeomlás következményei
Budapest: Kairosz, 2011

Polt Péter (főszerk.): Új Btk. kommentár – frissítés az első kiadáshoz
Budapest: NKTK, 2014

Sallai János: Egy idejét múlt korszak lenyomata: a vasfüggöny története
Budapest: Hanns Seidel Alapítvány, 2012

Sarrazin, Thilo: Der neue Tugendterror. Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland
München: Dt. Verl.-Anst, 2014

Schwarzer, Alice: Prostitution ein deutscher Skandal: Wie konnten wir zum Paradies der Frauenhändler werden?
Köln: Kiepenheuer und Witsch, 2013

Simmel, Georg: A társadalmi differenciálódásról: szociológiai és pszichológiai vizsgálódások
Budapest: Gondolat, 2009

Sommers, Christina Hoff: The war against boys: how misguided policies are harming our young men
New York: Simon and Schuster, 2013

Szabó Annamária Eszter: A kulturális örökség joga
Miskolc: Bíbor, 2013

Szabó Marianna (szerk.): A Polgári Törvénykönyv. Ptk. 1959 – Ptk. 2013; Gt. 2006 – Ptk. 2013; Csjt. 1952 – Ptk. 2013
Budapest: CompLex, 2013

Szűts Zoltán: A világháló metaforái
Budapest: Osiris, 2013

Tábori Zoltán: Cigány rulett
Budapest: Európa Kiadó, 2014

Tamási Erzsébet: Terrorista nők
Budapest: Rejtjel, 2013

Tari Annamária: Y generáció: klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani összefüggések az információs korban
Budapest: Jaffa, 2010

Tari Annamária: Z generáció: klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani összefüggések az információs korban
Budapest: Tercium, 2011

Varga Csaba (szerk.): Jog és filozófia: antológia a 20. század gondolkodása köréből
Budapest: Szent István Társulat, 2001

Varga, Réka: Challanges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees
Budapest: Pázmány Péter Catholic University, 2014

Vékás Lajos – Gárdos Péter: Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz
Budapest: Wolters Kluwer, 2014

Vonk, G. J.; Tollenaar, A. (eds.): Homelessness and the law: constitution, criminal law and human rights
Wolf Legal Publishers, 2014

Walters, Mark A.: Hate Crime and Restorative Justice: Exploring Causes, Repairing Harms
Oxford: Oxford University Press, 2014

Wiener A. Imre (szerk.): Büntetendőség, büntethetőség. Büntetőjogi tanulmányok
Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1997

Zinner Tibor: „A nagy politikai affér”: a Rajk–Brankov-ügy, I–II. kötet
Budapest: Saxum, 2014

 – 2013 –


Abdelbaqi, Mustafa: The Administration of Criminal Justice in Palestine: Development, Reform and Challenges
Berlin: Duncker & Humblot, 2010

Atkinson, Richard C.: Pszichológia
Budapest: Osiris, 2005

Bannon, James: A beépített huligán: Kettős életem igaz története fedett zsaruként a rettegett Millwallnál
Budapest: Candover, 2013

Belegi József (szerk.): Büntetőeljárás jog I–III.
Budapest: HVG-ORAC, 2012

Bērziņa-Ruķere, Ilze – Avota, Inese – Grūbis, Normunds – Michal Tošovský: Community policing in Latvia 2009–2012. Experience and next steps
State Police in Latvia, 2012

Bingzhi, Zhao (ed.): Chinese Practice of Death Penalty Reform
(English-Chinese Bilingual Version) China Legal Publishing House, 2005

Bingzhi, Zhao (ed.): Overseas experience of Death Penalty Reform
(English-Chinese Bilingual Version) China Legal Publishing House, 2005

Bingzhi, Zhao (ed.): Study on Application Standards of Death Penalty
(English-Chinese Bilingual Version) China Legal Publishing House, 2005

Bingzhi, Zhao – Miao, Du: Research on the Rule of Anti-terrorism Laws in China
Chinese People’s Public Security University Press, 2009

Bisztriczki László – Kántás Péter: Az új szabálysértési törvény magyarázata: gyakorlati kérdések és válaszok a szabálysértési jog köréből
Budapest: HVG-ORAC, 2012

Body-Gendrot, Sophie – Hough, Mike – Kerezsi, Klára – Lévy, René – Snacken, Sonja (Eds.): The Routledge Handbook of European Criminology
New York: Routledge, 2013

Boussois, Sébastien: Izrael, szembesítve a múlttal. Tanulmány az „új történelem” hatásáról
Budapest: L’Harmattan, 2012

