Archívum

  2015       2010
  2014 2009
  2013 2008
  2012 2007
2016       2011    2006

 

 

 

 

 


 

BESZÁMOLÓ

az OKRI 2016. évi tevékenységéről


 
I. INTÉZETI KUTATÁSOK

(A lezárult kutatások összefoglalói
a 'Kutatások' menüpontban tekinthetők meg.) II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA


A kutatások eredményeinek hasznosítására a beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során – az ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzésében, az egyetemi, főiskolai oktatómunkában, valamint a posztgraduális képzésekben –, illetőleg konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő megjelenítése. Kutatási eredményeink segítették a Legfőbb Ügyészség kodifikációs és jogértelmezési tevékenységében felkérésre történő közreműködést is. A kutatóink számos szakmai folyóiratban publikáltak, illetve működtek közre szerkesztőként vagy lektorként. Az egyes tudományos szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőségű. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetésével a médiumokban nyilatkozó kutatóink a tárgyévben is fontos szerepet töltöttek be a lakosság tájékoztatásában.


1. Előadások

Az Intézet kutatói 2016-ban különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 107 előadást tartottak. Az előadások közül 29 idegen nyelven, és 20 külföldön hangzott el. Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A beszámolás évében 11 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre, ebből 8 esetben idegen nyelvű konferencián.

 

2. Publikációk

A kutatók a tárgyévben összesen 123 publikációt jelentettek meg, ebből 15-öt idegen nyelven. Utóbbiak közül 11 külföldön jelent meg.
Az OKRI kutatói idén 36 könyvfejezetet, valamint 7 monográfiát (könyvet, jegyzetet) jelentettek meg, 36 tudományos folyóiratban és 16 konferencia kiadványban publikált tanulmány szerzői voltak. Ezen kívül 9 értekezés jelent meg intézeti kiadványainkban és 15 tanulmány egyéb helyen (absztrakt, az intézet honlapján túli, egyéb internetes felület stb.), továbbá 9 alkalommal kérték fel munkatársainkat különböző szakmai kötetek szerkesztésére is. Egyre jellemzőbb, hogy a szakmai folyóiratok egy része nyomtatott formában nem jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is. 


3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel

3.1. Szakmai együttműködések

 • „A 21. század biztonsági kihívásai” c. kötet szerkesztése
  Együttműködő intézmény: MTA és Belügyi Tudományos Tanács
 • Gyűlöleti bűncselekmények indikátorainak kidolgozása
  Együttműködő intézmény: Helsinki Bizottság, Gyűlölet Elleni Munkacsoport
 • „Aszimmetrikus hadviselés” c. szakmai konferencia előkészítése
  Együttműködő intézmény: Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely
 • Részvétel az ELTE Pszichológiai Intézete Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoportjának (korábban Kriminológiai Pszichológiai Kutatócsoport) munkájában, különös tekintettel a kriminológiai témájú kutatásokra
  Együttműködő intézmény: ELTE PISZEÉK
 • A gyógypedagógusi igazságügyi szakértői tevékenység szakmai protokolljának kidolgozása
  Együttműködő intézmény: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
 • PoMigra – Politically Motivated Crimes related to Migration
  Együttműködő intézmény: Bundeskriminalamt (BKA), Németország

3.2. Pályázatok

A beszámolás évében egy kutatási pályázatot nyújtottunk be, és egy további, a 2014. évben benyújtott pályázat megvalósítása volt folyamatban.

1. Benyújtás éve: 2016
Megjelölése: Internal Security Fund, 2016–2017
Címe és témája: PoMigra (Politically motivated crime in the light of current migration flows)
Együttműködő partnerek: BKA Extremismus Forschungsstelle, EENeT Office, OKRI, OCCAM és más nemzetközi egyetemek és intézetek
2.   Benyújtás éve: 2014
Megjelölése: HORIZON 2020
Címe és témája: A bűnözéstől való félelem
Együttműködő partnerek: Barcelonai Egyetem, Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluny, Università di Milano – Bicocca, EuroCrime (Italy University College London TNS BMRB (UK), Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (France)

 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység

Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi szervezetnek.

