bp photo 2012        Dr. habil. Bárd Petra LLM PhD   

tudományos főmunkatárs
Büntető Jogtudományok Osztálya

Tel.: +36-1-356-7566
Fax: +36-1-356-7219
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Főbb kutatási területek/témák 

» a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének a térsége
» büntető igazságszolgáltatás az Európai Unióban
» büntető igazságszolgáltatás és adatvédelem az Európai Unióban
» uniós alkotmányozás és az emberi jogok uniós védelme
» bűnügyi célú genetikai adatbankok


 Főbb kutatások 

2014/16    Gyűlölet-bűncselekmények I–II.
2014   Megelőző jogos védelem
2013   Az angolszász büntetőeljárási rendszer jogfilozófiai háttere és működési jellemzői
2012   A stockholmi program hozzájárulása egy egységesülő európai uniós büntetőjoghoz
2009   Alkotmányos aggályok a kölcsönös bizalom elvével szemben az európai elfogatóparancs példáján keresztül


 Kutatási projektek 

2016   Az Európai Parlament és a Center for European Policy Studies megbízásából az „A comparative analysis on media freedom and pluralism in the EU Member States c. kutatás vezetője, kutatója, és az azonos című tanulmány társszerzője (társszerző: Bayer Judit).
2015/16   Az Európai Parlament és a Center for European Policy Studies megbízásából az „Assessing the need and possibilities for the establishment of an EU Scoreboard on democracy, the rule of law and fundamental rights” c. kutatás vezetője, kutatója, és az azonos című tanulmány társszerzője (társszerzők: Sergio Carrera, Elspeth Guild and Dimitry Kochenov).
2012/17   A “Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance” kutatási projekt keretében felállított “Network of Constitutional Experts” tagja; a „The Role of National Constitutions in European and Global Governance” c. kötet magyar fejezetének társszerzője (társszerzők: Chronowski Nóra, Varju Márton és Sulyok Gábor).
2012   Az EU Alapjogi Ügynöksége és a Center for European Policy Studies megbízásából a „Victim Support Services in the EU: Organisations active at European level” c. kutatás kutatója, és az azonos című tanulmány társszerzője (társszerzők: Andrea Borbíró, Sergio Carrera, Nicholas Hernanz).
2011   Az EU Alapjogi Ügynöksége és a Center for European Policy Studies megbízásából kutatás áldozatvédelmi területen (önállóan).
2011   A Régiók Bizottsága és a Center for European Policy Studies megbízásából a “Local and regional good practices on victims’ rights” c. kutatás kutatója, és az azonos című tanulmány társszerzője (társszerző: Borbíró Andrea).
2008/11   CEU Bioetikai és Jogi Központjának (CELAB) kutatója. Kutatás az EU 7. kutatási Keretprogramjában a Tiss.EU projektben; "Emberi szövetek és sejtek megszerzésének, tárolásának és átadásának vizsgálata az Európai Unióban".
2006/09   CEU Bioetikai és Jogi Központjának (CELAB) kutatója. Kutatás az EU 6. kutatási Keretprogramjában a GeneBanC projektben; "A biobankok jogi hátterének áttekintése, vizsgálata".
2005/06   A Kézenfogva fogyatékosügyi jogfigyelő szolgálat tagja
Főbb tevékenységek és feladatkörök: magyar jogalkotási javaslatok megfogalmazása a kapcsolódó EU irányelvek fényében.
2003/06    E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, kutató. Főbb tevékenységek és feladatkörök: megalakulásától megszűnéséig az E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights kutatója, a 2003-as, 2004-es, és 2005-ös emberi jogi nemzeti jelentések társszerzője.


 Kiemelt publikációk 

1.   Bárd Petra: Az európai elfogatóparancs Magyarországon – The European Arrest Warrant in Hungary
Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2015
2.   Petra Bárd (ed.): The Rule of Law and Terrorism
HVG-ORAC, Budapest, 2015
3.   Bárd Petra – Hack Péter – Holé Katalin (szerk.): Pusztai László emlékére
OKRI–ELTE ÁJK, Budapest, 2014
4.   Bárd Petra: A megelőző jogos védelem: az állami erőszak-monopólium feladásának illúziója
In: Kriminológiai Közlemények 74. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2014, 167–199. o.
5.   Bárd Petra: A gyűlölet-bűncselekmények hatékony üldözésének társadalmi feltételrendszere
In: Borbíró Andrea – Inzelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós – Podoletz Léna (szerk.): A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014, 29–40. o.
6.   Bárd Petra: Strasbourg kontra Magyarország
In: Kriminológiai Közlemények 72. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2012, 145–204. o.
7.   Petra Bárd – Andrea Borbíró: Local and regional good practices on victims’ rights
European Union, 2011
8.   Bárd Petra: Az S. és Marper ügy
Jogesetek magyarázata (JeMa), 2010/4., 70–87. o.
9.   Bárd Petra – Borbíró Andrea: Kameraláz. Adatvédelmi és kriminológiai aggályok a tömegközlekedési eszközök bekamerázása kapcsán
Fundamentum, 2010/3., 137–149. o.
10.    Bárd Petra: A fogyatékkal élő személyek jogai az acquis communautaire tükrében
Fundamentum, 2006/4., 103–114. o.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2017–    OKRI – tudományos főmunkatárs
2006–   OKRI, a Büntető Jogtudományok Osztályának vezetője – tudományos főmunkatárs
    2006/10 –  tudományos munkatárs, Büntető Jogtudományi Osztály
2010–  osztályvezető, tudományos főmunkatárs, Büntető Jogtudományok Osztálya
Főbb tevékenységek és feladatkörök: büntetőjog tudomány, uniós büntetőjog, jog-összehasonlítás.
2001/05   Central European University (CEU) – kutatási asszisztens
Főbb tevékenységek és feladatkörök: jogi kutatás az összehasonlító alkotmányjog területén.
1998/02   Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda
Főbb tevékenységek és feladatkörök: önkéntes 2000-ig, a jogi diploma megszerzéséig, majd ügyvédjelölt 2000 és 2002 között a polgári jog, társasági jog területén.
1998/99   Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda – önkéntes
Főbb tevékenységek és feladatkörök: elsősorban büntetőjogi területen, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, fiatalkorúak és hajléktalanok védelme.
1997/98   A berlini Deringer, Tessin, Hermann und Sedemund (későbbi Freshfields) ügyvédi iroda – önkéntes
Főbb tevékenységek és feladatkörök: önkéntes munka a polgári jog, gazdasági jog területén.