Bowling, Ben – Sheptycki, James W. E.: Global Policing
SAGE, 2011

Böröcz, József: The European Union and global social change: a critical geopolitical-economic analysis
London–New York: Routledge, 2010

Brandenstein, Martin: Auswirkungen von Hafterfahrungen auf Selbstbild und Identität rechtsextremer jugendlicher Gewalttäter
Berlin: Duncker & Humblot, 2012

Briere, John N. – Scott, Catherine: Principles of Trauma Therapy: a Guide to Symptoms, Evaulation, and Treatment
Los Angeles: SAGE, 2013

Burke, Mary C.: Human Trafficking. Interdisciplinary Perspectives
New York: Routledge, 2013

Calderoni, Francesco: Organized Crime Legislation in the European Union
New York: Springer, 2010

Carver, Charles S. – Scheier, Michael F.: Személyiségpszichológia
Budapest: Osiris, 2006

Cole, Michael – Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan
Budapest: Osiris, 2006

Comer, Ronald J.: A lélek betegségei: pszichopatológia
Budapest: Osiris, 2005

Congress on the criminal law reforms in the world and Turkey 26 May–4 June 2010 Vol. I–II.
Levha, 2013

Csehi Zoltán – Schanda Balázs – Sonnevend Pál (szerk.): Viva Vox Iuris Civilis. Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából
Budapest: Szent István Társulat, 2012

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből
Miskolc: Bűnügyi Tudományok Intézete, 2013

Dammer, Harry R. – Albanese, Jay S.: Comparative Criminal Justice Systems
Wadsworth, 2012

Dijk van, Jan: The Network Society
London: SAGE, 2012

Drinóczi Tímea – Jakab András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011. I–II. kötet
Budapest: Pázmány Press, 2013

Earle, Sarah – Sharp, Keith: Sex in Cyberspace: Men Who Pay for Sex
London: Ashgate, 2005

Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban
Debrecen: Debreceni Egyetem ÁJK, 2012

Én vagyok a titokzatos futballista: az angol foci leleplezője
Budapest, Candover, 2013

Fantoly Zsanett: A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012

Fekete Mária – Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak
Budapest: HVG-ORAC, 2012

Frank György: Bevásárlóközpontok készenléti állapota és közveszéllyel (robbantással) való fenyegetése: ajánlás a bevásárlóközpontok válsághelyzetének kezeléséhez
Budapest: Egyetemi jegyzet, 2007

Frivaldszky János: Természetjog és emberi jogok
Budapest: PPKE JÁK, 2010

Ghassemi, Ghassem: Criminal Policy in Iran Following the Revolution of 1979. A Comparative Analysis of Criminal Punishment and Sentencing in Iran and Germany
Berlin: Duncker & Humblot, 2013

Giddens, Anthony: Szociológia
Budapest: Osiris, 2008

Glet, Alke: Sozialkonstruktion und strafrechtliche Vervolgung von Hasskriminalität in Deutschland
Berlin: Duncker & Humblot, 2010

Goleman, Daniel: Társas intelligencia: az emberi kapcsolatok új tudománya
Budapest: Libri, 2012

Hakim, Catherine: Erotic Capital
New York: Basic Books, 2011

Hall, Daniel E.: Criminal Law and Procedure
Delmar, 2012

Herczog Mária (szerk.): Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006–2012
Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület [s.a.]

Herman, Judith: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig
Budapest: Háttér Kiadó–NANE Egyesület, 2011

Holmes, Leslie (ed.): Terrorism, Organised Crime and Corruption: Networks and Linkages
Edward Elgar Publishing, 2007

Janda, Alexander – Leithner, Norbert – Vogl, Mathias: Chechens in European Union
SIAK, 2008

Katona Klára – Szalai Ákos (szerk.): Hatékony-e a magyar jog?
Budapest: Pázmány Press, 2013

Kerezsi Klára – Kó József: Normasértés vagy jogkövetés. Fiatalkorú fiúk kriminológiai vizsgálata
Budapest: OKRI–ELTE ÁJK, 2013

Király Eszter – Erdei Árpád: Szabálysértési jog
Budapest: Novissima, 2013

Kis Norbert: A bűnösségi elv hanyatlása a büntetőjogban
Budapest: Unió, 2005

Koehler, John O.: STASI: the Untold Story of the East German Secret Police
Westview Press, 1999

Koob, Andreas: Mit Pfeil, Kreuz und Krone: Nationalismus und autoritäre Krisenbewältigung in Ungarn
Münster: UNRAST-Verlag, 2013

Lamb, Michael E. et al. (Eds.): Children's Testimony: a Handbook of Psychological Research and Forensic Practice
Wiley-Blackwell, 2011