Az Intézet munkatársai 2016-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:

Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum (Glossa Iuridica c. folyóirat)
Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
American Society of Criminology
Balkan Criminology Network
Börtönügyi Szemle
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa
CEU Kutatásetikai Bizottság
ESZTER Közhasznú Alapítvány
Eötvös Károly Közpolitikai Intézet
EUCPN (EU Crime Prevention Network)
European Expert Network on Terrorism (EENet)
European Forum for Restorative Justice
European Journal of Probation, Editorial Board
European Law Institute
European Society of Criminology
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Fényes Elek Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
International Bullying Prevention Associaton
International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC) Scientific Board
International Society of Criminology
Iustum Aequum Salutare
KRE ÁJK – Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
KRE ÁJK Tudományos Diákköri Tanács
Magyar Börtönügyi Társaság
Magyar Büntetőjogi Társaság
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat
Magyar Jogászegylet Büntetés-végrehajtási Jogi Szakosztály
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület
Magyar Katonai Jogi és Hadi Jogi Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészet c. szakmai folyóirat
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
Magyar Szociológiai Társaság
Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testülete
MTA Bolyai Társaság
MTA Gazdasági és Jogtudományok (IX) Osztály ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
MTA Köztestülete
MTA SLYFF
MTA Társadalomtudományi Kutató Központ (MTA TTK)
NKE Egyetemi Doktori Tanács
NKE Kutatási Tanács, Rendészettudományi Kollégium
Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány
Policing & Society – Advisory Board
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészségi Szemle

 

5. Oktatás

5.1. Oktatási tevékenység 

Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:

 • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
 • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar – Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
 • Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskola
 • Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézete
 • Közép-európai Egyetem (CEU)
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola
 • Goethe Egyetem (Frankfurt)
 • Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

 
5.2. Oktatott tantárgyak, kurzusok

• adatvédelem
• bírósági és ügyészségi ügyvitel
• büntetőjog
• büntetés-végrehajtási jog
• bűnmegelőzés
• erőszakos bűnözés, családon belüli erőszak
• ”EU constitutional law”
• ”EU criminal justice”
• európai büntetés-végrehajtási jog
• európai büntetőjog
• gyermek- és időskorúak áldozattá válása
• kriminálpolitika
• kriminálpszichológia
• kriminológia
• nemzetközi büntetőjog
• poenológia
• ”selected issues in criminology and forensic sciences”
• ”theories of European Integration”

5.3. Ügyészségi képzési tevékenység

Az Intézet kutatói a beszámolási évben is részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében. Három alkalommal tartottak előadást:

január 27.
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, különös tekintettel az Európai Ügyész jogintézményére
Helyszín, résztvevő: Legfőbb Ügyészség, Budapest; Kiss Anna

május 10.
A migráció büntetőjogi kérdései
Helyszín, résztvevő: Bács-Kiskun Megyei Főügyészség; Kecskemét, Kiss Anna

október 17.
Büntetőjogi szakágat irányító főügyész-helyettesek tanácskozása
Előadás címe: A szexuális erőszak és kizsákmányolás kriminológiája és áldozatai
Helyszín, résztvevő: Legfőbb Ügyészség, Balatonlelle; Virág György

Négy alkalommal szervezett az Intézetünk olyan egész napos rendezvényt (ld. VII/1.), amelyen az ügyészek továbbképzésének keretében kreditpont volt szerezhető.

 

6. Tömegkommunikációs szereplések

Nyilvántartásunk szerint 2015-ben összesen 107 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában. 

Ebből:   13 esetben a nyomtatott sajtó hasábjain,
              22 esetben a rádióban,
              58 esetben valamely televízió csatornáján, és
              14 esetben az interneten történt média megjelenés.


 

III. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK

 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia részvétel, a különféle hazai és nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség, tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai

Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak. A fókuszcsoport kvalitatív kutatási módszer alkalmazása – a külső szakmai résztvevőkkel való közvetlen munkakapcsolat révén – a tárgyévben is erősítette szakmai kapcsolatainkat.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézetével (MTA TK JTI) még 2014-ben szakmai együttműködési megállapodás idén folytatódott, a tavaly-tavalyelőtti közös konferenciasorozat eredményeit publikáló konferencia kiadvány előkészületi munkái (szerkesztés, korrektúra) megtörtént, a kötet várhatóan jövő évben lát napvilágot.