 Tanulmányok  

2003/2008    Összehasonlító alkotmányjog SJD
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve: CEU
A doktori értekezés címe: The rights of persons living with physical disabilities: United States, the European Union and Germany – A comparative analysis
2010 júniusában az ELTE ÁJK doktori iskolája az SJD diplomát mint magyar PhD-t honosította.
2000/2001   Nemzetközi üzleti jogi LL.M
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve: CEU
LL.M. tézis címe: Arbitration, mediation and conciliation
1995/2000   Jogi tanulmányok
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Szakdolgozat címe: A nem vagyoni kártérítés


Egyéb szakmai képzések

2015   Emberi jogi tréner, Training of Trainers Certificate
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve: HELP program (Human Rights Education for Legal Professionals), Training of Trainers, Strasbourg, Franciaország
2005   Total Law™ Diploma
Oktatást / képzést nyújtó intézmények neve: Central European University, Budapest és New York University, New York, USA
2000/01   World Law Institute Diploma
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve: World Law Institute, Sandusky, Ohio, USA
1997/98   A német jog alapjai – Oklevél
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve: Humboldt Universität zu Berlin, Berlin, Németország


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2004/2005   CEU kutatási ösztöndíj a berlini Humboldt Egyetemen való kutatáshoz
2004   DAAD ösztöndíj a berlini Humboldt Egyetemen való kutatáshoz
2001   Béke Palota ösztöndíj a hágai Nemzetközi Magánjogi Nyári Egyetemre
2000/2001   Ösztöndíj és tanddíjmentesség a Közép Európai Egyetem Nemzetközi Üzleti Jogi programjára
1997/1998    Tandíjmentesség a Humboldt Universität zu Berlin “Grundkenntnisse im deutschen Recht” című programjára


 Szakmai elismerések, díjak 

2013   Ügyészségért Díj
2011   A Magyar Kriminológiai Társaság Vámbéry Rusztem Emlékérem II. (bronz) fokozata
2006/07   Best dissertation award, CEU, Legal Studies Department
2005/06    Best dissertation award, CEU, Legal Studies Department


 Oktatási tevékenység 

»  ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék
2011/12-es, 2012/2013-as és a 2013/2014-es tanévben: megbízott oktató
2014. október 1-jétől: egyetemi adjunktus
» Universität Wien, Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung;
Abteilung für Rechtsvergleichung, Einheitsrecht und IPR, Bécs
2011/2012-es tanévben vendégelőadó
» CEU Legal Studies Tanszék
2005/2006-os tanévtől folyamatosan megbízott oktató
» ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers)
2004/2005-ös és 2012/2013-as tanév között megbízott oktató
» CEU Roma Program
2004/2005-ös tanévben megbízott oktató


Nyári egyetemek

»  ASSEI Belgrade Summer School on European integration
2011-től oktató
» ELSA Summer Law School, Szlovákia
2010-ban vendégelőadó
» NICLAS International Constitutional Law Summer School
2008-2012 között oktató és szervező
» Mediation and Other Methods to Foster Democratic Dialogue
2007-2014 között vendégelőadó
» Total Law™
2006 és 2012 között oktató, vendégelőadó


 Tudományos tagság, tisztség 

»  ESZTER Alapítvány
2014. október 1-jétől kuratóriumi tag
» Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány
2013. október 1-jétől kuratóriumi tag
» European Society of Criminology
2013. október 1-jétől tag, 2014. október 1-jétől kodifikációs munkacsoport tag
» CEU Kutatásetikai Bizottsága
2013. február 1-jétől tag
» European Law Institute
2013. január 1-jétől tag
» Magyar Kriminológiai Társaság
2009. január 1-jétől tag, 2016. február 12-től elnökségi tag
» Magyarországi Európa Társaság
2002. szeptember 1-jétől tag, 2003. április 12. – 2011. november 3. között alelnök, 2011. november 3-tól felügyelőbizottsági tag


 Nyelvismeret  

Magyar – anyanyelv
Angol – felsőfok
Német – felsőfok
Francia – középfok

 

 


  

konyv     PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)    

   


 

ebook      KÖNYVEK, E-KIADVÁNYOK   

 


 

konferencia     ELŐADÁSOK, KONFERENCIASZEREPLÉSEK    

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2018


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 


január 31.

Barabás A. Tünde – Koplányi Gergely – Szigeti Ákos:

A bizonytalanságérzetet meghatározó problémák és kezelésük Budapest két városrészében

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

______

 

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2018. január 22. hétfő, 14:17:21.