Langlet, Valdemar: Reign of terror: The Budapest memoirs of Valdemar Langlet 1944–1945
London: Frontline Books, 2012

Liégeois, Jean-Pierre: Romák Európában
Budapest: Pont, 2009

Liégeois, Jean-Pierre: Developments in mediation current challenges and the role of ROMED: training programme for Roma mediators
Council of Europe Publishing, 2013

Loeber, Rolf – Farrington, David P.: Young Homicide Offenders and Victims: Risk Factors, Prediction, and Prevention from Childhood
London: Springer, 2011

Loeber, Rolf – Farrington, David P.: From Juvenile Delinquency to Adult Crime: Criminal Careers, Justice Policy and Prevention
Oxford: Oxford University Press, 2012

Lukas, Tim: Kriminalprävention in Großsiedlungen
Berlin: Duncker & Humblot, 2010

Maffei, Stefano: The Right to Confrontation in Europe: Absent, Anonymous and Vulnerable Witnesses
Europa Law Publishing, 2012

Magyar Statisztikai Évkönyv, 2011
Budapest: KSH, 2012

Majtényi Balázs – Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon 1945–2010
Budapest: Libri, 2012

Margitay Richárd – Margitay Zsolt: Ferencváros–Újpest: a futballháború
Budapest: ABA Könyvkiadó, 2013

Miethe, Terance D. – Regoeczi, Wendy C.: Rethinking Homicide: Exploring the Structure and Process Underlying Deadly Situations
Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Minguxan, Gao – Bingzhi, Zhao: The Evolution of Chinese Criminal Legislation
Law Press, 2005

Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák
Budapest: Napvilág, 2008

Nováky Erzsébet – Tóth Attiláné (szerk.): A jövő és 2012
Budapest: Arisztotelész, 2012

Pap András László: A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig: alkotmányjogi és
rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor
Budapest: L’Harmattan, 2012

Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében)
Budapest–Pécs: Dialóg Campus, 2013

Perényi Roland: A bűn nyomában. A budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896–1914
Budapest: L’Harmattan, 2012

Roach, Kent: Due Process and Victims’ Rights. The New Law and Politics of Criminal Justice
Toronto: University of Toronto Press, 1999

Rolf, Müller: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban
Budapest: Jaffa, 2012

Saad, Gad: The Evolutionary Bases of Consumption
New York: Psychology Press, 2010

Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): Mediáció: közvetítői eljárások
Budapest: HVG-ORAC, 2012

Scheb, John M. – Scheb II., John M.: Criminal Procedure
Belmont: Wadsworth, 2012

Schlett András (szerk.): Földindulások – sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében
Budapest: Pázmány Press, 2012

Scott, Peter D. – Marshall, Jonathan: Cocaine Politics: Drugs, Armies and the CIA in Central America
London: University of California Press, 1998

Szöőr Anna: A szeretőtartás szertartása: gondolatok a prostitúcióról és magunkról
Budapest: Kairosz, 2008

Tarjányi Péter – Dosek Rita: A Balkán angyalai I–II.
Budapest: Lama Plus, 2010

Thornhill, Randy – Palmer, Craig T.: A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion
London: MIT Press, 2000

Tóth Tihamér (szerk.): 120 éves a Perum Novarum
Budapest: Pázmány Press, 2012

Váriné Szilágyi Ibolya: Jogtudatról – alulnézetben: tizenévesek jogtudata és jogi érzékenysége
Budapest: L’Harmattan, 2010

Varga Zs. András – Pintér Zsuzsanna (szerk.): Az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenysége
Budapest: Pázmány Press, 2013

Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek
Budapest–Pécs: Dialóg Campus, 2013

Vókó György: Magyar büntetés-végrehajtási jog
Budapest–Pécs, Dóm–Dialóg Campus, 2013

Wang, Ying: Der strafrechtliche Schutz des Urheberrechts. Eine vergleichende Untersuchung zum deutschen und chinesischen Straftrecht
Berlin: Duncker & Humblot, 2011

Wildfang, Anne: Terrorismus: Definition Struktur Dynamik
Berlin: Duncker & Humblot, 2009

Wright, Martin: Civilising Criminal Justice: An International Restorative Agenda for Penal Reform
Hampshire: Waterside Press, 2012

Zimbardo, Philip – Boyd, John: Időparadoxon
Budapest: HVG Kiadó, 2012

Zimring, Franklin E.: The city that became safe: New York's lessons for urban crime and its control
Oxford: Oxford University Press, 2012

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________


február 26.

Deres Petronella – Windt Szandra:

Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai

  A rendezvény zárt körű.  

 

 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. február 14. péntek, 12:13:17.