A legszorosabb együttműködés továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi apparátussal volt. Ebben az évben a folyamatban volt összes projekt több mint egyharmadát (34,2%-át, 13 feladatot) kezdeményezte az ügyészi szervezet. A munkatervi projektek közül 8-at az Ügyészség (hármat a Legfőbb Ügyészség és ötöt a megyei főügyészségek), kettőt a Tudományos Tanács, egyet az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezett. A Legfőbb Ügyészség év közbeni felkérése alapján – a munkatervi, illetve a munkaterven felül végzett kutatások mellett – öt további anyag készült.

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi rangot viselnek.
2016-ban a kutatók 87 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 105 alkalommal vettek részt bel- és külföldi konferencián előadás tartása nélkül.

 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 

A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. A külföldi kapcsolatok révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is, hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal, hogy az OKRI kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos közösség.

Az OKRI kutatói 20 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián, workshopon, vagy szakértői megbeszélésen. Ugyanakkor összesen 29 alkalommal tartottak idegen nyelven előadást. 6 alkalommal vettek részt továbbá előadás tartása nélkül külföldi konferencián. A konferencia-részvételek egy részét a Legfőbb Ügyészség finanszírozta, a kutatók a pályázati pénzekből, illetve más forrásból fedezték, részben pedig a meghívó fél járult hozzá a költségekhez.

Az Intézet hagyományosan jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatóhely. Az egyik legrégibb és legjobban működő kapcsolat a freiburgi Max-Planck Intézethez fűződik, amellyel immár évtizedek óta folyamatos a tapasztalat- és információcsere, a közös konferenciák szervezése, és az MPI számos esetben fogadott és fogad OKRI kutatót ösztöndíjasként. A tárgyévben két intézeti kutató nyert kutatási ösztöndíjat az MPI-be, további egy kutató pedig a Goethe Intézet ösztöndíjasa volt Frankfurtban.

A nemzetközi kapcsolattartás keretében az Intézet munkatársai az alábbi fórumokon vettek részt:

– COST Conference: Bridging Research, Policy and Practice
   március 10–13., Brüsszel, Belgium
– EENeT – Subgroup Meeting 2016
   március 14–16., Budapest (vándorkonferencia)
– An EU mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights
   április 7., Európai Parlament, Brüsszel, Belgium
– Hungarian Victimisation Surveys
   május 19., PPSUC, Peking, Kína
– 8th International Conference on Global Education
   június 7., Bridgewater, Massachusetts, USA
– XI. Spanish Criminology Conference
   június 15., Barcelona Departament d’Interio, Barcelona, Spanyolország
– 3rd Annual Conference of Balkan Criminology
   szeptember 4., Bukaresti Jogtudományi Egyetem, Bukarest
– POMIGRA (Politically motivated crime in the light of current migration flows)
   szeptember 5–7., Eltville, Deutschland
– Intercultural Education at the Crossroads International Conference
   szeptember 7., ELTE PPK, Budapest
– Global Trends in Law Enforcement Training and Education
   október 5–7., NKE, Budapest
– Theories of European Legal Integration
   november 15., Goethe Egyetem, Frankfurt, Németország
– American Society of Criminology éves konferenciája
   november 16., New Orleans, USA
– Symposium on Social Inequalities and Education of Marginalized Young People
   november 24., Köln, Németország
– Sanghai Academy kínai delegátus számára bemutató tartása
   november 25., Legfőbb Ügyészség, Budapest
– 18. Kriminológiai Világkonferencia
   december 16–18., Delhi, India

 

 IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK

 

A könyvtár állománya jelenleg 9118 leltári egység.
2016-ban 124 kötettel gyarapodott a könyvtár, ebből 40 kötet ajándék, illetve csere útján került a gyűjteménybe. A 124 kötetből 40 kötet külföldi, főleg angol nyelvű kiadvány.
Az idei évben is elérhető volt a Hatályos Magyar Jogszabályok, amely több mint 350 jogszabályt, több mint 120 Legfelsőbb Bírósági határozat rendelkező részét, több mint 100 Legfelsőbb Bírósági állásfoglalást, több mint 120 Versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza három nyelven, és szerepelnek rajta nemzetközi egyezmények angolul.
Gyűjteményünk gyarapításának egyik fontos forrása a csere és az ajándék. Kiemelkedőnek tartjuk a jó kapcsolattartást a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek közül eddig is kiemelkedő volt a freiburgi Max Planck Institute, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Kúria, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával való együttműködés, de az idei évtől az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének könyvtárával is kialakult egy cserekapcsolat. 
Az Országgyűlési Könyvtárral az idei évben szóbeli együttműködési megállapodás született, melynek keretében a könyvtár vállalta, hogy szakreferensei folyamatos tájékoztatást nyújtanak adott szakterülethez, illetve tematikához kapcsolódó hagyományos és elektronikus információs forrásokról, a hazai és nemzetközi online adatbázisokról. A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a náluk előfizetett HeinOnline adatbázisból havonta figyelik az OKRI kutatói által kért témákban megjelenő szakcikkeket, melyekről minden hónapban irodalomjegyzéket küldenek, az elküldött bibliográfiából kiválasztott anyagot teljes szöveggel is megküldik. A másik lehetőség a tartalomjegyzék-szolgáltatás. A szolgáltatás keretében a megadott, kurrens külföldi, általunk kiválasztott szakfolyóiratok tartalomjegyzékét elektronikusan megküldik, mely alapján tájékozódhatnak a kutatók a frissen megjelent szakirodalomról. Ha valamelyik cikk érdeklődésre tart számot, megrendelhető a másolata, amit szintén elektronikusan küldenek el. Mivel a szolgáltatás térítéses (20.000 Ft/alkalom), az ennek igénybevételéről történő egyeztetés még folyamatban van.
A szokásos könyvtári feladatokon túl a 2016 év elejétől megjelenő, a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóiratának, az Ügyészségi Szemlének szakirodalmi válogatását is elvégezzük, illetve amennyiben igény van rá, segítséget nyújtunk a kutatóknak az MTMT-adatok rögzítésében.
Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával.

Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő: Állam- és Jogtudomány, Belügyi Szemle, Kúriai Döntések, Börtönügyi Szemle, Jogesetek Magyarázata, Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny, Ügyészek Lapja, Ügyészségi Közlöny, Magyar Közlöny, Magyar Pszichológiai Szemle, Magyar Tudomány, Pszichológia, The British Journal of Criminology, European Journal of Criminology, Kriminalistik, Kriminologisches Journal, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 


V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE 


Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi előadások kerültek megrendezésre:

február 24.     Uzsora-bűncselekmények Magyarországon
Előadó: Deres Petronella

március 23.   Tészes elítéltek – egy 5 éve tartó kutatás válaszai és kérdései
Előadók: Solt Ágnes, Antal Szilvia

június 22.   Nemzetközi migráció és biztonság elméleti és tapasztalati megfontolások alapján
Előadó: Póczik Szilveszter

szeptember 28.   Kockázatértékelés a büntető igazságszolgáltatásban
Előadó: Szabó Judit

október 26.   Zöldkriminológia: sajátos szemléleti és súlyponti kérdések
Előadó: Irk Ferenc

november 30.   Értékrend, vallás és deviancia a fiatalok körében
Előadó: Sárik Eszter

 

 VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK


1. Intézeti kötetek
 

A beszámolási időszakban négy kiadvány jelent meg az Intézet kiadásában, egy kötet pedig az OKRI és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK közös gondozásában:

 1. Kriminológiai Tanulmányok 53. kötet
  (Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2016

 2. Büntetőjogi öngól. Adalékok a kábítószer-fogyasztók elterelésének jog- és társadalomtörténetéhez
  (Szerző: Ritter Ildikó) OKRI, Budapest, 2016

 3. Sapiens in sapientia. Ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmából
  (Szerk: Barabás A. Tünde – Belovics Ervin) OKRI–Pázmány Press, Budapest, 2016

 4. OKRI Ismertető (magyar nyelvű)
  (Szerk.: Barabás A. Tünde) OKRI, Budapest, 2016

 5. OKRI Ismertető (angol nyelvű)
  (Szerk.: Barabás A. Tünde) OKRI, Budapest, 2016

 
2. Intézeti Hírlevél

Intranetes Hírlevelünkben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló kapcsolatápolásának eredményeként – több online szakmai folyóiratra is felhívjuk a figyelmet.

A szakmai hírek mellett idén is számos külső hírlevél tartalmát, hazai és nemzetközi folyóiratok publikációs felhívását, cikkeit osztjuk meg kollégáinkkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk különféle konferenciákról és egyéb eseményen való részvételi lehetőségekről.
Az Ügyészségi Intranet segítsége révén az ügyészi szervezettel is lehetőség nyílik információcserére.

 

 VII. KAPCSOLATTARTÁS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

 
1. Konferenciák


1.  

április 13., OKRI, Budapest
A konferencia címe: A Natura 2000 területek vonatkozásában elkövetett természetkárosítás miatt 2006 januárjától indult büntetőeljárások tapasztalatai
Szervező: OKRI


2.

április 20., OKRI, Budapest
A konferencia címe: Sexual Violence – Myth and Reality (angol nyelvű konferencia)
Szervező: OKRI


3.

május 25., OKRI, Budapest
A konferencia címe: A sportlétesítményeken kívüli sporthuliganizmus jogi és közbiztonsági kérdései
Szervező: OKRI


4.

november 17., OKRI, Budapest
A konferencia címe: Az életfogytig tartó szabadságvesztés és a feltételes szabadságra bocsátás jogalkalmazási gyakorlata
Szervező: OKRI – Igazságügyi Minisztérium

 

2. Egyéb rendezvények

Az Intézet kutatási tevékenységének keretébe illeszkedő workshopok, kerekasztal- és fókuszcsoportos megbeszéléseken túl több fontos szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási időszakban, illetőleg továbbra is helyet biztosítottunk több felkérő szervezet megbeszéléseinek.

 

 VIII. HONLAP

 

A rohamosan fejlődő technika eredményeként szükségessé vált az Intézet immár tíz éve működő honlapjának frissítése, korszerűsítése. A beszámolási időszakban megtörtént a szükséges kiegészítő szoftvercsomag beszerzése, majd a Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának munkatársa első félévben a magyar, második félévben az angol nyelvű honlap tartalmát töltötte fel, illetve frissítette az adatokat.

A frissítési munkálatok nyomán korszerű web-felületünk a „hagyományos” (asztali számítógép, PC) felhasználáson túl alkalmassá vált egyéb információhordozókon (okostelefon, tablet, laptop stb.) történő böngészésre is.

A megújult honlap, mint eddig is, széles körűen teljesíti tájékoztatási feladatát, többek között

 • beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről (Kutatások, Munkatervek, Beszámolók);

 • folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről (Események);

 • minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait elhelyezheti, egyéb információt közölhet;

 • kiadványainkat külön népszerűsítjük (Kriminológiai Tanulmányok , OKRI kötetek, Kutatók könyvei; Időszaki kiadványok);

 • betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt is megörökítünk (Intézeti aktualitások);

 • az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb keresést (KT-repertórium, Kutatások, Könyvtárprogram stb.), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi keresőszerverek (Google, Yahoo, MSNBot stb.) találati esélyeit;

 • a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;

 • mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, partneroldalakkal együttműködve, egyre több külső link mutat Intézetünk honlapjára, így mi is közzétesszük a „Hasznos linkek” rovatban számos szervezet, intézmény elektronikus elérhetőségét.

A frissítést követő visszajelzések szerint a megújult honlap felhasználóbarát, informatív és megjelenésében is méltó egy európai rangú kutatóintézethez.

 

 

 

 

 
OKRI programok 2018


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________


május 30.

Farkas Krisztina – Kiss Anna

Az új büntetőeljárás rendje I.


A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

 • *2018. május 24. csütörtök, 08:27:38.